Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць"Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.


Дорожня карта

 • Отримання суб'єктами господарювання державної підтримки, передбаченої законодавством України, для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки


Закон України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць"

 • Зазначеним Законом передбачено, що інвестиційна діяльність у пріоритетних галузях економіки стимулюється:

 • за рахунок бюджетних коштів;

 • шляхом застосування особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, встановлених Податковим і Митним кодексами УкраїниКритерії відбору інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Для отримання державної підтримки інвестиційний проект має відповідати таким критеріям:

 • загальна кошторисна вартість проекту має перевищувати суму, еквівалентну:

  • 3 мільйонам євро - для суб’єктів великого підприємництва;
  • 1 мільйону євро - для суб’єктів середнього підприємництва;
  • 500 тисячам євро - для суб’єктів малого підприємництва;
 • кількість створених нових робочих місць для працівників, які безпосередньо задіяні у виробничих процесах, має перевищувати:

  • 150 - для суб’єктів великого підприємництва;
  • 50 - для суб’єктів середнього підприємництва;
  • 25 - для суб’єктів малого підприємництва;
 • середня заробітна плата працівників має бути не менш як у 2,5 раза вища за розмір мінімальної заробітної платиМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 1

 • Суб’єкти господарювання, що мають намір взяти участь у відборі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям заяву разом із відповідними документамиМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Перелік документів, які подаються для відбору:

 • висновки незалежних експертних організацій (за наявності);

 • копія інвестиційного проекту, що прошита, пронумерована, засвідчена підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання, а також печаткою (для юридичної особи), проект готується відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 19.06.2012 № 724;

 • довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості перед державним та місцевим бюджетами із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

 • документ про відсутність стосовно заявника порушеної справи про банкрутство;

 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

 • довідка про відсутність у суб’єкта господарювання простроченої заборгованості перед соціальними фондами, в тому числі Пенсійним фондом.Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 2

 • Перевірка Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями поданих інвестиційних проектів та їх відбір для подання на розгляд Кабінету Міністрів України або відхилення та повернення з обґрунтуванням причин

 • Для участі у відборі допускаються інвестиційні проекти суб'єктів господарювання, які відповідають вимогам до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економікиМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • ВИМОГИ до інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки мають відповідати наступним вимогам:

 • 1) проект реалізується:

 • в межах пріоритетних галузей економіки, визначених Кабінетом Міністрів України;

 • на новоствореному або діючому підприємстві, на якому буде проведено реконструкцію або модернізацію;

 • 2) реалізація проекту передбачає:

 • виділення окремого структурного підрозділу, на якому буде реалізовуватися інвестиційний проект;

 • досягнення протягом двох років з дня державної реєстрації інвестиційного проекту у пріоритетній галузі економіки визначених Законом критеріївМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • ПЕРЕЛІК пріоритетних галузей економіки, у яких стимулюється інвестиційна діяльність

 • з метою створення нових робочих місць

 • Агропромисловий комплекс за напрямами:

 • виробництво, зберігання харчових продуктів, в тому числі дитячого харчування, а також виробництво біопалива, з орієнтацією на імпортозаміщення

 • Житлово-комунальний комплекс за напрямами:

 • створення об’єктів поводження з відходами (побутовими, промисловими та відходами, які утворилися в результаті добування та перероблення корисних копалин і виробництва електричної та теплової енергії);

 • будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення

 • Машинобудівний комплекс за напрямами:

 • виробництво нових та імпортозаміщуючих видів комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, машин і устатковання, електричного устатковання, автотранспортних та інших транспортних засобів

 • Транспортна інфраструктура за напрямами:

 • будівництво, реконструкція і технічне переоснащення у сфері транспортної інфраструктури

 • Курортно-рекреаційна сфера і туризм за напрямами:

 • будівництво курортно-рекреаційних об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктуриМеханізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 3

 • Подання Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відібраних інвестиційних проектів до Мінекономрозвитку разом із заявами суб'єктів господарювання та документами, які до них додаються.

 • Мінекономрозвитку розглядає відібрані інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо їх схвалення (проект рішення, погоджений із заінтересованими органами виконавчої влади)Механізм відбору, схвалення та реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Етап 4

 • Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки Мінекономрозвитку здійснює їх державну реєстрацію шляхом внесення відомостей про ці проекти до Державного реєстру інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, який розміщується на офіційному веб-сайті МінекономрозвиткуОтримання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки

 • Після схвалення Кабінетом Міністрів України інвестиційного проекту суб’єкт господарювання набуває право на отримання державної підтримки:

 • за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів

 • оподаткування прибутку, отриманого від реалізації інвестиційних проектів:

 • До 01.01.2018 - 0 %;

 • З 01.01.2018 до 01.01.2023 - 8 %;

 • З 01.01.2023 - 16 %

 • *(звичайна ставка податку на прибуток з 1 січня 2013 року - 19%, з 1 січня 2014 року - 16%)

 • надання до 31.12.2022 включно митному органу податкового векселя на суму податкового зобов'язання з ПДВ строком на 60 днів для ввезення в Україну устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом

 • звільнення до 01.01.2018 від оподаткування ввізним митом устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього за умови, що зазначені товари:

 • а) не є підакцизними;

 • б) виготовлені не більше трьох років до моменту державної реєстрації інвестиційного проекту та не були у використанні;

 • в) не виробляються в Україні та не мають аналогів в Україні
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка