Законодавства; зу «Про місцеве самоврядування в Україні»; зу «Про статус депутатів місцевих рад»Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон


Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу

 • Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу

 • www.cpaec.org.ua


Положення українського законодавства;

 • Положення українського законодавства;

 • - ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 • - ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»;

 • - ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

 • - ЗУ «Про доступ до публічної інформації»;

 • - ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції»…

 • Міжнародні демократичні стандарти;

 • Успішні практики місцевого самоврядування;Ст. 4. Основні принципи місцевого самоврядування

 • Ст. 4. Основні принципи місцевого самоврядування

 • Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

 • народовладдя;

 • законності;

 • гласності;

 • колегіальності;

 • поєднання місцевих і державних інтересів;

 • виборності;

 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;

 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

 • судового захисту прав місцевого самоврядування.Ст. 46. Сесія ради

 • Ст. 46. Сесія ради

 • 16. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 • Ст. 49. Депутат ради

 • 2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

 • Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради

 • 14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;Ст. 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами

 • Ст. 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами

 • 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність.Ст. 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі 1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:

 • Ст. 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі 1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:

 • 1) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території; 2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців; 3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу; 4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; 5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.Ст. 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними 1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями. 2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу. … 4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. 5. … Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні місцевої ради.

 • Ст. 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними 1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями. 2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу. … 4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. 5. … Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні місцевої ради.Ст. 13. Розпорядники інформації

 • Ст. 13. Розпорядники інформації

 • 1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

 • Ст. 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

 • 1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

 • 1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

 • 2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

 • 6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

 • 7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань …Прозорість – такі умови, що дозволяють громаді повністю бачити реальну картину та особливості функціонування місцевої публічної влади.

 • Прозорість – такі умови, що дозволяють громаді повністю бачити реальну картину та особливості функціонування місцевої публічної влади.

 • Прозорість розглядається як процес оприлюднення місцевою владою за власною ініціативою вичерпної та актуальної інформації про свій персональний склад і структуру, повноваження і функції, фінанси, поточну активність та плани, політичні ініціативи та ухвалені рішення, послуги, які надаються мешканцям, а також інформації, що становить суспільний інтересВідкритість – можливість для територіальної громади приймати участь у роботі місцевої ради; активне інформування громади про роботу депутатів

 • Відкритість – можливість для територіальної громади приймати участь у роботі місцевої ради; активне інформування громади про роботу депутатів

 • Відкритість влади трактується нами як процес надання владою максимального доступу до інформації, що є в її розпорядженні, та стимулювання активного залучення громадян до безпосередньої комунікації та регулярного діалогу з питань вироблення політик на місцевому рівні.Підзвітність – процес звітування депутатів перед громадою про результати своєї діяльності.

 • Підзвітність – процес звітування депутатів перед громадою про результати своєї діяльності.

 • Підзвітність влади охоплює процес систематичного інформування громадськості про результати та ефективність роботи муніципальних інституцій, використання громадських ресурсів та бюджетних коштів.Є оприлюднені або ж доступні у вільному перегляді в раді:

 • Є оприлюднені або ж доступні у вільному перегляді в раді:

 • контактні дані, біографічні відомості, податкові декларації депутатів, інформація про графік прийому і повноваження;

 • регламент ради, положення про роботу постійних комісій, їх склад, графік прийому;

 • інформація про повноваження, графік прийому секретаря ради, біографічні дані, податкова декларація;

 • повноваження, контактні дані секретаріату ради;

 • інформація про реєстрацію депутатів на пленарних засіданнях, результати поіменних голосувань по кожному питанню порядку денного, усі запити депутатів, план про реалізацію доручень виборців;

 • всі проекти рішень, всі рішення, прийняті на пленарних засіданнях ради, протоколи усіх засідань постійних депутатських комісійГромадяни можуть вільно і безперешкодно бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Створені умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради.

 • Громадяни можуть вільно і безперешкодно бути присутніми на пленарних засіданнях міської ради. Створені умови доступу для неповносправних осіб до приміщення міської ради.

 • За необхідності мешканці можуть виступати на пленарних засіданнях міської ради.

 • Громадяни можуть бути присутнім на засіданнях усіх депутатських комісій.

 • Депутати міської ради особисто проводять регулярний прийом виборців.

 • Врегульовано порядок утворення та функціонування консультативно-дорадчих органів, проведення громадських слухань, місцевих ініціатив, загальних зборів. Депутати самостійно ініціюють проведення громадських обговорень.Постійні депутатські комісії звітували перед радою, звіти оприлюднено.

 • Постійні депутатські комісії звітували перед радою, звіти оприлюднено.

 • Затверджено строки проведення звітів депутатів перед виборцями і графік їх звітування. Врегульовано порядок звітування депутатів перед територіальною громадою.

 • Депутати звітують про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу не рідше 1 разу на рік, оприлюднено відповідні звіти. Депутати проінформували міську раду та виконавчі органи про результати звітування.

 • Звіт депутатів є детальним та вичерпним і містить інформацію про діяльність депутата у раді та її органах, виконання передвиборчої програми, роботу з виборцями, участь в обговореннях, реалізацію доручень виборців.

 • Оприлюднена інформація про кількість коштів, виділених з депутатських фондів на потреби громадян.1. Підвищення політичної відповідальності депутатів, покращення ситуації з депутатською етикою та дисципліною.

 • 1. Підвищення політичної відповідальності депутатів, покращення ситуації з депутатською етикою та дисципліною.

 • 2. Нормативне врегулювання та практичне застосування інструментів місцевої демократії, які забезпечують реалізацію права на участь в управлінні місцевими справами.Для підготовки презентації були використані

 • Для підготовки презентації були використані

 • публікації експертів Львівського представництва Громадянської мережі ОПОРА

 • та результати дослідження Індексу публічності місцевого самоврядуванняПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка