Закон України «Про освіту»Дата конвертації14.06.2016
Розмір445 b.БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

 • БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

 • Закон України «Про освіту» передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнає пріоритетну роль дошкільної освіти як обов’язкової первинної її складової, що задає старт подальшому успішному становленню особистості; також наголошує на необхідності створення належних умов для її здобуття.Верховна Рада України постановляє:

 • Верховна Рада України постановляє:

 • Внести зміни до Закону України

 • «Про дошкільну освіту»:

 • Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Стаття 2. Держава:

 • піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

 • Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти

 • 5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють: у дошкільних навчальних закладах або у сім'ї (до досягнення дитиною п'ятирічного віку).З метою створення належних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, необхідно:

 • З метою створення належних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, необхідно:

 • щорічно проводити облік дітей дошкільного віку;

 • спланувати розвиток мережі ДНЗ (груп): будівництво нових ДНЗ, відкриття ДНЗ у пристосованих приміщеннях, центрів розвитку дитини відповідно до потреб;

 • продовжити роботу по відкриттю додаткових груп для організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку на базі ДНЗ та інших приміщень;

 • встановлення гнучкого режиму роботи ДНЗ, який передбачає організацію роботи чергових груп у вихідні та неробочі дні;

 • поширення практики організації груп короткотривалого перебування та зарахування в ДНЗ дітей з короткотривалим перебуванням в групи повного дня;

 • у сільській місцевості, де відсутні приміщення дитячих садків, створення навчально-виховних комплексів;

 • створення консультативних пунктів, центрів роботи з батьками, ресурсних центрів професійного консультування на базі ДНЗ, шкіл, управлінь освіти, інших установ, де б вони могли отримати кваліфіковану консультацію педагогів та інших спеціалістів з питань виховання та навчання дітей удома тощо;

 • розроблення та запровадження медіа-освіти, створення інформаційних дошкільних програм, зокрема “Електронної пошти для батьків” з питань розвитку дітей п'ятирічного віку;

 • активізувати роботу щодо здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які не мають можливості відвідувати ДНЗ із-за їх відсутності, стану здоров'я дітей тощо;

 • організувати роботу експериментальних майданчиків з питань здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти відповідно до вимог чинного законодавства.Закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” передбачають безперервність i наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхiднiсть створення належних умов для її здобуття.

 • Закони України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” передбачають безперервність i наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхiднiсть створення належних умов для її здобуття.

 • Відповідно до ст. 9 Закону України "Про дошкільну освіту" громадяни України … мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах.

 • Незважаючи на те, що за останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, значна частина дітей не відвідує дошкільні навчальні заклади, у яких максимально забезпечується системний пiдхiд до реалiзацiї завдань дошкiльної освiти, здiйснюється планомiрна, нефорсована пiдготовка дiтей до школи впродовж усього дошкiльного дитинства з урахуванням вiкових, iндивiдуальних можливостей та новоутворень кожного вiкового етапу.

 • Необхідно створити кожнiй дитинi рiвнi можливостi для здобуття дошкiльної освiти, т.т. актуальним є охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади.

 • Форми залучення дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, до дошкільної освіти можуть бути різними: (організація короткотривалих, прогулянкових, консультативних груп, груп вихідного дня, груп з підготовки дітей до навчання у школі, гуртків, центрів, тощо), які розміщуються на базі приміщень загальноосвітніх навчальних, позашкільних закладів, клубів, сільських рад тощо, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

 • Для батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, педагогізацію родин бажано організовувати на консультпунктах, у центрах роботи з батьками - у формі консультативно-рекомендаційної (батьківські збори, усні і письмові консультації, бесіди, практикуми, тренінги тощо), лекційно-просвітницької (батьківські лекторії, всеобучі, конференції, педагогічні читання) діяльності, залучення батьків до освітнього процесу ("Дні відкритих дверей", участь у підготовці й проведенні свят, розваг, окремих занять, в оснащенні педагогічного процесу та упорядкуванні приміщень, території разом з дітьми і педагогами).

 • Як правило, всі осередки для дітей працюють короткотривало (до 4 годин) з урахуванням періодів найвищої дитячої працездатності: з 9.00(10.00) до 12.00(13.00) чи з 15.00(16.00) до 17.00(18.00) упродовж усього року чи сезонно (не менше трьох місяців) щодня або 2-3 рази на тиждень. Групи комплектуються за одновіковим чи різновіковим принципом.

 • До проведення навчально-виховного процесу з дітьми залучаються педагоги, які працюють у навчальних закладах. Бажано, щоб вони мали відповідну фахову освіту або пройшли курси підвищення кваліфікації з дошкільної освіти.

 • Навчально-виховна робота з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, орієнтується на реалізацію кінцевої мети дошкільної освіти – виховання життєздатної, самостійної, природної у своїй поведінці, життєво компетентної особистості, формування у дитини самосвідомості, виховання ціннісного ставлення особистості до самої себе тощо. З дітьми старшого дошкільного віку ця робота також спрямовується на формування шкільної зрілості (розумової, соціальної, емоційної), психологічної та фізичної готовності малюка до навчання в школі. • З метою охоплення дітей дошкільною освітою, у дошкільних навчальних закладах має бути забезпечено різний режим перебування дітей, у тому числі короткотривало (до чотирьох годин). Короткотривале перебування у дитячому садку передбачено для дітей, які з певних причин не можуть його відвідувати за повним режимом перебування (10,5-12 годин), і забезпечує їх право на здобуття дошкільної освіти.

 • У залежності від потреб населення в дошкільному навчальному закладі можуть створюватися групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п'ятирічного віку до навчання в школі. Такі групи можуть функціонувати як цілорічно, так і сезонно (не менше ніж три місяці на рік).

 • Кількість дітей у групах короткотривалого перебування

 • Прийом дітей

 • Організація навчально-виховної діяльності з дітьми

 • Керівництво і контроль за навчально-виховним процесом у групах короткотривалого перебування дітей

 • Додаткові освітні послуги

 • Штатний розклад

 • Навантаження вихователів груп короткотривалого перебування

 • Функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) з короткотривалим перебуванням дітей забезпечить їх право на здобуття дошкільної освіти та якісну підготовку до навчання у школі.1. Загальні положення

 • 1. Загальні положення

 • 1.1.Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний центр), організовується при навчальних закладах, що реалізують освітні програми дошкільного виховання та районних методичних кабінетах.

 • 2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру 

 • 2.1. Мета створення Консультативного центру:

 • - забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

 • - надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

 • 2.2. Головні завдання Консультативного центру:

 • - надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

 • - сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

 • - забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

 • 3. Організація діяльності Консультативного центру

 • 3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:

 • - організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють);

 • - організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту навчального закладу.

 • 3.2. Консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

 • - соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

 • - вікових, психофізіологічних особливості дітей;

 • - психологічної готовності до навчання у школі;

 • - профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

 • - організації ігрової діяльності;

 • - організації харчування дітей вдома;

 • - створення умов для за загартування і оздоровлення;

 • - соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Для дошкільних навчальних закладів можуть розроблятися та затверджуватися основні та додаткові програми.

 • Для дошкільних навчальних закладів можуть розроблятися та затверджуватися основні та додаткові програми.

 • До основних програм належать Державна базова програма та спеціальні програми.

 • Спеціальні програми розробляються для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу з урахуванням специфіки організації освітнього процесу в них та виду порушень у дітей (вади слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, розумова відсталість, затримка психічного розвитку). Спеціальні програми зорієнтовані на виконання основних вимог Державної базової програми та реалізацію корекційних, лікувальних впливів на дітей.

 • До додаткових належать комплексні, парціальні, альтернативні, експериментальні та регіональні програми.

 • Комплексні додаткові програми окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і напрямів організації життєдіяльності, розширюють та конкретизують їхнє змістове наповнення в межах вікової компетентності дітей до 6 (7) років та передбачають поступове ускладнення програмового змісту на кожному віковому етапі.

 • Парціальні програми поглиблено висвітлюють один із її змістових компонентів (лінію розвитку, вид діяльності), доповнюючи зміст інваріантної чи/та варіативної частин Базової або додаткової комплексної програми. Програми є основою для організації діяльності дошкільних закладів за пев­ним пріоритетним напрямом (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, пізнавальний, етнокультур­ний, комунікативно-мовленнєвий та ін.) та надання дітям дошкільного віку освітніх послуг через функціонування творчих студій, гуртків, секцій у дошкільних, позашкіль­них, загальноосвітніх закладах та практичну діяльність домашніх педагогів (гувернерів) тощо.

 • Альтернативні програми розробляються з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти та відмінних від загальноприйнятих філософсько-концептуальних засад організації, змістового наповнення освітнього процесу, створення умов для розвитку, виховання і навчання дітей.

 • Експериментальні програми розробляються і апробуються на предмет можливості та доцільності їх упровадження у практику дошкільної освіти в умовах дослідно-експериментальної освітньої діяльності всеукраїнського, регіонального чи місцевого (локального) рівнів, офіційно організованої на підставі відповідних наказів центрального органу виконавчої влади або місцевих органів управління освітою, у дошкільних закладах (групах), які мають статус експериментальних.

Орієнтовним передбачуваним результатом роботи старших груп дошкільних закладів є закладений Базовою програмою «Я у Світі» портрет дошкільника напередодні його вступу до школи (с.275), що містить наступні характеристики:

 • Орієнтовним передбачуваним результатом роботи старших груп дошкільних закладів є закладений Базовою програмою «Я у Світі» портрет дошкільника напередодні його вступу до школи (с.275), що містить наступні характеристики:

 • фізичний розвиток,

 • емоційний,

 • соціальний,

 • моральний,

 • розвиток довільної поведінки,

 • пізнавальної активності та основ логіки, математичних умінь, креативний розвиток,

 • мовленнєвий,

 • художньо-естетичний,

 • екологічний,

 • розвиток позитивного ставлення до себе,

 • розвиток ігрових та загальнонавчальних умінь.

 • Як зазначає Базова програма, «портрет» - це ідеальна, недосяжна, проте бажана модель, до якої прагнемо. Більшість же дошкільників характеризуються різним набором оцінок кожного з показників, – і це не погано чи добре, а так, як є за даних обставин і умов життя. Тобто, «портрет» орієнтує у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини. І, оскільки він індивідуальний, суб’єктивно забарвлений, не варто порівнювати між собою «портрети» окремих дітей, виносячи оцінки-вердикти, ранжувати дітей. Він є лише підказкою для дорослого, на що необхідно звернути увагу.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка