Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про загальну середню освіту»Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.Закон України «Про загальну середню освіту»,

 • Закон України «Про загальну середню освіту»,

 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами,

 • Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074,

 • наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 750/201063наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2013 № 1658 «Про строки, форми, зміст і підготовку державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2013/2014 начальному році»,

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2013 № 1658 «Про строки, форми, зміст і підготовку державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2013/2014 начальному році»,

 • наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2014 № 216 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2013 № 1658»,

 • лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року»,

 • лист Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 № 1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році»,

 • лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2014 № 1/9-158

 • 22.05.2014 – 11-ті класи,

 • 30.05.2014 (31.05.2014 – для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем) –1–10-ті класи30.05.2014 (31.05.2014 – для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем)

 • 30.05.2014 (31.05.2014 – для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем)Випускниками загальноосвітніх навчальних закладів

 • Випускниками загальноосвітніх навчальних закладів

 • 31.05.2014 – 11-ті класи,

 • 18.06.2014 – 9-ті класи.

 • Випускниками спеціальних та санаторних інтернатних навчальних закладів

 • 30.05.2014 (31.05.2014 – для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем)лист МОНУ від 06.02.2008 № 1/9-61

 • лист МОНУ від 06.02.2008 № 1/9-61

 • З 02.06.2014 по 05.06.2014 –

 • 1 – 4-ті класи

 • З 02.06.2014 по 13.06.2014 –

 • 5 – 8-ий та 10-ті класиЯкщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми, то вона обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та може оцінюватися вчителем.

 • Якщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми, то вона обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та може оцінюватися вчителем.

 • Усі інші навчальні екскурсії обліковуються в класних журналах на спеціально відведених сторінках.

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи.

 • Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи.

 • Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках.

 • Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності.Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану.

 • Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану.

 • Такі види навчальної діяльності оцінюються обов’язково.

 • Можливим є окреме оцінювання навчальної практики з різних предметів.Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

 • Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

 • Лист МОНУ від 11.09.2007 № 1/9-532 «Вимоги до ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Наказ МОНУ від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».1-4 класи - не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

 • 1-4 класи - не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

 • 5-11 класи - не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань - не пізніше 10 червня поточного навчального року.Учнів 3 (2) – 4-х класів.

 • Учнів 3 (2) – 4-х класів.

 • До 24.05.2014

 • Учнів 5 – 10-х класів.

 • До 23.05.2014 (24.05.2014 – для ЗНЗ, що працюють за

 • шестиденним робочим тижнем) – семестрове оцінювання,

 • До 30.05.2014 (31.05.2014 – для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем) – річне оцінювання

 • Учнів 11 (12)-х класів.

 • До 16.05.2014 (17.05.2014 – для ЗНЗ, що працюють за

 • шестиденним робочим тижнем) семестрове оцінювання,

 • До 23.05.2014 – річне оцінювання23 травня 2014 року – українська мова (переказ), у тому числі російська мова (переказ) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

 • 23 травня 2014 року – українська мова (переказ), у тому числі російська мова (переказ) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

 • 27 травня 2014 року – профільний предмет (для учнів, які навчались у класах із профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчались у класах універсального профілю);

 • 29 травня 2014 року – предмет за вибором (другий профільний предмет), у тому числі російська мова (переказ) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із навчанням мовами національних меншин2 червня 2014 року – математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії);

 • 2 червня 2014 року – математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії);

 • 5 (6) червня 2014 року – іноземна мова чи інший гуманітарний предмет інваріантної складової робочого навчального плану за вибором навчального закладу, у тому числі російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин;

 • 10 червня 2014 року – географія (письмово);

 • 13 червня 2014 року – українська мова (диктант), у тому числі російська мова (диктант) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

 • 16 червня 2014 року – біологія (письмово)13-22.05.2014

 • 13-22.05.2014

 • Українська мова та читання

 • Математика

 • Проводиться на 2-му або 3-му уроці, окрім понеділка та п’ятниці • До 25.04.2014 – 4-ті класи

 • До 08.05.2014 – 11(12)-ті класи

 • До 16.05.2014 – 9-ті класи • З 23.05.2014 по 31.05.2014 – 11 (12) - ті класи

 • З 02.06.2014 по 18.06.2014 – 9 - ті класи

У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту заносяться:

 • У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту заносяться:

 • - усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану основної школи;

 • - бали за державну підсумкову атестацію;

 • - середній бал документа про базову загальну середню освіту (середнє арифметичне річних оцінок з усіх предметів, виставлених у додатку до документа, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію)У додатки до атестатів про повну загальну середню освіту заносяться:

 • У додатки до атестатів про повну загальну середню освіту заносяться:

 • - усі предмети інваріантної та варіативної частини навчального плану старшої школи

 • - бали за державну підсумкову атестацію

 • - середній бал документа про повну загальну середню освіту (середній бал розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію)

 • Зараховано до ____ класу “____”______20__ року

 • ________________________________________

 • (назва навчального закладу) _____________

 • (підпис директора) М.П.

 • ________________________________________________

 • (міста, села, району)

 • Вибув “_____” _______________________20__ року

 • ____________________________________________

 • (куди) _____________

 • (підпис директора) М.П

 • ____________________________________________

 • (причини)Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається;

 • Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається;

 • Вибуття учня оформляється наказом директора школи із зазначенням причини вибуття. Одночасно в графу алфавітної книги (21) заносяться номер і дата наказу, а в графі 23 вказується причина вибуття.

 • У разі використання всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру, продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів за наявності захворювань, визначених переліком захворювань.

 • Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів за наявності захворювань, визначених переліком захворювань.

 • Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17-181 Закону України «Про відпустки».№ 026/о «Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

 • № 026/о «Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

 • № 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

 • № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

 • № 025-1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302;

 • № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка