Закон України "Про освіту" (ст. 54) Педагогічні працівники підлягають атестації. Закон України "Про загальну середню освіту" (ст. 27) Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладівДата конвертації26.06.2016
Розмір445 b.


Відділ освіти Сахновщинської районної державної адміністрації Про дотримання нормативних вимог при організації та проведенні атестації педагогічних працівників у 2014/2015 навчальному році


Законодавство України

 • Закон України “Про освіту” (ст. 54)

 • Педагогічні працівники підлягають атестації.

 • Закон України “Про загальну середню освіту” (ст.27)

 • Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою

 • Закон України “Про дошкільну освіту” (ст. 32)

 • Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов'язковою

 • Закон України “Про дошкільну освіту” (ст. 25)

 • Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється, як правило, один раз у п'ять років

 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників (п. 1.5)

 • Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів

 • є обов’язковою.Типове положення про атестацію педагогічних працівників

 • Затверджено

 • - наказом Міністерства освіти і науки України

 • від 06.10.2010 № 930 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

 • 14.12.2010 за N 1255/18550)

 • Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

 • Затверджені

 • - наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 • від 20.12.2011 № 1473 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

 • 10.01.2012 за N 14/20327)

 • - наказом Міністерства освіти і науки України

 • від 08.08.2013 № 1135 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

 • 16.08.2013 за N 1417/23949)До 20 вересня

 • До 20 вересня

 • Наказ навчального закладу

 • “Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу”“Про атестацію

 • “Про атестацію

 • педагогічних працівників

 • Сахновщинського району

 • у 2014/2015 навчальному році” • “Про утворення атестаційної комісії

 • ІІІ рівня та атестацію педагогічних працівників Харківської області

 • у 2014/2015 навчальному році”Подання документів до атестаційних комісій

 • До 10 жовтня

 • 1. Списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації (згіно з п. 3.1). Заява (за потребою).

 • орма списку не визначена Типовим положенням)

 • 2. Заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію.

 • 3. Заяви про перенесення строку атестації.

 • 4. Подання керівника (педагогічної ради) закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження кваліфікаційної категоріїСписки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

 • До атестаційної комісії

 • навчального закладу

 • Керівник закладу підписЗатвердження списків педагогічних працівників

 • До 20 жовтня

 • Атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються та графік роботи атестаційної комісії.

 • (про що видається наказ)Робота атестаційної комісії

 • До 15 березня

 • Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються.Характеристика педагогічного працівника

 • До 1 березня

 • Керівник навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.Відповідність посаді

 • 3.16. Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

 • 1) має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти;

 • 2) виконує посадові обов’язки у повному обсязі;

 • 3) пройшов підвищення кваліфікації.Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань

 • 3.19. На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань

 • 3.20. Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.Відстрочення чергової атестації та збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань

 • 3.21. Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) зберігаються до чергової атестації.Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань

 • 3.22. За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.Збереження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань

 • 3.27. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

 • За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователів-методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.

 • При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до наступної атестації.1. Затвердити Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), що додаються.

 • 1. Затвердити Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), що додаються.

 • 2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 1 вересня 2017 року забезпечити організацію та проведення атестації керівників навчальних закладів, призначених на посади до набрання чинності цим наказом.1.1. Змінене Типове положення визначає порядок (проведення атестації педагогічних працівників) атестації керівників, їх заступників, (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ у штаті яких є педагогічні працівники (далі - навчальні та інші заклади).

 • 1.1. Змінене Типове положення визначає порядок (проведення атестації педагогічних працівників) атестації керівників, їх заступників, (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ у штаті яких є педагогічні працівники (далі - навчальні та інші заклади).УВАГА!

 • УВАГА!

 • ДОПОВНЕНО:

 • 1.6. Призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.1.9. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або (за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу) за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освіти з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

 • 1.9. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або (за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу) за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освіти з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.УВАГА!

 • УВАГА!

 • ДОПОВНЕНО:

 • 1.9. Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов׳язків.2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:

 • 2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:

 • 1) атестувати на відповідність займаній посаді керівних кадрів навчальних та інших закладів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), працівників районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти (далі - працівники районних (міських) кабінетів (центрів)), завідувачів та консультантів районних психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційні комісії та осіб, які призначаються на посади керівників навчальних закладів;П.3.1.

 • П.3.1.

 • До 10 жовтня:

 • Подання документів до атестаційної комісії.

 • Доповнено:

 • Списки керівних кадрів навчальних та інших закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій керівники відповідних органів управління освітою.П.3.4. НОВИЙ:

 • П.3.4. НОВИЙ:

 • У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія З׳ясовує:

 • виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної діяльності;

 • стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів;

 • результати державної атестації навчального закладу;

 • результати перевірок проведених Державною інспекцією навчальних закладів, місцевими органам управління освітою та іншими органами державного нагляду (контролю);

 • додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів;П.3.4. НОВИЙ:

 • П.3.4. НОВИЙ:

 • підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими працівниками навчального закладу;

 • ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного самоврядування;

 • додержання педагогічної етики, моралі;

 • звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу навчального закладу;

 • аналіз розгляду звернень громадян.3.5. 1-й абзац Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

 • 3.5. 1-й абзац Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.

 • Доповнено:

 • Характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. Характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету (центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу управління освітою за погодженням із закладом післядипломної освіти.3.5. 2-й абзац

 • 3.5. 2-й абзац

 • Доповнено:

 • Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про ставлення до підлеглих, здатність організовувати педагогічний колектив для досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення.П.3.6. НОВИЙ:

 • П.3.6. НОВИЙ:

 • На особу, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.П.3.7. НОВИЙ:

 • П.3.7. НОВИЙ:

 • При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною комісією враховуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, володіння інформаційно-комінікаційними технологіями, професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду.3.8. Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня – до 1 квітня, II рівня – до 10 квітня, III рівня - до 25 квітня.

 • 3.8. Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня – до 1 квітня, II рівня – до 10 квітня, III рівня - до 25 квітня.

 • Доповнено:

 • Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, проводиться у разі необхідності.П.3.9. НОВИЙ:

 • П.3.9. НОВИЙ:

 • Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує якість виконання ними посадових обов׳язків.П.3.14. НОВИЙ:

 • П.3.14. НОВИЙ:

 • За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі рішення:П.3.14. НОВИЙ:

 • П.3.14. НОВИЙ:

 • керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді;

 • керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

 • керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді;

 • рекомендувати для призначення на посаду керівника;

 • рекомендувати для зарахування до кадрового резерву.Список керівників навчальних закладів та їх заступників,

 • Список керівників навчальних закладів та їх заступників,

 • які підлягають черговій атестації у 2014/2015 навчальному роціПОНОВИТИ

 • ПОНОВИТИ

 • дані, які внесено до бази, відповідно до тарифікації 2014/2015 навчального року до 15.10.2014 року • Дякую за увагу !
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка