Закони, теорії та концепції народонаселення. Особливості розселення населення в соціально-географічному просторіДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.


Закони, теорії та концепції народонаселення.

 • Закони, теорії та концепції народонаселення.

 • Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі.

 • Основні концепції розселення.

 • Урбанізація як соціально-географічний процес.

 • Якість населення. Євгеніка та євгенічні рухи.

 • Соціальний розвиток

 • Індекс людського розвитку


«Из всех глобальных проблем, волнующих человечество, вопрос роста народонаселения мира представляется одной из главных»

«Из всех глобальных проблем, волнующих человечество, вопрос роста народонаселения мира представляется одной из главных»

С. П. Капиця

 • Населення — сукупність людей, що проживають у межах певної території

 • Населення – компонент ландшафтної оболонки Землі – антропосферу.

 • Діяльність людини техносфераОсновні поняття теми

 • Народонаселення – самовідтворювана множина людей, що має свій природно-історичний розвиток і є головною складовою суспільства. В 1806 р. рос. вчений К.Ф.Герман ввів це поняття.Основні поняття теми

 • Відтворення населення — це історично і соціально-економічно обумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь.Демографічний перехід – це концепція, яка застосовується в сучасній демографії для пояснення зміни типів відтворення населення. Теорія – Адольфом Ланді на поч. 20 ст.

 • Демографічний перехід – це концепція, яка застосовується в сучасній демографії для пояснення зміни типів відтворення населення. Теорія – Адольфом Ланді на поч. 20 ст.

Фази демографічного переходу:

Концепція демографічного раціоналізму – міське індустріальне суспільство свідомо обмежує кількість дітей;

 • Концепція демографічного раціоналізму – міське індустріальне суспільство свідомо обмежує кількість дітей;

 • Концепція демографічної революції – переходи від одного до іншого типу відтворення. 2-і фази – несинхронний розвиток – демографічні вибухи.А. Сміт - зробив спробу визначити зміст дії економічного закону зростання населення.

 • А. Сміт - зробив спробу визначити зміст дії економічного закону зростання населення.

 • Д. Рікардо - виявив суперечність між зростанням населення і наявністю предметів споживання.

 • К. Маркс сформулював закон народонаселення, властивий капіталістичному способу виробництва.

Модель Денніса Медоуза, що висвітлена у роботі «Межі росту» (1972) і представлена на засіданні Римського клубу, повторює висновки Т.Мальтуса

 • Модель Денніса Медоуза, що висвітлена у роботі «Межі росту» (1972) і представлена на засіданні Римського клубу, повторює висновки Т.Мальтуса

 • Моделі

Т. Мальтуса і Д. Медоуза

чітко показують

наявність меж росту

населення і виробництв,

за якими починаються

негативні наслідки

для насе­лення,

чисельність якого

зростає.

 • С. П. Капиця – доктор наук, професор, засновник феноменологічної математичної моделі гіперболічного зростання чисельності населення Землі та запропонував математичну модель світового демографічного процесу.Демографічна та соціально-демографічна політика

Демографічна та соціально-демографічна політика

Поняття, мета, складові та регіональні особливості

Поняття «розселення населення»

САМОСТІЙНО

Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі

 • Розселення – розміщення населення на території Землі і форми його територіальної організації у вигляді системи населених пунктів зі складною системою взаємовідносин.Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі5. Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі5. Особливості розселення населення в соціально-географічному просторі

«Система поселень» - «...цілеспрямовано сформована група міських і сільських населених місць різних величини і народногосподарського профілю, які об'єднані розвинутими територіально-виробничими, інформаційно-діловими та іншими зв'язками, загальною інженерно транспортною і комунікаційною інфраструктурою, єдиною мережею громадських центрів і місць дозвілля населення» [Я. Олійник, А. Степаненко]

«Система розселення» - «...сукупність населених пунктів певної території неоднакових за кількістю жителів і функціями та об'єднаних різними видами зв'язків» [О. Шаблій]

Найбільші міста світу (за населенням)

1. Токіо (32,5 млн. – 2010 р., 35,2 млн. – 2015 р.)

Найбільш густозаседлені міста світуОсновні концепції розселенняТеорія центральних місць В. Кристаллера

 • Найоптимальнішою розміщення поселень – гексагональна (шестистороння) структура.

 • Закон гексагональності:

1. У системі розселення формуються різні групи поселень за людністю.

2. Чим більше поселення, тим менша кількість міст потрібно для системи розселення.

3. Поселення розміщуються за гексагальною структурою. Території, які формують підсистеми поселень, мають вигляд шестикутників. У їх вершинах знаходяться 6 поселень, які тяжіють до “свого” центра.

Кількість населених пунктів є сталою на усіх ступенях ієрархії центральних місць: між хуторами і селами, селами і містечками, малими і великими містами.

Теорія центральних місць В. Кристаллера

 • Залежні центри “гніздяться” навколо центрального місця, а не розподіляються між сусідніми центральними місцями.Ієрархічні системи центральних місць А.Льоша

Теорія базується на майже безперервній послідовності центрів (центральних місць), а не на чітких ступенях, як у В. Кристаллера.Модифікація гексагональної моделі В. Ізардом

Правильні решітки Кристаллера-Льоша зустрічаютсья дуже рідко.

Концепція опорного каркаса розселення

 • Опорний каркас міського розселення – сукупність міських поселень країни, великих і середніх, разом з лініями комунікації між ними (Георгій Лаппо, Москва, 1987 р.)Інтегральна система розселення

 • Первинними елементами СР – міські і сільські поселення.

2. Між поселеннями існують різні зв'язки: демографічні, економічні, соціальні, культурні, управлінські тощо.

3. СР є ієрархічними структурами. Найвищий рівень – загальнодержавна система розселення (ядро-столиця). Найнижчий рівень – елементарна система розселення (сільські поселення).

Інтегральна система розселенняЄвгеніка (від гр. – значить благородний, гарного роду) – вчення про спадкове здоров’я людини і шляхи його покращення.

 • Євгеніка (від гр. – значить благородний, гарного роду) – вчення про спадкове здоров’я людини і шляхи його покращення.

 • Мета євгеніки - вплив на передачу генетичного матеріалу, щоб допомогти позитивним властивостям перейти до наступного покоління і уникнути передачі негативних властивостей.

Напрямками в євгенічному русі:

Перший – запобігання народженню дітей в осіб з небажаними генами.

Другий – заохочення народжуваності серед певних категорій людей, т.з. «корисних громадян суспільства».

Третій пов’язаний з генною інженерією.

Четвертий – з клонуванням.САМОСТІЙНО:

 • Основні демографічні характеристики населення

 • Поняття розселення населення, поселення, системи поселень та розселень

 • Основні світові форми розселення населення + приклади

 • Урбанізаційні процеси (основні поняття, тенденції, особливості)

 • Поняття міст, Великі міста, Світові міста, функції міст, класифікаціїРівень та якість життя. Соціальний розвиток

 • Умови життя (екологічне середовище, характер житлових умов, стан комунальної інфраструктури).

 • Спосіб життя (сукупність форм життєдіяльності людей).

 • Рівень життя (фактичний рівень споживання матеріальних, духовних і соціальних благ та послуг).

 • Якість життя - можливість людей під дією низки геопросторово організованих чинників задовольняти власні потреби та інтереси (фізичні, економічні, соціальні, екологічні, духовні) в умовах сталого розвитку.Рівень та якість життя. Соціальний розвиток

ІЛР (до 2013 року «Індекс розвитку людського потенціалу», англ. Human Development Index, HDI)) - інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території.

 • ІЛР (до 2013 року «Індекс розвитку людського потенціалу», англ. Human Development Index, HDI)) - інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території.

 • Він є стандартним інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних країн і регіонів.

 • При підрахунку ІЛР враховуються 3 види показників:

 • Очікувана тривалість життя - оцінює довголіття.

 • Рівень грамотності населення країни (середня кількість років, витрачених на навчання) та очікувана тривалість навчання.

 • Рівень життя, оцінений через ВНД на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) в доларах США.

Регіональний індекс людського розвитку

Міжнародний індекс щастя

 • Міжнародний індекс щастя (англ. Happy Planet Index) - являє собою індекс, що відображає добробут людей та стан навколишнього середовища в різних країнах світу, який був запропонований New Economics Foundation (NEF) в липні 2006.

 • Головне завдання індексу відобразити «реальний» добробут націй.

Для розрахунку індексу використовуються три показники:

Міжнародний індекс щастяСАМОСТІЙНО:

 • Індекс щастя. Сутність та рейтинг країн

 • Поняття рівня та якості життя населення

 • Індекс якості життя

 • Індикатори обчислення індексу розвитку людського потенціалу

 • Методика обчислення індексу розвитку людського потенціалу (файл додається)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка