Запровадження інноваційних технологій оцінки сталості розвитку територій як шлях формування аналітичного підґрунтя розробки стратегій і програмДата конвертації09.06.2016
Розмір445 b.


Запровадження інноваційних технологій оцінки сталості розвитку територій як шлях формування аналітичного підґрунтя розробки стратегій і програм

 • Запровадження інноваційних технологій оцінки сталості розвитку територій як шлях формування аналітичного підґрунтя розробки стратегій і програм

 • Бобровська О.Ю.,

 • доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики

 • Савостенко Т.О.,

 • кандидат економічних наук, доцент,

 • доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики


Секції роботи конференції:

 • Секції роботи конференції:

 • 1. Теоретико-методологічні засади забезпечення сталого розвитку: економічний, політичний, правовий, соціально-філософський та ідеологічний аспекти.

 • 2. Механізми та інструменти регулювання соціально-економічного розвитку територій.

 • 3. Сучасні системи й моделі управління розвитком територій: вітчизняний та зарубіжний досвід.

 • 4. Інвестиційна та інноваційна складові забезпечення сталого розвитку.

 • 5. Проблеми та напрями розвитку економіки та регіональної економічної політики.

 • 6. Роль органів державної влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні сталого розвитку територій.1. Характеристика територіального простору і економічного базису його розвитку;

 • 1. Характеристика територіального простору і економічного базису його розвитку;

 • 2. Стійкість економічної системи як умова і чинник сталості, економічного розвитку регіону;

 • 3. Методологія оцінювання сталості розвитку територій;

 • 4. Досвід реалізації принципів сталого розвитку на місцевому рівні.Розвиток економічної системи регіону

 • Розвиток економічної системи регіонуСталий розвиток визначено ООН як основний напрям цивілізації на XXI століття.

 • Сталий розвиток визначено ООН як основний напрям цивілізації на XXI століття.

 • Україна започаткувала процес змін, що забезпечить її перехід до сталого розвиткуЕкономічна складова

 • Економічна складова

 • передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних — природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів.Соціальна складова -

 • Соціальна складова -

 • орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Означає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу його життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконанняЕкологічна складова –

 • Екологічна складова –

 • орієнтована на забезпечення цілісності біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновленняПерехід до сталого розвитку повинен відбуватися в рамках раціонального поєднання ефективного функціонування ринкової системи та державного регулювання економіки й можливий тільки в тому разі, якщо буде забезпечений сталий розвиток усіх регіонів та їх адміністративно-територіальних одиниць.

 • Перехід до сталого розвитку повинен відбуватися в рамках раціонального поєднання ефективного функціонування ринкової системи та державного регулювання економіки й можливий тільки в тому разі, якщо буде забезпечений сталий розвиток усіх регіонів та їх адміністративно-територіальних одиниць.В програмі дій Порядок денний на ХХI століття, прийнятій на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро,1992 р.), вперше розглядалось питання розробки індикаторів сталого розвитку.

 • В програмі дій Порядок денний на ХХI століття, прийнятій на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро,1992 р.), вперше розглядалось питання розробки індикаторів сталого розвитку.

 • Індикаторами сталого розвитку називають критерії та показники, за допомогою яких оцінюють рівень розвитку території, прогнозується майбутній стан (економічний, політичний, екологічний, демографічний і т.ін.), робляться висновки про сталість стану. Індикатори являються базою для планування діяльності в напрямку сталого розвитку.В міжнародній практиці існує цілий ряд методик вимірювання сталості розвитку країн:

 • В міжнародній практиці існує цілий ряд методик вимірювання сталості розвитку країн:

 • система оцінки з урахуванням екологічного фактору ООН,

 • індекс екологічної сталості що розраховується для щорічного економічного форуму в Давосі,

 • система індикаторів сталого розвитку США, Великобританії.

 • Розробку індикаторів сталого розвитку рекомендується здійснювати на регіональному або федеральному (край, автономія) і на місцевому (район, муніципалітет, місто) рівнях по трьом групам: економічні, екологічні, соціальні.В Україні для оцінки сталості розвитку у Концепції сталого розвитку пропонується використовувати два основні показники: якість життя та якість навколишнього природного середовища

 • В Україні для оцінки сталості розвитку у Концепції сталого розвитку пропонується використовувати два основні показники: якість життя та якість навколишнього природного середовищаНа кафедрі економіки та регіональної економічної політики запропоновано методологічний підхід оцінювання соціально-економічного розвитку на рівні регіону (області) та її адміністративно-територіальних одиниць. Оцінку пропонується здійснювати з позицій розвитку: економіки, фінансів, соціального стану та екології.

 • На кафедрі економіки та регіональної економічної політики запропоновано методологічний підхід оцінювання соціально-економічного розвитку на рівні регіону (області) та її адміністративно-територіальних одиниць. Оцінку пропонується здійснювати з позицій розвитку: економіки, фінансів, соціального стану та екології.Сталість розвитку регіону оцінюється за допомогою 3-х груп індикаторів - економічних, соціальних та екологічних.

 • Сталість розвитку регіону оцінюється за допомогою 3-х груп індикаторів - економічних, соціальних та екологічних.На кафедрі економіки та регіональної економічної політики в межах виконання дисертаційного дослідження Скрипченко Н.М. розроблено Методику кількісної оцінки економічного, екологічного і соціального стану адміністративно-територіальних одиниць районного рівня та визначено шляхи вирішення проблем їх розвитку в контексті сталості.

 • На кафедрі економіки та регіональної економічної політики в межах виконання дисертаційного дослідження Скрипченко Н.М. розроблено Методику кількісної оцінки економічного, екологічного і соціального стану адміністративно-територіальних одиниць районного рівня та визначено шляхи вирішення проблем їх розвитку в контексті сталості.Рівноправності; відповідальності; справедливості; партнерства; попередження; узгодженості; компенсації збитків; гласності; демократичного управління

 • Рівноправності; відповідальності; справедливості; партнерства; попередження; узгодженості; компенсації збитків; гласності; демократичного управління • Реалізація проекту “Здоров'я кожного - багатство всіх” на території Томаківського району.

 • Формування нової методології управлінської діяльності в галузі охорони здоров'я Томаківського району через інституалізацію та соціалізацію  суспільних відносин.Реалізація проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “ Місцевий розвиток,орієнтований на громаду” в Томаківському районі у 2009 – 2013 рр.

 • Реалізація проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “ Місцевий розвиток,орієнтований на громаду” в Томаківському районі у 2009 – 2013 рр.1. Діалог в системі “громада-управління”

 • 1. Діалог в системі “громада-управління”

 • 2. Вироблення спільного бачення та узгодження дій для вирішення важливих питань.1. Визначено лідера та сформовано ініціативні групи в 10 громадах району.

 • 1. Визначено лідера та сформовано ініціативні групи в 10 громадах району.

 • 2. Отримані навички працювати в проектний спосіб.Зорянська громада – перемога в проекті “Бути, жити, творити” Німецького федерального фонду “Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“ за підтримки Всеукраїнської організації “Турбота про літніх людей в Україні”

 • Зорянська громада – перемога в проекті “Бути, жити, творити” Німецького федерального фонду “Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“ за підтримки Всеукраїнської організації “Турбота про літніх людей в Україні”

 • Володимирівська громада – перемога проекту “Трансформація сільського закладу культури в місцевий Центр громадської активності” МФ“Відродження” • Зібрано коштів громадою, партнерами в МРГРеалізація проектів за ініциативою та матеріальною участю

 • Реалізація проектів за ініциативою та матеріальною участю

 • мешканців сіл стосовно освітлення вулиць, ремонту ДНЗ, школи, медичних закладів.Каталог: news -> doc -> 2014
2014 -> Недостатня ефективність служби в органах місцевого самоврядування, зокрема
2014 -> Практики управління знаннями при наданні публічних послуг
doc -> Розвиток лідерства необхідно розглядати в контексті визнання і підтримки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування як конкурентоспроможного, привабливого місця праці, здатного привернути та утримати найкращі кадри
doc -> В. П. Рибачук Центp дослiджень науково-технiчного потенцiалу та iстоpiї науки iм. Г. М. Добpова
doc -> Варто запозичити досвід англосаксонських країн
doc -> Основоположні ресурси інформаційного суспільства: Основоположні ресурси інформаційного суспільства
2014 -> Сучасні організації функціонують у постіндустріальному суспільстві


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка