Закон України від 05 червня 2014 року №1315-vii "Про стандартизацію"Дата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.


Закон України

 • Закон України

 • від 05 червня 2014 року № 1315-VII

 • "Про стандартизацію"


Верховною Радою України 05 червня 2014 року прийнято Закон України № 1315-VII "Про стандартизацію", який набрав чинності 03 січня 2015 року

 • Верховною Радою України 05 червня 2014 року прийнято Закон України № 1315-VII "Про стандартизацію", який набрав чинності 03 січня 2015 року

 • З 03 січня 2015 року втратив чинність Закон України від 17 травня 2001 року № 2408-III "Про стандартизацію"Закон України "Про стандартизацію" спрямовано на удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації, які відповідатимуть сучасним міжнародним та європейським вимогам і практикам

 • Закон України "Про стандартизацію" спрямовано на удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації, які відповідатимуть сучасним міжнародним та європейським вимогам і практикамЗапроваджено два рівня стандартизації залежно від суб’єкта стандартизації, який приймає стандарти:  

 • Запроваджено два рівня стандартизації залежно від суб’єкта стандартизації, який приймає стандарти:  

 • – національні стандарти, прийняті національним органом стандартизації;

 • – стандарти і технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями (стаття 6)

 • Відміняється галузева стандартизація, у зв’язку з чим, протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи скасовування (Розділ VI Прикінцеві та перехідні положення)Функції національного органу стандартизації виконує державне підприємство, що не підлягає приватизації, утворене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, до повноважень якого передано:

 • Функції національного органу стандартизації виконує державне підприємство, що не підлягає приватизації, утворене центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, до повноважень якого передано:

 • – організацію та координацію діяльності у сфері стандартизації; 

 • затвердження програми робіт;

 • – прийняття та скасування національних стандартів;

 • – утворення, припинення діяльності технічних комітетів стандартизації та координація їх діяльності;

 • – представлення інтересів України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації та співробітництво з національними органами стандартизації інших держав (стаття 11)

 • Національний орган стандартизації визначено єдиним надавачем послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України (стаття 29)

 • До 03.01.2015 функції національного органу стандартизації виконувало МінекономрозвиткуКерівна рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу стандартизації та формується на паритетних засадах з представників:

 • Керівна рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу стандартизації та формується на паритетних засадах з представників:

 • центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів;

 • наукових установ, навчальних закладів, науково-технічних та інженерних товариств (спілок);

 • громадських об’єднань суб’єктів господарювання (у тому числі суб’єктів малого і середнього підприємництва), організацій роботодавців та їх об’єднань;

 • громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів);

 • інших громадських об’єднань та професійних спілок (стаття 13)

 • Члени керівної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах (стаття 13)Підготовка пропозицій щодо:

 • Підготовка пропозицій щодо:

 • – формування державної політики у сфері стандартизації;

 • – здійснення контролю за дотриманням національним органом стандартизації процедур у сфері стандартизації;

 • – процедур у сфері стандартизації;

 • – приєднання до міжнародних та регіональних організацій стандартизації, укладення договорів про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших держав

 • Схвалення проектів:

 • – рішень щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;

 • – програми робіт з національної стандартизації;

 • – щорічного звіту про діяльність національного органу стандартизації

 • Моніторинг та оцінка діяльності технічних комітетів стандартизації

 • Здійснення нагляду за виконанням національним органом стандартизації його повноважень (стаття 13)Будь-яка заінтересована сторона або технічний комітет стандартизації має право звернутися до комісії з апеляцій шляхом подання апеляції, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю національного органу стандартизації були порушені процедури у сфері стандартизації (стаття 14)

 • Будь-яка заінтересована сторона або технічний комітет стандартизації має право звернутися до комісії з апеляцій шляхом подання апеляції, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю національного органу стандартизації були порушені процедури у сфері стандартизації (стаття 14)

 • Предметом апеляції не може бути зміст національного стандарту чи його проекту (стаття 14)Визначено нові положення щодо технічних комітетів стандартизації, а саме:

 • Визначено нові положення щодо технічних комітетів стандартизації, а саме:

 • Технічним комітетом стандартизації є форма співробітництва заінтересованих юридичних та фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності та за закріпленими об’єктами стандартизації (стаття 15)

 • Технічні комітети стандартизації не мають статусу юридичної особи (стаття 15)

 • Роз’яснення щодо положень національних стандартів надають відповідні технічні комітети стандартизації, а в разі їх відсутності – національний орган стандартизації (стаття 15)Не допускається нормативно-правове регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов, відміна їх державної реєстрації

 • Не допускається нормативно-правове регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов, відміна їх державної реєстрації

 • Підприємства, установи та організації мають право у відповідних сферах діяльності та з урахуванням своїх господарських і професійних потреб організовувати та виконувати роботи із стандартизації (стаття 16)

 • Стандарти та технічні умови, прийняті підприємствами, установами та організаціями, застосовуються на добровільній основі (стаття 16)Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи не визначені як суб’єкти стандартизації

 • Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи не визначені як суб’єкти стандартизації

 • Замовниками послуг з виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів Державного бюджету України є центральні органи виконавчої влади (стаття 29)Сфера дії Закону

 • Сфера дії ЗаконуЩодо термінології

 • Терміни, визначні Законом України "Про стандартизацію", приведені у відповідність до настанови міжнародних організацій зі стандартизації ISO/IEC Guide 2:2004 "Стандартизації і суміжні види діяльності. Загальний словник"

 • Визначені нові терміни, зокрема "європейський стандарт", "заінтересована сторона", "кодекс усталеної практики", "коментарі", "перевірка", "перегляд"стандартизаціядіяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву

 • стандартизація – діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництвуУ Законі України від 17.05.2001 № 2408-III "Про стандартизацію"

 • У Законі України від 17.05.2001 № 2408-III "Про стандартизацію"Національні стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами

 • Національні стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами

 • Національний орган стандартизації забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті текстів національних стандартів та кодексів усталеної практики, обов’язковість застосування яких установлена нормативно-правовими актами, не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня офіційного опублікування таких актів з безоплатним доступом до зазначених національних стандартів та кодексів усталеної практикиУ разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту (стаття 17)

 • У разі прийняття європейського стандарту як національного забезпечується ідентичність національного стандарту відповідному європейському стандарту (стаття 17)

 • З дня набрання чинності національним стандартом, що є ідентичним європейському стандарту, повинен бути скасований національний стандарт, положення якого суперечать положенням відповідного національного стандарту, що є ідентичним європейському стандарту (стаття 17)

 • Проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них не підлягають погодженню з центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами (стаття 21)Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, представляє інтереси України в міжурядових організаціях стандартизації, укладає міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" (стаття 27)

 • Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, представляє інтереси України в міжурядових організаціях стандартизації, укладає міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з такими організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" (стаття 27)

 • Національний орган стандартизації представляє інтереси України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації, приймає рішення про приєднання до них, укладає договори про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших держав. Національний орган стандартизації вживає заходів щодо виконання зобов’язань, узятих за результатами участі в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації (стаття 27)Внесено зміну до Господарського Кодексу України стосовно національних класифікаторів (стаття 259)

 • Внесено зміну до Господарського Кодексу України стосовно національних класифікаторів (стаття 259)

 • Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори. Національні класифікатори та процедури їх розроблення затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку (Розділ VI Прикінцеві та перехідні положення)

 • Національні класифікатори виключено із нормативних документів • Виключено абзац четвертий частини першої статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів", у такій редакції: "Інформація про продукцію повинна містити, зокрема найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція" • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка