Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02. 03. 2015 №222-viii. (Набув чинності 28. 06. 2015) Закон України "Дата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.


Ліцензування освітньої діяльності


Нормативно-правове забезпечення

 • Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 №222-VIII.

 • (Набув чинності 28.06.2015)

 • Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 26.11.2015 №835-VIII.Нові підходи до регулювання правовідносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності та дозвільної системи

 • Скасовується оформлення ліцензії та документів дозвільного характеру,  як документів у паперовій формі, та передбачається засвідчення факту видачі ліцензії та документа дозвільного характеру шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та відображення відповідної інформації у виписці з цього реєстру, яка видається суб’єкту господарювання безоплатно;

 • скасовується переоформлення ліцензії у разі зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;Нові підходи до регулювання правовідносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності та дозвільної системи

 • запроваджується можливість подання суб’єктом господарювання документів до органу ліцензування, дозвільного органу в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів;

 • скасовується повідомлення в паперовій формі органом ліцензування здобувача ліцензії чи ліцензіата  про прийняті ним рішення зокрема, про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, анулювання ліцензії) та передбачається оприлюднення цих рішень на порталі електронних сервісів. Аналогічні зміни стосуються повідомлення про прийняті дозвільним органом рішення щодо видачі та відмови у видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру.

 • Набувають чинності 01.01.2017Нормативно-правове забезпечення

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України.Органи ліцензуванняНормативно-правове забезпечення

 • Постанова Кабінету Міністрів України від від 30.12.2015 № 1187

 • «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

 • 2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

 • 1) заклад освіти — це:

 • професійно-технічний навчальний заклад відповідного типу, що забезпечує задоволення потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні кваліфікацією з відповідної професії, спеціальності відповідно до їх інтересів, здібностей та стану здоров’я;ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

 • 7) освітня діяльність у сфері професійно-технічної освіти — діяльність професійно-технічних навчальних закладів незалежно від типу і форми власності, що провадиться з метою підготовки (у тому числі первинної професійної підготовки та професійно-технічного навчання) здобувачів професійно-технічної освіти, перепідготовки та/або підвищення їх кваліфікації за професіями, які включені до Національного класифікатора професій ДК 003:2010; за програмами іноземних навчальних закладів, а також професійних (професійно-технічних) навчальних закладів іноземних держав або їх структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України, незалежно від виду такої діяльності.ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

 • 3. Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог:

 • у сфері професійно-технічної освіти — за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві);ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

 • 5. Ліцензіат провадить освітню діяльність в межах ліцензованого обсягу, яким встановлюється максимальна кількість осіб, що навчаються одночасно:

 • у сфері професійно-технічної освіти — на кожному курсі навчання за певною професією (у разі професійної підготовки), за певною навчальною програмою (у разі професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації);ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

 • 7. Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти закладом освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

 • Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти відокремленим структурним підрозділом (філією) закладу освіти за новою професією та збільшення ліцензованого обсягу також є розширенням провадження освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти і підлягає ліцензуванню у встановленому порядку.

 • Припинення провадження частини освітньої діяльності за певною професією, у певному місці провадження освітньої діяльності (відокремленому структурному підрозділі (філії) та зменшення ліцензованого обсягу є звуженням провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти. Рішення про звуження провадження освітньої діяльності приймається органом ліцензування на підставі заяви закладу освіти.ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження освітньої діяльності закладів освіти

 • Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

 • Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

 • Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

 • Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти

 • Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка