Закон України №10«Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори та заходи протидії незаконного обігу» Наказ №356 «Порядок обігу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів»Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

 • В Україні питання правового регулювання обігу наркотичних засобів регламентують майже 90 нормативних актів. Основними серед них є: Закон України №10«Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори та заходи протидії незаконного обігу»

 • Наказ №356 «Порядок обігу наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів» • Наказ №441 «Критерії віднесення комбінованих ЛЗ, що містять малу кількість наркотичних та психотропних засобів, які відпускаються без рецепту»

 • Наказ № 360 « Правила виписування рецептів »

 • Наказ № 67/59 «Правила утилізації наркотичних та психотропних ЛЗ»

 • Постанови Кабінету Міністрів України: № 770«Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»,

 • №58 «Порядок здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин»,

 • № 1387 «Порядок ліцензування діяльності, пов’ язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», • №518«Про затвердження обсягу квот на наркотичні ЛЗ на 2009 рік»

 • №1197 «Про комітет з контролю за наркотиками»

 • №589 « Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних та психотропних ЛЗ»

 • Постанова № 1203 Гранично допустимі норми наркотичних засобів у дозованих комбінованих ЛЗ, які відпускаються без рецепту.

 • №616«Застосування заходів контролю за обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичного засобу та психотропної речовини» • Наркотичні засоби - це включені до переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними і викликають стан залежності . Зловживання наркотичними засобами призводить до захворювання на наркоманію Психотропні речовини - це включені до переліку речовини природного чи синтетичного походження, які здатні чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему . • Прекурсори - це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до переліку. • Таблиця І – це списки наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких на території України заборонений;

 • Таблиця ІІ – це наркотичні засоби (список І) та психотропні речовини (список 2), що можуть використовуватися з медичною або науково-дослідною метою, але обіг яких обмежений, відповідно до законодавства. • Таблиця ІІІ – це комбіновані препарати, складовими частинами яких є наркотичні речовини списку І таблиці ІІ, що міститься у незначній кількості (список 1) та психотропні речовини переважно бензодіазепінового ряду та похідні барбітурової кислоти (список 2), які мають велику терапевтичну цінність і широко використовується в медичній практиці.

 • Таблиця ІУ – містить списки прескурсорів, які поділені за ступенем необхідного контролю за їх використанням. • Контроль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів включає:

 • - ліцензування діяльності підприємств пов'язаної з виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, знищенням наркотичних (психотропних) лікарських засобів;

 • - погодження видачі ліцензій з МВС підприємствам та організаціям на право провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 • - обмеження кількості зберігання наркотичних (психотропних) лікарських засобів підприємствами, організаціями нормативами, визначеними МОЗ. • - проведення щокварталу інвентаризації із складанням балансу товарно-матеріальних цінностей;

 • - надання відомостей Комітету контролю за наркотиками про розбіжності у балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації

 • - відповідальність керівників за порушення законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

 • - заборону рекламування наркотичних (психотропних) лікарських засобів, за винятком надання наукової інформації у медичних та фармацевтичних довідниках і виданнях • Документи, які необхідно подати для отримання ліцензіі на право виготовлення та реалізацію.

 • 1.Копія установчих документів.

 • 2.Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби.

 • 3.Довідку Державного комітету з контролю за наркотиками. • 4. Довідку про рівень кваліфікації працівників.

 • 5.Копії технічних та технологічних регламентів щодо виробництва.

 • 6 Довідка МВС про погодження видачі ліцензії на підставі відсутності у працівників судимості.

 • 7. Висновок територіального наркологічного закладу ОЗ про відсутність у працівників захворювань на наркоманію. • Правила приймання

 • Для приймання наркотичних, психотропних лiкарських засобiв i прекурсорiв наказом керiвника аптеки повинна бути утворена постiйна комiсiя (в складi не менше трьох осiб) пiд головуванням заступника керiвника аптеки. Комiсiя зобов'язана здiйснювати суцiльнi перевiрки найменувань, кiлькостi, ваги тощо всiх наркотичних, психотропних лiкарських засобiв та прекурсорiв, що надiйшли вiд аптечних складiв, на вiдповiднiсть найменуванням, кiлькостям, вазi тощо засобiв, зазначеним у супровiдних документах постачальникiв • Правила зберiгання

 • Hаркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби, в аптеках повиннi зберiгатися в замкнених вогнетривких сейфах. Зберiгання психотропних лiкарських засобiв та прекурсорiв забезпечено зберіганню в замкнених металевих шафах, надiйно прикрiплених до пiдлоги чи стiни.

 • В аптеках наркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби, незалежно вiд лiкарської форми, повиннi зберiгатися в окремому примiщеннi - матерiальнiй кiмнатi лiкарських засобiв, обладнанiй згiдно з Типовими вимогами.

 • Кiмнати, сейфи i металевi шафи в аптеках, де зберiгаються наркотичнi i психотропнi лiкарськi засоби та прекурсори, пiсля операцiї з ними, повиннi замикатися, а пiсля закiнчення робочого дня - опечатуватися чи пломбуватися i здаватися пiд охорону. • Рецепти на наркотичні лікарські засоби, психотропні речовини і прекурсори

 • На одному рецептурному бланку форми № 3 дозволяється виписувати тільки один наркотичний або психотропний лікарський засіб.

 • У разі призначення наркотичного психотропного лікарського засобу безоплатно або на пільових умовах, лікарем, одночасно з виписуванням рецепта на спецбланку форми № 3, додатково повинен бути виписаний рецепт на бланку форми № 1. • Рецепти на лікарські засоби, до складу яких входять кодеїн основа, кодеїну фосфат, етилморфіну гідрохлорид (діонін), етамінал натрію, ефедрину гідрохлорид, інші прекурсори списку 1 таблиці ІУ та психотропні лікарські засоби в суміші з іншими інгредієнтами (препаратами) виписуються на рецептурних бланках форми № 1 Такі рецепти завіряються штампом закладу охорони здоров’я і печаткою “Для рецептів”, а також підписом і особистою печаткою лікаря, який виписав рецепт. • Предметно-кiлькiсний облiк в аптеці регламентує наказ №360 зі змінами від 30.12.2008 р.

 • 1.Наркотичні ЛЗ.

 • 2.Психотропні ЛЗ.

 • 3. Отруйні та сильнодіючі: (буторфенол, зопіклон, клонідін (клофелін), метандієнон, нандролон, прометазин, димедрол, атропін, кетамін, тетракаїн, ефедрину гідрохлорид, псевдоефедрину гідрохлорид тригексифенідил.

 • 4.Міорелаксанти периферичної дії, включаючи їх сольові похідні: атракурій, векуроній, піпекуроній, рокуроній, суксаметоній • Гранично допустимі норми наркотичних засобів у дозованих комбінованих ЛЗ, які відпускаються без рецепту. Постанова № 1203 від 10.2007р

 • Кодеїн - 30 мг для неподільних дозованих лікарських форм

 • Декстропропоксифен-65мг

 • Фенобарбітал -20 мг

 • Ефедрин -25мг

 • Фенілпропаноламін -50мг

 • Ерготамін -2мг

 • Ергометрин -0,2 мгЮридична відповідальність за порушення операцій з обігу наркотични і психотропних речовин

 • Юридична відповідальність за порушення операцій з обігу наркотични і психотропних речовин

 • Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або приховування від митного контролю - карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої. • Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, а так само, якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах - караються позбавленням волі на строк від п'яти до двадцяти років з конфіскацією майна. • Розкрадання, незаконне виготовлення, зберігання, передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, - карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

 • Розкрадання прекурсорів з метою збуту- карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати. • Виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними речовинами,але відпускаються по рецепту вчинені без спеціального на те дозволу, - караються позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка