Зооглей симбіоз популяцій організмів, покритий загальною слизуватою оболонкоюДата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.Аеробний активний мул являє собою темно-коричневі пластівці, розміром до декількох сотень мікрометрів (70% - живі організми і близько 30 % - тверді частки неорганічної природи)

 • Аеробний активний мул являє собою темно-коричневі пластівці, розміром до декількох сотень мікрометрів (70% - живі організми і близько 30 % - тверді частки неорганічної природи)

 • Зооглей - симбіоз популяцій організмів, покритий загальною слизуватою оболонкоюКоефіцієнт зооглейності kz - співвідношення капсульних і бескапсульных форм клітин у мулі

 • Коефіцієнт зооглейності kz - співвідношення капсульних і бескапсульных форм клітин у мулі

 • Коефіцієнт протозойності Кр- співвідношення кількості Protozoa і клітин бактерій (в активних мулах високої якості на 1 млн. бактерій повинно бути 10-25 Protozoa)Муловий індекс (МІ) - це об’єм, який займає один грам активного мулу за 30 хвилин відстоювання у літровому циліндрі (оптимальне значення мулового індексу від 80 до 120 см3/г; діапазон припустимих значень - від 60 до 150 см3/г).

 • Муловий індекс (МІ) - це об’єм, який займає один грам активного мулу за 30 хвилин відстоювання у літровому циліндрі (оптимальне значення мулового індексу від 80 до 120 см3/г; діапазон припустимих значень - від 60 до 150 см3/г).Під віком активного мулу Т розуміють час його рециркуляції в системі очисних споруджень, який можна знайти за формулою:

 • Під віком активного мулу Т розуміють час його рециркуляції в системі очисних споруджень, який можна знайти за формулою:

 • де Vа – об’єм аератенку, м3; Хсер - середня концентрація активного мулу, кг/м3; Qсв - витрата стічної води, м3/год; n - швидкість приросту активного мулу, кг/(м3год).1. Бактерії:

 • 1. Бактерії:

 • - морфологічні особливості - представлені трьома основними формами: палички, коки і спірілли;

 • - видовий склад – належать, в основному до родів Actіnomyces, Arthrobacter, Bacіllus, Corynebacterіum, Desulfotomaculum, Mіcrococcus, Pseudomonas, Sarcіna тощо. Широко представлені в активному мулі і бактерії родів Flavobacterіum, Achromobacter, Mycobacterіum;

 • - функції - провідна роль у процесах вилучення зі стічної рідини розчинених, колоїдних і великих органічних забруднень, адаптація біоценозу до нових умов, підтримання життєздатності активного мулу

2. Водорості:

 • 2. Водорості:

 • синьо-зелені (різні види Oscіllatorіa ) колоніальні й одноклітинні форми - часто викликають евтрофікацію (цвітіння) водойм;

 • - зелені водорості (Spіrogyra crassa, Cladophora crіspata, Pedіastrum borіanum, Scenedesmus guadrіcauda)- грають істотну роль у процесах як цвітіння, так і самоочищення водойм;

 • - діатомові водорості (Navіcula, Dіatoma vulgare ) клітинні стінки містять кремній - служать їжею водяним тваринам, за присутності великої кількості органічних речовин переходять до гетеротрофного типу живлення і безпосередньо беруть участь у мінералізації органічних сполук.3. Гриби - зустрічаються, в основному, цвілеві вищі гриби, такі як Fusarіum, Nematosporangіum тощо, іноді нижчі гриби (Mucor) і дріжджі.

 • 3. Гриби - зустрічаються, в основному, цвілеві вищі гриби, такі як Fusarіum, Nematosporangіum тощо, іноді нижчі гриби (Mucor) і дріжджі.

 • Масовий розвиток грибів у біофільтрі ускладнює проходження рідини через біофільтр, а в аеротенку викликає спухання активного мулу. • зустрічаються: саркодові (Sarcodіna) джгутикові (Mastіgophora), війчасті інфузорії (Cіlіata), інфузорії, сисні (Suctorіa) тощо.

 • Функції найпростіших: не беруть особистої участі у споживанні органічних речовин, але регулюють видовий і віковий склад мікроорганізмів в активному мулі, підтримуючи його на оптимальному рівні. Поглинаючи велику кількість бактерій, найпростіші сприяють виходу значної кількості бактеріальних екзоферментів, які можуть концентруватися в слизовому шарі мулу і брати участь у деструкції забруднень.Найчастіше зустрічаються корененіжки (голі та мушлеві ).

 • Найчастіше зустрічаються корененіжки (голі та мушлеві ).

 • Пересуваються за допомогою псевдоподій, живляться бактеріями, а також найпростішими.

 • Виконують регуляторну та індикаторну функції.

 • З голих корененіжок до індикаторних організмів належать представники роду Amoeba і роду Pelomyxa.

 • Мушлеві корененіжки характеризуються наявністю будиночка, що складається тільки з органічної речовини або просоченого залізом, кремнієм, кальцієм. З мушлевих амеб найчастіше зустрічаються Arcella, Centropyxіs і PamphagusБезбарвні дрібні одноклітинні організми, на відміну від голих амеб, мають тонку оболонку. Розміри більшості з них не перевищують 10-20 мкм.

 • Безбарвні дрібні одноклітинні організми, на відміну від голих амеб, мають тонку оболонку. Розміри більшості з них не перевищують 10-20 мкм.

 • Живляться бактеріями і деякими розчиненими органічними речовинами.

 • Розвиваються у великих кількостях лише в сильно забрудненій воді. В очисних спорудженнях масовий розвиток їх спостерігається у пусковий період.Мають найскладнішу будову з усіх найпростіших (мають оболонку і, більш-менш, постійну форму тіла; на передньому кінці розташований ротовий отвір). Характерна ознака організмів цього класу - наявність війок.

 • Мають найскладнішу будову з усіх найпростіших (мають оболонку і, більш-менш, постійну форму тіла; на передньому кінці розташований ротовий отвір). Характерна ознака організмів цього класу - наявність війок.

 • Живляться, в основному, бактеріями, засвоюють також колоїдні і дрібнодисперсні органічні забруднення.

 • Є індикаторами роботи очисних споруд (зміни концентрації органічних забруднень, рівня рН, розчиненого кисню, температури води)Звичайно присутні щетинкові (Olіgochaeta і Polychaeta), круглі (Nematoda) і коловертки (Rotatorіa). Коловертки - це мікроскопічні багатоклітинні тварини довжиною від 0,04 до 2,5 мм. Тіло їх складається з трьох відділів: голови, тулуба, ноги, але в деяких коловерток провести цей розподіл неможливо.

 • Звичайно присутні щетинкові (Olіgochaeta і Polychaeta), круглі (Nematoda) і коловертки (Rotatorіa). Коловертки - це мікроскопічні багатоклітинні тварини довжиною від 0,04 до 2,5 мм. Тіло їх складається з трьох відділів: голови, тулуба, ноги, але в деяких коловерток провести цей розподіл неможливо.

 • Коловертки дуже чуттєві до зміни умов середовища, тому більшість з них можуть бути віднесені до індикаторних організмів..

 • Масовий розвиток кожного з видів коловерток небажано, тому що приводить до збідніння біоплівки живильними речовинами й обмежує розвиток інших видів мікроорганізмів.круглі хробаки (Nematoda) мають кругле з загостреними кінцями тіло довжиною 5-10 мм, покрите щільною оболонкою (кутикулою).

 • круглі хробаки (Nematoda) мають кругле з загостреними кінцями тіло довжиною 5-10 мм, покрите щільною оболонкою (кутикулою).

 • Надмірний розвиток круглих хробаків відбувається за порушень режиму аерації (наявність застійних зон у біофільтрі, нерівномірна аерація з зонами відкладень в аеротенку). Одиничні екземпляри зустрічаються і за нормальної роботи спорудженьДрібні тварини довжиною менш 1 см. Тіло кулястої чи яйцеподібної форми не розділено ні на відділи, ні на сегменти. На передньому кінці тіла - очі і дві пари ротових жвал. На черевній стороні - 6 пар кінцівок. Щупики витягнуті вперед у виді хоботка з ротовим отвором на кінці. Зустрічаються в значній кількості в біоплівці.

 • Дрібні тварини довжиною менш 1 см. Тіло кулястої чи яйцеподібної форми не розділено ні на відділи, ні на сегменти. На передньому кінці тіла - очі і дві пари ротових жвал. На черевній стороні - 6 пар кінцівок. Щупики витягнуті вперед у виді хоботка з ротовим отвором на кінці. Зустрічаються в значній кількості в біоплівці.

 • Сприяють більш повній мінералізації органічних речовин (мінералізують рештки відмерлої біоплівки, живляться найпростішими).

 • Розпушують плівку біофільтрів, охороняючи її від ущільнення.

 • Забезпечують більш тісний контакт плівки зі стічною рідиною

 • Сприяють переміщенню і виносу плівки з тіла біофільтра, мінералізуючи її.- температура

 • - температура

 • - наявність поживних речовин,

 • - вміст розчиненого кисню у муловій суміші

 • - значення рН,

 • - присутність токсинів. • - оптимального співвідношення між концентрацією забруднень у воді, що надходить, і робочою дозою активного мулу (при зменшенні дози мулу виникає ефект підвищення навантаження і зниження якості очищення, при збільшенні - ускладнюється ефективність відокремлення мулу від очищеної води у вторинних відстійниках);

 • - необхідного часу контакту забруднень з активним мулом;

 • - достатньої аеробності системи.Надлишкові навантаження органічними забрудненнями

 • Надлишкові навантаження органічними забрудненнями

 • мала розмаїтість видів найпростіших за значної якісної переваги двох-трьох з них;

 • зооглейні скупчення бактерій зникають, з'являється багато окремих бактеріальних клітин як у період пуску споруджень;

 • іноді розвиваються в значних кількостях нитчасті бактерії Cladothrіx, Sphaerotіlus, Beggіatoa;

 • пластівці мулу пухкі, окремі пластівці з'єднані між собою нитчастими бактеріями.

 • Такий мул дуже погано осідає чи взагалі не осідає, а спливає на поверхню. Вода над мулом каламутна.Недостатній рівень концентації розчиненого кисню

 • Недостатній рівень концентації розчиненого кисню

 • коловертки нерухомі у витягнутому відмираючому стані;

 • з'являється багато дрібних жгутиковых амеб, можуть у значній кількості розвиватися сисні інфузорії;

 • інших інфузорій майже виняткове панування одержує Paramecіum caundatum;

 • пластівці мулу розпадаються, колір мулу стає білястим, він погано осідає, вода над мулом мутна за наявності застійних зон в аеротенках і вторинних відстійниках мул набуває темного кольору, у ньому розвиваються круглі хробаки Nematoda.Вплив відхилень рН середовища від норми –

 • Вплив відхилень рН середовища від норми –

 • зміна структури активного мулу: пластівці мулу витягуються в тяжі, мул подрібнюється, забарвлення його змінюється на більш світлі тони

 • зміна властивостей мулу: осідає погано, МІ може підвищуватися до 200-500 см3/дм3;

 • зміна складу мулу: значно скорочується число найпростіших, при сильному закисанні середовища вони зникають зовсім, можливий інтенсивний розвиток гриба Fusarіum (рН нижче 6,5), що викликає спухання активного мулу, інтенсивний розвиток дріжджів (рН нижче 5), що приводить до зниження ефекту очищення стічних водСкидання токсичних промислових стоків –

 • Скидання токсичних промислових стоків –

 • зменшення розмаїтості видів найпростіших (переважають один-два види), дрібні розміри найпростіших;

 • нерухомий стан війок інфузорій;

 • коловертки нерухомі, у стиснутому відмираючому стані;

 • Мул дрібний, забруднений включеннями промислових стоків, може мати кольорові частки, осідає погано, вода над мулом мутна.Нестача поживних речовин

 • Нестача поживних речовин

 • Дрібні розміри найпростіших і коловерток, мікроорганізми стають прозорими, травні вакуолі у них зникають;

 • інфузорії і коловертки частково перетворюються на цисти;

 • нестача фосфору веде до "спухання" активного мулу внаслідок розвитку нитчастих бактерій;

 • зооглей і пластівці мулу прозорі, вода над мулом має дрібну неосідаючу суспензію.Зменшення середнього віку активного мулу приводить до зростання ефективності очищення: "молодий" активний мул більш пухкий, він має пластівці меншого розміру, більш низький вміст найпростіших; здатність до осідання "молодого" активного мулу в системах вторинних відстійників гірша.

 • Зменшення середнього віку активного мулу приводить до зростання ефективності очищення: "молодий" активний мул більш пухкий, він має пластівці меншого розміру, більш низький вміст найпростіших; здатність до осідання "молодого" активного мулу в системах вторинних відстійників гірша.

 • в міру старіння мулу, пластівці збільшуються у розмірі, краще сорбують забруднення, краще захищені полісахаридним гелем від токсикантів, краще відокремлюються від очищеної води при відстоюванні, однак у старіючому активному мулі знижується відносна чисельність активних живих клітин і , відповідно, сила окиснення забруднень, тобто скорочується швидкість розкладання субстрату.Високонавантажені споруди працюють на неповне очищення з віком мулу не більш 2-3 доби.

 • Високонавантажені споруди працюють на неповне очищення з віком мулу не більш 2-3 доби.

 • Вік мулу більш 8 діб забезпечує глибоку мінералізацію органічних речовин з наступною нітрифікацією. У низьконавантажених діяльність мулу пов'язана з нітрифікацією і великим віком мулу (6-12 діб).

 • Чим складнішим є склад стічних вод, тим більший вік мулу потрібний для задовільного окиснення забруднюючих речовин. Так, для обробки стічних вод виробництва синтетичного каучуку необхідний вік мулу складає 20-30 діб, а полівінілового спирту - більш 50 діб.Доза мулу (г/дм3) для аеротенків без регенераторів на повне і неповне очищення міських стічних вод (СНіП 11-32-74) при БПКп поступ. мг/дм3:

 • Доза мулу (г/дм3) для аеротенків без регенераторів на повне і неповне очищення міських стічних вод (СНіП 11-32-74) при БПКп поступ. мг/дм3:

 • до 100 - повинна складати не менше 1,2;

 • від 101 до 150 - не менше 1,5;

 • від 151 до 200 - не менше 1,8,

 • від 201 і більш - не менше 1,8, але не більше 3,0.

 • Перевищення дози мулу приводить до зайвого накопичення активного мулу в муловій зоні вторинних відстійників, його загнивання, підвищеного виносу, зниження концентрації розчиненого кисню у очищеній води і, отже, погіршенню якості очищення.У зимовий період, коли потужність біологічного окиснення знижується, аеротенкам необхідно працювати з більш високою дозою мулу. Так якщо в літній період доза мулу складала 1,2-1,5 г/дм3, то в зимовий її варто підтримувати в інтервалі від 1,6 до 2,0 г/дм3.

 • У зимовий період, коли потужність біологічного окиснення знижується, аеротенкам необхідно працювати з більш високою дозою мулу. Так якщо в літній період доза мулу складала 1,2-1,5 г/дм3, то в зимовий її варто підтримувати в інтервалі від 1,6 до 2,0 г/дм3.

 • Якщо аеротенки працюють з регенераторами, то в регенераторах необхідно підтримувати дозу в 2-3 рази більшу, ніж в аеротенках для забезпечення глибокого доокиснення важкоокиснюваних сполук.Домогтися того чи іншого необхідного ступеня очищення води і мінералізації мулу можна шляхом зміни співвідношення кількостей забруднюючих речовин у стічній воді і працюючого в системі мулу. Величина навантаження на 1 г активного мулу за БСК різна для різних споруджень. Низькі навантаження - менше 150 мг на 1 г беззольної сухої речовини мулу; середні - 200-350 мг/г, високі - більш 400-900 мг/г.

 • Домогтися того чи іншого необхідного ступеня очищення води і мінералізації мулу можна шляхом зміни співвідношення кількостей забруднюючих речовин у стічній воді і працюючого в системі мулу. Величина навантаження на 1 г активного мулу за БСК різна для різних споруджень. Низькі навантаження - менше 150 мг на 1 г беззольної сухої речовини мулу; середні - 200-350 мг/г, високі - більш 400-900 мг/г.

 • При навантаженнях за БСК5 200-250 мг/г аеротенки працюють стійко, забезпечуючи високу якість очищених стічних вод, при навантаженнях більш 400 мг/г - робота споруджень стає нестабільною (підвищується муловий індекс, погіршується якість очищених стічних вод), при навантаженнях 50-150 мг/г відбувається повна нітрифікація азоту амонійних солей до нітритів.Виділяють такі стадії:

 • Виділяють такі стадії:

 • - процес вилучення складноокиснюваної органіки, сорбованої на мулі,

 • - повне видалення нерозчинених домішок з води, що очищається;

 • - процес активного утворення мулом полісахаридного гелю.

 • Тому регенерація вимагає збільшення часу перебування мулу в системі до 8-18 і більше годин у порівнянні з процесом окислювання забруднень, що продовжується від 1 до 6 годин.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка