Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»Дата конвертації29.06.2016
Розмір445 b.Наукова та науково-дослідна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності, яка реалізується відповідно до Концепції наукової та науково-технічної діяльності й перспективного плану розвитку університету згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також інших нормативно-правових актів.

 • Наукова та науково-дослідна діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності, яка реалізується відповідно до Концепції наукової та науково-технічної діяльності й перспективного плану розвитку університету згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також інших нормативно-правових актів.Наукова школа - це установлений науковий колектив, що сформувався науковцями, наукові інтереси яких були спрямовані на розв’язання довгострокових завдань за певними науковими напрямами, отримав наукові результати, визнані як в Україні, та і за її межами. Наукова школа формується і розвивається колективом учених, наукові інтереси яких об’єднані загальною програмою, спільним напрямком дослідження, стратегією організації професійного наукового пошуку, ідеями та методами їх реалізації.

 • Наукова школа - це установлений науковий колектив, що сформувався науковцями, наукові інтереси яких були спрямовані на розв’язання довгострокових завдань за певними науковими напрямами, отримав наукові результати, визнані як в Україні, та і за її межами. Наукова школа формується і розвивається колективом учених, наукові інтереси яких об’єднані загальною програмою, спільним напрямком дослідження, стратегією організації професійного наукового пошуку, ідеями та методами їх реалізації.

 • В університеті діють сім наукових шкілНауковий керівник

    • Науковий керівник
    • Кpивуца Володимиp Геоpгiйович
    • Доктор технічних наук, професор, дійсний член Української академії наук, заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.861.01, головний редактор наукового журналу "Вісник ДУІКТ" та член редколегій декількох наукових часописів - фахових видань України.


Науковий керівник

    • Науковий керівник
    • Гостєв Володимир Іванович
    • Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії інженерних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, член експертної ради ВАК України з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій, член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських СРД 26.710.01 та кандидатських К 26.818.01 дисертацій, член редколегій декількох наукових часописів - фахових видань України.


Науковий керівник

    • Науковий керівник
    • Семенко Анатолій Іларіонович
    • Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР, дійсний член Академії зв'язку України та Міжнародної Академії інформатизації, член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій Д 26.861.01 і Д 41.816.02 та кандидатських дисертацій К 26.849.01, науковий керівник постійно діючої науково-технічної школи-семінару ДУІКТ, член редколегії наукового журналу «Наукові записки УНДІЗ»


Науковий керівник

    • Науковий керівник
    • Беркман Любов Наумівна
    • Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії зв'язку України, заслужений зв'язківець України, член експертної ради ВАК України з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій, член спеціалізованої вченої рад по захисту докторських дисертацій Д26.861.01, член редколегії наукового журналу "Зв'язок" - фахового видання ВАК України.


Науковий керівник

    • Науковий керівник
    • Толюпа Сергій Васильович
    • Доктор технічних наук, професор, член спеціалізованої вченої рад по захисту докторських дисертацій Д26.861.01 в ДУІКТ та спеціалізованої вченої рад у НТУ “Львівська політехніка, член редколегії наукового журналу "Сучасний захист інформації" - фахового видання ВАК України.


Науковий керівник

    • Науковий керівник
    • Дудченко Микола Андрійович
    • Доктор економічних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д26.861.03 в ДУІКТ та спеціалізованої вченої ради в КНУ, член редколегії збірника наукових праць " Економіка. Менеджмент. Бізнес " - фахового видання України


Науковий керівник

    • Науковий керівник
    • Коба В'ячеслав Григорович
    • Доктор економічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д26.861.03, член редколегії збірника наукових праць " Економіка. Менеджмент. Бізнес " - фахового видання України.


У 2012-2013 р.р. науково-дослідні роботи, що виконувалися ДУІКТ протягом мали наступну тематику:

 • У 2012-2013 р.р. науково-дослідні роботи, що виконувалися ДУІКТ протягом мали наступну тематику:

 • Створення сегментів інформаційної системи для розвитку єдиного інформаційного простору міста Харкова на базі єдиної інформаційної системи Харківської міської ради (1900,0тис. грн.),

 • Надання консультацій, розробку робочих проектів, постачання матеріалів та обладнання, виконання монтажних робіт для створення, або модернізації сегментів волоконно-оптичних мереж, інформаційних систем та електромереж (800,0 тис. грн.),

 • Проектні роботи з проведення робіт по реабілітації, пов`язаних з реконструкцією будівлі Обласного комунального заклад Харківського історичного музею - пам`ятки архітектури місцевого значення «Телекомунікаційна система зв’язку, відеоспостереження, контролю доступу та звукового оповіщення Історичного музею, м. Харків». (68,178 тис. грн.)

 • та інші.

 • Загальний обсяг виконаних робіт складає близько 2034,25 тис. грн.

Завершилось виконання Держбюджетної НДР на тему: "Розвиток телекомунікаційного ринку та проблеми його регулювання". НДР – ініціативна, завершена в листопаді 2012 р. (№ ДР – 0111U004608). Керівник НДР: к.т.н., доц. Єщенко П.С.

 • Завершилось виконання Держбюджетної НДР на тему: "Розвиток телекомунікаційного ринку та проблеми його регулювання". НДР – ініціативна, завершена в листопаді 2012 р. (№ ДР – 0111U004608). Керівник НДР: к.т.н., доц. Єщенко П.С.

 • Теми ініціативних науково-дослідних робіт, що досліджувалися в 2012 році:

 • Методи багатокритеріальної оптимізації

 • Дослідження волоконно-оптичного зв’язку.

 • Дослідження можливостей сучасних безпроводових радіотехнологій.

 • Дослідження систем управління конвергентними мережами

 • В 2012 р. науковцями ДУІКТ отримано 2 патенти на винахід.Перелік прикладних науково-дослідних робіт, що внесені для висунення на конкурсний відбір для фінансування за кошти державного бюджету на 2014 рік

 • Перелік прикладних науково-дослідних робіт, що внесені для висунення на конкурсний відбір для фінансування за кошти державного бюджету на 2014 рік

 • Розробка наземного сегменту національної супутникової системи для забезпечення сигналами всесвітнього скоординованого точного часу (UTC) користувачів України

 • Удосконалення інституціональних засад регулювання телекомунікаційного ринку України

 • Створення системи управління інформаційно-комунікаційною мережею

 • Розробка широкосмугового завадостійкого радіоз’єднання в Q-діапазоні з високою пропускною здатністюНаукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу ДУІКТ

 • Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу ДУІКТ

 • У науково-дослідних робота приймають участь 20 кращих студентів старшокурсників.

 • Магістри факультетів ІТ та ТК приймають участь в заняттях науково-технічної школи-семінару “Теоретичні та прикладні аспекти новітних технологій телекомунікацій” та науково-практичного семінару «Застосування комп’ютерних технологій в галузі інфокомунікацій».

 • В університеті діють 8 наукових студентських гуртківАктивну участь студенти приймають в наукових конференціях зокрема в роботі Міжнародної науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» та Наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», що проводились на базі ДУІКТ. Також студенти ДУІКТ приймають участь в конференціях, що проходять в інших навчальних закладах (НТУУ «КПІ», ХНУРЕ, ОНАЗ ім.. О.С. Попова, НТУ «Львівська політехніка» та інші)

 • Активну участь студенти приймають в наукових конференціях зокрема в роботі Міжнародної науково-технічної конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» та Наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», що проводились на базі ДУІКТ. Також студенти ДУІКТ приймають участь в конференціях, що проходять в інших навчальних закладах (НТУУ «КПІ», ХНУРЕ, ОНАЗ ім.. О.С. Попова, НТУ «Львівська політехніка» та інші)

 • Студенти університету сім разів брали участь Всеукраїнської програми «Професіонали майбутнього», який протягом сіми років проводить компанія МТС. Проекти, представлені командою ДУІКТ займали перше місце, двічі друге та майже завжди входили в п’ятірку найкращих. Конкурс проводиться серед 13 команд університетів України.

В аспірантурі ДУІКТ навчається 43 аспіранти, наукове керівництво здійснюється 14 докторами наук та 5 кандидатами наук.

 • В аспірантурі ДУІКТ навчається 43 аспіранти, наукове керівництво здійснюється 14 докторами наук та 5 кандидатами наук.

 • На сьогодні в аспірантурі ДУІКТ відкрито 8 наукових спеціальностей, з яких проводиться підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів:

 • 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи;

 • 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;

 • 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

 • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи

 • 05.12.20 – оптоелектронні системи;

 • 05.13.06 – інформаційні технології;

 • 05.13.21 – системи захисту інформації;

 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (діяльність зв'язку).За період 2011/2012 н.р. в ДУІКТ на спецраді Д26.861.01 захищено 1 докторську дисертацію05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, 15 кандидатських дисертації за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі та – 1 кандидатська дисертація за спеціальністю 05.12.20 – оптоелектронні системи.

 • За період 2011/2012 н.р. в ДУІКТ на спецраді Д26.861.01 захищено 1 докторську дисертацію05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, 15 кандидатських дисертації за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі та – 1 кандидатська дисертація за спеціальністю 05.12.20 – оптоелектронні системи.

 • На спецраді Д 26.861.03 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами – 3 кандидатських дисертації.

 • Планується відкриття ще однієї спецради по наступним спеціальностям:

 • 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи,

 • 05.13.06 – Інформаційні технології.

Загальногалузевий науково-виробничий журнал «ЗВ’ЯЗОК»

 • Загальногалузевий науково-виробничий журнал «ЗВ’ЯЗОК»

 • Зареєстрований в 1995 році (свідоцтво КВ №12130 від 08.02.95 р.). Головний редактор – доктор технічних наук, професор Кривуца В.Г..

 •  Члени редколегії: В.О.Балашов, В.Л.Банкет, Л.Н.Беркман, П.П.Воробієнко, І.О.Гепко, В.І.Голуб, О.В.Гофайзен, В.М.Гранатуров, О.В.Дробик, С.Є. Захаренко, В.Б.Каток, Н.О.Князєва,Б.Я.Костік, В.Г.Кривуца, В.Ф.Олійник, В.М.Орлов, В.В.Поповський, В.І.Петров, В.М.Почерняєв, Ю.О.Соловйов, П.В.Слободянюк, Л.О.Ящук та інші.

 •  Журнал «ЗВ’ЯЗОК» ( 4 річних випуски – 1 номер щокварталу) акредитовано у ДАК України та Міжнародному союзі електрозв’язку.Фаховий   науково-технічний журнал "Сучасний захист інформації"

 • Фаховий   науково-технічний журнал "Сучасний захист інформації"

 • Зареєстрований Міністеством юстицій України. Свідоцтво про реєстрацію КВ № 16438-4910 Р від 10.02.2010р.

 • Головний редактор - Кривуца В.Г. Відповідальний секретар - Л.П. Крючкова

 • Члени редакційної колегії: М.М Дивізінюк, М. Є. Шелест, Г.Л. Баранов, В.О. Хорошко, В. Б. Дудикевич, В. Ф. Єрохін, В. В. Козловський,С.В. Лєнков, О.С. Петров,  Л. В. Скрипник, В.Ф. Олійник, С.В. Толюпа, В. М. Шокало, Л.М. Щербак, Г.М. Розорінов.

 • Періодичність видання - 4 рази на рік. Журнал включений до переліку №14 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.Фаховий   науково-технічний  журнал - «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій»

 • Фаховий   науково-технічний  журнал - «Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій»

 • Постановою президії ВАК України від 10 лютого 2010 р. №1-05/1 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук в галузі технічних наук

 • Головний редактор –  д.т.н., проф.  Кривуца В.Г.

 • Члени редакційної колегії: д.т.н., проф. Артеменко Михайло Юхимович, д.т.н., проф. Гостєв Володимир Іванович, д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович, д.т.н., проф. Конахович Георгій Филимонович, д.т.н., проф. Костік Богдан Ярославович, д.т.н., проф. Кувшинов Олексій Вікторович, д.т.н., проф. Олешко Тамара Іванівна, д.т.н., проф. Олійник Володимир Филимонович, д.т.н., проф. Смирнов Володимир Сергійович , д.т.н., проф. Слюсар Вадим Іванович, д.т.н., проф. Сундучков Костянтин Станіславович, д.е.н., проф.  Щелкунов Володимир  Ігорович, д.т.н., проф.  Яновський Фелікс Йосипович

 • Періодичність видання - 4 рази на рікЗбірник наукових праць «Економіка. Менеджмент. Бізнес»

 • Збірник наукових праць «Економіка. Менеджмент. Бізнес»

 • Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.2010 року (свідоцтво КВ №16476-4948р). Засновник: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

 • Головний редактор: Кривуца Володимир Георгійович,

 • Члени редколегії: Жебка Валентин Володимирович, Дудченко Микола Андрійович, Коба В’ячеслав Григорович, Олійник Даниїла Іллівна, Ложачевська Олена Михайлівна, Беркман Любов Наумівна, Мова Віктор Васильович, Щелкунов Володимир Ігорович, Підлісний Павло Іванович, Ястремський  Олександр Іванович.

 • Статті, опубліковані у збірнику, зараховуються як фахові з економічних наук (підстава: постанова президії ВАК України від 30.03.2011р. № 1 – 5 /3).

 • Періодичність видання - 2 рази на рікКожного року університет проводить 3 міжнародних науково-технічних конференції та один симпозіум:

 • Кожного року університет проводить 3 міжнародних науково-технічних конференції та один симпозіум:

 • Міжнародний науково-технічний симпозіум «Нові технології в телекомунікаціях»;

 • Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій »;

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології /COMINFO’-Livadіа».

 • Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті»Завдяки співробітництву з організаціями та компаніями в університеті вдалося створити цілий комплекс лабораторій для забезпечення практичних і лабораторних занять, які дозволяють реалізувати системний підхід до вивчення існуючих та перспективних інформаційно-телекомунікаційних технологій з урахування еволюції їх розвитку, а саме:

 • Завдяки співробітництву з організаціями та компаніями в університеті вдалося створити цілий комплекс лабораторій для забезпечення практичних і лабораторних занять, які дозволяють реалізувати системний підхід до вивчення існуючих та перспективних інформаційно-телекомунікаційних технологій з урахування еволюції їх розвитку, а саме:

 • Перспективні безпроводові технології

 • Технології транспортних мереж

 • Інфокомунікаційні технології мереж доступуРішенням Української асоціації операторів зв’язку 15.12.2010р університет прийнято до її складу, як асоційованого члена.

 • Рішенням Української асоціації операторів зв’язку 15.12.2010р університет прийнято до її складу, як асоційованого члена.

 • Для виконання робіт з державної та міжнародної стандартизації в сфері забезпечення безпеки інформаційно-комунікаційних технологій наказом № 117 від 10.04.2008р. Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики уповноважено здійснювати функції секретаріату Технічного Комітету ТК 107 "Технічний захист інформації"Рішенням Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), рішенням робочої групи ISO/IEC JTC 1/SC 6, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій  був призначений Реєструючим органом  ідентифікаторів об’єктів в Україні (НРО). Реєстрація полягає у призначенні ІO в Українському сегменті світового простору OID-tree, реєстрація OID у міжнародному центрі реєстрації та внесення інформації до реєстру НРО, взаємодії з органами реєстрації по окремим стандартам ITU/ISO (GRID,WMO,ICAO,HL7 та ін. ), надання методичної допомоги і послуг в отриманні ідентифікаторів об’єктів в інших дугах(гілках) міжнародного OID-tree, робота по підготовці пропозицій щодо формування ІО для окремих областей застосування в Україні.

 • Рішенням Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), рішенням робочої групи ISO/IEC JTC 1/SC 6, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій  був призначений Реєструючим органом  ідентифікаторів об’єктів в Україні (НРО). Реєстрація полягає у призначенні ІO в Українському сегменті світового простору OID-tree, реєстрація OID у міжнародному центрі реєстрації та внесення інформації до реєстру НРО, взаємодії з органами реєстрації по окремим стандартам ITU/ISO (GRID,WMO,ICAO,HL7 та ін. ), надання методичної допомоги і послуг в отриманні ідентифікаторів об’єктів в інших дугах(гілках) міжнародного OID-tree, робота по підготовці пропозицій щодо формування ІО для окремих областей застосування в Україні.

 • Університет приймає активну участь у роботі Регіональної співдружності в галузі зв’язку (РСЗ) країн СНД.Університет заключив 15 міжнародних угод про співпрацю. В рамках цих угод здійснюється реалізація таких міжнародних науково-дослідних проектів:

 • Університет заключив 15 міжнародних угод про співпрацю. В рамках цих угод здійснюється реалізація таких міжнародних науково-дослідних проектів:

 • – «Розробка апаратно-програмних комплексів для телекомунікацій» (Польща, Щецинський політехнічний інститут);

 • – «Телекомунікаційні системи із МІМО, безпроводові телекомунікаційні мережі» (Росія, Московський технічний університет зв’язку та інформатики);

 • – «Розробка апаратно-програмних комплексів для телекомунікацій» (Польща, Інститут зв’язку та управління);

 • – «Розвиток телекомунікаційних системи на базі ІР технологій» (Узбекистан, Ташкентський університет інформаційних технологій);

 • – «Телекомунікаційні системи із кодовим розділенням каналів» (Росія, Санкт – Петербурзький державний університет телекомунікацій ім. проф. М.О. Бонч Бруєвича);– «Електромагнітні сумісності телекомунікаційних систем» (Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки);

 • – «Електромагнітні сумісності телекомунікаційних систем» (Білоруський державний університет інформатики та радіоелектроніки);

 • – «Телекомунікаційні системи із розподіленими базами даних» (Німеччина, Університет кооперативної освіти Саксонії, Беруфсакадемія);

 • – «Безпроводові телекомунікаційні системи Wi-Fi, Wi-Max, LTE» Болгарія, Вища школа «Коледж телекомунікацій і пошти»);

 • – «Розробка апаратно-програмних комплексів для телекомунікацій» (Польща, Західнопоморський технічний університет);

 • – «Освіта, наука, підготовка спеціалістів» (Іспанія, Малагський університет);

 • – «Дослідження фемточарунок» (Ізраїль, Університет Бен-Гуріона);

 • – «Підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів в області інформаційно-комунікаційних технологій» (Республіка Казахстан, м. Алма-Ата, Міжнародний університет інформаційних технологій).


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка