«Зелена» економіка не віддає переваги будь-якій одній теорії. Вона можлива в умовах будь-якої економіки, державної чи ринкової. Не служить вона й альтернативою сталому розвиткуДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b. • «Зелена» економіка не віддає переваги будь-якій одній теорії. Вона можлива в умовах будь-якої економіки, державної чи ринкової. Не служить вона й альтернативою сталому розвитку. Швидше, це засіб реалізації курсу на такий розвиток на національному, регіональному і світовому рівнях та засобами, які узгоджуються з "Порядком денним на ХХІ ст. " і спрощують реалізацію її положень.»

 • Ахім Штайнер,

 • Виконавчий директор ЮНЕП,

 • Заступник генерального секретаря ООНАктивізація процесу “зеленого” зростання криється в:

 • Активізація процесу “зеленого” зростання криється в:

 • екологізації політичних рішень та практичному вираженні масштабних урядових ініціатив щодо переходу від енергозалежної економіки до інноваційної;

 • трансформації законодавчо-нормативного підґрунтя на користь стимулювання динамічних процесів ресурсозбереження та впровадження більш чистих технологій;

 • розбудові економічного фундаменту зростання за рахунок «озеленення» ВВП та усунення природно-ресурсних субсидій, а також активному залученні бізнес-сектору;

 • налагодженні ефективного діалогу України з західними партнерами стосовно партнерської взаємодії в сфері «зеленої» економіки.

Ідеологія «зеленої» економіки як сучасна парадигма економічного розвитку

 • Ідеологія «зеленої» економіки як сучасна парадигма економічного розвитку

 • Теорія « зеленої» економіки в контексті зміни доктрини державного управління

 • «Зелена» економіка як основна рушійна сила трансформації суспільних відносин в Україні

 • «Зелена» економіка є одним з пріоритетних напрямків фундаментальних наукових дослідженьекономічне зростання, яке має забезпечуватися при менш інтенсивному споживанні сировини та енергії в усіх секторах економіки за принципом «створювати більше вартості при мінімізації негативного впливу» (англ. «creating more value with less impact»);

 • економічне зростання, яке має забезпечуватися при менш інтенсивному споживанні сировини та енергії в усіх секторах економіки за принципом «створювати більше вартості при мінімізації негативного впливу» (англ. «creating more value with less impact»);

 • державна політика стимулювання розвитку «зелених» видів діяльності, обмеження субсидій на підтримку забруднюючих довкілля «коричневих» виробництв, впровадження більш жорстких екологічних стандартів та відповідальності виробників і споживачів, продуманої системи державного регулювання та інвестицій;

 • впровадження більш чистих технологій, які відкривають нові можливості зростання у «зелених» напрямах, компенсуючи втрату робочих місць у «коричневих» секторах;

 • інвестування у підвищення енергоефективності, відновлювальну енергетику та управління відходами, що створює базу для розгортання підприємництва, інновацій та росту зайнятості на 20% до 2050 року в порівнянні зі звичайним сценарієм.принцип екологізації економіки, який передбачає імплементацію екологічного фактору в моделі забезпечення економічного зростання країни та її регіонів;

 • принцип екологізації економіки, який передбачає імплементацію екологічного фактору в моделі забезпечення економічного зростання країни та її регіонів;

 • принцип єдності та балансу суспільних та бізнес-інтересів щодо забезпечення сталого споживання та виробництва;

 • принцип партнерської взаємодії та консолідації зусиль щодо охорони довкілля та відновлення його стану;

 • принцип системності та комплексності в стратегії трансформаційних зрушень в природо-ресурсній сфері як на національному, так і на регіональному рівнях.

Екологічна складова:

 • Екологічна складова:

 • Україна сама розорювана держава Європи (55% території країни)

 • Еродовані землі (близько 57,5% території)

 • Забрудненні землі (близько 20% території)

 • Процеси підтоплення (близько 12% території)

 • Лісистість становить 15,6%, що майже втричі менше лісистості Західної Європи (43,2%)

 • Використання води в 4-6 разів більше на одиницю виробленого (ВВП), ніж в інших європейських країнах

 • За Індексом якості навколишнього середовища Україна посідає 87 місце серед 163 країн світуТенденції соціально-економічного розвитку в Україні у 2010 році

 • Тенденції соціально-економічного розвитку в Україні у 2010 році

 • Середня тривалість життя – 68 років

 • ВВП на душу населення - приблизно 23863 гривні

 • За тривалістю життя - 60 місце в світі

 • За рівнем освіти – 32 місце у світі

 • За рівнем соціального капіталу – 89 місце

 • Рівень зростання ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС) 2005 року у 2010 році склав 4,2% до попереднього року

 • Згідно Індексу добробуту, Україна займає 59 місце серед інших країн світу за розвитком підприємництва та інновацій.Визначення новітніх підходів та обґрунтування концептуально-методологічного базису доктрини «зеленої» економіки в форматі державотворення, регіоналізації та подальших ринкових трансформацій .

 • Визначення новітніх підходів та обґрунтування концептуально-методологічного базису доктрини «зеленої» економіки в форматі державотворення, регіоналізації та подальших ринкових трансформацій .

 • Оцінка передумов та забезпечуючих факторів реалізації доктрини «зеленої» економіки України.

 • Апробація організаційно-економічної моделі впровадження постулатів доктрини «зеленої» економіки в контексті забезпечення ринкових, соціально-екологічних пріоритетів держави з врахуванням сучасних міжнародних ініціатив.Україна повинна розробити єдину стратегію переходу до “зеленого” економічного зростання (доктрину)

 • Україна повинна розробити єдину стратегію переходу до “зеленого” економічного зростання (доктрину)

 • Стратегія переходу до моделі “зеленої” економіки повинна бути довгостроковою з терміном дії не менше 10 років

 • Прийняття стратегії повинно супроводжуватися переглядом всіх без винятку діючих державних цільових програм, галузевих і регіональних стратегій

 • Забезпечення дієвості політики “зеленого” зростання передбачає створення чіткої вертикалі її впровадження та єдиний державний орган з координації дій усіх центральних і місцевих органів влади. При цьому доцільним є розробка «Глобального зеленого курсу для України»Доктрина «зеленого» зростання - система довгострокових дій, що деталізує:

 • Доктрина «зеленого» зростання - система довгострокових дій, що деталізує:

 • ресурсні можливості;

 • обґрунтування вагомості «зеленого» зростання економіки України;

 • формування сприятливого бізнес-середовища, як на державному, так і регіональному рівнях.

 • Доктрина базується на:

 • аналізі можливостей більш ефективно використовувати наявні природні блага на принципах міжрегіональної (транснаціональної) кооперації та взаємної компенсації завданих збитків;

 • практична площина Доктрини полягає:

 • в розробці наукового бачення щодо сприятливих інституційних передумов, які забезпечують реалізацію доктрини «зеленої» економіки України та обґрунтуванні інноваційних шляхів її розвитку.По-перше, необхідна більш чітка концептуальна ясність в тому, що стосується взаємовідносин «зелена економіка» - сталий розвиток.

 • По-перше, необхідна більш чітка концептуальна ясність в тому, що стосується взаємовідносин «зелена економіка» - сталий розвиток.

 • По-друге, виникає необхідність в проведенні подальшого аналізу кожного політичного «рецепту» з точки зору визначення впливу та наслідків в контексті забезпечення ув'язки економічних, соціальних та екологічних цілей «зеленої» економіки. Такий аналіз доцільно проводити в конкретних національних вимірах.

 • По-третє, поряд з проведенням досліджень на національному рівні необхідно забезпечити їх порівняння з глобальними моделями та сценаріями «зеленого» зростання.

ГАЛУШКІНА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

 • ГАЛУШКІНА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА

 • Доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України,

 • зав. сектором прикладних проблем екологізації економіки регіону Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса)

 • Національний екоаудитор (Сертифікат Мінприроди 003 від 12.05.2005 року);

 • Тел.(0482) 700-91-75

 • М.т 067-788-78-70

 • E-mail: work_tp@ukr.net, pa2v@mail.ruКаталог: public -> File -> 2013 table
2013 table -> Комп’ютерно-лінгвістичні технології смислової інтерпретації текстової інформації
2013 table -> Зміни форм організації та функціонування економіки
2013 table -> Глобальний Договір ООН
2013 table -> Основні етапи: Основні етапи
2013 table -> Українська держава
2013 table -> Практики реализации политики в сфере европейской интеграции: региональное измерение Запорожье, 18 апреля 2012
2013 table -> Інтеграція екологічної політики – обов’язкова в єс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка