Закону України "Про державну службу" в чому новаційність проекту Закону України "Дата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.


Проект Закону України “Про державну службу”


В чому новаційність проекту Закону України “Про державну службу”?

 • Запроваджується компетентнісний підхід

 • Здійснюється поділ на політичні посади та посади державної служи

 • Вступ на державну службу та просування відбуватиметься майже виключно на конкурних засадах

 • Документ спрямований на формування штатного рорзпису органів влади за функціональною ознакою

 • Закладються нові підходи до формування заробітної плати державного службовцяСфера дії закону

 • Закон поширюється на державних службовців, що працюють у державних органах (за виключенням диломатичних устнов за кордоном)

 • Водночас державним службовцем не може бути особа, яка працює в державному оргапн, але виконує функції з обслуговування.

 • Крім того, за межі опиняються: глава АП та його заступники, члени КМУ та заступник, голови та члени державних колегіальних органів, нардепи, голова та члени Рахункової палати, Уповноваженого ВРУ з прав людини, службовці НБУ, голова та члени ЦВК, депутати ВР АРК, голова РМ АРК, його заступники міністри та голови республіканських комітетів АРК, судді, прокурори, праціники держ. підприємств, військовослужбовці, працівники органів, де присвоюються спеціальні звання, працівники патронатних службКатегорії посад державної служби

 • «А» (вищий корпус держслужби): держсекретарі КМУ, його заступники, держсекретарі міністерств, керівники ЦОВВ, які не належать до КМУ, їх заступники, керівники апаратів КСУ, ВСУ, вищих спеціалізованих судів України та їх заступники, голови МДА, керівники державної служби в інших держ. органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

 • «Б» – всі керівники, які не ввійшли до категорії “А”.

 • “В” – інші посади державної служби, не віднесені до категорій “А” та “Б” (спеціалісти).Політична неупередженість

 • 1) обіймати посади в керівних органах політичної партії;

 • 2) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посади категорії «А». На час державної служби на посаді категорії «А» особа призупиняє своє членство в політичній партії;

 • 3) суміщати роботу на посаді державної служби з обов’язками народного депутата України;

 • 4) залучати державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;

 • 5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище у політичних цілях.Вступ на державну службу

 • Здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу

 • Без проведення конкурсу призначення забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом

 • Випробувальний термін – до 6 місяцівКомісія з питань вищого корпусу державної служби

 • Постійно діючий колегіальний орган, працює на громадських засадах

 • погоджує вимоги до професійної компетентності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”;

 • проводить конкурс на посади державної служби категорії “А” та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо кандидатур на такі посади загальною кількістю не більше трьох осіб;

 • розглядає пропозиції та надає згоду на дострокове звільнення з посади за ініціативою суб’єкта призначення державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”;

 • вносить пропозиції суб’єкту призначення щодо переведення державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу;

 • вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо дострокового звільнення з посади державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”;

 • здійснює дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, та вносить суб’єкту призначення пропозиції щодо застосування або незастосування до них дисциплінарних стягнень.Конкурсна комісія

 • Конкурс на зайняття посади державної служби категорії “Б” у державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

 • Конкурс на посади голів МДА та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена Адміністрацією Президента України. До складу такої конкурсної комісії входить не менше третини визначених Кабінетом Міністрів України представників (редакція першого читання)

 • Конкурс на зайняття посади державної служби категорії “Б”, крім тих, що зазначені в абзаці другому цієї частини, та категорії “В” проводить конкурсна комісія у складі не менш як п’ять осіб, утворена керівником державної служби у державному органі. При цьому не менш як третина складу конкурсної комісії формується з представників громадських об’єднаньЩо робити тим, хто не пройшов за конкурсом

 • 1) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” - до суду;

 • 2) щодо конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій “Б” і “В” - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, або до суду.Відкладене право другого

 • Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби, який відповідає вимогам конкурсу, користується правом призначення на таку посаду протягом року з моменту проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною.

 • Другий за результатами конкурсу кандидат на зайняття вакантної посади державної служби має право на призначення на таку посаду протягом року з дня проведення конкурсу, якщо посада стане вакантною, а також у разі, якщо переможець конкурсу відмовився від зайняття посади або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевіркиПереведення

 • 1. Без конкурсу можна перевести:

 • 1) на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, в тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в органі;

 • 2) на рівнозначну або нижчу посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в органі, з якого переводиться державний службовець та керівника державної служби в органі, до якого переводиться державний службовець.

 • Державний службовець, призначений на посаду без конкурсу, не може бути переведений на вищу посаду без проведення конкурсу.

 • 2. Переведення здійснюється лише за згодою державного службовця.

 • 3. Не допускається переведення в іншу місцевість державного службовця - вагітної жінки або особи, яка є єдиним опікуном дитини до 15 років, а також державного службовця, який у встановленому законодавством порядку визнаний інвалідом. Не допускається таке переведення також у разі виникнення у державного службовця особливо важливих особистих або сімейних обставин.

 • 4. У разі переведення державного службовця на іншу посаду йому виплачується заробітна плата, що відповідає посаді, на яку його переведено.

 • 5. Переведення не повинно бути прихованим покараннямРотація

 • 1. В органах виконавчої влади може здійснюватися ротація державних службовців – планове переміщення державного службовця з однієї посади на іншу посаду одного рівня.

 • 2. Порядок ротації та перелік посад, які підлягають ротації в органах виконавчої влади, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.Керівник державної служби в органі

 • 1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів України — Міністр Кабінету Міністрів України;

 • 2) у міністерстві — державний секретар міністерства;

 • 3) в іншому центральному органі виконавчої влади — керівник відповідного органу;

 • 4) у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, — керівник відповідного органу;

 • 5) в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка займає політичну посаду, — керівник апарату (секретаріату).Право на державну службу

 • 1. Мають громадяни України, яким виповнилось 18 років, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:

 • 1) магістра – для посад категорій “А” і “Б”;

 • 2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії “В”.

 • 2. На державну службу не може вступити особа, яка:

 • 1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

 • 2) визнана в установленому законом порядку недієздатною або обмежено дієздатною;

 • 3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

 • 4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

 • 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення, - протягом 3-х років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

 • 6) має громадянство іншої держави;

 • 7) не пройшла спец. перевірку або не надала згоду на її проведення;

 • 8) підпадає під заборону, встановлену ЗУ «Про очищення влади».Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу

 • Для посад категорій “А” – загальний стаж не менше 7 років, на керівних посадах – не менше 3 років, вільне володіння державною мовою, володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи

 • Для посад категорій “Б” (область) - досвід роботи на посадаж “Б” та “В” або керівних – не менеше 2 років;

 • Для посад категорій “Б” (район) – те саме, але стаж не менше 1 року

 • До посад категорій “В” - наявність вищої освіти молодшого бакалаврського або бакалаврського рівняРанги

 • Вид спеціальних звань

 • 9 рангів

 • Присвоюються такі ранги:

 • державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “А”, - 1, 2, 3 ранг;

 • державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “Б”, – 3, 4, 5, 6 ранг;

 • державним службовцям, які займають посади державної служби категорії “В”, – 6, 7, 8, 9 ранг.Оцінювання

 • Щорічне

 • Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”, здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником самостійного структурного підрозділу; оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії “А”, здійснюється суб’єктом призначення.

 • За підсумками оцінювання результатів службової діяльності виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

 • У разі отримання державним службовцем негативної оцінки проводиться не раніше, ніж через три місяці повторне оцінювання результатів його службової діяльності.

 • Отримання державним службовцем відмінної оцінки є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі відповідно до цього Закону.

 • У разі отримання державним службовцем двох підряд негативних оцінок за підсумками оцінювання результатів службової діяльності такий державний службовець звільняється із служби відповідно до цього Закону.Заробітна плата державного службовця складається з:

 • 1) посадового окладу;

 • 2) надбавки за вислугу років;

 • 3) надбавки за ранг державного службовця;

 • 4) доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця;

 • 5) премії (у разі встановлення).Групи оплати праці

 • до групи 1 належать посади керівників державних органів і прирівняні до них посади;

 • до групи 2 належать посади перших заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;

 • до групи 3 належать посади заступників керівників державних органів і прирівняні до них посади;

 • до групи 4 належать посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;

 • до групи 5 належать посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів і прирівняні до них посади;

 • до групи 6 належать посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників і прирівняні до них посади;

 • до групи 7 належать посади головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;

 • до групи 8 належать посади провідних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади;

 • до групи 9 належать посади спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади.Державні органи поділяються за юрисдикцією, що поширюється:

 • 1) на всю територію України;

 • 2) на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя;

 • 3) на територію одного або кількох районів, міст обласного значення.Схема окладів що пропонується

 • Мінімальний розмір посадового окладу на найнижчій посаді державної служби не може бути меншим ніж два розміри мінімальної заробітної плати.

 • 1) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України:

 • група 1 – 7 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 2 – 6,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 3 – 6 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 4 – 5,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 5 – 5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 6 – 4,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 7 – 4 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 8 – 3.5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 9 – 3 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • 2) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя:

 • група 1 – 6 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 2 – 5,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 3 – 5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 4 – 4,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 5 – 4 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 6 – 3,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 7 – трьох мінімальних розмірів посадового окладу державного службовця;

 • група 8 – 2,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 9 – 2 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • 3) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення:

 • група 1 – 5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 2 – 4,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 3 – 4 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 4 – 3, мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 5 – 3 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 6 – 2,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 7 – 2 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 8 – 1,5 мін. розмірів посадового окладу д/с;

 • група 9 – 1 мін. розмірів посадового окладу д/сПерехідний період щодо зарплати

 • З 1 січня 2019 року мінімальний оклад державного службовця групи 9 в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, становитиме 2 мінімальні заробітні плати. До того часу він змінюватиметься так:

 • з 1 січня 2017 року – 1,25 розміру мінімальної заробітної плати;

 • з 1 січня 2018 року – 1,5 розміру мінімальної заробітної плати;

 • з 1 липня 2018 року – 1,75 розміру мінімальної заробітної платиНадбавки, доплати та премії

 • 1. Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу.

 • 2. Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби.

 • 3. Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця встановлюється керівником державної служби в органі у межах економії фонду оплати праці для державного службовця, який виконує такі обов’язки.

 • 4. Премії виплачуються у межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.Заохочення

 • 1) оголошення подяки;

 • 2) нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками державного органу;

 • 3) дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному цим Законом;

 • 4) представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота);

 • 5) представлення до відзначення державними нагородами.Соціальне забезпечення державних службовців

 • мають право на отримання пільгового кредиту на придбання або будівництво житла

 • може надаватися тимчасове службове житло

 • має право один раз на рік пройти повне медичне обстеження у державних або комунальних закладах охорони здоров’я за рахунок бюджетних коштів

 • може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питаньДисциплінарними проступками є:

 • 1) порушення Присяги державного службовця;

 • 2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;

 • 3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;

 • 4) дії, що шкодять авторитету державної служби;

 • 5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їх повноважень;

 • 6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку; інших внутрішніх документів, затверджених в установленому порядку;

 • 7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

 • 8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;

 • 9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб;

 • 10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;

 • 11) неповідомлення керівнику державної служби в органі про виникнення відносин прямої підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх виникнення;

 • 12) прогул державного службовця (в тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

 • 13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

 • 14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення.Види дисциплінарних стягнень

 • 1) зауваження;

 • 2) догана;

 • 3) попередження про неповну службову відповідність;

 • 4) звільнення з посади державної служби.Дисциплінарна комісія

 • Утворюється у кожному державному органі для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку

 • Результатом розгляду дисциплінарної справи є подання дисциплінарної комісії, яке має рекомендаційний характер для суб’єкта призначення.

 • Суб’єкт призначення протягом 10 робочих днів зобов’язаний прийняти рішення на підставі подання дисциплінарної комісії або надати вмотивовану відмову протягом цього строку (редакція першого читання)Пенсійне забезпечення

 • Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. • Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка