Закони України : "Про освіту " (1991 р. із змінами 1992-2010 рр.) чинний до прийняття нової редакції закону; "Дата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.Нормативно-правові документи з організації діяльності навчальних закладів

  • Закони України :
 • “Про освіту “ (1991 р. із змінами 1992-2010 рр.) - чинний до прийняття нової редакції закону ;

 • “Про загальну середню освіту “(1999 із змінами 2000-2010 рр.) – планується нова редакція;Очікування змін в освіті (http://www.mon.gov.ua/, громадське обговорення)

 • Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років.”(ПРОЕКТ);

 • Проект Закону України “Про освіту “;

 • Концепція профільного навчання( проект);Проект Концепції розвитку освіти на період 2015–2025 років (http://www.mon.gov.ua/, громадське обговорення) Дорожня карта освітньої реформи ( 2015-2025)

 • приведення у відповідність із типовими європейськими нормами загальну тривалість навчання в школі (12 років) та тривалість навчального року;

 • перехід з одного рівня освіти на інший лише із застосуванням зовнішнього незалежного оцінювання;

 • запровадження упродовж 2015–2017 років національного курікулуму для 12-річної школи;

 • законодавча легалізація сімейної та індивідуальної освіти;

 • зміна принципів фінансування малокомплектних шкіл шляхом ваучеризації шкільної освіти;

 • обов’язковість вступу до ВНЗ за результатами ЗНО;продовження

 • реформування системи підготовки та перепідготовки педагогічних, управлінських кадрів в освітньому секторі та забезпечення високих соціальних стандартів для працівників освітньої сфери;

 • демонополізація та урізноманітнення системи післядипломної педагогічної освіти, запровадження ваучера професійного розвитку учителя, забезпечивши цим самостійний вибір місця підвищення кваліфікації;

 • законодавче забезпечення укладання обов’язкового письмового трудового контракту з усіма педагогічними працівниками за результатами незалежної сертифікації або атестації, введення надбавок за використання прогресивних методик і технологій навчання, урахування результатів ЗНО учнів, урахування усіх видів роботи тощо;продовження

 • відмова від “поурочної” оплати праці вчителів, перехід на оплату повного робочого дня вчителя, здійснення поетапного переходу до нової системи оплати праці вчителів, яка міститиме стимулюючу складову;

 • реорганізація системи управління, фінансування та менеджменту освіти шляхом децентралізації, дерегуляції, запровадження інституційної, академічної та фінансової автономії навчальних закладів, дотримання принципу відповідальності навчальних закладів за результати освітньої та виховної діяльності.Очікування змін в галузі освіти:

 • Законопроект “Про освіту “

 • “ … це проект рамкового закону, що окреслює систему освіти та повинен означити основні напрями її розвитку”

 • … Проект закону “Про освіту” задає певну рамку, деталі – будуть вирішені спеціальними законами – “Про середню освіту”, “Про вищу освіту” та іншими і підзаконними актами.Повна загальна середня освіта

 • Повна загальна середня освіта передбачає завершення трьох рівнів освіти:

 • початкова освіта тривалістю чотири роки, яка здобувається в початковій школі;

 • базова середня освіта тривалістю п’ять років, яку здобувають в основній школі;

 • профільна середня освіта тривалістю три роки, яку здобувають у старшій школі або закладах професійної освіти.

 • Профільна середня освіта передбачає два напрями — загальноосвітній та професійний. Здобуття профільної середньої освіти професійних напрямів не обмежує право здобувача освіти на продовження навчання на наступному рівні освіти.Повна загальна середня освіта

 • Держава гарантує… право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандарту.

 • Стандартом загальної середньої освіти є Національний курикулум.

 •  Результати навчання випускників основної та старшої школи підлягають зовнішньому незалежному оцінюванню.

 • Здобуття повної загальної середньої освіти розпочинається у віці шести — семи років.Керівник загальноосвітнього закладу освіти

 • обирається чи призначається засновником за результатами конкурсного відбору з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. Щодо керівників закладів освіти застосовується контрактна форма трудового договору.

 • призначається на посаду на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, педагогічного колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу освіти (навчального закладу), а також органу місцевого самоврядування та громадського об’єднання керівників закладів освіти (навчальних закладів) відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;Громадський нагляд за діяльністю закладу освіти

 • Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти :

 • сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку;

 • залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням,

 • ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування,

 •  вносити засновнику закладу освіти подання про відкликання керівника закладу освіти з підстав, передбачених законодавством.Атестація та сертифікація педагогічних працівників

 • Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

 • Сертифікація — це зовнішнє оцінювання професійних і особистісних компетентностей педагогічного працівника, здобутих ним з метою підвищення власної кваліфікації та підвищення якості педагогічної діяльності (педагогічної майстерності).

 • Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативи.

 • За результатами успішного проходження сертифікації особі видається сертифікат, який є дійсним упродовж п’яти років.Доплата, надбавки

 • Педагогічний працівник, що пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату у розмірі 20 відсотків посадового окладу протягом строку дії сертифікату.

 • надбавки за вислугу років у розмірах:понад три роки — 10 відсотків;понад десять років — 20 відсотків;понад двадцять років — 30 відсотків посадового окладу.Педагогічні працівники

 • Педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору згідно з законом за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників може відбуватися у формі проходження освітньої програми, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, майстер-класах тощо. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації впродовж 5 років не може бути меншою 150 годин. При цьому педагогічні працівники мають щорічно планувати певну кількість часу на підвищення своєї кваліфікації.Терміни

 •  навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

 • для початкової освіти — з 1 вересня 2018 року;

 • для базової середньої освіти — з 1 вересня 2022 року;

 • для профільної середньої освіти — з 1 вересня 2018 року;

 •  існуючі школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перетворюються до 31 грудня 2017 року на дитячі будинки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та переходять у підпорядкування центрального органу виконавчої влади у сфері соціального захисту,Лист МОНУ № 1/9-633 від 30 грудня 2015 року “Про формування органів управління освітою”:

 • в Україні формуються об’єднані територіальні громади (ОТГ), повноваженням яких є забезпечення управління закладами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

 • методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної громади;

 • при формуванні структури органів управління освітою необхідно забезпечити діяльність методичної служби, що стане центром реформування освіти.

 • збереження вертикалі у виконанні освітніх повноважень та завдань діючих та створюваних органів управління освітою (Міністерство – органи управління освітою обласних державних адміністрацій – органи управління районних, міських (районних у містах), об’єднаних територіальних громад – навчальний заклад).Постанови Кабінету Міністрів України:

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад (№778 від27.08.2010 р.);

 • Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах(№872 від 15.08.2011)Листи Міністерства освіти і науки України:

 • Щодо посадових обов’язків асистента вчителя (№1/9-675 від 25.09.12 );

 • Про організацію інклюзивного навчання(18.05.12.№1/9-384);

 • Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя ) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням(№1/9-694від28.09.2012 р.);

 • Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів (№1/9-683 від 29.09.2012);

 • Щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу

 • ( № 1/-9 71 від 14.02.2015);

 • Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році (№ 1/-9 280 від 05.06.2015)- Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (№ 732 від 20.12.2002 р. зі змінами 2003,2004,2008 рр.); - Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр (№920 від 16.08.2012 р.) ; - Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат ) для дітей , які потребують корекції фізичного та (або ) розумового розвитку(№852 від 15.09.2008 р.); - Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (№1224 від 09.12.2010 р.); - Положення про вечірню ( змінну ) школу (№397 від 04.07.2005 р.); • Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів ( наказ МОНУ №601 від 20.07 2004 р.);

 • Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо – математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОНУ №1423 від 14.12.2012 );

 • Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів ( Наказ МНСУ №992 від 16.07.2012);

 • Лист МОНУ від 01.02.12 №1/9-72 “Про інструктивно-методичні матеріали “Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах”;

 • Лист МОНУ від 16.06 2014 №1/9-319” Про використання методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань , проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльностіВивчення базових дисциплін

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 “Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році”;

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 10.08. 2015р. № 1/9-380 “Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”;

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»Вивчення базових дисциплін

 • 5 клас – Лист МОНУ №1/9-368 від 24.05.13 “Про організацію навчально-виховного процесу у 5 класах загальноосвітніх закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі ;

 • 3,6 клас - Лист МОНУ №1/9-343 від 01/07/2014 ”Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі “;

 • Лист МОНУ №1/9-433 від 29.08.2014” Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році”;

 • 8-11 класи – Лист МОНУ №1/9-426 від 01.06.2012 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових”;

 • Наказ МОНУ №1222 від 21.08.2013 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти”;Програми

 • Наказ МОН № 100 від`06.02.2015 Про розвантаження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів “;

 • Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 “Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня”;

 • Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 “Про затвердження змін до навчальних програм для 1–3-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”;

 • Наказ МОН України від 30.07.2015 № 826 “Про внесення змін до навчальної програми “Захист Вітчизни” для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів”;

 • Лист МОНУ від 04.09.2015 № 1/9-422 « Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»Нормативно-правові документи в контексті формування робочих навчальних планів

 • Постанови Кабінету Міністрів України:

 • Про затвердження Державного стандарту початкової освіти (№462 від 20.04.2011 р.);

 • Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (№1392 від 23.11.2011 р.);

 • Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими потребами(№ 607 від 21.08.2013);Державний стандарт загальної середньої освіти

 • Державний стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні (Ст.30 Закону України «Про загальну середню освіту»).

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392

 • ключова компетенція - певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності людини;

 • компетентнісний підхід - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності;

 • компетентність - набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;

 • компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;Хімічний компонент освітньої галузі «Природознавство»

 • забезпечує засвоєння учнями знань про речовини та їх перетворення, хімічні закони і методи дослідження,

 • навички безпечного поводження з речовинами,

 • формує ставлення до екологічних проблем і розуміння хімічної картини світу,

 • вміння оцінювати роль хімії у виробництві та житті людини.Державні вимоги до учнів з теми “ Початкові хімічні поняття”

 • Учень/учениця:

 • називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

 • описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами, явища, які супроводжують хімічні реакції;

 • наводить приклади металічних і неметалічних елементів, простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

 • розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, метали й неметали, атоми, молекули;

 • пояснює зміст хімічних формул;

 • використовує періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси і валентності елементів;

 • складає формули бінарних сполук за валентністю елементів;

 • визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

 • обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині;

 • спостерігає хімічні явища й описує спостереження, формулює висновки;

 • уміло поводиться з лабораторним обладнанням;

 • дотримується інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті;

 • виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

 • висловлює судження про багатоманітність речовин.

 • ( Навчальні програми

 • для загальноосвітніх навчальних закладів)Тема уроку. Атом, його склад. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

 • Мета уроку:

 • Навчальна( знання): …учень повинен знати склад атоманазивати хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записувати їхні символи ………

 • Розвивальна( уміння і навики):….. розрізняє поняття «атом”, ” молекула”,” хімічний елемент,” наводити приклади і вміє записувати символи хімічних елементів,…… ідентифікує назви елементів за їхніми символами і записувати символи за назвами….

 • Виховна: оцінює значення відкриття атома та його складу для подальшого розвитку хімії,….висловлює судження про застосування хімічних знань, багатоманітність речовин…

 • (+ див . Концепцію національно-патріотичного виховання )І ступінь для 1-4 класів Наказ МОН У №572 від 10.06.2011 р. “Про Типові навчальні плани початкової школи” ; Наказ МОНУ №460 від16.04.2014 №460 “Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 №572”(про заміну слова “Сходинки до інформатики” словом “Інформатика”ІІ ступінь 5 -7 клас за новим Державним стандартом 2011 року

 • Наказ № 409 від 03.04.2012 р. в редакції наказу МОНУ від 29.05.2014.№ 664 “ Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню”;

 • Наказ МОНУ № 664 від 29.05.2014

 • Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 03.04.2012р. №409” ;ІІ ступінь 7-9 класи

 • Наказ МОНУ №551 від 17.05.2013Про внесення змін до наказу МОН від 03.04.2012 № 409” (5 ,6 класи , історія);

 • Наказ МОНУ № 1465 від 12.12.2014 ” Про внесення змін до додатків 1-13 до наказу МОН від 03.04.2012 № 409 “ (7 клас, математика);

 • Наказ МОНУ № 518 від 08.05.2015 р.” Про внесення зміни до деяких наказів”( зарубіжна література);

 • Наказ МОНУ №855 від 07.08.2015 “Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів”( іноземна мова)ІІ ступінь за стандартом 2004 року

 • 8-9 класи Наказ МОНУ № 132 від 23.02.2004 р. із змінами від 05.02.2004 №66Про затвердження Типових навчальних планів навчальних закладів12-річної школи (зі змінами, внесеними наказом МОНУ від 05.02.2009 № 66) “;

 • Наказ МОНУ №855 від 07.08.2015 “Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів;”(іноземна мова)

 • 8-9 класи поглиблене вивчення

 • Наказ Міністерства № 616 від 23.05.2012Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів”ІІІ ступінь

 • 10-11 класи; Наказ МОНУ № 834 від 27.08.2010 р. із змінами , внесеними наказом МОНУ від 29.05.2014 № 657 “Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню ;

 • Наказ від 29.05.2014 №657 Про внесення змін до наказу МОНУ від 27.05.2010 № 834 “( “ Захист Вітчизни”);

 • Наказ МОНУ № 518 від 08.05.2015 р.” Про внесення зміни до деяких наказів”( зарубіжна література);

 • Наказ МОНУ №855 від 07.08.2015 “Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів”( іноземна мова) • Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 “Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році”;Лист МОН № 1/9 -608 від 05.09.2013р.”Щодо благодійних внесків”;

 • Лист МОН № 1/9 -608 від 05.09.2013р.”Щодо благодійних внесків”;

 • Наказ МОН №128 від 20.02.2002 р. ”Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу , класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл –інтернатів) груп продовженого дня і виховних груп ЗНЗ усіх типів та порядку поділів класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

 • Наказ МОН №118 від 24.02.2005“Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти “Алгоритм організації додаткових освітніх послуг

 • Проаналізувати рівень готовності навчального закладу до надання додаткових освітніх послуг;

 • Зібрати заяви від батьків про бажання одержання додаткових освітніх послуг (до 01 .09 ) ;

 • Визначити перелік додаткових освітніх послуг , підготувати подання на відповідний орган управління освітою ;

 • Розробити кошторис ;

 • Укласти договори про надання додаткових освітніх послуг з батьками (з 01.09)

 • Скласти розклад занять ;Основні складові пояснюючої записки до робочих навчальних планів

 • Тип навчального закладу, кількість класів та учнів

 • Режим роботи

 • Мова навчання

 • Типові навчальні плани за якими розроблялись робочі навчальні плани із зазначенням наказів ( листів) МОНУ

 • Класи в яких здійснюється до профільна та профільне навчання

 • Пояснення про доцільність перерозподілу 15% навчальних годин інваріантної складової( спеціальні та спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми та школи з поглибленим вивченням окремих предметів)

 • Як викладаються предмети , які не мають повної кількості годин(0,5; 1,5…)

 • Визначення варіативних модулів з трудового навчання, технологій, фізкультури

 • Як розподілена варіативна складова, за якими програмами будуть вивчатись факультативи і спецкурси

 • Час на додаткове опрацювання навчальних годин( для закладів в режимі повного робочого дня)Нормативно – правове забезпечення упровадження профільного навчання

 • Наказ Міністерства освіти України №1456 від 04.11.2013.р.”Концепція профільного навчання в старшій школі “ – скасована;

 • Проект “ Концепції профільного навчання” ( www. mon. gov. ua - громадське обговорення)

Проект “ Концепції профільного навчання” (громадське обговорення)Основні вимоги до складання розкладу

 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України №63 від 14.08.2001р.”Державні санітарні правила і норми влащтування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу”(р.9 додаток 6)Атестація педагогічних працівників

 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОНУ №930 від 06.10.2010 із змінами , затвердженими наказом МОНмолодьспорту №1473 від 2012 2011

 • Наказ № 1135 від 08.08.2013 р. “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;

 • Про затвердження Положення про порядок здійснення апробації власних методичних розробок на присвоєння педагогічних звань (Наказ департаменту освіти, науки… ОДА №23 від 15.04.2013р.)

 • Наказ Міністерства освіти і науки України № 1047 від 30.07.2013” Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України”Атестація педагогічних працівників ( продовження)

 • Наказ МОНУ №648 від 27.05.2014 “Щодо призупинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх , професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України”;

 • Лист Міністерства від 11.11. 2014 №1/9-586 “Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи”;

 • Лист Міністерства від 05.12. 2014 №1/9-630 “Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя.”;

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109 ” Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння”Закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 2015-2016 н.р.

 • Лист МОНУ №1/9-253 від 22.05.2015р.“Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”;

 • Наказ МОНУ від 16.09. 2015 № 940 “Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році”;

 • Наказ МОНУ від 08.10. 2015 № 1050” Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 16.09. 2015 № 940”

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 .02.2016 “ Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році “Закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації

 • Наказ МОНУ №762 від 14.07.2015 “Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу”;

 • Наказ МОНУ №1547 від 30.12.2014 “Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”;

 • Лист МОНУ № 1/9-62 від 05 лютого 2016 року «Щодо організації навчального процесу»Нагородження випускників

 • Про затвердження Положення про золоту медаль” За високі досягнення у навчальні та срібну медаль” За досягнення у навчанні”( Наказ МОН №306 від 17.03.2015)

 • Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні “ та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів “(Наказ МОН 11.12.2000 №579 у редакції наказу МОН від 17.03.2008 №187);

 • Про внесення змін до Положення про похвальний лист “ За високі досягнення у навчанні “ та похвальну грамоту “ За особливі досягнення у вивченні окремих предметів” ( Наказ №115 від 07.02.2012 №115);

 • Щодо надання роз’яснення ( Лист МОНУ від 29.04.2015 №1/9-221);

 • Щодо надання роз’яснення ( Лист МОНУ від 18.01.2016 №1/9-27);Лист Міністерства освіти і науки №1/9-326 від28.04.12 “Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту”; Лист МОН №1/9-209 від 22.04.15 року “ Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту”; Лист МОН № 1/9-615 від 22 .12. 2015 року “Щодо нарахування конкурсного бала вступникам на навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 році”Навчальна практика та екскурсії

 • Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій (Лист МОН 1/9-853 від02.12.13

 • Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОН від 06.02.08 №1/9-61);

 • Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів ( Наказ МОН № 89 від 03.02.2015)Ведення ділової документації

 • Типова інструкція з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм власності ( проект, громадське обговорення) ;

 • Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ МОН №240 від 23.06.2000 ) ;

 • Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у ЗНЗ усіх типів і форм власності ( наказ № 423 від 10.05.2011 р.);

 • Лист МОН України від 10.06.2015 № 1/9-285 “Щодо обов’язкової ділової документації”;

 • Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН №496 від 03.06.2008 р.);

 • Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів ( Наказ МОНУ № 412 від 08.04.2015)Контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів

  • Закон ”Про загальну середню освіту “ п.3 стаття 36,40;
 • Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, наказ Міністерства освіти і науки від 30.01.2015 № 67, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 173/26618 та набирає чинності 6 березня 2015 рокуЗміни у порядку проведення державної атестації навчального закладу

 • Визначено нові завдання державної атестації – надання організаційно-методичної допомоги закладам, що атестуються;

 • Визначено орган , який проводить атестацію – за критерієм форми власності та підпорядкування;

 • Позбавлені повноважень регіональні експертні ради органів управління освітою обласних державних адміністрацій;

 • Ліквідовано обов’язок навчального закладу надавати самоаналіз атестаційній комісії;

 • Визначено необхідність проведення публічної презентації навчального закладу його адміністрацією та відповідним органом управління освітою;

 • Встановлено граничний строк перебування атестаційної комісії у навчальному закладі ( 5 днів);Зміни у порядку проведення державної атестації навчального закладу

 • Атестаційна комісія після завершення експертизи надає органу, що здійснює атестацію та навчальному закладу ( одночасно) – аргументований висновок та вмотивовані конкретні рекомендації щодо підвищення якості освіти;

 • Результат атестації ( не раніше 5 днів та не пізніше 10 днів з дати отримання висновку) – визнання атестованим чи

 • неатестованим (ліквідовано ”атестований з відзнакою ”та “умовно”;

 • Ліквідовано видачу свідоцтва. Результати атестації оформляється відповідним наказом;

 • Повторна державна атестація – не раніше ніж через 1 календарний рік, але не пізніше 2 календарних років;Контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів ( продовження)

 • Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних , загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю ( Наказ №178 від 23.03.2005) ;

 • Про затвердження типових програм комплексних перевірок дошкільних , загальноосвітніх , позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів ( Наказ Державної інспекції навчальних закладів України від 04.07.2012 р. №27-а)
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка