Закон України "Про підприємства в Україні" (ст. І) Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме: Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме



Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.





Підприємство є основною організаційною ланкою національної економіки України.

 • Підприємство є основною організаційною ланкою національної економіки України.

 • Підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

 • Закон України "Про підприємства в Україні" (ст. І)



Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме:

 • Підприємство як юридична особа має певні ознаки, а саме:

  • Повинно мати у своїй власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно; не має у своєму складі інших юридичних осіб.
  • Здатність відповідати своїм майном за зобов'язанням.
  • Здатність укладати всі види господарсько-правових угод.


  • Мати право бути позивачем, а також бути відповідачем в суді (господарському суді) при невиконанні своїх зобов'язань.
  • Мати самостійний баланс, розрахунковий (поточний) та інші рахунки в установах банку, правильно вести облік витрат, своєчасно подавати встановлену державними органами звітність.






Діяльність підприємства спирається на правові основи, які викладені в Законах України:

 • Діяльність підприємства спирається на правові основи, які викладені в Законах України:

  • Конституція України;
  • “Про підприємства в Україні";
  • "Про підприємництво";
  • "Про власність";
  • "Про іноземні інвестиції";
  • "Про господарські товариства";
  • "Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємниць­кої діяльності"
  • Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"


Закони України та інші чинні акти України встановлюють:

 • Закони України та інші чинні акти України встановлюють:

 • Основні цілі діяльності підприємства.

 • Види та організаційні форми підприємств та їх об'єднань.

 • Порядок створення та реєстрації підприємств.



Механізм підприємницької діяльності.

 • Механізм підприємницької діяльності.

 • Регламентують господарську, економічну та соціальну діяльність

 • Регулюють відносини з державою та іншими суб'єктами господарювання.

 • Визначають відповідальність, порядок ліквідації підприємства.



Підприємство може розпочинати свою діяльність після реєстрації статуту у відповідному виконавчому комітеті Ради народних депутатів або державній адміністрації за місцем розташування підприємства.

 • Підприємство може розпочинати свою діяльність після реєстрації статуту у відповідному виконавчому комітеті Ради народних депутатів або державній адміністрації за місцем розташування підприємства.

 • Ліквідація підприємства вважається завершеною, а підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в реєстр державної реєстрації.





В Україні можуть діяти підприємства таких видів (ст.2)

 • В Україні можуть діяти підприємства таких видів (ст.2)

 • Приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи.

 • Колективне підприємство, засноване на власності "трудового колективу “підприємства.

 • Господарське товариство.



Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян.

 • Підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян.

 • Комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної

 • Державне підприємство, засноване на державній власності, в т.ч. казенне



У відповідності до обсягів господарського обороту і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути віднесено до категорії малих підприємств:

 • У відповідності до обсягів господарського обороту і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути віднесено до категорії малих підприємств:

  • у промисловості та будівництві з чисельністю працюючих до 200 чол.;
  • в інших галузях виробничої сфери до 50 чол,;


у науці і науковому обслуговуванні - до 100 чол.;

  • у науці і науковому обслуговуванні - до 100 чол.;
  • у галузях невиробничої сфери до 25 чол.;
  • у роздрібній торгівлі - до 15 чол,
 • В Україні можуть діяти її інші види та категорії підприємств, у т.ч. орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам України.





Об'єднання діють на основу договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками.

 • Об'єднання діють на основу договору або статуту, який затверджується їх засновниками або власниками.

 • Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і статут цього об'єднання погоджується з Антимонопольним комітетом України.



В об'єднання підприємств України можуть входити підприємства інших держав. Підприємства України можуть входити в об'єднання інших держав.

 • В об'єднання підприємств України можуть входити підприємства інших держав. Підприємства України можуть входити в об'єднання інших держав.

 • Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний зведений баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку.



Об'єднання не відповідає за зобов'язання підприємств, а підприємства не відповідають за зобов'язання об'єднання, якщо інше не передбачене договором (статутом).

 • Об'єднання не відповідає за зобов'язання підприємств, а підприємства не відповідають за зобов'язання об'єднання, якщо інше не передбачене договором (статутом).

 • Підприємства можуть виходити зі складу об'єднання. Об'єднання ліквідується за рішенням підприємств, які входять до нього.





Всі конкретні функції управління можна звести в наступні 24 групи:

 • Всі конкретні функції управління можна звести в наступні 24 групи:

 • Організація системи і процесів управління з врахуванням вимог ринку.

 • Проведення маркетингових досліджень (попиту, пропозиції, кон'юктури ринку, можливості забезпечення конкуренції свого товару).

 • Прогнозування та планування.



Конструкторська підготовка виробництва.

 • Конструкторська підготовка виробництва.

 • Технологічна підготовка.

 • Науково-технічна інформація й управління науково-технічним прогресом.

 • Організація інноваційної діяльності на підприємстві.



Стандартизація.

 • Стандартизація.

 • Управління якістю праці і продукції.

 • Організація праці і заробітної плати.

 • Підбір, розстановка, підготовка і перепідготовка кадрів.

 • Управління матеріально-технічним забезпеченням виробництва продукції.



Управління збутом продукції.

 • Управління збутом продукції.

 • Облік, аналіз і контроль за підприємницькою (виробничо-господарською і фінансовою) діяльністю.

 • Правове забезпечення підприємства.

 • Ремонтне та енергетичне обслуговування.



Транспортне обслуговування.

 • Транспортне обслуговування.

 • Оперативне управління виробництвом.

 • Будівництво і господарське обслуговування.

 • Охорона праці.

 • Пожежна безпека.



Охорона навколишнього середовища.

 • Охорона навколишнього середовища.

 • Загальне діловодство.

 • Управління соціально-культурно-економічним розвитком колективу.



На основі розробленої схеми управління і класифікатора функцій управління на підприємствах розробляються положення про структурні підрозділи. Цьому передує розробка положень про керівництво підприємства (директора і його заступників).

 • На основі розробленої схеми управління і класифікатора функцій управління на підприємствах розробляються положення про структурні підрозділи. Цьому передує розробка положень про керівництво підприємства (директора і його заступників).



Загальні положення.

 • Загальні положення.

 • Завдання і функції.

 • Структура підрозділу.

 • Взаємозв'язок з іншими підрозділами підприємства.

 • Права і відповідальність керівника підрозділу підприємства.



 • Загальні положення.

 • Організація роботи: графік роботи, характеристика робочого місця, одержання вхідної і видача вихідної інформації, термін її надання.



Обов'язки.

 • Обов'язки.

 • Права: перелік питань, за якими може приймати самостійно рішення, а за якими узгоджувати з іншими працівниками.

 • Відповідальність і стимулювання.

 • Посадові інструкції є юридичними актами. Вони зміцнюють трудову дисципліну, посилюють почуття відповідальності за доручену справу.



Ефективність праці управлінського персоналу підприємства багато залежить від організаційної структури управління.

 • Ефективність праці управлінського персоналу підприємства багато залежить від організаційної структури управління.

 • Найпоширенішими структурами управління є: лінійна, функціональна і лінійно-функціональна структури управління.








База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка