Закон україни «Про освіту»Дата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.

Чисельність працівників психологічної служби системи освіти Запорізької областіНОРМАТИВНА БАЗА

 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту»

 • від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ

 • (Витяг)

 • Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти

 • Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освітиНОРМАТИВНА БАЗА

 • Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України № 127 від 03.05.1999, у редакції наказу МОН України від 02.07.2009 № 616, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703)П. 1.1. Психологічна служба в системі освіти

 • Це сукупність посад, що складають єдину систему

 • фахівців у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, методисти методичних кабінетів (центрів) з психологічної служби.

 • Основна мета діяльності: психологічне забезпечення

 • та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників.

 • Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.П.4.3. Практичний психолог навчального закладу:

 • участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення індивідуального розвитку вихованців, учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров`я;

 • психолого-педагогічна діагностика готовності до навчання та адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомага у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;

 • розробка та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей вихованців, учнів;

 • сприяння вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, підготовка учнів до свідомого життя;

 • здійснення превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;

 • психологічна діагностика і психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки вихованців, учнів;

 • формування психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.П. 4.4. Соціальний педагог навчального закладу:

 • вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку вихованців, учнів, мікроколективу (класу чи групи); досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на вихованців, учнів;

 • прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості, прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

 • дає рекомендації з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу вихованцям, учням, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

 • сприяє захисту прав вихованців, учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах;

 • бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед вихованців, учнів;

 • надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб вихованців, учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій вихованців, учнів; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.НОРМАТИВНА БАЗА

 • Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах (наказ МОН України від 20.04.2001 р. № 330)

 • (обласний-районний інструментарій)

 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ МОН України від 19.10.2001 р. № 691)

 • (робочий кабінет психолога не менше ніж 12 кв.м)НОРМАТИВНА БАЗА

 • Лист МОН України від 27.08.2000 № 1/9 – 352

 • “Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України”

 • Види планування діяльності практичного психолога

 • Звітність, документація та нормативи часу практичного психологаНОРМАТИВНА БАЗА

 • Лист управління освіти Запорізької обласної державної адміністрації від 17.08.2000 р. № 02/697

 • Затверджено:

 • Єдині вимоги до планування діяльності працівників психологічної служби системи освіти району

 • (форма річного плану роботи психолога та соціального педагога)

 • Індивідуальна карта психологічного супровіду школяраНОРМАТИВНА БАЗА

 • НАКАЗ МОН України від 28.12.2006 № 864 “Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України”

 • Кваліфікаційні характеристики соціального педагога, соціального педагога по роботі по роботі з дітьми-інвалідами, практичного психолога (додатки 1-3)

 • Документація та нормативи часу соціального педагогаНОРМАТИВНА БАЗА

 • Наказ від 14.06.2006 № 1983/388/452/221/556/596/106, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.06.2006р. за № 824 / 11

 • “Про затвердження Порядку взаємодії

 • суб'єктів соціальної роботи із сім'ями,

 • які опинилися у складних життєвих обставинах”НОРМАТИВНА БАЗА

 • Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення (затверджено наказом Державного комітету України у справах сім "і та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, МОН України, Міністерством охорони здоров'я України № 5/34/24/11 від 16 січня 2004року)

 • Пункт 3.4. Органи та заклади освіти

 • Заяви (повідомлення) передають терміново (протягом однієї доби) у письмовій формі до служби у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення.НОРМАТИВНА БАЗА

 • Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 №1/9-557

 • Методичні рекомендації щодо

 • взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами

 • щодо захисту прав дітейНОРМАТИВНА БАЗА

 • Наказ УОН ЗОДА від 25.09.09.2009 № 405

 • Єдині вимоги до переліку психологічного інструментарію, що використовується працівниками психологічної служби системи освіти району (міста)

 • Єдині вимоги до переліку корекційно-розвивальних програм, що використовуються працівниками психологічної служби системи освіти району (міста)НОРМАТИВНА БАЗА

 • Наказ МОНМС України від 03.08.2012 р. № 888 “План заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року”

 • Соціальні паспорти класів

 • Соціальний паспорт навчального закладу

 • Карти психолого-педагогічного супроводу дитини, котра схильна до прояву девіантної, делінквентної поведінкиНОРМАТИВНА БАЗА

 • Методичний лист МОН “Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання” від 26.07.2012 № 1/9-529

 • Психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням (практичними психологами, соціальними педагогами):

 • Проведення діагностичної та корекційної роботи з дитиною з особливими освітніми потребами

 • Участь у розробці індивідуальної програми розвитку.НОРМАТИВНА БАЗА

 • Методичний лист МОН “Щодо організації та проведення "години психолога" у загальноосвітніх навчальних закладах» від № 1/9-488 від 04.07.2012 року

 • Методичний лист облНМЦ психології та соціології освіти ЗОІППО “Про введення «години психолога» та факультативів психологічного спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів»

 • від 19.09.2012 р.НОРМАТИВНА БАЗА

 • Лист МОН від 26.09.12 № 1/9-683 “Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів” (витяг)

 • … тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень

 • …у межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької роботи відповідно до посади.

 • Тому практичному психологу варто 20 годин відвести для безпосередньої роботи з учасниками навчально-виховного процесу (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) та 20 годин ― на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.НОРМАТИВНА БАЗА

 • Посадова інструкція практичного психолога/соціального педагога

 • укладається відповідно до затверджених МОН кваліфікаційних характеристик соціального педагога, соціального педагога по роботі по роботі з дітьми-інвалідами, практичного психолога (наказ МОН України від 28.12.2006 № 864)

 • З 2006 року облНМЦ психології та соціології освіти рекомендовано зразки посадових інструкцій працівників психологічної служби системи освіти Запорізької області

Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (наказ МОН від 04.11.2010 N 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.11.2010 р. за N 1157/18452)

 • У дошкільні навчальні заклади

 • Посада практичного психолога вводиться з розрахунку не більше 1 штатної одиниці на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету

 • компенсуючого типу,

 • комбінованого типу, у яких є 2 і більше груп компенсуючого типу,

 • дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу,

 • дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини)

 • Посада соціального педагога вводиться з розрахунку не більше 1 штатної одиниці на навчальний заклад за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету

 • у дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу

 • центри розвитку дитиниСТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ діяльності до 2017 року

 • План заходів щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2017 року (наказ МОН від 06.08.2013 № 1106)

 • Програма розвитку психологічної служби системи освіти Запорізької області до 2017 року (наказ ДОНМС ЗОДА від 28.08.2013 № 738)Пріоритети діяльності на період до 2017 року

 • Запровадження алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби та працівників інших органів і служб у справах дітей

 • Циклограми діяльності практичних психологів і соціальних педагогів

 • Діагностичні мінімуми у діяльності практичних психологів і соціальних педагогів

 • Протоколи діяльності працівників психологічної служби і ПМПК

 • Впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для підлітків та їх батьків «Сімейна розмова».

 • Проведення всеукраїнських моніторингів серед учасників навчально-виховного процесу

 • 2014-2015

 • Молодь і протиправна поведінка
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка