Закон вартості Зміст ціни. Закон вартості Теорії ціни Етапи ціноутворенняДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Зміст ціни. Закон вартості

 • Зміст ціни. Закон вартості

 • Теорії ціни

 • Етапи ціноутворенняЗакон вартості полягає в об’єктивній необхідності взаємокорисних відносин при обміні результатів праці між господарськими ланками на основі вартісної еквівалентності.

 • Закон вартості полягає в об’єктивній необхідності взаємокорисних відносин при обміні результатів праці між господарськими ланками на основі вартісної еквівалентності.· відшкодування витрат виробництва і обігу;

 • · відшкодування витрат виробництва і обігу;

 • ·забезпечення підприємств грошовими накопиченнями, достатніми для їх розвитку як товаровиробників;

 • · економічне стимулювання НТП (науково-технічного прогресу);

 • · підвищення ефективності виробництва і його інтенсифікація.· у зміні цін під впливом руху вартості;

 • · у зміні цін під впливом руху вартості;

 • · у вартісній формі обліку витрат живої праці;

 • · у формуванні пропорцій виробництва товарів і розподілі праці між галузями;

 • · у впливі на розвиток НТП.а) виробництво матеріальних цінностей і послуг набуває форму виробництва товарів;

 • а) виробництво матеріальних цінностей і послуг набуває форму виробництва товарів;

 • б) розподіл матеріальних цінностей є формою розподілу вартості;

 • в) обмін матеріальних цінностей є формою товарного обігу;

 • г) споживання матеріальних цінностей і послуг набуває форму задоволення особистих і виробничих потреб через збалансування пропозиції та попиту.обліково-вимірювальну,

 • обліково-вимірювальну,

 • розподільчу,

 • стимулюючу.

Марксистська школа стверджує, що: «Ціна є грошовою назвою упредметненої в товарі праці, показник величини вартості товару».

 • Марксистська школа стверджує, що: «Ціна є грошовою назвою упредметненої в товарі праці, показник величини вартості товару».аналіз змісту ціни;

 • аналіз змісту ціни;

 • аналіз факторів, що впливають на ціну з боку пропозиції;

 • аналіз факторів, що впливають на ціну з боку попиту;

 • аналіз факторів і умов, що визначають взаємовідносини між економічними суб’єктами, характер конкуренції між ними.теорія попиту і пропозиції;

 • теорія попиту і пропозиції;

 • теорія трудової вартості;

 • теорія граничної корисності;Попит і пропозиція є реальним відображенням стану ринкової економіки, в якому протистоять інтереси господарюючих суб’єктів — покупців і продавців. Способом розв’язання цієї суперечності є формування ринкових цін, що веде до встановлення рівноваги між попитом і пропозицією, а отже, і до відтворення стимулів економічних суб’єктів виробляти і купувати товари. Ця ситуація можлива і досягається при таких цінах і обсягах товарів, коли кількість тих, хто хоче купити, відповідає кількості тих, хто продає товари. Саме за таких умов утворюється ціна рівноваги. Вона являє собою ціну такого рівня, при якому пропозиція відповідає попиту.

 • Попит і пропозиція є реальним відображенням стану ринкової економіки, в якому протистоять інтереси господарюючих суб’єктів — покупців і продавців. Способом розв’язання цієї суперечності є формування ринкових цін, що веде до встановлення рівноваги між попитом і пропозицією, а отже, і до відтворення стимулів економічних суб’єктів виробляти і купувати товари. Ця ситуація можлива і досягається при таких цінах і обсягах товарів, коли кількість тих, хто хоче купити, відповідає кількості тих, хто продає товари. Саме за таких умов утворюється ціна рівноваги. Вона являє собою ціну такого рівня, при якому пропозиція відповідає попиту.Підхід, згідно з яким за основу цінності товару беруть кількість витраченої праці, дістав назву трудового, а теорія, на якій він заснований,- трудової.

 • Підхід, згідно з яким за основу цінності товару беруть кількість витраченої праці, дістав назву трудового, а теорія, на якій він заснований,- трудової.Конкретна праця це корисна, доцільна форма праці, незалежна від будь_яких суспільних форм умова існування людей, вічна природна необхідність. Така праця характеризується своєю метою, характером операцій, предметом, засобами і результатами.

 • Конкретна праця – це корисна, доцільна форма праці, незалежна від будь_яких суспільних форм умова існування людей, вічна природна необхідність. Така праця характеризується своєю метою, характером операцій, предметом, засобами і результатами.

 • Абстрактна праця – це «праця взагалі», безвідносно до корисності, доцільної форми, затрата праці в фізіологічному розумінні слова, як витрата людської робочої сили. Вона виступає одночасно реальним та історичним явищем товарного виробництва.

 • Отже, згідно із теорією трудової вартості, в основі вартості товару лежить тільки одне джерело, один виробничий фактор – праця найманого робітника. Всі товари є продуктами людської праці. Вимірником вартості товарів служать витрати робочого часу, причому не індивідуальні, а суспільно необхідні, усереднені витрати.Основою цінності товару теорія граничної корисності вважає ступінь корисного ефекту, який він приносить споживачу. Цей напрям економічної теорії виник у останній третині дев’ятнадцятого століття. Найбільш відомими його представниками були У. Джеванс, К. Менгер, Ф. Візер, Є. Бем_Баверк, Д. Кларк. Із українських економістів до даного напрямку можна віднести праці М.І.Туган_Барановського, Є.Є.Слуцького (1880_1948 рр.), О.Д.Білімовича.

 • Основою цінності товару теорія граничної корисності вважає ступінь корисного ефекту, який він приносить споживачу. Цей напрям економічної теорії виник у останній третині дев’ятнадцятого століття. Найбільш відомими його представниками були У. Джеванс, К. Менгер, Ф. Візер, Є. Бем_Баверк, Д. Кларк. Із українських економістів до даного напрямку можна віднести праці М.І.Туган_Барановського, Є.Є.Слуцького (1880_1948 рр.), О.Д.Білімовича.Вартість, на їхню думку, визначається суб’єктивною граничною корисністю останньої реальної одиниці певного блага.

 • Вартість, на їхню думку, визначається суб’єктивною граничною корисністю останньої реальної одиниці певного блага.

 • Правильність теорії граничної корисності переконливо доводить добре відоме явище «дефіциту». Цінність речі, виробленої з тими самими витратами, що й інші блага, підвищуватиметься залежно від суспільної потреби в ній. Перевищення попиту над пропозицією сприятиме зростанню ціни над вартістю і навпаки.У сучасній теорії ціноутворення центральне місце посідає теорія ціни, яка комплексно вивчає дію різних ціноутворюючих чинників, що впливають на ціни шляхом зміни попиту і пропозиції.

 • У сучасній теорії ціноутворення центральне місце посідає теорія ціни, яка комплексно вивчає дію різних ціноутворюючих чинників, що впливають на ціни шляхом зміни попиту і пропозиції.

 • Теорія факторів виробництва стала методологічною основою економетричного напрямку ціноутворення, досягнення якого вже в наш час оцінені високо, а його автори удостоєні Нобелівських премій з економіки.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка