Законодавча база, що врегульовує системи електронного документообігу та електронний цифровий підпис в Україні, включає: Закон УкраїниДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b. • Законодавча база, що врегульовує системи електронного документообігу та електронний цифровий підпис в Україні, включає:

 • Закон України від 22 травня 2003 року № 851-IV “Про електронні документи та електронний документообіг”.

 • Закон України вiд 22.05.2003 року № 852-IV “Про електронний цифровий підпис”.

 • Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII “Про інформацію”.

 • Закон України від 31 травня 2005 року № 2594-IV “Про захист інформації в автоматизованих системах”.

 • Закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VI “Про захист персональних даних”. • Головними законодавчими актами у сфері інформатизації суспільства є:

 • - закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР “Про Національну програму інформатизації”,

 • - закон України від 9 січня 2007 року “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, який передбачає комплекс заходів для інформатизації суспільства.

 • Президентом України було видано низку указів з питань інформаційних технологій:

 • - від 20 жовтня 2005 року “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”,

 • - від 1 серпня 2002 року “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”,

 • - від 31 липня 2000 року “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31 липня 2000 року.

 • Кабінетом Міністрів України видано декілька постанов з питань інформаційних технологій:

 • - від 28 жовтня 2004 року “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”,

 • - від 28 жовтня 2004 року “Про затвердження порядку застосування електронного цифрового підпису органами виконавчої влади і місцевого самоврядування і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”,

 • - від 28 жовтня 2004 року “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган”. • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 • Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (ЄДРПОУ: 37471818, КВКВ: 503), відповідно до схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 (в редакції від 19.12.2011 р.), є центральним органом виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

 • Указом Президента України вiд 8 квітня 2011 року № 437/2011 "Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України" визначено, що основними завданнями Держінформнауки України є “реалізація державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інформатизації, формування, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства”. • ДЕРЖАВНИЙ КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН, ПІДПОРЯДКОВАНИЙ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ, ПІДЗВІТНИЙ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

 • Верховною Радою України було прийнято Закон України від 7 липня 2011 року № 3610-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про національні комісії, які здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг”, яки передбачав існування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, державним колегіальним органом, підпорядкованого Президенту України, підзвітного Верховній Раді України.

 • Такий орган було створено Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067/2011 “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації” (НКРЗІ, КВКВ 556). • ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА:

 • ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ТА БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ • Є чинними Закон України від 18.03.2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми", Постанова КМУ від 31.01.2007 р. № 106 "Про порядок розроблення та виконання державних цільових програм" та Наказ Міністерства економіки України від 31.07.2007 р. № 250 "Про затвердження порядку обліку державних цільових програм".

 • Існує структура та значення розрядів облікового коду державної цільової програми, згідно якої:

 • - 1-4 розряди - містять дані про порядковий номер програми з початку її обліку (реєстрації);

 • - 5-6 розряди - дві останні цифри року затвердження програми;

 • - 7-й розряд - рівень програми:

 • 1 - загальнодержавна програма,

 • 2 - інші програми.

 • - 8-й розряд - спрямованість програми згідно із Законом України "Про державні цільові програми":

 • - 9-й розряд - уточнення спрямованості (піднапрями) для економічних та соціальних програм

 • - 10-й розряд - відповідність програми пріоритетним напрямам інноваційної діяльності згідно із Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні“. • Що стосується державних цільових програм, які врегульовуються Законом України від 18.03.2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми", що регулюють питання інформатизації, то вони регулюються різними нормативно-правовими актами:

 • Додаток 1 до наказу Міністерства економіки України 20.05.2011 № 444 містить перелік державних цільових програм, що діють, яким присвоюються облікові коди • Що стосується державних цільових програм, які врегульовуються Законом України від 18.03.2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми", що регулюють питання інформатизації, то вони регулюються різними нормативно-правовими актами:

 • Додаток 2 до незатвердженої Президентом України Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки містить перелік державних (цільових) програм, які планується виконувати у 2012 році з використанням коштів державного бюджету: • Що стосується державних цільових програм, які врегульовуються Законом України від 18.03.2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми", що регулюють питання інформатизації, то вони регулюються різними нормативно-правовими актами:

 • Перелік державних (цільових) програм, які виконуються в межах бюджетних програм у 2011 році також містить Національну програму інформатизації, прийняту Законом України від 4 лютого 1998 р. N 74/98-ВР, яку із загального фонду державного бюджету в 2009-му році було профінансовано в розмірі 8 120 тис. грн., а в 2010-му році – 503,4 тис. грн..

Експерт ГО “Фундація “Відкрите суспільство”:

 • Експерт ГО “Фундація “Відкрите суспільство”:

 • Андрій Любич
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка