Закон України «Про вибори Президента України» (1999 р., із змінами і доповненнями); Закон України «Про вибори народних депутатів України» (2012 р., із змінами і доповненнями); Закон УкраїниДата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.

 • Нормативно-правова база виборчого процесу.

 • Основні законодавчі акти, що визначають виборчий процес.

 • Інші законодавчі акти, що впливають на організацію виборчого процесу.

 • Центральна виборча комісія: статус, повноваження, діяльність.Конституція України;

 • Конституція України;

 • Закон України «Про вибори Президента України» (1999 р., із змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про вибори народних депутатів України» (2012 р., із змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2010 р., із змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про всеукраїнський референдум» (2012 р.);Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2011р., із змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2011р., із змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про звернення громадян» (1996 р., із змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про Центральну виборчу комісію» (2004 р., із змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про державну службу» (1993 р., із змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про Державний реєстр виборців» (2007 р., із змінами і доповненнями);Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011 р., зі змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011 р., зі змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про інформацію» (1992 р., із змінами і доповненнями);

 • Закон України «Про політичні партії в Україні» (2001 р., із змінами і доповненнями).

 • Система законодавчих актів доповнюється відповідними указами, розпорядженнями, постановами органів державної та виконавчої влади.

Конституцією України гарантовано право громадян на вільні вибори (http://zakon4.rada.gov.ua/).

 • Конституцією України гарантовано право громадян на вільні вибори (http://zakon4.rada.gov.ua/).

 • Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

 • Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

 • Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

 • Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

 • Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.

 • Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.Законом України «Про вибори Президента України» (http://zakon4.rada.gov.ua/) встановлено:

 • Законом України «Про вибори Президента України» (http://zakon4.rada.gov.ua/) встановлено:

 • основні засади, порядок і строки призначення та проведення виборів Президента України;

 • порядок територіальної організації виборів Президента України;

 • порядок утворення, статус і діяльність виборчих комісій, у т.ч. ЦВК;

 • порядок роботи із списками виборців;

 • фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів;

 • порядок висування і реєстрації кандидатів на пост виборів Президента України;основні засади та особливості інформаційного забезпечення виборів;

 • основні засади та особливості інформаційного забезпечення виборів;

 • строки проведення, форми і засоби передвиборної агітації, загальний порядок використання засобів масової інформації, у т.ч. обмеження щодо ведення передвиборної агітації;

 • гарантії діяльності кандидатів на пост Президента України та офіційних спостерігачів;

 • проведення голосування, визначення результатів виборів Президента України;

 • особливості підготовки і проведення повторних та позачергових виборів Президента України;

 • оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів виборчого процесу, відповідальність за порушення виборчого законодавства.Законом України «Про вибори народних депутатів України» (http://zakon4.rada.gov.ua/) встановлено та визначено:

 • Законом України «Про вибори народних депутатів України» (http://zakon4.rada.gov.ua/) встановлено та визначено:

 • основні засади виборів народних депутатів України;

 • види виборів депутатів, порядок і строки їх призначення і проведення;

 • територіальну організацію виборів депутатів;

 • систему та повноваження виборчих комісій, порядок їх утворення, вимоги до їх членів;

 • порядок роботи із списками виборців;

 • фінансове і матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів;порядок висування і реєстрації кандидатів у депутати;

 • порядок висування і реєстрації кандидатів у депутати;

 • основні засади інформаційного забезпечення виборів, у т.ч. вимоги щодо участі ЗМІ та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів;

 • форми і засоби передвиборної агітації, порядок використання електронних (аудіовізуальних) та друкованих засобів масової інформації, обмеження щодо ведення передвиборної агітації тощо;

 • гарантії діяльності у виборчому процесі партій, кандидатів у депутати, офіційних спостерігачів та інші організаційні засади виборів депутатів, у т.ч. відповідальність за порушення виборчого законодавства.Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2010 р.) визначено основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів. Організація і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів регулюються Конституцією України, цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства (ст. 1).

 • Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (2010 р.) визначено основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів. Організація і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів регулюються Конституцією України, цим та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них іншими актами законодавства (ст. 1).Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (http://zakon4.rada.gov.ua/) визначено:

 • Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (http://zakon4.rada.gov.ua/) визначено:

 • види місцевих виборів, порядок їх призначення і строки їх проведення;

 • порядок утворення та діяльності виборчих округів і дільниць;

 • порядок організації, статус і діяльність системи виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів;

 • порядок організації роботи із списками виборців;

 • порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;строки, форми і умови проведення передвиборної агітації;

 • строки, форми і умови проведення передвиборної агітації;

 • гарантії діяльності суб’єктів виборчого процесу, офіційних спостерігачів;

 • фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів;

 • порядок голосування та встановлення результатів виборів;

 • порядок заміщення депутатів, проведення позачергових, повторних, проміжних та перших виборів;

 • оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів, відповідальність за порушення виборчого законодавства;

 • порядок зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей.Законом України «Про всеукраїнський референдум» (2012 р.) визначено, що всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому цим Законом (ст. 1).

 • Законом України «Про всеукраїнський референдум» (2012 р.) визначено, що всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, встановленому цим Законом (ст. 1).У ст. 3 закону зазначено, що за предметом всеукраїнського референдуму може бути:

 • У ст. 3 закону зазначено, що за предметом всеукраїнського референдуму може бути:

 • про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання не чинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум);

 • про зміну території України (ратифікаційний референдум);

 • щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону України (законодавчий референдум);

 • з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).

 • У цілому закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму.Законом України «Про Центральну виборчу комісію» (2004 р.) відповідно до Конституції України визначено порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії як постійно діючого колегіального державного органу, до компетенції якого належить забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї волі.

 • Законом України «Про Центральну виборчу комісію» (2004 р.) відповідно до Конституції України визначено порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії як постійно діючого колегіального державного органу, до компетенції якого належить забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні, забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, суверенного права Українського народу на виявлення своєї волі.Закон України «Про Державний реєстр виборців» (2007 р.) визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців. Державний реєстр виборців – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користуватися ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України.

 • Закон України «Про Державний реєстр виборців» (2007 р.) визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців. Державний реєстр виборців – автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користуватися ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України.

Закон України «Про інформацію» (1992 р.) регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.

 • Закон України «Про інформацію» (1992 р.) регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.

 • У ст 5. «Право на інформацію» зазначено, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. А реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2011 р.) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» (2011 р.) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

 • У законі зазначено, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом (ст. 1).Закон України «Про звернення громадян» (1996 р.) регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

 • Закон України «Про звернення громадян» (1996 р.) регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

 • Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.Закон України «Про державну службу» (1993 р.) регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу.

 • Закон України «Про державну службу» (1993 р.) регулює суспільні відносини, які охоплюють діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу.

 • Державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження (ст. 1).Законом України «Про політичні партії в Україні» (2001 р.) закріплюється право громадян на свободу об'єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України.

 • Законом України «Про політичні партії в Україні» (2001 р.) закріплюється право громадян на свободу об'єднання у політичні партії для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів визначається і гарантується Конституцією України.

 • Встановлення обмежень цього права допускається відповідно до Конституції України в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей, а також в інших випадках, передбачених Конституцією України.Політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах (ст. 2).

 • Політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах (ст. 2).Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011 р.) визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

 • Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011 р.) визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.Відповідальність за порушення законодавства України про вибори передбачена у відповідних законодавчих актах, де зазначено, що особи, винні в порушенні законодавства (про вибори Президента України, про місцеві вибори, законодавства про всеукраїнський референдум та ін.), притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом.

 • Відповідальність за порушення законодавства України про вибори передбачена у відповідних законодавчих актах, де зазначено, що особи, винні в порушенні законодавства (про вибори Президента України, про місцеві вибори, законодавства про всеукраїнський референдум та ін.), притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у порядку, встановленому законом.

Законом України «Про Центральну виборчу комісію» визначається, що «Центральна виборча комісія» (далі – Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

 • Законом України «Про Центральну виборчу комісію» визначається, що «Центральна виборча комісія» (далі – Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.Законом України «Про Центральну виборчу комісію» визначається, що Комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів» (ст. 1. Статус Центральної виборчої комісії).

 • Законом України «Про Центральну виборчу комісію» визначається, що Комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів» (ст. 1. Статус Центральної виборчої комісії).Законом України «Про Центральну виборчу комісію»

 • Законом України «Про Центральну виборчу комісію»

 • визначено основні принципи діяльності ЦВК:

 • Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

 • Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності (cт. 2. Основні принципи діяльності Комісії).У Законі України «Про Центральну виборчу комісію» особливу увагу приділено незалежності Комісії та відкритості і публічності її діяльності:

 • У Законі України «Про Центральну виборчу комісію» особливу увагу приділено незалежності Комісії та відкритості і публічності її діяльності:

 • Комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб (ст. 3, п. 1. Незалежність Комісії);

 • Діяльність Комісії здійснюється відкрито і публічно;На засіданні Комісії мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення Комісії кандидати на пост Президента України та їх довірені особи в загальнодержавному виборчому окрузі, кандидати в народні депутати України, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України, уповноважені особи партій - суб'єктів виборчого процесу, уповноважені представники ініціативних груп всеукраїнського референдуму, а також офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій та представники засобів масової інформації;

 • На засіданні Комісії мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення Комісії кандидати на пост Президента України та їх довірені особи в загальнодержавному виборчому окрузі, кандидати в народні депутати України, уповноважені представники кандидатів на пост Президента України, уповноважені особи партій - суб'єктів виборчого процесу, уповноважені представники ініціативних груп всеукраїнського референдуму, а також офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій та представники засобів масової інформації;Рішення Комісії публікуються в центральних і місцевих засобах масової інформації у випадках, в порядку та в строки, встановлені законом;

 • Рішення Комісії публікуються в центральних і місцевих засобах масової інформації у випадках, в порядку та в строки, встановлені законом;

 • Комісія має друкований орган – «Вісник Центральної виборчої комісії» (cт. 4. Відкритість і публічність у діяльності Комісії).У Законі України «Про Центральну виборчу комісію» визначено склад та порядок формування Комісії:

 • У Законі України «Про Центральну виборчу комісію» визначено склад та порядок формування Комісії:

 • Верховна Рада України призначає на посади та звільняє з посад членів Комісії за поданням Президента України;

 • до складу Комісії входять 15 членів Комісії;

 • кандидатури осіб на посади членів Комісії попередньо обговорюються в депутатських фракціях і групах, а їх призначення проводиться за наявності висновків відповідного профільного комітету Верховної Ради України; • із числа членів Комісії в порядку, передбаченому цим Законом, обираються Голова Комісії, два заступники Голови Комісії та секретар Комісії;

 • Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії, а також не менше п'яти інших членів Комісії повинні мати вищу юридичну освіту;

 • Комісія працює на постійній основі. Член Комісії є державним службовцем;

 • строк повноважень члена Комісії - 7 років (cт. 6. Склад Комісії та порядок її формування).Організація діяльності ЦВК:

 • Організація діяльності ЦВК:

 • Комісія приймає рішення з питань, що належать до її повноважень, після їх розгляду та обговорення на своїх засіданнях;

 • діяльність Комісії організовує Голова Комісії;

 • порядок організації роботи Комісії визначається цим Законом, Регламентом Центральної виборчої комісії, а також іншими актами, що приймаються Комісією на виконання цього та інших законів України;

 • Регламент Центральної виборчої комісії, а також інші акти Комісії, зазначені у частині третій цієї статті, приймаються Комісією і затверджуються її постановами (cт. 10. Організація діяльності Комісії).Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього та інших законів України належить до повноважень Комісії (ст. 11. Засідання Комісії).

 • Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього та інших законів України належить до повноважень Комісії (ст. 11. Засідання Комісії).

 • Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Секретаріат Комісії. Секретаріат Комісії виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та іншими законами України.

 • Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Реєстру утворюється Служба розпорядника Державного реєстру виборців (cт. 9. Регламент ЦВК). • Сайт ЦВК: http://www.cvk.gov.ua

 • Адреса ЦВК: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 тел.+38 (044) 286-84-62 • Дякую за увагу!

 • Сталідзанс Л.Я.,

 • зав. відділом інформаційних технологій та

 • комп’ютерного забезпечення бібліотеки ЖНАЕУ,

 • lstalidzans@znau.edu.ua
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка