Записи щодо покупця та місця доставки для всієї продукції, яку було наданоДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.Компанія повинна запровадити систему простежуваності, яка б давала можливість ідентифікувати партії продукції та їх зв'язок з партіями сировини, з матеріалами первинного пакування та пакування для випуску продукції у продаж, з записами щодо переробки та дистрибуції. Записи повинні охоплювати:

 • Компанія повинна запровадити систему простежуваності, яка б давала можливість ідентифікувати партії продукції та їх зв'язок з партіями сировини, з матеріалами первинного пакування та пакування для випуску продукції у продаж, з записами щодо переробки та дистрибуції. Записи повинні охоплювати:

 • - Ідентифікацію будь-якої продукції, інгредієнта або послуги, отриманих від зовнішнього постачальника,

 • - Повні записи партій напівфабрикатів та готової продукції та упаковки в процесі виробництва,

 • - Записи щодо покупця та місця доставки для всієї продукції, яку було надано.Причини необхідності простежуваності

 • Причини необхідності простежуваності

 • Принципи простежуваності

 • Законодавчі вимоги

 • Вимоги клієнтів

 • Виконання вимог щодо простежуваностіЗабезпечити дотримання законодавчих вимог і вимог клієнтів

 • Забезпечити дотримання законодавчих вимог і вимог клієнтів

 • Забезпечити швидке вилучення чи відкликання небезпечної продукції, захистивши тим самим споживача

 • Сприяти пошуку причини невідповідності та уможливити оперування потенційно небезпечними продуктами

 • Мінімізувати наслідки цього вилучення/відкликання, обмеживши кількість поверненої продукції

 • Сприяти захисту від біотероризму чи іншого небезпечного втручання в харчовий ланцюг

 • Посилення довіри замовників і споживачів своєю спроможністю негайно ідентифікувати та виявити потенційно небезпечний продуктПростежуваність (traceability)

 • Простежуваність (traceability)

 • здатність прослідкувати переміщення корму або харчового продукту через визначений етап виробництва, оброблення та дистрибуції

 • (CAC/GL 60-2006 , ISO 22005)

 • Примітка. Переміщення може стосуватися походження матеріалів, історії оброблення чи збуту корму або харчового продуктуІнші визначення:

 • Інші визначення:

 • здатність відстежувати продовольчі товари, корми, тварин, з яких виробляють продукти харчування, або речовини, призначені для включення в харчові продукти, на всіх етапах виробництва, переробки та збуту

 • здатність відстежувати (походження, рух і місце перебування) харчового продукту у всіх процесах (на всіх стадіях) його розробки, виробництва, обігу, утилізації та знищення

 • система простежуваності (traceability system)

 • сукупність даних та операцій, здатна підтримувати необхідну інформацію щодо продукту та його компонентів у всьому або частині ланцюга виробництва та споживанняпартія (Lot)

 • партія (Lot)

 • Сукупність одиниць продукту, вироблених і/чи оброблених або упакованих за однакових обставин

 • Примітка 1. Партію визначають параметри, попередньо встановлені організацією

 • Примітка 2. Сукупність одиниць може бути скорочено до однієї одиниці продукту

 • Ідентифікація партії (Lot identification)

 • Процес присвоювання партії унікального кодуПотрібно, щоб системи простежуваності:

 • Потрібно, щоб системи простежуваності:

 • були здатними піддаватися перевірці

 • застосовувалися послідовно

 • були зорієнтованими на досягнення результатів

 • були рентабельними

 • були зручними для застосування

 • відповідали застосовним законодавчим і нормативним вимогам

 • відповідали визначеним вимогам щодо точностіРегламент 178/2002/EC від 28 січня 2002 року, яким визначено загальні принципи та вимоги щодо продуктів харчування, засновано Європейський орган з харчової безпеки та в якому викладено процедури, що стосуються харчової безпеки

 • Регламент 178/2002/EC від 28 січня 2002 року, яким визначено загальні принципи та вимоги щодо продуктів харчування, засновано Європейський орган з харчової безпеки та в якому викладено процедури, що стосуються харчової безпеки

 • CAC/GL 60-2006 «Принципи щодо простежуваності /відслідковування продукції як засобу в системі інспектування та нагляду за харчовими продуктами»

 • Національне законодавствоISO 22000:2005 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації харчового ланцюга» (п. 7.9)

 • ISO 22000:2005 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації харчового ланцюга» (п. 7.9)

 • ISO 22005:2007 «Простежуваність в кормових та харчових ланцюгах – Загальні принципи та основні вимоги щодо розроблення та запровадження системи»

 • Стандарти BRC, IFS, FSISПростежуваність має відбуватися на всіх етапах виробництва, переробки та збуту

 • Простежуваність має відбуватися на всіх етапах виробництва, переробки та збуту

 • Оператори харчового та кормового бізнесу повинні:

 • бути спроможними ідентифікувати кожну особу, яка постачала їм харчовий продукт, корм, тварину, яка служить для отримання харчового продукту, або будь-яку речовину, призначену для перероблення в харчовому продукті чи корму

 • мати системи і процедури, які б уможливлювали надання відповідної інформацію компетентним органам на їхню вимогумати системи і процедури, які б уможливлювали встановлення підприємств, яким вони постачали свої продукти. Ця інформація також має бути доступною компетентним органам на їхню вимогу

 • мати системи і процедури, які б уможливлювали встановлення підприємств, яким вони постачали свої продукти. Ця інформація також має бути доступною компетентним органам на їхню вимогу

 • з ціллю полегшення простежуваності харчових продуктів і кормів, які розміщують або, ймовірно, будуть розміщувати на ринку ЄС, останні треба відповідно маркувати чи ідентифікувати за допомогою доречної документації або інформації згідно із застосовними спеціальними вимогамиПідприємства повинні бути здатними ідентифікувати, від кого й кому постачається продукт, і мати системи та процедури, які дають змогу швидко надавати цю інформацію компетентним органам на їхній запит. Використання підходу “ крок назад - крок вперед ” передбачає таке:

 • Підприємства повинні бути здатними ідентифікувати, від кого й кому постачається продукт, і мати системи та процедури, які дають змогу швидко надавати цю інформацію компетентним органам на їхній запит. Використання підходу “ крок назад - крок вперед ” передбачає таке:

 • Підприємство повинно мати систему, яка дає змогу ідентифікувати безпосереднього постачальника та безпосереднього замовника продукції

 • Має бути встановлено зв’язок “ постачальник - продукт “ (тобто, які продукти від яких постачальників отримано)

 • Має бути встановлено зв’язок “ продукт - замовник “ (тобто, які продукти яким замовникам поставлено)Регламент не містить вимоги встановлення зв’язку “ вхідний продукт – вихідний продукт “, однак уся логіка та дух статей Регламенту стосовно простежуваності мають на увазі наявність у виробника визначеного рівня внутрішньої простежуваності

 • Регламент не містить вимоги встановлення зв’язку “ вхідний продукт – вихідний продукт “, однак уся логіка та дух статей Регламенту стосовно простежуваності мають на увазі наявність у виробника визначеного рівня внутрішньої простежуваності

 • Система внутрішньої простежуваності допомагає виробнику здійснювати більш точне й сфокусоване вилучення (відкликання) та зменшити витрати, зокрема часу та фінансівУстановити та застосовувати систему простежуваності, яка:

 • Установити та застосовувати систему простежуваності, яка:

 • дає змогу ідентифікувати партії продукту та їхній зв’язок з партіями сировини, записами, пов'язаними з обробкою та постачанням

 • здатна ідентифікувати матеріали, що надходять від безпосереднього постачальника, та початковий маршрут розподіляння кінцевого продуктуВідрізняються від законодавчих вимог

 • Відрізняються від законодавчих вимог

 • Всі основні роздрібні мережі та виробники вимагають “ внутрішньої ” простежуваності

 • Внутрішня простежуваність є системою для постійної фіксації ідентифікаційних ознак інгредієнтів, сировини та продукції, що перебувають у приміщеннях виробника

Чітке маркування всієї сировини, інгредієнтів, упаковки, напівфабрикатів та продукції під час повторної переробки

 • Чітке маркування всієї сировини, інгредієнтів, упаковки, напівфабрикатів та продукції під час повторної переробки

 • Стислі та точні записи на стадії змішування партій

 • Ідентифікаційні дані при надходженні визначають подальший потік інформаціїГотова продукція повинна мати чітке та стисле маркування або зазначення коду партії

 • Готова продукція повинна мати чітке та стисле маркування або зазначення коду партії

 • Особлива увага продукції, в якій збережені початкові (генетичні, фізичні тощо) риси, щоб задовольнити вимоги клієнтів

 • Дані завжди мають бути легкодоступнимиВизначення одиниці продукту та сировини (ідентифікаційної одиниці) з ціллю простежуваності та присвоєння їй ідентифікаційного номеру

 • Визначення одиниці продукту та сировини (ідентифікаційної одиниці) з ціллю простежуваності та присвоєння їй ідентифікаційного номеру

 • Відокремлення та оперування продуктами й сировиною по кожній ідентифікованій одиниці

 • Співставлення ідентифікованої одиниці сировини і продуктів з постачальником і покупцем, і реєстрація цієї інформації

 • Співставлення ідентифікованої одиниці сировини з одиницею проміжного та готового продукту, і реєстрація цієї інформації

 • Якщо сировину чи продукти об'єднують або розділяють, Співставлення ідентифікованої одиниці до об'єднання чи розділення з отриманими одиницями після цих операцій, і реєстрація цієї інформації

 • Розроблення та підтримування механізмів періодичного аналізування системи простежуваності

 • Тестування системи при проведенні «навчальних» відкликань (вилучень)Для забезпечення простежуваності виробник повинен зберігати таку інформацію (її умовно можна розділити на 2 категорії):

 • Для забезпечення простежуваності виробник повинен зберігати таку інформацію (її умовно можна розділити на 2 категорії):

 • 1) Інформація 1-ї категорії, яку треба надавати компетентному органу у всіх випадках:

 • Назва та адреса постачальника, характер поставленого ним продукту

 • Назва та адреса замовника, характер поставленого йому продукту

 • Дата договору/поставки

 • 2) Інформація 2-ї категорії (настійно рекомендується зберігати):

 • Обсяг або кількість

 • Більш детальний опис продукту

 • Додаткову інформацію вибирають виходячи з характеру діяльності та розміру підприємства та характеристики системи простежуваностіСтрок зберігання документів – 5 років, виходячи із строків зберігання комерційних документів в ЄС у цілях податкового контролю.

 • Строк зберігання документів – 5 років, виходячи із строків зберігання комерційних документів в ЄС у цілях податкового контролю.

 • В окремих випадках:

 • Для продуктів зі строком зберігання більше 5 років - документи щодо простежуваності слід зберігати додатково плюс 6 місяців

 • Для швидкопсувних продуктів, строк придатності до споживання яких менше 3-х місяців - документи слід зберігати 6 місяців від дати виробництва чи постачання

 • Інший підхід: строк зберігання документів - 1 рік після закінчення строку придатності продуктуВиробник може вибрати будь-які системи та види носіїв даних для простежуваності в рамках харчового ланцюга, окремо чи в комбінації, наприклад:

 • Виробник може вибрати будь-які системи та види носіїв даних для простежуваності в рамках харчового ланцюга, окремо чи в комбінації, наприклад:

 • Паперові системи

 • Комп'ютерні системи

 • Штрих-код

 • Радіочастотна ідентифікація

 • ДНК

 • БіометріяКлючові записи:

 • Ключові записи:

 • Від кого отримано товар

 • Що точно ви отримали – назва, номер партії/поставки, інша важлива задокументована інформація, наприклад, дані про склад, дані про перевірки якості. Уведення даних в систему записів, зберігання накладних та інших документів

 • Коли

 • Що ви зробили з отриманим товаромКлючові записи:

 • Ключові записи:

 • Дані щодо розподілення, змінювання, змішування

 • Що і як створено та які інгредієнти використано

 • Коли

 • Ідентифікація готового продукту та партії продуктівКлючові записи:

 • Ключові записи:

 • Кому (зокрема, за потреби, хто прийняв товар).

 • Якщо ви знаєте, що деякі клієнти купують товар для використання у власних бізнес-структурах, вам потрібно тримати окремі записи цих продажів, якщо це можливо

 • Що точно ви продали

 • КолиСистема простежуваності є засобом, який має бути розроблено в контексті ширшої системи менеджменту

 • Система простежуваності є засобом, який має бути розроблено в контексті ширшої системи менеджменту

 • Вибір системи простежуваності має бути результатом збалансування різних вимог, технічної можливості та економічної прийнятностіВибір цілей

 • Вибір цілей

 • Визначення законодавчих і нормативних вимог щодо простежуваності

 • Вибір продуктів і/або інгредієнтів

 • Визначення положення організації в харчовому ланцюгу

 • Визначення та документування потоку матеріалів

 • Визначення вимог до інформації (отримуваній від постачальника, яку збирають про походження продукту і процесу, яку надають замовникам і споживачам)

 • Установлення процедур

 • Установлення вимог щодо ведення документації

 • Забезпечення координації в кормовому та харчовому ланцюгуРозроблені процедури мають, щонайменше, охоплювати:

 • Розроблені процедури мають, щонайменше, охоплювати:

 • визначення продукту;

 • Визначення та ідентифікацію партії

 • документування потоку матеріалів та інформації, зокрема засоби ведення обліку;

 • протоколи реєстрації та керування даними;

 • інформацію щодо пошуку протоколів.

 • Має бути встановлено процедури реагування на невідповідності в системі простежуваності.Необхідно здійснювати перевірку результативності системи простежуваності.

 • Необхідно здійснювати перевірку результативності системи простежуваності.

 • Випробування системи простежуваності – це тест на простежуваність постачальника, технологічних процесів та замовника.

 • Під час кожного випробування можуть обиратися різні види сировини, допоміжних матеріалів та готової продукції.

 • Результати тестів на простежуваність необхідно реєструвати та додавати копії протоколів, де зафіксовані важливі для простежуваності ідентифікаційні дані щодо сировини, допоміжних матеріалів, готової продукціїПід час перевірки системи простежуваності необхідно оцінити:

 • Під час перевірки системи простежуваності необхідно оцінити:

 • правильність присвоєння ідентифікаційних кодів партій,

 • правильність реєстрації партій у протоколах, журналах контролю, накладних,

 • зв'язок між кодами партій жирової сировини, допоміжної сировини та пакувальних матеріалів;

 • наявність маркування та ідентифікаційних даних на продукції, упакуванні

 • Система простежуваності вважається результативною у разі, якщо вдається повністю простежити історію створення та розповсюдження продукту (від сировини до готової продукції або навпаки) з отриманням зареєстрованих у протоколах доказів протягом не більше 8 годин.

 • В іншому випадку необхідно розроблювати коригувальні та запобіжні дії для вдосконалювання систему простежуваності.

Аналіз має охоплювати, щонайменше:

 • Аналіз має охоплювати, щонайменше:

 • a) результати випробувань, пов'язаних з простежуваністю;

 • b) висновки аудитів, пов'язаних з простежуваністю;

 • c) зміни, які вносять в продукти чи процеси;

 • d) Інформацію щодо простежуваності, яку надають іншим учасникам харчового ланцюга;

 • e) Коригувальні дії, пов'язані з простежуваністю;

 • f) Зворотний зв'язок із замовником і споживачем;

 • g) Нові чи змінені законодавчі вимоги;


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка