Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення", прийнятий 9 липня 2003 р. За Законом недержавне пенсійне забезпечення може здійснюватися: недержавними пенсійними фондами; компаніями страхування життяДата конвертації08.06.2016
Розмір548 b.


Недержавне пенсійне забезпечення в Україні 11 березня 2004 р.

 • ПАДКО/АМР США


Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні Частина 2 – Добровільні недержавні пенсійні фонди

 • ПРОЕКТ ПАДКО/АМР США “ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ”

 • БЕРЕЗЕНЬ 20041. Поточний стан законодавства

 • Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, прийнятий 9 липня 2003 р.

 • За Законом недержавне пенсійне забезпечення може здійснюватися:

  • недержавними пенсійними фондами;
  • компаніями страхування життя;
  • комерційними банками, які мають дозвіл на відкриття спеціальних пенсійних депозитних рахунків.


2. Найважливіші положення Закону

 • Діяльність НПФ регулюється цим Законом (реєстрація, функціонування, відповідальність тощо)

 • Страхові компанії надають свої послуги відповідно до Закону України “Про страхування”. АЛЕ: у зазначеному законі сьогодні немає положень, які б регулювали цей вид страхової діяльності.

 • Комерційні банки надають послуги з відкриття та ведення пенсійних депозитних рахунків відповідно до законодавства про банківську діяльність. АЛЕ: це законодавство ще не містить відповідних положень.3. НПФ: основні визначення

 • Недержавний пенсійний фонд:

 • є юридичною особою, створеною відповідно до Закону “Про недержавне пенсійне забезпечення”

 • має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства)

 • функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами

 • здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному Законом порядку.4. Типи НПФ

6. Рада НПФ здійснює контроль за його поточною діяльністю

 • Склад ради: не менше п'яти осіб, які обираються на три роки і можуть бути переобраними;

 • Члени ради обираються зборами засновників НПФ;

 • Рада укладає від імені пенсійного фонду договори з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем та аудитором пенсійного фонду;

 • Рада затверджує інвестиційну декларацію фонду та зміни до неї.7. Умови початку діяльності НПФ

 • Рада НПФ повинна укласти договори:

 •         1) про адміністрування пенсійного фонду – з адміністратором, який має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

 • 2) про управління активами пенсійного фонду – з компанією з управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами;

 •         3) про обслуговування пенсійного фонду зберігачем – із зберігачем.

 • НПФ не мають права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески до виконання цих вимог.8. Хто може бути адміністратором НПФ?

 • Адміністратором НПФ може бути:

 • юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування НПФ (професійний адміністратор);

 • юридична особа – одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду;

 • компанія з управління активами.

 • Будь-який адміністратор повинен мати ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (стаття 21, частина 1).9. Хто може управляти активами НПФ?

 • Компанія з управління активами;

 • Банк щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду у випадках, передбачених Законом;

 • Професійний адміністратор, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами.

 • Управління активами пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії, яка видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 • Компанія з управління активами може здійснювати управління активами власного корпоративного пенсійного фонду.10. Хто може бути зберігачем НПФ?

 • Зберігачем пенсійного фонду може бути банк, який відповідає таким вимогам:

 • 1) має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;

 • 2) не є пов'язаною особою пенсійного фонду, з радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб;

 • 3) не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з яким зберігачем укладено договір про обслуговування пенсійного фонду.11. Що станеться з існуючими “НПФ”?

 • Засновники існуючих “НПФ” зобов'язані:

 • або змінити тип фінансової установи й припинити використовувати слова “пенсійний фонд” у своїй назві (при цьому вони втрачають право на пільги в оподаткуванні);

 • або реорганізувати ці установи в НПФ із складенням плану реорганізації та його поданням до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг для ухвалення;

 • або ліквідувати ці установи.12. Реорганізація існуючих “НПФ”

 • Щоб стати НПФ, існуючі установи зобов'язані:

 • з 1 липня 2004 р. почати інвестувати нові пенсійні внески у відповідності із новим Законом;

 • до 30 червня 2004 р. укласти договори з ліцензованими зберігачами та компаніями з управління активами;

 • розробити інвестиційну декларацію та подати її до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг протягом шести місяців після ухвалення Комісією правил, вимог і порядку щодо НПФ (на практиці до 30 червня 2004 р.).13. Реорганізація існуючих “НПФ”

 • 2) Якщо існуючі установи бажають стати НПФ, вони зобов'язані:

 • привести свої організаційну структуру, назву та нормативні документи у відповідність із Законом та укласти договір з ліцензованим адміністратором до 31 грудня 2004 р.;

 • до 31 грудня 2008 р. привести всі свої активи у відповідність із Законом у порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.14. Головні питання, які необхідно вирішити, щоб система запрацювала:

 • Податкове законодавство (закони про податок з доходів фізичних осіб, оподаткування прибутку підприємств, ПДВ) передбачає пільги в оподаткуванні лише для страхових компаній, які надають послуги з недержавного пенсійного страхування – для НПФ і банківських пенсійних депозитних рахунків такі пільги не передбачені.

 • Діяльність страхових компаній та банків з недержавного пенсійного забезпечення у даний час не регулюється, тому Кабмін має підготувати зміни до Законів “Про страхування” і “Про банки і банківську діяльність”, щоб забезпечити відповідність цих законів Закону “Про недержавне пенсійне забезпечення”.15. Головні питання, які необхідно вирішити, щоб система запрацювала:

 • 3) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг потребує допомоги у вирішенні таких питань:

 • підготовка нормативних актів, необхідних внаслідок прийняття Закону “Про недержавне пенсійне забезпечення” (близько 60);

 • вирішення антимонопольних питань, що виникли;

 • встановлення доцільних вимог до технічного забезпечення та інформаційних систем адміністраторів;

 • управління процесом трансформації існуючих “НПФ”.16. Головні питання, які необхідно вирішити, щоб система запрацювала:

 • 4) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг потребує допомоги у вирішенні таких питань:

 • створення дієвої системи моніторингу та нагляду за НПФ, адміністраторами, компаніями страхування життя.

 • 5) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку потребує допомоги у вирішенні таких питань:

 • удосконалення основних інструментів розвитку прозорих і дієвих ринків капіталу в Україні;

 • створення дієвої системи моніторингу та нагляду за компаніями з управління активами.

 • 6) ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ про те, як працюватиме нова система недержавного пенсійного забезпечення, і як будуть захищені внески.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка