Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє: Відповідно до статті 31 Закону України "Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

 • Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

 • 1. Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти

 • 2. Установити, що Державний стандарт впроваджується з 1 вересня 2012 року.

 • (Постанова Кабінету Міністрів України №462 від 20 квітня 2011 року) • Державний стандарт освітньої галузі “Мистецтво” ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого та компетентнісного підходів.

 • Мистецька компетентність – здатність до пізнавальної та практичної діяльності у певному виді мистецтва.Навчальна програма з музики для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє художньо-педагогічний матеріал, враховує національні музично-педагогічні традиції та сучасні тенденції розвитку національної та світової музичної культури.

 • Навчальна програма з музики для 1- 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти. Програма визначає концептуальні підходи до музичної освіти учнів початкових класів, конкретизує музично-освітні завдання, розподіляє художньо-педагогічний матеріал, враховує національні музично-педагогічні традиції та сучасні тенденції розвитку національної та світової музичної культури.Метою музичної освіти в початковій школі є формування основ музичної культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, між- предметних і предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також формування естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.

 • Метою музичної освіти в початковій школі є формування основ музичної культури учнів як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, між- предметних і предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також формування естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.Завдання :

    • Завдання :
 • Виховання в учнів емоційно – ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів та потреб, естетичних ідеалів, здатність розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища.

 • Формування в учнів на доступному рівні системи художніх знань і вмінь, яка відображає цілісність та видову специфіку мистецтва;

 • Розвиток емоційно - почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення, здатності до самовираження та спілкування.орієнтації на духовний розвиток особистості засобами музичного мистецтва;

 • орієнтації на духовний розвиток особистості засобами музичного мистецтва;

 • зв’язку музики з життям;

 • опори на три типи музики – пісню, танець, марш;

 • активізації музичного мислення;

 • єдності емоційного і свідомого, художнього і технічного;

 • взаємодії мистецтв;

 • особистісно-діяльнісного підходу, визнання самобутності й самоцінності особистості учня.У програмі “ Музичне мистецтво ” використані ідеї видатного музиканта-педагога ХХ-го ст. Дмитра Кабалевського.

     • У програмі “ Музичне мистецтво ” використані ідеї видатного музиканта-педагога ХХ-го ст. Дмитра Кабалевського.
     • Розглядаючи музику як частину самого життя, автор спирається на найбільш розповсюджені та масові муз. жанри - пісню, марш, танець, що забезпечує зв’язок занять музикою з життям. Опора на "трьох китів" (пісня, марш, танець) сприяє, на думку Кабалевського, не тільки розвитку муз. вих., але й формуванню муз. мислення. При цьому знищуються грані між розділами, що складають урок: слуханням музики, співом і муз. грамотою. Він становиться цілісним, поєднуючи різні елементи програми.


Програма має тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична імпровізація тощо) на одному уроці.

 • Програма має тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види музичної діяльності учнів (сприймання музики, виконання, засвоєння необхідних музичних понять і термінів, елементарне музикування, інсценування пісень, ритмічна й пластична імпровізація тощо) на одному уроці.Зміст і послідовність тем визначаються необхідністю розвитку в учнів здатності до співпереживання тих почуттів і станів, що виражає музика; до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіших виявах, засвоєння елементів музичної мови; можливостями усвідомлення зв’язків музики з життям, набуттям ними практичного досвіду.

 • Зміст і послідовність тем визначаються необхідністю розвитку в учнів здатності до співпереживання тих почуттів і станів, що виражає музика; до осягнення художньо-образної суті музичного мистецтва у найпростіших виявах, засвоєння елементів музичної мови; можливостями усвідомлення зв’язків музики з життям, набуттям ними практичного досвіду.Структура музичного сприйняття

 • Структура музичного сприйняття

Реалізація концепції Д.Б. Кабалевського передбачає такі методи музичного розвитку:

 • Реалізація концепції Д.Б. Кабалевського передбачає такі методи музичного розвитку:

 • Метод тотожності і контрасту (по Б. В. Асаф 'єва)

 • Метод подібності та відмінності (за Д. Б. Кабалевського)

 • Метод роздуми про музику (Д. Б. Кабалевський)

 • Метод забігання вперед і повернення до пройденого на більш високому рівні або метод перспективи і ретроспективи. (Д. Б. Кабалевський; Е. Б. Абдуллін

 • Метод створення композицій (Д. Б. Кабалевський, Л. В. Горюнова)

 • Метод музичного узагальнення (Е. Б. Абдуллін)

 • Метод емоційної драматургії. (Д. Б. Кабалевський, Л. М. Предтеченська; Е. Б. Абдуллін)

 • Метод створення художнього контексту (Л. В. Горюнова)

Методичні наголоси:

 • Методичні наголоси:

 • Сприйняття музики - основний вид діяльності. Початкові класи -сензитивний період у вихованні і розвитку музичних здібностей.

 • Репертуар програми з музики має бути високо художнім, педагогічно доцільним, цікавим для учнів. Реалізації завдань навчальної програми сприятиме позаурочне спілкування учнів із музикою.

 • Тематична побудова програми (заснована на музично-педагогічній концепції Д.Б.Кабалевського) пройшла у свій час багаторічну масову експериментальну перевірку в школах України і зарекомендувала себе як найбільш доцільна.

 • Програма передбачає свободу творчості вчителя у межах певних тем, можливість вибору сучасних педагогічних методик.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка