Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.- Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року;

 • - Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року;

 • - Житловий Кодекс України від 1 січня 1984 року;

 • - Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 року;

 • - Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року;

 • - Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року;

 • - Закон України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки» від 24 червня 2004;

 • - та низка підзаконних нормативно-правових актів.- Цивільний Кодекс України, зокрема Глава 26 «Право спільної власності», глава 27 «Право власності на землю (земельну ділянку)», глава 28 «Право власності на житло».

 • - Цивільний Кодекс України, зокрема Глава 26 «Право спільної власності», глава 27 «Право власності на землю (земельну ділянку)», глава 28 «Право власності на житло».

 • Одним із основних положень в стосунку управління житловою нерухомістю є врегулювання права спільної сумісної власності.

 • - Житловий Кодекс України.

 • Завданнями є регулювання житлових відносин з метою забезпечення прав громадян на житло, належного використання і схоронності житлового фонду, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин.- Про приватизацію державного житлового фонду.

 • - Про приватизацію державного житлового фонду.

 • Визначає правові основи приватизації державного житлового фонду, його подальше використання і утримання.

 • Значні помилки були при здійсненні приватизації: не визначений статус спільного майна/землі, фінансово непідйомний перший капітальний ремонт (закон передбачає, що колишні власники (їх правонаступники), які володіли багатоквартирними будинками до моменту приватизації, зобов'язані брати участь у фінансуванні їх ремонту та сприяти організації його проведення – що є лише популізмом).

 • - Про житлово-комунальні послуги.

 • Визначає основні засади відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між виробниками, виконавцями та споживачами. Проблема у відсутність адресної системи пільг і субсидій.Прийнятий Верховною Радою України 29 листопада 2001 року, № 2866-III

 • Прийнятий Верховною Радою України 29 листопада 2001 року, № 2866-III

 • - Визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захист їхніх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.

 • - Подає визначення понять у сфері діяльності ОСББ, а саме – хто управитель.

 • - Важливим аспектом врегульованим в законі є відносини власників приміщень і управителя.

 • Негативні аспекти:

 • Не є обов'язковим створення ОСББ; Передбачена участь колишнього власника багатоквартирного будинку в обслуговуванні і ремонті неподільного та загального майна житлового комплексу.Терміни вживаються у такому значенні

 • Терміни вживаються у такому значенні

 • - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна;

 • - управитель - юридична особа, яка здійснює управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) майна і забезпечує його належну експлуатацію;

 • - неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку.

 • Управління неподільним та загальним майном житлового комплексу об'єднання може здійснювати у формі:

 • - управління неподільним та загальним майном через статутні органи об'єднання;

 • - передачі всіх або частини функцій по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу юридичній особі за договором;

 • - делегування визначених статутом повноважень по управлінню неподільним та загальним майном житлового комплексу асоціації.Мета програми полягає у визначені засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку:

 • Мета програми полягає у визначені засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку:

 • - створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;

 • - впровадження комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду;

 • - скорочення показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва/надання ЖКП;

 • - створення механізму стимулювання використання альтернативних джерел енергії та видів палива.- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 серпня 2003 року №141

 • - Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 серпня 2003 року №141

 • - Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року №150

 • - Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року №76

 • - Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 2 лютого 2009 року №13

 • - Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25 квітня 2005 року №60

 • - Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №484

 • - Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року №56Правила встановлюють порядок здійснення управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, порядок передачі будинку в управління у разі укладення договору.

 • Правила встановлюють порядок здійснення управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, порядок передачі будинку в управління у разі укладення договору.

 • Наказ також встановлює, що особою, що здійснює управління будинком, є: у разі самоуправління будинком – співвласники, створені ними органи чи інша уповноважена від їх імені особа; у разі здійснення управління будинком відповідно до договору із співвласниками – управитель.Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №484 Київ «Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд», містить:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року №484 Київ «Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд», містить:

 • - типовий договір про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд;

 • - додаток 1 до типового договору акт прийняття-передачі об'єкта в управління з управління (з балансу);

 • - додаток 2 до типового договору порядок обстеження технічного стану об'єкта;

 • - додаток 3 до типового договору порядок проведення опитування (анкетування) мешканців об'єкта, а також власників (співвласників) окремих приміщень об'єкта, які в ньому не проживають, щодо якості надання управителем послуг.Затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року №56 «Доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»

 • Затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року №56 «Доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»

 • «Житлове та комунальне господарство населених пунктів»

 • Розділ 5. Послуги підприємств житлового господарства

 • Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)

 • Повна вища освіта напряму підготовки «Менеджмент» (маґістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом – не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом «Менеджмент».- законодавчі та нормативні акти, постанови та розпорядження з питань житлової політики України;

 • - законодавчі та нормативні акти, постанови та розпорядження з питань житлової політики України;

 • - нормативно-правові акти з питань діяльності виконавців послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків, діяльності об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;

 • - основи цивільного, господарського, банківського та трудового законодавства;

 • - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

 • - правила й норми технічної експлуатації житлового фонду;

 • - основи бухгалтерського обліку;

 • - економіку та організацію виробництва, праці та управління.(реєстр. №4463а від 11.08.2014 р.) Передбачатиме:

 • (реєстр. №4463а від 11.08.2014 р.) Передбачатиме:

 • - чітке встановлення спільної сумісної власності на неподільне майно;

 • - скасовується участь колишнього власника багатоквартирного будинку в обслуговуванні і ремонті неподільного та загального майна житлового комплексу;

 • - ОСББ створюватиметься як непідприємницьке товариство;

 • - кожний співвласник під час голосування має кількість голосів, що пропорційна загальній площі квартири або нежитлового приміщення співвласника щодо загальної площі, якщо не становить більше 50 відсотків;

 • - установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень. • УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ

 • «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ,

 • СПРИЯННЯ МІСЦЕВОМУ РОЗВИТКУ ТА ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

 • ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 • т./ф.: 032-235-68-48

 • centredms@gmail.com
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка