Закон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008-2012 роки, яким визначено : існуючі проблеми космічної діяльності, шляхи та способи їх розв’язанняДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон


ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ


Зміст презентації

 • Організація роботи Департаменту

 • Структура Департаменту

 • Функціональні обов’язки Департаменту

 • План-роботи Департаменту

 • Функціональні обов’язки відділів Департаменту

 • Плани-роботи відділів Департаменту

 • Заходи з реалізації Плану-роботи ДепартаментуОрганізація роботи Департаменту

 • 1. Закон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2008-2012 роки”, яким визначено:

 • існуючі проблеми космічної діяльності, шляхи та способи їх розв’язання;

 • першочергові завдання, які необхідно виконати при здійсненні космічної діяльності, та заходи для їх реалізації;

 • очікувані результати при реалізації завдань космічної діяльності;

 • обсяги та джерела фінансування космічної діяльності за державним замовленням;

 • взаємодія заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади при виконанні завдань космічної діяльності.

 • 2. Наказ Національного космічного агентства України „Про затвердження Плану-роботи НКАУ на 2009 рік” від _xx.xx.2009 р. № xx, яким визначено:

 • пріоритетні напрямки діяльності НКАУ по підвищенню ефективності управління, реформування та розвитку космічної галузі шляхом реалізації організаційної, міжнародної, науково-технічної, промислово-виробничої, методологічної, нормативно-правової та громадсько-просвітницької діяльності;

 • керівні документи космічної діяльності України;

 • діяльність НКАУ за тематичними та функціональними напрямками;

 • план організаційних заходів НКАУ та загально-галузевих заходів в сфері космічної діяльності;

 • план науково-практичних національних, двосторонніх та міжнародних заходів;

 • участь НКАУ у виставкових заходах.

 • 3. План-роботи Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції на 2009 рік, затверджений директором Департаменту і випливає із завдань, поставлених Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою на 2008 - 2012 роки, а також з плану-роботи НКАУ на 2009 рік, яким визначено:

 • заходи міжнародної діяльності з метою реалізації пріоритетних напрямків діяльності НКАУ;

 • діяльність відповідно до функціональних напрямків роботи департаменту;

 • участь в організаційних заходах НКАУ;

 • організаційне та тематичне забезпечення участі НКАУ в засіданнях спільних двосторонніх робочих груп та підкомісій, а також в заходах міжнародного характеру з питань космічної діяльності.Структура Департаменту (існуюча)Функціональні обов’язки Департаменту та Положення про Департамент

 • Підготовка пропозицій до концептуальних основ зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної політики держави у галузі дослідження та використання космічного простору.

 • Організація проведення системних досліджень щодо тенденцій розвитку світової космічної науки і техніки, умов або перспектив максимально ефективного використання космічних технологій в інтересах національної економіки.

 • Формування пропозицій до Державної космічної програми України.

 • Вивчення кон’юнктури космічних технологій та послуг на світовому ринку і надання пропозицій щодо розширення комерційного використання космічного потенціалу України.

 • Накопичення, систематизація інформації та аналіз космічної діяльності провідних країн світу.

 • Розробка та контроль виконання заходів щодо забезпечення дотримання норм міжнародного права та чинного законодавства України в космічній галузі.

 • Розробка та узгодження з відповідними державними установами проектів законодавчих та нормативних актів, міжнародних угод.

 • Організація підготовки та реалізація необхідних заходів з проведення переговорів та процедури укладання міжнародних договорів.

 • Забезпечення контролю за дотриманням Україною, суб’єктами космічної діяльності положень міжнародних договорів, двосторонніх програм (планів) співробітництва, укладених в сфері освоєння космічного простору.Функціональні обов’язки Департаменту та Положення про Департамент

 • Організація заходів з формування двосторонніх програм співробітництва у сфері освоєння космічного простору, створення та використання космічної техніки та програм військово-технічного співробітництва щодо створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

 • Участь у роботі міжнародних організацій, конференцій, семінарів, виставок , інших заходів з питань космічної діяльності. Налагодження і підтримка контакти з міжнародними міжурядовими та неурядовими космічними організаціями, урядовими та неурядовими установами та фірмами, що зацікавлені у взаємовигідному співробітництві в космічній сфері.

 • Участь у створенні та розповсюдженні рекламно-презентаційної продукції НКАУ (міжнародно-правовий розділ).

 • Організація та інформаційна підтримка візитів посадових осіб НКАУ, прийом іноземних делегацій та забезпечення протокольних заходів.

 • Облік і контроль виконання чинних міжнародних договорів, укладених у сфері космічної діяльності.

 • Участь у розробці нормативно-правових актів відповідно до рішень, прийнятих в рамках міжнародних режимів нерозповсюдження.

 • Участь у заходах з реалізації державної політики у сфері космічної діяльності стосовно виконання Україною міжнародних зобов’язань в рамках міжнародних режимів нерозповсюдження та дотримання чинного законодавства України з питань експортного контролю.Функціональні обов’язки Департаменту та Положення про Департамент

 • Здійснення заходів щодо дотримання суб'єктами космічної діяльності міжнародних зобов’язань в рамках Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ).

 • Забезпечення дотримання Україною положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет (ГКП) відповідно до функцій Національного контактного пункту (НКП), покладених на НКАУ.

 • Надання підтримки та допомоги підприємствам космічної галузі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, вирішенні проблемних питань в галузі експортного контролю та здійснення взаємодії з центральними органами виконавчої влади з цих питань.

 • Перевірка на відповідність чинному законодавству України, реєстрація, облік і зберігання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб’єктами космічної діяльності України з іноземними суб’єктами господарської діяльності, підготовка висновків до Держекспортконтролю щодо можливості здійснення міжнародних передач товарів.

 • Реєстрація космічних апаратів України та інформування Управління з питань космічного простору щодо космічних об’єктів, запущених Україною у космічний простір.План роботи ДепартаментуФункціональні обов’язки відділу міжнародних організацій та договірно-правової роботи

 • Розробка та контроль виконання заходів щодо забезпечення виконання норм міжнародного права та чинного законодавства України в космічній галузі.

 • Формування пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства.

 • Розробка та узгодження з відповідними державними установами проектів нових нормативних актів, міжнародних угод, а також змін чинного законодавства України.

 • Організація заходів із захисту державних інтересів щодо об'єктів інтелектуальної власності, створених в результаті здійснення космічної діяльності за рахунок бюджетних коштів, а також проведення юридичної експертизи зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в частині ОПІВ.

 • Проведення юридичної експертизи проектів міжнародних договорів на відповідність законодавству України та міжнародно-правовим нормам.

 • Участь у роботі національних та міжнародних організацій, конференцій, семінарів, виставок, інших заходів за напрямками роботи відділу.

 • Координація міжнародних програм і проектів, які реалізуються в рамках космічної програми України або згідно із міжнародними зобов'язаннями України.

 • Реєстрація космічних апаратів України.План роботи відділу міжнародних організацій та договірно-правової роботи

 • Забезпечення участі делегацій НКАУ у роботі міжнародних організацій, в тому числі підготовка технічних завдань, тез виступів, звітів до МЗС та Секретаріату ООН.

 • Забезпечення виконання норм міжнародного права та чинного законодавства України у космічній сфері, в тому числі контроль виконання міжнародних зобов’язань України, контроль строків чинності міжнародних договорів України.

 • Розробка типових форм угод: міждержавної, міжурядової, міжвідомчої, меморандуму про наміри, угоди про надання гарантії (підтримки комерційного проекту).

 • Підготовка юридичних висновків щодо відповідності міжнародних договорів законодавству України та міжнародно-правовим нормам.

 • Здійснення заходів із захисту державних інтересів щодо об’єктів права інтелектуальної власності, в тому числі систематизація об’єктів права інтелектуальної власності створених за державні кошти, надання юридичних висновків до зовнішньоекономічних контрактів (договорів) в частині передачі об’єктів права інтелектуальної власності, розробка механізму оцінки об’єктів права інтелектуальної власності.

 • Ведення реєстру та юридичний супровід міжнародних програм (проектів).

 • Забезпечення участі НКАУ на міжнародних виставкових заходах, укладання договорів та контроль за їх виконанням.

 • Здійснення заходів з підготовки та проведення конференції Eurisy.

 • Здійснення заходів щодо роботи з громадськістю та ЗМІ.Функціональні обов’язки відділу двосторонніх зв’язків та аналізу міжнародної космічної діяльності

 • Розробка пропозицій щодо напрямків двостороннього співробітництва НКАУ та зовнішніх взаємин підприємств, установ галузі з іноземними партнерами;

 • Забезпечення підготовки до укладення міжнародних договорів щодо співробітництва у сфері космічної діяльності та формування довгострокових програм співробітництва;

 • Міжнародно-правове забезпечення українсько-бразильського проекту “Циклон-4”.

 • Підготовка матеріалів до засідань міжурядових двосторонніх комісій з торговельно-економічного співробітництва.

 • Організація заходів з формування і реалізації заходів і програм військово-технічного співробітництва іноземними державами щодо створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки.

 • Взаємодія та підтримка контактів з космічними агентствами, міжнародними космічними організаціями, посольствами іноземних держав.

 • Організаційна та інформаційна підтримка візитів НКАУ, а також організація прийому і роботи іноземних делегацій при відвіданні НКАУ.

 • Організаційне забезпечення участі НКАУ в діяльності МКК “Космотрас” і реалізації програми “Дніпро”.

 • Надання дозволів підприємствам галузі на відвідання іноземними делегаціями та проведення переговорів.План роботи відділу двосторонніх зв’язків та аналізу міжнародної космічної діяльностіПлан роботи відділу двосторонніх зв’язків та аналізу міжнародної космічної діяльностіФункціональні обов’язки відділу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

 • Розробка пропозицій та реалізація заходів із вдосконалення механізму співробітництва України з Єврокомісією (ЄК), НАТО, ЄКА, CNES, DLR, країнами ЄС, забезпечення взаємодії НКАУ з відповідними виконавчими органами та контактними особами

 • Аналіз діяльності ЄК, НАТО, ЄКА, CNES, DLR, надання пропозицій щодо розширення використання космічного потенціалу України в напрямку співробітництва з європейськими аерокосмічними компаніями, участі у європейських космічних програмах та проектах

 • Розробка пропозицій для ведення переговорів делегацій України та ЄК з підготовки тексту розділ «Космос» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

 • Організація проведення переговорів з делегаціями та представниками європейських космічних агентств та аерокосмічних компаній з питання розвитку співробітництва

 • Забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України з питань співробітництва з європейськими, євроатлантичними структурами та відповідно до положень укладених Україною міжнародних угод у космічній сфері

 • Здійснення заходів з формування програм співробітництва та проектів з європейськими партнерами у космічній сфері, здійснення контролю щодо їх виконання

 • Підготовка матеріалів для роботи Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, Підкомітетів №3,7

 • Підготовка пропозицій щодо участі у програмі FP7

 • Звітування щодо реалізації заходів Цільового Плану Україна – НАТО за НКАУ, розробка пропозицій до Програми індивідуального партнерства

 • Виконання основних компонентів проекту Twinning, включаючи стажування фахівців НКАУ в європейських організаціях

 • Взаємодія з Головдержслужбою, Представництвом ЄК в Україні за програмою «TAIEX»План роботи відділу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

 • Здійснення заходів щодо імплементації положень Угоди між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях від 25 січня 2008 року

 • Організація виконання заходів Плану дій НКАУ – ЄКА на 2009 рік, проведення засідань Робочої групи НКАУ з виконання Плану дій НКАУ – ЄКА

 • Підготовка проведення засідання Робочої групи НКАУ – ЄКА під час проведення міжнародного авіакосмічного салону

 • Забезпечення проведення Конференції Eurisy в Україні (українсько-європейська конференція з підтримки розвитку двостороннього співробітництва в сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях)

 • Проведення засідання СРГ НКАУ – CNES щодо подальших кроків виконання Угоди між НКАУ та CNES від 21 червня 2007 року

 • Укладення Угоди між НКАУ та БНКЦ (Велика Британія) та Угоди між НКАУ та БАКА (Болгарія) щодо співробітництва в космічній сфері, узагальнення пропозицій для БНКЦ щодо співробітництва

 • Розробка Робочого плану з імплементації Угоди між НКАУ та Німецьким космічним агентством щодо співробітництва у сфері космічної діяльності від 29травня 2008 року

 • Організація проведення конференції “Участь України у європейських космічних проектах”

 • Вжиття заходів для визначення можливості виконання спільних робіт ІЕЗ ім. Патона та CNES в галузі зварювання у рамках FP7

 • Координація виконання заходів за проектом Twinning, міжвідомча взаємодія щодо проекту TAIEX

 • Виконання Плану стажування фахівців НКАУ в установах ESA, DLR, CNES

 • Виконання заходів Цільового плану Україна – НАТО на 2009 рік та Індивідуальної програми партнерства на 2009 рікФункціональні обов’язки відділу експортного контролю та супроводу зовнішньоекономічних договорів

 • Здійснення заходів з дотримання міжнародних зобов’язань України в рамках Режиму контролю за ракетними технологіями (зокрема, група технічних експертів РКРТ) та Вассенаарської домовленості (ВД) з питань космічної діяльності.

 • Забезпечення дотримання положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет (ГКП).

 • Забезпечення захисту ракетних технологій в рамках виконання міжнародного проекту “Морський старт” та моніторинг міжнародних угод, які забезпечують його реалізацію.

 • Участь в удосконаленні законодавства України з питань державного експортного контролю та його адаптація до законодавства ЄС.

 • Забезпечення участі України в міжнародних спільних робочих групах з питань нерозповсюдження та експортного контролю.

 • Розгляд зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно дотримання вимог чинного законодавства України з питань експортного контролю та міжнародних зобов'язань України.

 • Реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які укладають суб’єкти космічної діяльності України з іноземними суб’єктами господарської діяльності та надання висновків до Держекспортконтролю.План роботи відділу експортного контролю та супроводу зовнішньо-економічних договорів

 • Реалізація державної політики в галузі експортного контролю

  • Підготовка пропозицій до вказівок та директив делегаціям України та участь у засіданнях спільної українсько-американської робочої групи (лютой 2008 року, Вашингтон).
  • Підготовка матеріалів та участь у засіданнях Міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю при РНБО (за окремим планом).
  • Участь у засіданнях Міжвідомчої ради та Міжвідомчіх комісій Держекспортконтролі (за окремим планом).
  • Вдосконалення чинного законодавства України з питань експортного контролю та його адаптація до законодавства ЄС (постійно).
  • Розгляд, реєстрація та облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів) суб’єктів космічної діяльності з видачею відповідних висновків до Держекспортконтролю (постійно).
  • Здійснення заходів щодо забезпечення захисту ракетних технологій при реалізації міжнародного проекту “Морський старт” (постійно).


План роботи відділу експортного контролю та супроводу зовнішньо-економічних договорів

 • Дотримання міжнародних зобов’язань України в рамках режимів експортного контролю

 • Заходи РКРТ

  • Опрацювання матеріалів, які розглядались Групою технічних експертів під час попередніх Пленарних засідань та підготовка рекомендацій щодо імплементації рішень Пленуму до чинного законодавства України.
  • Підготовка пропозицій до вказівок та директив делегаціям України та участь:
  • - в засіданні Групи технічних експертів (15-17 квітня 2009р., м. Стокгольм, Швеція, жовтень-листопад 2009р., Бразилія);
  • - в засіданні Підсиленого контактного пункту (травень 2009р., Париж, Франція);
  • - в Пленарному засіданні (жовтень-листопад 2009р., Бразилія).
  • Підготовка та проведення засідань МРГ з питань дотримання зобов'язань України в рамках РКРТ (6.02.2008р., Київ).
 • Заходи ГКП

  • Опрацювання матеріалів, які розглядались під час попередніх засідань ГКП.
  • Підготовка пропозицій до вказівок та директив делегаціям України та участь у Восьмому засіданні держав-учасниць (травень м. Відень, Австрійська Республіка).
 • Виконання зобов’язань в рамках ГКП

  • Здійснення обміну інформацією з Центральним контактним пунктом ГКП та Національними контактними пунктами держав-учасниць.
  • Підготовка та надання до Центрального контактного пункту ГКП попередніх повідомлень про пуски БР та КРН українського виробництва.
  • Підготовка та надання до Центрального контактного пункту ГКП щорічної інформації та щорічної декларації про політику України стосовно пусків БР та КРН.


Заходи з реалізації Плану-роботи Департаменту

 • Цілі, стратегія і оцінка ефективності виконання

 • Департаментом науково-технічної космічної програми

 • України у 2009 році.

 • Метою Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної

 • програми України на 2008 – 2012 роки є: «…забезпечення розвитку та

 • ефективного використання космічного потенціалу України для

 • розв’язання нагальних проблем у сфері безпеки держави, впровадження

 • високих технологій, а також підвищення рівня науки і освіти».

 • Виходячи із зазначеної мети, Департамент міжнародного співробітництва

 • та європейської інтеграції ставить перед собою на 2009 рік наступні 5

 • стратегічних завдань.Заходи з реалізації Плану-роботи Департаменту

 • Завдання №1: Реєстрація та облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів) укладених суб'єктами космічної діяльності і змін до них, надання висновку до Державної служби експортного контролю щодо можливості здійснення міжнародної передачі товарів, розробка пропозицій з питань нерозповсюдження та експортного контролю

 • Ціль: Захист ракетних технологій, забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України в рамках міжнародних режимах нерозповсюдження

 • Стратегія:

 • Проведення правової експертизи зовнішньоекономічних договорів (контрактів) із виданням юридичного висновку;

 • Проведення експертизи зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в межах повноважень в сфері експортного контролю, підготовка до регістрації, розробка відповідних висновків до Держекспортконтролю;

 • Проведення міжвідомчої наради (нарад) з керівництвом Держекспортконтролю та іншими ЦООВ щодо вирішення проблемних питань взаємодії.

 • Підтримка БД зареєстрованих зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

 • Здійснення заходів щодо допомоги підприємствам галузі при вирішенні проблемних питань стосовно дотримання вимог режимів експортного контролю та взаємодії із центральними органами виконавчої влади з цих питань;

 • Участь у підготовці пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства з питань експортного контролю та участь у підготовці нових нормативно-правових актів;

 • Участь у підготовці пропозицій до директив делегації України та участь (за рішенням керівництва НКАУ) у заходах в рамках РКРТ (засіданнях Групи технічних експертів, Пленарному засіданні , засіданні Підсиленого контактного пункту);

 • Участь у підготовці пропозицій стосовно приведення вимог чинного законодавства України до рішень прийнятих в рамках міжнародних режимів нерозповсюдження.

 • Оцінка ефективності виконання:

 • Кількість розглянутих та зареєстрованих зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

 • Кількість наданих до Держекспортконтролю експертних висновків щодо можливості або здійснення міжнародної передачі товарів;

 • Створення та підтримка в актуальному стані БД „Реєстр зовнішньоекономічних договорів (контрактів)”;

 • Кількість прийнятих пропозицій (положень);

 • Кількість організованих (проведених) заходів.Заходи з реалізації Плану-роботи Департаменту

 • Завдання №2: Правове забезпечення міжнародної космічної діяльності

 • Ціль: створення правових умов для міжнародного співробітництва НКАУ

 • та зовнішньоекономічної діяльності підприємств галузі.

 • Стратегія:

 • 1. Розробка і узгодження з МЗС, Мінюстом протоколу, меморандуму, Угод, які підписує НКАУ з закордонними партнерами ( в т.ч. спільних імплементаційних угод на базі підписаних протоколів, меморандумів, рамкових угод)

 • 2. Підготовка змін до контракту між підприємством космічної галузі та закордонним партнером (роль НКАУ в контракті, юридичні висновки та висновки щодо інтелектуальної власності)

 • Оцінка ефективності виконання:

 • Кількість наданих експертних висновків по контрактах;

 • Кількість заходів, пов`язаних із захистом інтелектуальної власності;

 • Наповнення та підтримка в актуальному стані БД ”Космічне право України”.Заходи з реалізації Плану-роботи Департаменту

 • Завдання №3: Забезпечення участі НКАУ в роботі міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з дослідженням та використанням космічного простору в мирних цілях

 • Ціль: організація та участь в міжнародних заходах (конференції, сесії, семінари, комісії), пов’язаних з космічною діяльністю.

 • Стратегія:

 • Підготовка та участь кандидата від України (Кузнєцов Е.І.) на посаду Голови Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях на період 2010-2011 р.р. під час 46-ї сесії Науково-технічного підкомітету Комітету ООН з космосу.

 • Підготовка та проведення в Україні спільно з ЄКА Конференції Eurisy з підтримки розвитку двостороннього співробітництва в сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях (листопад 2009 р.).

 • Підготовка та участь у виставкових заходах:

   • “AeroIndia – 2009” (м.Бангалор, Індія);
   • “Ганновер-Мессе-2009” (м.Ганновер, Німеччина);
   • “Le Bourget – 2009” (м.Париж, Франція);
   • “МАКС -2009” (м.Москва, РФ)
 • Оцінка ефективності виконання:

 • Кількість міжнародних заходів, в яких взято участь представниками департаменту;

 • Кількість міжнародних організацій, членом яких є Україна або НКАУ;

 • Кількість звітів про участь в міжнародних заходах представників УМС до МЗС та, за необхідністю, до КМУ;

 • Кількість пропозицій наданих до міжнародних організацій, щодо участі в їх діяльності та, за необхідностю, набуття в них членства

 • Наповнення та підтримка в актуальному стані БД „Міжнародні космічні організації”;

 • Кількість виставкових заходів, де НКАУ приймало участь.Заходи з реалізації Плану-роботи Департаменту

 • Завдання №4: Розширення міжнародного співробітництва

 • Ціль: Підготовка до підписання міжнародних Угод (РФ, Білорусь, Австралія,

 • Саудівська Аравія, Перу) .

 • Стратегія:

  • Організація і підготовка матеріалів щодо космічної політики країн, з якими підписані, або в стадії підписання Угоди або здійснюється співробітництво у космічній сфері;
  • Підготовка проектів міжнародних договорів та їх перевірка на відповідність юридичної термінології вимогам законодавства України Оцінка ефективності виконання:
  • Участь в спільних заходах з космічними агентствами країн світу для розробки спільних імплементаційних угод (довгострокових програм і планів співробітництва) на базі підписаних рамкових угод і меморандумів, координація і контроль їх виконання, проведення спільних засідань підкомісій, спільних комітетів і робочих груп;
  • Участь представників НКАУ в ХХ нараді-семінарі для представників органів виконавчої влади з питань вдосконалення координації діяльності у сфері зовнішніх зносин;
  • Проведення наради НКАУ з підприємствами та установами космічної галузі з питань вдосконалення координації діяльності у сфері зовнішніх зносин при здійсненні космічної діяльності (ІІ квартал 2008 року);
 • Видання наказу НКАУ про вдосконалення координації діяльності у сфері зовнішніх зносин при здійсненні космічної діяльності;

 • Вдосконалення та підтримка в актуальному стані БД. „Космічні країни”, „Міжнародні проекти”, „Космічні системи”, „Інформаційні матеріали”, „Контакти”, „Учасники”, „Фахівці”;

 • Кількість візитів іноземних делегацій на підприємства;

 • Кількість підписаних міжнародних договорів;

 • Кількість наданих юридичних висновків до проектів міжнародних договорів;

 • Кількість завізованих робочою групою проектів міжнародних договорів;

 • Кількість зареєстрованих документів в КМУ, МЗС, ВР стосовно Угод;

 • Кількість спільних заходів з країнами партнерами в космічній галузі;

 • Забезпечення реалізації проекту ТВІННІНГ.Заходи з реалізації Плану-роботи Департаменту

 • Завдання №5: Міжнародно-правове забезпечення просування космічної діяльності та технологій на ринок. Забезпечення ефективності підготовки та реалізації міжнародних проектів.

 • Ціль: Створення Бізнес-інкубатора з міжнародної космічної діяльності та комерціалізації космічних технологій, створених за державні кошти.

 • Стратегія:

 • Створення інформаційно-методичного центру щодо комерціалізації космічних технологій;

 • Залучення галузевих підприємств до пошуку міжнародних контрактів через навчальні (тренінгові) курси, організацію доступу до методичних рекомендацій, розроблених бізнес-інкубатором ;

 • Підготовка пілотних проектів щодо комерціалізації космічних технологій;

 • Визначення технологій, готових до комерціалізації;

 • Проведення правової експертизи підготовки та реалізації міжнародних комерційних проектів.

 • Оцінка ефективності виконання

 • Кількість технологій, готових до комерціалізації;

 • Кількість пілотних проектів щодо комерціалізації космічних технологій;

 • Кількість узгоджених та підписаних доповнень до Угод про технічне співробітництво (ТАА) при реалізації міжнародних комерційних проектів

 • Створення та підтримка в актуальному стані БД технологій та комерційних партнерів;

 • Створення форми (technology profile form) подачі технологій для пошуку партнерів, інвесторів.Пріоритети в роботі Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції на 2009 рік:

 • Участь в робочих групах з питань дотримання зобов'язань України в рамках РКРТ (режим контролю за ракетними технологіями) з метою супроводу зовнішньоекономічних контрактів підприємств космічної галузі.

 • Подальший розвиток співробітництва з Європейським космічним агентством, Російською Федерацією, Федеративною Республікою Бразилія, Сполученими Штатами Америки, Китайською Народною Республікою та Республікою Індія.

 • Впровадження космічних технологій, продукції та послуг у створення та виробництво високотехнологічної продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку.Каталог: pdf
pdf -> Система центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
pdf -> Права пацієнта як споживача
pdf -> Конституція України
pdf -> Підтримка бар’єрної функції та забезпечення функціонування об’єктів інфраструктури; підтримка бар’єрної функції та забезпечення функціонування об’єктів інфраструктури
pdf -> Про організацію доступу українських вищих навчальних закладів та наукових установ до наукових електронних ресурсів та електронних баз даних
pdf -> Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, зареєстрований в Міністерстві юстиції України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка