Закон України від 24. 06. 2004 р. №1859-iv "Про правові засади цз". Закон України від 21. 12. 2000 р. №2171-iii "Про аварійно-рятувальні служби". Постанова кму від 16. 11. 2001 р. №1567 "Про затвердження Плану реагування на нс державногоДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.


КАФЕДРА ТОЗНТ

 • Основи управління заходами і діями сил ЦЗ у разі НС
 • ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Закон України від 24.06. 2004 р. № 1859-IV "Про правові засади ЦЗ".

 • 2. Закон України від 21.12.2000 р. № 2171-III “Про аварійно-рятувальні служби”.

 • 3. Постанова КМУ від 16.11.2001 р. № 1567 “Про затвердження Плану реагування на НС державного рівня”.

 • 4. Постанова КМУ від 14.06.2002 р. № 843 “Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації НС техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня”.

 • 5. Постанова КМУ від 19.08.2002 р. № 1201 “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації НС техногенного та природного характеру”.

 • Сутність управління ЦЗ полягає в постійній організуючій діяльності органів управління, служб ЦЗ, спрямованої на:

 • всебічну підготовку і своєчасне здійснення заходів щодо захисту населення, ОГД, територій, регіонів і в цілому держави при погрозі і виникненні НС;

 • підтримку високої готовності органів управління і сил ЦЗ до роботи і діям у будь-яких складних умовах обстановки;

 • успішне проведення РіНР із локалізації і ліквідації НС. • Управління ЦЗ включає:

 • забезпечення постійної готовності органів управління ЦЗ;

 • завчасну розробку, коригування оперативних документів (планування) і забезпечення їх виконання;

 • підготовка особового складу органів управління до дій по призначенню в умовах НС мирного і воєнного часу;

 • забезпечення заходів щодо підвищення стійкості функціонування органів управління;

 • отримання та аналіз інформації, прогнозування обстановки;

 • своєчасне й обґрунтоване прийняття рішення і доведення його до виконавців;

 • організація і ведення безупинної взаємодії;

 • постійний контроль за реалізацією рішень, планів, розпоряджень.

 • Управління цивільним захистом (обороною) повинно бути :

 • - безупинним;

 • - твердим;

 • - оперативним і гнучким;

 • - стійким;

 • - потаємним. • Безупинність досягається своєчасним прийняттям рішення, доведення його до підлеглих (виконавців), наявністю зв’язку з підлеглими і взаємодіючими органами управління та силами ЦЗ, швидким відновленням порушеного управління. • Твердість досягається

 • наполегливим проведенням прийнятих рішень і планів у життя. Дотримання цього принципу припускає здійснення жорсткого контролю і перевірки виконання прийнятих рішень і планів, високу вимогливість до підпорядкованих органів управління, а також надання їм необхідної практичної допомоги в рішенні покладених на них завдань. • Оперативність і гнучкість потребує від керівного складу ЦЗ постійного глибокого знання обстановки, швидкого реагування на зміни в обстановці та своєчасного уточнення прийнятого рішення, завдань підлеглим і порядку взаємодії. • Стійкість досягається розгортанням пунктів управління в спорудах, яки забезпечують захист особистого складу органів управління і вузлів зв’язку (апаратури оповіщення і зв’язку) від наслідків НС, створенням дублюючих засобів зв’язку. • Потайність досягається знанням і суворим виконанням усім особистим складом вимог військової та державної таємниці.

  • Для забезпечення управління ЦЗ створюються відповідні системи управління, що включають у себе органи управління, пункти управління та системи оповіщення і зв'язку.


Пунктами управління ЦЗ

 • Пунктами управління ЦЗ

 • прийнято називати постійно обладнані та оснащені технічними засобами зв'язку та оповіщення спорудження, помешкання або транспортні засоби, призначені для розміщення та роботи чітко визначеного складу посадових осіб органів управління під час приведення системи ЦЗ до вищого ступеню готовності. • Для надійного і сталого управління процесами захисту населення у надзвичайних ситуаціях і виконання інших функцій, передбачених планами на воєнний час, використовується державна система пунктів управління:

 • на державному рівні - пункт, який має бути захищений, обладнаний засобами зв'язку і життєзабезпечення, з цілодобовим чергуванням, розташований безпосередньо в місці дислокації Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів України, що утримується за рахунок державного бюджету;на обласному рівні та в Республіці Крим - по два запасних пункти: один - в місті, де розташовано орган, що здійснює керівництво цивільною обороною на даному рівні, і один у

 • на обласному рівні та в Республіці Крим - по два запасних пункти: один - в місті, де розташовано орган, що здійснює керівництво цивільною обороною на даному рівні, і один у

 • позаміській зоні. Ці пункти повинні мати захисні споруди, бути обладнаними засобами зв'язку і оповіщення, системами життє -забезпечення. Утримуються вони на балансі відповідного органу державної виконавчої влади.на рівні міністерств та інших центральних органів державної

 • на рівні міністерств та інших центральних органів державної

 • виконавчої влади - запасні пункти управління в позаміській зоні,

 • які утримуються за рахунок коштів, що виділяються на утримання

 • міністерств та інших центральних органів державної виконавчої

 • влади; • На інших адміністративних рівнях пункти управління

 • створюються за місцем дислокації органу, що здійснює керівництво

 • цивільною обороною на даному рівні, в одному з сховищ об'єкта

 • народного господарства. • 3. Порядок роботи керівного складу при погрозі і виникненні НС.При загрозі виникнення НС проводяться:

 • збір керівного складу та організація чергування відповідальних осіб;

 • уточнення порядку оповіщення та інформування працівників галузі;

 • уточнення порядку дій працівників галузі у разі виникнення НС;

 • організація отримання від підпорядкованих структур, органів управління ЦЗ інформації обстановки і характер можливої НС;уточнення розрахунків по видах захисту працівників галузі;

 • уточнення розрахунків по видах захисту працівників галузі;

 • приведення у готовність евакуаційних органів, служб і формувань галузі;

 • проведення заходів щодо підвищення стійкості роботи об’єкта та недопущення необґрунтованих матеріальних збитків у разі виникнення НС;

 • уточнення порядку управління та взаємодії у разі виникнення НС.При виникненні НС проводяться: оповіщення, збір керівного складу та перехід на цілодобовий режим роботи; оповіщення працівників галузі; проведення заходів негайного захисту з одночасним залученням служб і формувань ЦЗ до проведення РІНР; постійне інформування місцевих органів державної виконавчої влади про бстановку, прийняті рішення та хід виконання заходів (робіт).Дії начальника ЦЗ у НС:

 • оповіщення та збір керівного складу, уточнення обстановки;

 • оцінка обстановки та прийняття рішення;

 • негайна зупинка виробничої, комунальної, експлуатаційної системи;

 • постановка завдання з локалізації НС;

 • проведення заходів з евакуації персоналу і населення;

 • надання першої медичної допомоги потерпілим; • захист і порятунок обладнання технічної та іншої документації, матеріальних цінностей;

 • організація комендантської служби та охорони району НС, карантину і ін.;

 • проведення невідкладних робіт;

 • попередня оцінка наслідків НС;

 • контроль за аварійно - рятувальними роботами та збір інформації;

 • повідомлення про обстановку і виконання розпоряджень вищих органів управління.

 • При ліквідації наслідків НС державного рівня для загальної координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади рішенням КМУ утворюється спеціальна Урядова комісія з ліквідації НС та призначається керівник ліквідації НС. Робочим органом Урядової комісії є міжвідомчий оперативний штаб, до роботи в якому залучаються посадові особи структурних підрозділів МНС і представники інших ЦОВВ. Персональний склад штабу визначається на етапі планування керівниками міністерств та інших ЦОВВ, підприємств, установ та організацій.

 • ПКМУ від 16.11.2001 р. № 1567 “Про затвердження Плану

 • реагування на НС державного рівня”. • Основними завданнями комісії є:

 • організація виконання плану заходів щодо ліквідації НС техногенного та природного характеру;

 • формування плану заходів щодо захисту населення і територій від наслідків НС;

 • безпосередня організація та координація діяльності структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків НС;

 • забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.Для ліквідації надзвичайної ситуації залежно від її рівня уповноваженим керівником з ліквідації цієї ситуації призначається:

 • Для ліквідації надзвичайної ситуації залежно від її рівня уповноваженим керівником з ліквідації цієї ситуації призначається:

 • Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайної ситуації державного рівня - Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр чи керівник одного з центральних органів виконавчої влади або його перший заступник;Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня -

 • Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня -

 • перший заступник або один із заступників Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та

 • Севастопольської міських державних адміністрацій або керівник відповідного територіального органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; • районною державною адміністрацією, виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня - один із заступників голови районної державної адміністрації, виконавчого органу міської ради або керівник відповідного місцевого органу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; • виконавчим органом сільської,

 • селищної ради або відповідно керівником

 • підприємства, установи, організації у разі

 • виникнення надзвичайної ситуації

 • об'єктового рівня - один із керівників

 • сільської, селищної ради або підприємства,

 • установи та організації відповідно до

 • затвердженого розподілу обов'язків. • Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації утворює робочий орган - штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.

 • Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій затверджується Кабінетом Міністрів України.В апараті центральних органів виконавчої влади, які залучаються до реагування на НС, утворюються оперативні групи реагування на НС. Склад, порядок і місце їх роботи, забезпечення засобами зв'язку та оргтехніки визначаються керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.

 • В апараті центральних органів виконавчої влади, які залучаються до реагування на НС, утворюються оперативні групи реагування на НС. Склад, порядок і місце їх роботи, забезпечення засобами зв'язку та оргтехніки визначаються керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади.Для оцінки характеру і наслідків НС, підготовки пропозицій для прийняття рішення щодо її локалізації або ліквідації, безпосереднього управління підпорядкованими силами та засобами Системи утворюються та направляються до зони НС:

 • Для оцінки характеру і наслідків НС, підготовки пропозицій для прийняття рішення щодо її локалізації або ліквідації, безпосереднього управління підпорядкованими силами та засобами Системи утворюються та направляються до зони НС:

 • оперативна група МНС, до складу якої входить група управління рятувальними формуваннями ЦЗ з пересувним командним пунктом;

 • оперативні групи центральних органів виконавчої влади, залучені до ліквідації НС;

 • оперативні групи Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають військові формування у зоні НС та поблизу;

 • оперативна група СБУ;

 • оперативні групи органів управління інших сил, залучені до ліквідації НС.Керівництво організацією та проведенням робіт у зоні НС до прибуття (призначення) керівника ліквідації НС покладається на комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації держадміністрації, на території якої виявлено об'єктивні передумови або факт виникнення НС.

 • Керівництво організацією та проведенням робіт у зоні НС до прибуття (призначення) керівника ліквідації НС покладається на комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації держадміністрації, на території якої виявлено об'єктивні передумови або факт виникнення НС. • Перший блок Алгоритму визначає порядок подання інформації у режимі підвищеної готовості та у режимі надзвичайної ситуації відповідно до розділу ІІІ Плану реагування на НС державного рівня затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.01р. №1567 (далі – План реагування на НС).Інформація про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації державного рівня, її можливі наслідки в установленому порядку і в установлені терміни обов'язково подається до оперативно-чергової служби МНС через оперативно-чергові (диспетчерські) служби органів управління функціональних і територіальних підсистем Системи по вертикалі управління – від об'єктового до місцевого, регіонального і державного рівня.

 • Інформація про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації державного рівня, її можливі наслідки в установленому порядку і в установлені терміни обов'язково подається до оперативно-чергової служби МНС через оперативно-чергові (диспетчерські) служби органів управління функціональних і територіальних підсистем Системи по вертикалі управління – від об'єктового до місцевого, регіонального і державного рівня.Термін проходження інформації від органу управління Системи об'єктового рівня до державного не повинен перевищувати 1 години, а передачі інформації від оперативно-чергової (диспетчерської) служби центрального і місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (незалежно від форми власності і господарювання) до оперативно-чергової служби МНС – 5 хвилин.

 • Термін проходження інформації від органу управління Системи об'єктового рівня до державного не повинен перевищувати 1 години, а передачі інформації від оперативно-чергової (диспетчерської) служби центрального і місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (незалежно від форми власності і господарювання) до оперативно-чергової служби МНС – 5 хвилин. • Другий блок Алгоритму визначає дії керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування по створенню спеціальних комісій з ліквідації НС, призначення Уповноваженого керівника та створення Штабу з ліквідації НС. • Блок 3 Алгоритму визначає дії керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування по переведенню органів управління, сил і засобів функціональних та територіальних підсистем Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС (розділ IV Плану реагування на НС). • Блок 4 Алгоритму визначає дії Уповноваженого керівника, Штабу з ліквідації НС, сил і засобів при ліквідації НС відповідно до розділів V-X Плану реагування на НС та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення заходів при загрозі та виникненні НС.V. Дії органів управління, сил та засобів Системи, які залучаються до реагування на НС.

 • V. Дії органів управління, сил та засобів Системи, які залучаються до реагування на НС.

 • VI. Організація управління реагуванням на НС.

 • VII. Утворення угруповання сил та засобів реагування на НС.

 • VIII. Організація взаємодії у режимі підвищеної готовності та у режимі надзвичайної ситуації.

 • IX. Організація основних видів забезпечення під час дій у зоні НС.

 • X. Забезпечення безпеки під час дій у режимі НС
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка