Закон великих чисел Чебишова Центральна гранична теоремаДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.ПЛАНЦентральна гранична теоремаЦентральна гранична теорема

  • Теорема. Якщо випадкова величина Х може розглядатись як сума великого числа взаємно незалежних випадкових величин, вплив кожної з яких на всю суму нескінченно малий, то закон розподілу цієї випадкової величини Х, близький до нормального, незалежно від того, які закони розподілу окремих доданків.Центральна гранична теоремаЛокальна та інтегральна теореми Лапласа

  • Використання функції Лапласа не вичерпується випадком неперервних нормально розподілених випадкових величин. Раніше розглядалась формула Берніллі, яка дозволяє обчислити ймовірність того, подія А з'явиться рівно k разів в n випробуваннях. При цьому ми вважали, що ймовірність появи події p в кожному випробуванні однакова. Не важко догадатися, що при великих n користуватись формулою Берніллі досить складно, оскільки вона вимагає виконання дій над величезними числами.Локальна та інтегральна теореми ЛапласаЛокальна та інтегральна теореми Лапласа

  • Відзначимо, що для окремого випадку p=1/2 асимптотична формула була знайдена Муавром в 1730р. В 1783р. Лаплас узагальнив формулу Муавра для довільного p, відмінного від 0 та 1. тому іноді вище записану формулу називають формулою Муавра – Лапласа. При розрахунках за цією формулою використовують табульовані значення наведені у таблицях. ( )Локальна та інтегральна теореми Лапласа

  • Припустимо, що проводиться n незалежних випробувань, в кожному з яких ймовірність появи події А постійна і рівна p. Як обчислити ймовірність того, що подія А з'явиться в n випробуваннях не менше k1 і не більше k2 разів? На це запитання дає відповідь інтегральна теорема Лапласа.Локальна та інтегральна теореми ЛапласаЛокальна та інтегральна теореми Лапласа

  • Використавши прийняті позначення, запишемо цю формулу у більш зручному для використання вигляді:Закон великих чисел ЧебишоваЗакон великих чисел ЧебишоваЗакон великих чисел Чебишова

  • В якому випадку такий підхід можна вважати вірним? Відповідь на це питання дає теорема Чебишова. Для цього потрібно щоб: по – перше, результати вимірювань були попарно незалежними; по – друге, мали одне і теж математичне сподівання; по – третє, дисперсії їх були б рівномірно.

  • На теоремі Чебишова базується також і широко вживаний у статистиці вибірковий метод, згідно з яким за порівняно невеликою випадковою вибіркою роблять висновок відносно всієї сукупності досліджуваних обєктів.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка