Закон України " Про охорону праці "Сторінка1/25
Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Тема лекції Закон України “ Про охорону праці “. Забезпечення здорових і безпечних умов праці.


Вступ. Роль праці як цілеспрямованої діяльності людини, орієнтованої на створення за допомогою знарядь виробництва матеріальних і духовних цінностей , необхідних для життя людей, — загальновідома.

 • Вступ. Роль праці як цілеспрямованої діяльності людини, орієнтованої на створення за допомогою знарядь виробництва матеріальних і духовних цінностей , необхідних для життя людей, — загальновідома.

 • Трудовий процес є надзвичайно широке поняття, яке слід розглядати з різних сторін. Так, з точки зору фізіології та психології праця є сукупність певної послідовності безумовних та умовних рефлексів, динамічних стереотипів, процесів у сфері вищої нервової діяльності та ін. Почуття, сприйняття, увага, пам’ять, уява, емоції — усі ці поняття характеризують трудовий процес з позицій психології. Загальновідомими є значення таких психо-фізіологічних факторів у формуванні оптимальних умов праці як промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, мікроклімат в колективі та ін. Виходячи з розуміння праці як основи життєдіяльності людини як індивіду і члена суспільства, трудової діяльності як безумовної умови самого існування людства як виду, впливу праці на формування і розвиток суспільних відносин - виходячи з розуміння усього цього стає зрозумілою завдання держави і суспільства направлено керувати цією найбільш відповідальною сферою життя людства, формувати найбільш сприятливі умови для плідної праці, для її охорони.

 • І.Охорона праці — це наукова дисципліна, яка вивчає теоретичні і практичні основи створення на виробництві будь-якої форми власності здорових і безпечних умов праці при максимальній її продуктивності. До того ж, ця сфера діяльності повинна бути вирішена в єдиному контексті із заходами безпечної життєдіяльності населення, що проживає на підвідомчій місцевим Радам території.

 • У створенні безпечних умов праці, крім визначальної ролі технічного прогресу, надзвичайно велике значення мають правильна поведінка безпосередніх людей праці - виробничників, дотримання ними встановлених законодавством, нормативними актами та галузевими інструкціями вимог і правил техніки безпеки, відповідний психологічний клімат у колективі, який формується шляхом програмного навчання.

 • Це навчання орієнтоване як на освоєння безпосередніх правил безпечної праці, так і основних положень чинного законодавства України у сфері охорони прці. Власне, це ї є основною метою лекції.

 • ІІ. З зазначених позицій охорона праці виступає в суспільстві й державі як об’єкт управління. Охорона праці як складна багатокомпонентна система вимагає системного вирішення в рамках Закону держави. Система управління охороною праці має відповідну ціль і завдання, які вирішуються в рамках певної структурно-функціональної схеми управління.

 • Система управління охороною праці — це регламентована нормативними і організаційно-методичними документами діяльність по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних і санітарно-побутових заходів, спрямованих на гарантування безпеки. збереження здоров’я і високої працездатності людини у виробничому процесі.

 • Законодавство України про охорону праці складається з Закону України “Про охорону праці”, Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів, котрі регулюють взаємовідносини між різними суб’єктами права у цій сфері.

 • Закон України “Про охорону праці” прийнято Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року і введено в дію з 24 жовтня 1992 року. Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між власником підприємства, установи і організації іпрацівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Він (Закон) встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

 • працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Він (Закон) встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

 • Закон України “Про охорону праці” складається з 8 розділів:

 • Розділ І Загальні положення (ст.1-5).

 • Розділ ІІ Гарантії прав громадян на охорону праці (Ст.6-16).

 • Розділ ІІІ Організація охорони праці на виробництві (Ст.17-28).

 • Розділ ІV Стимулювання охорони праці (Ст.29-32).

 • Розділ V Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про

 • охорону праці (Ст.33-36).

 • Розділ VІ Державне управління охороною праці (Ст.37-43).

 • Розділ VІІ Державний нагляд і громадський контроль за

 • охороною праці (Ст44-48).

 • Розділ VІІІ Відповідальність працівників за порушення

 • законодавства про охорону праці (Ст.49).

 • У відповідності до Закону “Про охорону праці” до органів державного управління охороною праці відносяться:

 • - Кабінет Міністрів України;

 • - Державний комітет по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці - ДНОП);

 • - Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади;

 • - Місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів.

 • Наукові дослідження з проблем охорони праці проводяться Національним науково-дослідним інститутом охорони праці, а також інститутами Національної академії наук, іншими науково-дослідними (НДІ) і проектно-конструкторськими (ПКО) організаціями.

 • Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці здійснюють:

 • - трудові колективи через обраних ними уповноважених;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка