Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"Дата конвертації27.12.2016
Розмір445 b.Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

 • Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

 • постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини“ – “Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини» ;

 • постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування “;

 • постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 423 “Про внесення змін до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини»;

 • постанова Кабінету Міністрів України від 25.09.2005 № 607 “Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”;

 • наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах».

Увага!!!

 • Увага!!!

 • Стаття 33. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом

 • Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли

 • 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання.1. Право на користування житлом.

 • 1. Право на користування житлом.

 • Після досягнення 18-ти річного віку – діти без житла.

 • 2. Закріплене житло (рішення про закріплення житла/частини житла за зазначеною адресою) – після досягнення 18-ти річного віку діти мають особисте житло.Необхідно:

 • Необхідно:

 • оформити особову справу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклквання (наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 № 4591) ;

  • свідоцтво про народження;
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • відомості про батьків та родичів дитини;
  • довідка про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;
  • які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);
  • опис майна дитини;
  • висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за встановленою формою;
  • відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного віку);
  • дублікат обліково-статистичної картки, який виготовляється на паперовому носії інформації, підписується оператором єдиного банку даних із зазначенням дати його виготовлення, засвідчується підписом керівника та скріплюється печаткою служби у справах дітей (далі – обліково-статистична картка);
  • довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);
  • ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);
  • рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
  • копія індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.


Забезпечити

 • Забезпечити

 • щорічне оновлення документів особової справи, а саме довідки від служби у справах дітей (за місцем походження дитини-сироти та ПБП):

 • про постанову на соціальний квартирний облік, якщо дитина досягла 16-ти річного віку;

 • про наявність та збереження майна;

 • які підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

 • про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку, закріпленому за дитиною;

 • про виплати (пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо);

 • індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який переглядається за потребою, але не рідше одного разу на рік(складається ССД). • Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України, від 26 квітня 2002 р. N 564: п.15. Органи опіки та піклування забезпечують збереження майна, у тому числі житла, вихованців за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

 • п.26. На час навчання вихованців у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації після досягнення ними 18-річного віку кошти на їх утримання виділяються дитячому будинку сімейного типу з державного бюджету, якщо вихованці на час навчання проживають у цьому будинку до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

 • п.30. Після закінчення строку перебування вихованців у дитячому будинку сімейного типу в разі відсутності у них права на житло органи опіки (піклування) забезпечують вихованців дитячого будинку сімейного типу протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.Постанова Кабінету міністрів України від 2604. 2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»:

 • Постанова Кабінету міністрів України від 2604. 2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю»:

 • п. 2 Прийомні діти виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів;

 • п.3. У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарногігієнічних та побутових умов;

 • п.4. За прийомними дітьми зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • п.10. На кожну дитину, яка передається у прийомну сім'ю, органи опіки і піклування зобов'язані видати такі документи (…опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження);

 • п.12. Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.п.21. Раз на рік місцева служба у справах дітей готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомній сім'ї на основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділку міліції. Прийомні батьки обов'язково ознайомлюються з складеним звітом, який затверджується начальником служби у справах дітей;

 • п.21. Раз на рік місцева служба у справах дітей готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомній сім'ї на основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділку міліції. Прийомні батьки обов'язково ознайомлюються з складеним звітом, який затверджується начальником служби у справах дітей;

 • п. 22. На час навчання прийомних дітей у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації після досягнення ними 18-річного віку кошти на їх утримання виділяються прийомним батькам з державного бюджету, якщо прийомні діти на час навчання проживають у прийомній сім'ї.Оформити особову справу.

 • Оформити особову справу.

 • Тримати на контролі оновлення документів (виплати, житло, майно).

 • Надавати запити до ССД за місцем походження дитини щодо постановки на соціальних квартирний облік, збереження майна, житла.

 • У разі невиконання ССД своїх повноважень, надсилати листи до прокуратури.

 • За необхідністю консультуватися зі спеціалістами Департаменту з питань роботи з учнями пільгового контингенту.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка