Засади суддівської освітиДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.

Засади суддівської освітиСуддівська освіта ґрунтується, зокрема, на:

 • Суддівська освіта ґрунтується, зокрема, на:

 • 3) запровадженні інтерактивних методах навчання, які базуються на суддівських навичках

 • 4) розробці навчальних матеріалів для всіх компонентів суддівської освіти

 • 5) підготовці викладачів (тренерів, фасилітаторів, модераторів)Кожна програма підготовки (перепідготовки) суддів є переліком взаємопов'язаних курсів, створених на основі інтерактивних методів навчання, що сприяють досягненню чітко визначених навчальних цілей.

 • Кожна програма підготовки (перепідготовки) суддів є переліком взаємопов'язаних курсів, створених на основі інтерактивних методів навчання, що сприяють досягненню чітко визначених навчальних цілей.

 • Розробка УСІХ навчальних курсів для суддів здійснюється із врахуванням трьох вимірів:

 • 1) знання

 • 2) навички

 • 3) ставлення ( зокрема, розуміння соціального контексту відправлення правосуддя (розуміння суспільства та його потреб; недопущення дискримінації за різними ознаками (статтю, національністю, віком, місцем проживання, релігійною приналежністю,, сексуальною орієнтацією, матеріальним станом тощо)До графіків на 2015 рік внесено доповнення про проведення 34 тренінгів, із них до:

 • До графіків на 2015 рік внесено доповнення про проведення 34 тренінгів, із них до:

 • Графіка підготовки суддів – 11

 • Графіка періодичного навчання суддів – 18

 • Графіка підготовки викладачів – 5

 • За проведення яких відповідають:

 • відділ підготовки суддів – 9

 • Дніпропетровське РВ – 4

 • Львівське РВ – 8

 • Одеське РВ – 4

 • Харківське РВ – 6

 • Чернівецьке РВ – 33) розробка курсів у рамках стандартизованої програми підготовки:

 • 3) розробка курсів у рамках стандартизованої програми підготовки:

 • d) структурування матеріалу підготовки відповідно до інтерактивної методики навчання

 • e) розробка роздаткових матеріалів; розробка матеріалів для викладачівВідділ підготовки суддів провів тренінги на теми:

 • Відділ підготовки суддів провів тренінги на теми:

 • Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції

 • Застосування Конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини при здійснені правосуддя

 • Зв’язки з громадськістю в судах

 • Докази і доказування

 • Розгляд земельних спорів в адміністративних судахДніпропетровське РВ провело тренінги на теми:

 • Дніпропетровське РВ провело тренінги на теми:

 • Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя ( проведено два семінари)

 • Написання судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві

 • Суддівська етика (заплановано на 29 жовтня 2015 року) • Львівське РВ провело тренінги на теми:

 • Комунікації в публічному просторі

 • Суддівська етика

 • Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя (проведено два семінари)

 • Призначення покарання у кримінальних справах

 • Зв’язки з громадськістю в судахОдеське РВ провело тренінги на теми:

 • Одеське РВ провело тренінги на теми:

 • Написання судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві

 • Міжнародні стандарти у сфері кримінальних проваджень щодо неповнолітніх

 • Зв'язки з громадськістю в судахХарківське РВ провело тренінги на теми:

 • Харківське РВ провело тренінги на теми:

 • Комунікативна компетентність, як фактор успішної взаємодії з учасниками судового процесу

 • Антикорупційне законодавство (проведено три тренінги)

 • Мовні аспекти написання судових рішень

 • Докази і доказування у кримінальному провадженні в суді першої інстанції

 • Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практика Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя (цивільна частина)Чернівецьке РВ провело тренінги на теми:

 • Чернівецьке РВ провело тренінги на теми:

 • Докази в кримінальному провадженні. Належність і допустимість доказів

 • Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини (проведено два тренінги)при викладанні курсів необхідно забезпечити дотримання таких двох видів вимог:

 • при викладанні курсів необхідно забезпечити дотримання таких двох видів вимог:

 • 1) педагогічних (інтерактивна методологія викладання; використання розроблених роздавальних матеріалів, розподіл на малі групи, дотримання методичних рекомендацій та нотаток для викладачів (тренерів, фасилітаторів)

 • 2) матеріально-технічних та організаційних (друк роздавальних матеріалів та матеріалів для викладачів; технічне забезпечення (комп’ютер, проектор, обладнання для технології експерс-опитування (“клікери”), фліп-чарти, екран, перехідники та шнури тощо), наявність інтернету та ін.)Відділ підготовки суддів

 • Відділ підготовки суддів

 • 16 січня 2015 року в місті Києві спільно з Верховним Судом України проведено періодичне навчання суддів Вищого адміністративного суду України, суддів окружних та апеляційних адміністративних судів в режимі відео конференції, в якій взяли участь 464 судді

 • 18 травня – 22 травня 2015 року була проведена підготовка спільно для всіх суддів судових палат Верховного Суду України. Підготовка суддів Верховного Суду України проводилася окремо для суддів кожної судової палати. Усього зазначену підготовку пройшли 40 суддів Верховного Суду України, після її закінчення кожному судді Верховного Суду України, який її пройшов, було вручено Сертифікат Національної школи суддів України.Дніпропетровське РВ

 • Дніпропетровське РВ

 • проведено 1029 академ. годин з підготовки суддів і працівників апарату судів, зокрема із застосуванням інтерактивних методів навчання – 367 академ. годин, що складає 35,7%, а кількість занять із застосуванням інтерактивних методів при проведенні підготовки суддів порівняно з 2014 роком збільшилася у два рази

 • Заняття для суддів проводив 61 суддя-викладач місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, зокрема інтерактивні методи застосовували 13 суддів-викладачів, із них - 9 кандидати юридичних наук

 • Більшість суддів, які бажають займатися викладацькою діяльністю в регіональному відділенні спочатку вважають за необхідне пройти відповідну підготовку на методичних семінарах або брати участь у відповідних тренінгах, а потім застосовувати їх у процесі підготовкиЛьвівське РВ

 • Львівське РВ

 • викладачі на 80% забезпечують використання інтерактивних методів під час проведення підготовки, зокрема, 50% застосовують для проведення занять презентації в режимі PowerPoint, решта 30% роботу в малих групах, демонстрацію відеороликів, задачі, дискусії, міні-лекції, семінари-тренінги, рольові ігри (імітації), моделювання конкретних ситуацій, а також з використанням інтерактивних методів навчання пройшли підготовку 269 суддів та 438 працівників апаратів судівОдеське РВ

 • Одеське РВ

 • Найпоширенішим інтерактивом є метод презентації матеріалу викладачем через мультимедійний проектор

 • Майже половина викладачів застосовує такий метод, адже він дає можливість слухачам реальніше сприймати предмет, явище чи подію, які вивчаються.

 • Викладачі активно використовують: рольові ігри, метод кейсів, конференції, перегляд відео, використання фліп-чарта, презентації у форматі Power Point, обговорення в малих групах тощо.

 • З огляду на ефективність та актуальність, регіональне відділення й надалі буде плідно сприяти запровадженню інтерактивних методів у підготовці суддів та працівників апаратів судівХарківське РВ

 • Харківське РВ

 • Налагоджена плідна співпраця з керівництвом апеляційних судів області, науковцями Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського науково–дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. M. С. Бокаріуса

 • Для викладання залучаються досвідчені судді апеляційної інстанції, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

 • Частина заходів з підготовки проходить у приміщеннях апеляційних судів

 • Більшість викладачів використовують у викладанні: презентації, графіки, відео фільми тощо, фліп-чарти для виконання практичних робіт під час лекцій, аналізу чи синтезу викладеного матеріалу

 • При проведені тренінгів для тренерів запрошуються нові судді для розширення викладацького складуЧернівецьке РВ

 • Чернівецьке РВ

 • Була проведена зустріч із суддями Апеляційного суду Чернівецької області, які залучаються для проведення занять викладачами. Основною темою цієї зустрічі було запровадження інтерактивних методів при підготовці суддівпісля проведення тренінгів викладачі (тренери) заповнювали анкети оцінювання суддів:

 • після проведення тренінгів викладачі (тренери) заповнювали анкети оцінювання суддів:

 • відділ підготовки суддів – організовано 6, заповнено анкети - 4

 • Харківське РВ – організовано 9, заповнено анкети - 5

 • Чернівецьке РВ – організовано 5, заповнено анкети - 2

 • Львівське РВ – організовано 9, заповнено анкети - 6

 • Одеське РВ – організовано 4, заповнено анкети - 2

 • Дніпропетровське РВ – організовано 4, заповнено анкети – 4

 • Усього організовано тренінгів – 37

 • Усього заповнено анкети – 23супровід підготовки та періодичного навчання суддів (відкриття заходів, облік та контроль відвідування суддями занять) здійснюють:

 • супровід підготовки та періодичного навчання суддів (відкриття заходів, облік та контроль відвідування суддями занять) здійснюють:

 • у відділі підготовки суддів – проректори, начальник та головні спеціалісти

 • у Харківському РВ – директор

 • у Чернівецькому РВ – директор

 • у Львівському РВ – директор та головні спеціалісти

 • в Одеському РВ – виконувачка обов'язків директора

 • у Дніпропетровському РВ – директор та головні спеціалісти

 • У програмах підготовки суддів завжди зазначається,

 • хто відкриває та завершує підготовкуПорядок вивчення ефективності діяльності регіонального відділення доповнено

 • Порядок вивчення ефективності діяльності регіонального відділення доповнено

 • має містити висновки щодо:

 • - ефективності використання інтерактивних методів навчання: інтерактивна лекція, міні-лекція, презентація (демонстрація), тести, експрес-опитування, робота в парах, групове завдання (робота в малих групах), мозковий штурм, вирішення ситуативних завдань (кейсів), моделювання конкретних ситуацій, рольова гра (імітація), дискусія, дебатування тощоЩира подяка всім тим,

 • Щира подяка всім тим,

 • хто приймає активну участь у розробці та запровадженні в підготовку судових кадрів інтерактивні методи!!!

 • Подякував за увагу до презентації!!!

 • mazurok@nsj.gov.ua
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка