Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, забезпечення повноцінного фізичного розвитку й зміцнення здоров’я»Дата конвертації29.12.2016
Розмір445 b.


Здоров’язбережувальні технології – інноваційний крок в освіті

 • Семінар-практикум

 • 05 грудня 2012 року


У Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України», а Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, забезпечення повноцінного фізичного розвитку й зміцнення здоров’я».

 • У Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті зазначено: «Головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України», а Закон України «Про загальну середню освіту» стверджує: «Завданням загальної середньої освіти є формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, забезпечення повноцінного фізичного розвитку й зміцнення здоров’я».

 • Державний стандарт загальної початкової освіти розглядає здоров'я цілісно і багатовимірно — через його фізичну, психічну, соціальну та духовну складові. Кожна складова здоров'я багатогранна. І лише за умови їх органічного поєднання зберігається та зміцнюється здоров'я людини.Технологія - це, перш за все, системний метод створення, застосування знань з урахуванням технологічних і людських ресурсів та їх взаємовпливу, що має на меті оптимізацію форм освіти

 • Технологія - це, перш за все, системний метод створення, застосування знань з урахуванням технологічних і людських ресурсів та їх взаємовпливу, що має на меті оптимізацію форм освітиПід здоров'язберігаючими технологіями сьогодні слід розуміти:

 • Під здоров'язберігаючими технологіями сьогодні слід розуміти:

 • сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

 • оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

 • повноцінний та раціонально організований руховий режим.Типи технологій у сфері збереження та зміцнення здоров’я:

 • Здоров'язберігаючі - ті, що створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини;Оздоровчі - технології,

 • Оздоровчі - технології,

 • спрямовані на зміцнення фізичного здоров'я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музикотерапія, арттерапія,

 • піскова терапія,казкотерапія,ігрова терапія;музична терапія, психогімнастика (вправи, ігри, етюди, пантоміми).Технології навчання здоров’ю

 • Технології навчання здоров’ю

 • гігієнічне навчання (раціональне харчування, догляд за тілом тощо); формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо); профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами; статеве виховання.

 • Ці технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загально-навчального циклу; введенню до варіативної частини навчального плану нових предметів; організації факультативного навчання та додаткової освіти.Технології виховання культури здоров'я

 • Технології виховання культури здоров'я

 • виховання в учнів особистісних якостей, які

 • сприяють збереженню та зміцненню здоров'я, формування уявлень про здоров'я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності за особисте здоров'я, здоров’я родини.Групи засобів:

 • рухової спрямованості (фізичні вправи, фізкультхвилинки, динамічні перерви, лікувальна фізкультура, рухливі ігри та ін.);

 • оздоровчі сили природи (сонячні та повітряні ванни, водні процедури, фітотерапія, інгаляція, вітамінотерапія та ін.);

 • гігієнічні (виконання санітарно-гігієнічних вимог; особиста та загальна гігієна, дотримання режиму дня та режиму рухової активності, режиму харчування та сну та ін.).Формування в учнів компетентного ставлення до власного здоров'я неможливе без реалізації всіх складових здоров'я

 • Реалізація фізичної складової здійснюється через:

 • ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, рухливі ігри, фізкультпаузи (оздоровчу рухливу діяльність);

 • контроль та самоконтроль за правильною поставою під час письма, читання, ходіння тощо;

 • використання вправ щодо профілактики сколіозу, запобіганню гіподинамії;

 • виконання дихальних вправ;

 • виконання гімнастики для очей, точковий самомасаж біологічно активних точок обличчя й голови, щоб врешті «розбудити» дітей і створити

 • відповідний робочий настрій на весь навчальний день;навчання використанню народних засобів оздоровлення та профілактики

 • навчання використанню народних засобів оздоровлення та профілактики

 • захворювань;

 • знання свого особистого рівня здоров’я;

 • навчання правильному та регулярному чищенню зубів;

 • навчання щодо дотримання режиму навчання, харчування, праці,

 • відпочинку;

 • навчання культурі споживання їжі.Реалізація соціальної складової здійснюється через:

 • Реалізація соціальної складової здійснюється через:

 • використання засобів, які сприяють інтересу до навчального матеріалу;

 • створення умов для самовираження учнів;

 • стимулювання аргументації відповідей;

 • заохочування ініціативи учнів;

 • розвиток інтуїції, творчої уяви учнів;

 • зосередження уваги на якості мовлення;

 • демонстрація правильного мовлення;

 • закінчення уроку повинно бути своєчасним;

 • використання на уроці засобів:

 • - диференційованого навчання

 • - проблемного навчання

 • - діалогового навчання

 • - рефлексивного навчання

 • - колективної розумової діяльності ;використання зв’язків з іншими предметами;

 • використання зв’язків з іншими предметами;

 • використання матеріалу з інших сфер життєдіяльності;

 • використання дидактичного матеріалу;

 • надання різнорівневих домашніх завдань;

 • ініціація різноманітних видів діяльності;

 • здійснення взаємоконтролю;

 • навчання дотриманню правил спілкування в класі, в громадських місцях, їдальні, громадському транспорті;

 • навчання вмінню уникати конфліктних ситуацій за алгоритмом «Стій! Подумай! Прийми рішення!»;

 • навчання гуманному ставленню до людей з фізичними вадами.Реалізація психічної складової здійснюється через:

 • Реалізація психічної складової здійснюється через:

 • створення сприятливого психологічного клімату на уроці;

 • дотримання позитивного мислення;

 • демонстрацію ненасильницьких засобів навчання;

 • навчання вмінню керувати своїми емоціями, почуттями;

 • навчання підтриманню в собі впевненості у своїх можливостях, задатків;

 • здійснення самооцінки, самоконтролю;

 • здатність аналізувати наслідки дій шкідливих звичок тощо;навчання вмінню відмовлятися від пропозицій, які шкідливі для здоров’я;

 • навчання вмінню відмовлятися від пропозицій, які шкідливі для здоров’я;

 • навчання вмінню приймати самостійно рішення в різних ситуаціях;

 • навчання підтримувати дружні стосунки з усіма учнями класу;

 • музикотерапію;

 • кольоротерапію.Реалізація духовної складової здійснюється через:

 • Реалізація духовної складової здійснюється через:

 • навчання доброзичливому ставленню до товаришів у класі, до учнів школи, до дорослих;

 • навчання відповідальності за власні дії та вчинки;

 • вироблення навичок самообслуговування;

 • навчання висловлювати свої погляди щодо здорового способу життя;

 • навчання здатності бачити й сприймати прекрасне в житті, природі, мистецтві, літературі;

 • навчання вмінню розрізняти зло і добро, духовне і бездуховне, долати прояви зла в собі;

 • навчання усвідомленню життєвих цінностей.Здоров’язбережувальні технології

 • Зарядка

 • Настрій на весь день (сміхотерапія)

 • Звукотерапія, музикотерапія

 • Використання мудр китайського народу

 • Зміна положення тіла під час уроку

 • Письмо з мішечками

 • Солетерапія

 • Теплотерапія

 • Кольоротерапія

 • казкотерапія

 • Квіткотерапія

 • Оздоровче харчування

 • Фітотерапія

 • Оздоровчі рухливі перерви

 • Етюди для душі

 • Арт-терапія

 • Психогімнастика

 • фізкультхвилинки,фізкультпаузи

 • Валеокорекція

 • бестінгК.Ушинський так сформулював основний закон дитячої природи:

 • «Дитина потребує діяльності безперестанно і втомлюється не діяльністю, а її одноманітністю. Змусьте дитину сидіти. І вона дуже швидко втомиться; лежати – те саме; йти вона довго не може, не може ні говорити, ні співати, ні читати і найменше – довго думати; але вона пустує і рухається весь день, змінює і змішує всі ці діяльності й не втомлюється ні на хвилину..., чим молодший вік, тим різноманітнішою має бути діяльність..».Видатний педагог рекомендує:

 • «Дайте дитині трохи порухатися, і вона подарує вам знову 10 хвилин жвавої уваги, якщо ви зуміли їх використати – вони дадуть вам в результаті більше, ніж цілий тиждень напівсонних занять» .Сучасний урок має бути здоров'язберігаючим, здоров’я-формуючим, здоров'язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, повинен навчати культурі здоров'я на засадах розвитку життєвих навичок.

 • Сучасний урок має бути здоров'язберігаючим, здоров’я-формуючим, здоров'язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, повинен навчати культурі здоров'я на засадах розвитку життєвих навичок.Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка