Закон України "Про "зелені" тарифи" нкре 2011 Діюче Національне законодавство у сфері альтернативної енергетики (встановлення правил) Закон України "Про альтернативні джерела енергії"Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.


 • Як працює Закон України “Про “зелені” тарифи”

 • НКРЕ

 • 2011


Діюче Національне законодавство у сфері альтернативної енергетики (встановлення правил)

 • Закон України “Про альтернативні джерела енергії”

 • Закон України “Про альтернативні види палива”

 • Закон України “Про електроенергетику”

 • Закон України “Про енергозбереження”

 • Закон України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”

 • Інші нормативно-правові акти

 • Державні органи влади в сфері альтернативної енергетики

 • Кабінет Міністрів України (КМУ)

 • Міністерство палива та енергетики України (МПЕ)

 • Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ

 • Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР)

 • Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж (ДІЕСМ)Діючі на сьогодні механізми стимулювання розвитку альтернативної енергетики

 • Встановлення “зеленого” (пільгового) тарифу на вироблену з альтернативних джерел енергії електричну енергію

 • Зобов’язення ОРЕ на законодавчому рівні купувати весь обсяг виробленої електричної енергії з альтернативних джерел енергії

 • Формування державного фонду енергозбереження

 • Податкові та митні пільги

 • Пільгове кредитування

 • Державні субсидії

 • Додаткові чинники для розвитку альтернативної енергетики

 • Можливість продажу за прямими договорами (прототип “зелених” сертифікатів) зі споживачами або на ОРЕ (обов’язкова купівля)

 • Зобов’язання енергопостачальників приєднувати виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії до мереж (відповідно до постанови КМУ № 126 від 19 лютого 2009 року “Про особливості приєднання до електричних мереж об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел”)НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики

 • Основним органом, який здійснює державне регулювання в електроенергетиці України є НКРЕ

 • Обсяг повноважень НКРЕ в сфері альтернативної енергетики встановлюється Законом України “Про електроенергетику”, Законом України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” та Указом Президента від 21 квітня 1998 року № 335/98 “Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України”

 • 01.04.2009 Верховною Радою України був прийнятий Закон України № 1220-VI “Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику” щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії”, відповідно до якого застосовується модель диференційованих (“пільгових”) тарифів для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об'єкта електроенергетики, які діють до 2030 року.

 • На виконання зазначеного Закону України НКРЕ постановою від 16.07.2009 № 828 внесла зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії “зеленого” тарифу для суб’єктів господарської діяльності, затвердженого постановою від 22.01.2009 № 32, виклавши його у редакції, що відповідає прийнятому ЗаконуНКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики

 • Основними повноваженнями НКРЕ у сфері альтернативної енергетики є:

 • затвердження “зеленого” тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії

 • формування та ведення реєстру об'єктів альтернативної енергетики

 • щорічне оприлюднення інформації щодо витрат на підключення до електричних мереж об'єктів альтернативної енергетики

 • видача ліцензій на здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії шляхом затвердження інструкцій, умов і правил окремо на кожний вид ліцензованої діяльності згідно із Законом України “Про електроенергетику”

 • видача ліцензій на здійснення діяльності з виробництва електричної та теплової енергії, що виробляється когенераційними установками

 • встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками

 • встановлення правил підключення когенераційних установок до електричних мережНКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики

 • Внутрішні нормативні документи, якими керується НКРЕ:

 • Постанова НКРЕ від 08.02.1996 № 3 “Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії”;

 • Постанова НКРЕ від 02.11.2005 № 997 “Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії”;

 • Постанова НКРЕ від 06.10.1999 № 1305 “Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності”;

 • Постанова НКРЕ від 22.01.2009 № 32 “Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності” (у редакції постанови НКРЕ від 16.07.2009 № 828).НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики (Переваги та недоліки альтернативних джерел енергії)

 • Які результати розвитку сфери альтернативних джерел енергії?

 • УкраЇна має великий потенціал віднолювальних джерел та ресурсів

 • Мінімальні або нульові викиди париникових газів в атмосферу

 • Невичерпні запаси (у більшості випадків)

 • Зростання енергетичної інфраструктури та розвиток технологійНКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики (Переваги та недоліки альтернативних джерел енергії. Який висновок?)

 • Розвиток альтернативної енергетики забезпечує значні преваги:

 • Зменшення викидів парникових газів

 • - покращення екологічної ситуації

 • - можливість продажу квот викидів парникових газів

 • Розвиток та стабільність енергетичної галузі

 • - зменшення споживання викопних ресурсів

 • - зменшення імпорту натурального газу

 • - розвиток технологій

 • Можливості для бізнесу

 • - нові робочі місця

 • - привабливі умови для вкладання інвестицій

 • - формування нової енергетичної підгалузіНКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики (Рівень оптимального проникнення генерації з альтернативних джерел енергії )

 • В таких країнах, як Чехія, Іспанія та інших через різке зростання витрат для кінцевих споживачів на утримання сфери альтернативної енергетики починають переглядати державну політику підтримки розвитку зазначеної сфери.

 • Технології альтернативної енергетики, які є дорожчими у порівнянні з іншими та несуть відповідні соціальні втрати для суспільства мають бути застосовані тільки у випадку, коли такі витрати компенсуються в інших секторах економіки (розвиток нових галузей промисловості, зайнятості та т. ін.)

 • У разі досягнення витрат на утримання сфери альтернативної енергетики критичного рівня (рівень, коли кінцевий тариф, за яким платять споживачі стає реальної перешкодою та не може бути надалі підвищений) постає питання обмеження державної підтримки.

 • У такому випадку постає важливе питання визначення рівня оптимального проникнення генерації з альтернативних джерел енергії в енергетику країни!НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики (Рівень оптимального проникнення генерації з альтернативних джерел енергії )

 • Економічно доцільний рівень проникнення:

 • - альтернативні джерела енергії характеризуються обмеженим ресурсом, при цьому витрати зростають із збільшенням використання. У випадку вітрової енергії ділянки, що мають кращі умови вітру будуть використовуватись першими і, як наслідок, коли такі варіанти будуть вичерпані, використання менш оптимальних призведе до збільшення витрат на виробництво;

 • - у цьому випадку показовим є наступний малюнок: крива граничної вартості ресурсів на момент побудови графіку перетинається з кривою виробництва ел. енергії традиційними джерелами та визначає, що оптимальним рівнем виробництва ел. енергії з альтернативних джерел є 80 Твтгод/рік.НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики (Рівень оптимального проникнення генерації з альтернативних джерел енергії )

 • При визначенні оптимального рівня проникнення генерації з альтернативних джерел енергії до уваги також необхідно брати:

 • - витрати на незбалансованість при підключенні нової генерації з альтернативних джерел;

 • - визначення інструментів регулювання активної потужності та частоти в енергетичній системі;

 • - аналіз статичної та динамічної стійкості енергетичної системи;

 • - подальший технологічний розвиток сфери альтернативної енергетики (зменшення капіталовкладень на одиницю продукції, збільшення ефективності обладнання);

 • - питання оптимального поєднання технологій традиційної генерації електричної енергії з технологіями альтернативної генерації, беручи до уваги особливості ресурсів у регіоні та стан енергетичної системи.НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики

 • Постановою НКРЕ від 23.07.2009 № 857 Комісія встановила фіксовані мінімальні розміри “зеленого” тарифу (еквіваленти у національній валюті):НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики

 • Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання встановлюється шляхом перерахування у євро величини "зеленого" тарифу, розрахованого за правилами цього Закону, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату (стаття 17-1 Закону України“Про електроенергетику”)

 • Величина "зеленого" тарифу не може бути меншою за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату (стаття 17-1 Закону України“Про електроенергетику”)

 • 1.6. Величина "зеленого" тарифу не може бути меншою за фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу, який на кожну дату встановлення роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату(Постанова НКРЕ від 22.01.2009 № 32 “Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності”)

 • За умови >1,

 • За умови 1, =НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики Алгоритм отримання “зеленого” тарифу

 • Послідовність дій виробника електричної енергії з альтернативних джерел енергії при бажанні працювати за “зеленим” тарифом:

 • Основні практичні умови встановлення “зеленого” тарифу:

 • Наявність у власності або користуванні електрогенеруючого обладнання, що працює на альтернативних джерелах енергії (Отримання ліцензії)

 • Наявність закінченого електрогенеруючого об’єкту, підключеного до мережі (у разі будівництва нового об’єкту)

 • - свідоцтво про відповідність збудованого об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правилНКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики Алгоритм отримання “зеленого” тарифу

 • Відповідно пункту 2.1 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії: 

 • - Ліцензуванню підлягає діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, які мають у своїй власності чи користуванні обладнання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел (крім доменного та коксівного газів) встановленої потужності не менше 10 МВт, або мають намір продажу виробленої електричної енергії зазначеним обладнанням незалежно від встановленої потужності на оптовому ринку електричної енергії України.

 • Умова надання ліцензії:

 • - Право власності на генеруюче обладнання (договір купівлі-продажу та, відповідно, прийняття на баланс підприємства обладнання; документи, що підтверджують створення підприємства та прийняття на баланс обладнання при його створенні тощо);

 • - Право користування (договір оренди тощо).НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики

 • На 25.06.2011 до НКРЕ звернулися та отримали “зелений” тариф:

 • У Реєстрі об’єктів електроенергетики,

 • що використовують альтернативні

 • джерела енергії знаходяться 65

 • підприємств, серед них:

 • - 8 об’єктів, що використовують енергію вітру

 • - 6 об’єкта, що використовує енергію біомаси

 • (біогазу)

 • - 2 об’єкта, що використовує енергію скидного

 • потенціалу технологічних процесів

 • - 42 об’єкта, що використовує енергію малих річок

 • - 1 об’єкт, що використовує шахтний газ

 • - 6 об‛єктів, що використовують енергію сонцяНКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики Результати роботи

 • Протягом серпня 2009 р – червня 2010 р НКРЕ були встановлені такі величини “зелених” тарифів:НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики Результати роботи

 • Протягом серпня 2009 р – червня 2010 р НКРЕ були встановлені такі величини “зелених” тарифів:НКРЕ у регулюванні сфери альтернативної енергетики

 • Додаткові нормативні чинники, що мають бути прийняті до уваги під час планування та реалізації проектів у сфері альтернативної електроенергетики в Україні:

 • Коефіцієнт "зеленого" тарифу електроенергії, виробленої об'єктами електроенергетики, введеними в експлуатацію (або суттєво модернізованими) після 2014, 2019 та 2024 років, зменшується відповідно на десять, двадцять та тридцять відсотків від його базової величини, визначеної частиною сьомою статті 171 Закону України «Про електроенергетику»

 • починаючи з 1 січня 2012 року питома вага сировини, матеріалів, основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 30 відсотків, а починаючи з 1 січня 2014 року – 50 відсотків

 • починаючи з 1 січня 2011 року використання на об'єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків

 • Зазначені обмеження з часом зменшать фінансове навантаження на кінцевого споживача (у випадку граничної ціни на одиницю потужності) та забезпечать розвиток відповідної інфраструктури (виробництво генеруючого обладнання, його обслуговування тощо) на території України • Дякую за увагу
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка