Зубна система людини належить до дифіодонтної системи (відбуваються дві зміни зубів: молочний прикус 20 зубів, постійний 32 зуба). Анатомічна фор­мула зубів молочного прикусу 1Дата конвертації25.12.2016
Розмір445 b.

Зубна система людини належить до дифіодонтної системи (відбуваються дві зміни зубів: молочний прикус – 20 зубів, постійний - 32 зуба). Анатомічна фор­мула зубів молочного прикусу — 2.1.2, тобто на кожному боці як верхньої, так і нижньої щелепи є два різці, одне ікло, два моляри. Анатомічна формула зубів постійного прикусу — 2.1.2.3, тобто два різці, одне ікло, два премоляри і три моляри.

 • Зубна система людини належить до дифіодонтної системи (відбуваються дві зміни зубів: молочний прикус – 20 зубів, постійний - 32 зуба). Анатомічна фор­мула зубів молочного прикусу — 2.1.2, тобто на кожному боці як верхньої, так і нижньої щелепи є два різці, одне ікло, два моляри. Анатомічна формула зубів постійного прикусу — 2.1.2.3, тобто два різці, одне ікло, два премоляри і три моляри.

Коронки зубів мають кілька поверхонь. У групи фронтальних зубів чотири поверхні: вестибулярна, язикова, дві контактні поверхні, одна з них обернена до середньої лінії і зветься серединною поверхнею, а друга - назовні і зветься боковою поверхнею. Лінія сходження губної та язикової поверхонь утворює різальний край. У групі премолярів і молярів розрізняють присінкову поверхню, язикову, жувальну. З контактних поверхонь одна зветься передньою, друга - задньою.

 • Коронки зубів мають кілька поверхонь. У групи фронтальних зубів чотири поверхні: вестибулярна, язикова, дві контактні поверхні, одна з них обернена до середньої лінії і зветься серединною поверхнею, а друга - назовні і зветься боковою поверхнею. Лінія сходження губної та язикової поверхонь утворює різальний край. У групі премолярів і молярів розрізняють присінкову поверхню, язикову, жувальну. З контактних поверхонь одна зветься передньою, друга - задньою.

 • Зуби людини можна поділити за формою, функцією, місцеположенням і кількістю коренів на кілька груп. За формою зуби поділяються на лопатоподібні (різці), конусоподібні (ікла), циліндричні (премоляри), кубічні (моляри).

 • За функцією: група різальних зубів; група рвучих зубів група відкусуючих зубів, група жуючих зубів. За місцеположенням: фронтальні, кутові, бокові. За кількістю коренів: однокореневі, двокореневі, три- або багатокореневі.Ознака кореня: відхилення поздовжньої осі кореня від середньої лінії коронки для різців та іклів — у бокову сторону, премолярів і молярів — у дистальну; іншими словами, верхівки коренів фронтальної групи зубів відхилені від середньої лінії латерально, жувальної групи зубів — дистально.

 • Ознака кореня: відхилення поздовжньої осі кореня від середньої лінії коронки для різців та іклів — у бокову сторону, премолярів і молярів — у дистальну; іншими словами, верхівки коренів фронтальної групи зубів відхилені від середньої лінії латерально, жувальної групи зубів — дистально.

 • Ознаки кута коронки: кут, утворений різальним краєм і серединною поверхнею, більш гострий, ніж кут, утворений різальним краєм і дистальною поверхнею зубів. Така ж закономірність спостерігається для зубів жувальної групи — більш гострі кути утворені сходженням жувальної поверхні з передньою.

 • Ознаки кривизни коронки: найбільш опукла частина вестибулярної поверхні коронок зубів зміщена до середньої чи передньої (у молярів) поверхонь їх або вестибулярна поверхня переходить у медіальну більш круто, ніж у дистальну. Медіальний край коронки розвинений краще, ніж дистальний.Для зручності записів результатів обстеження порожнини рота роз­роблені спеціальні схеми, які є досить різними. На сьогоднішній день існує декілька схем запису. Найчастіше використовують позначення зубного ряду у вигляді зубної формули:

 • Для зручності записів результатів обстеження порожнини рота роз­роблені спеціальні схеми, які є досить різними. На сьогоднішній день існує декілька схем запису. Найчастіше використовують позначення зубного ряду у вигляді зубної формули:

 • 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

 • 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

 • Постійні зуби в ній позначаються арабськими цифрами, а тимчасові (молочні) — римськими:

 • V IV III II I I II III IV V

 • V IV III II I I II III IV VОгляд зубів починають з верхньої щелепи справа і позначають їх цифрою 1. Далі рухаються за ходом годинникової стрілки і позначають відповідні половини щелеп: ліву верхню — цифрою 2, ліву нижню — 3 та праву нижню — 4.

 • Огляд зубів починають з верхньої щелепи справа і позначають їх цифрою 1. Далі рухаються за ходом годинникової стрілки і позначають відповідні половини щелеп: ліву верхню — цифрою 2, ліву нижню — 3 та праву нижню — 4.

 • 1квадрант 2 квадрант

 • 4 квадрант 3 квадрант

Для схематичного занесення захворювань та стану зубів у зубну формулу використовують літерні позначення: С — карієс, Р — пульпіт, Рt; — періодонтит, П — пломба, К — штучна коронка, Н — штучний зуб незнімного (мостоподібного) протеза, X — корінь зуба, О — відсутній зуб, Т — травма (коронки зуба), Г — гіпоплазія, Ф — флюороз. Ступінь рухомості зубів указують римськими цифрами І, II або III.

 • Для схематичного занесення захворювань та стану зубів у зубну формулу використовують літерні позначення: С — карієс, Р — пульпіт, Рt; — періодонтит, П — пломба, К — штучна коронка, Н — штучний зуб незнімного (мостоподібного) протеза, X — корінь зуба, О — відсутній зуб, Т — травма (коронки зуба), Г — гіпоплазія, Ф — флюороз. Ступінь рухомості зубів указують римськими цифрами І, II або III.Інколи при описуванні каріозні порожнини позначаються латинськими літерами і класифікуються залежно від їх локалізації на поверхнях зу­бів. При цьому прийняті наступні літерні позначення різних поверхонь зубів:

 • Інколи при описуванні каріозні порожнини позначаються латинськими літерами і класифікуються залежно від їх локалізації на поверхнях зу­бів. При цьому прийняті наступні літерні позначення різних поверхонь зубів:

 • 0— оклюзійна (жувальна) поверхня;

 • І — ріжучий (інцизивний) край;

 • М — медіальна контактна поверхня;

 • D — дистальна контактна поверхня;

 • F — вестибулярна (фронтальна, губна) поверхня;

 • В — щічна (букальна) поверхня;

 • L — язикова (піднебінна, лінгвальна) поверхня.Комбіновані каріозні порожнини, які розміщені одночасно на декількох поверхнях зубів, позначаються сполученням літер, наприклад:

 • Комбіновані каріозні порожнини, які розміщені одночасно на декількох поверхнях зубів, позначаються сполученням літер, наприклад:

 • МО — медіально-оклюзійна порожнина, тобто порожнина, розміщена на жувальній та медіальній контактній поверхнях коронки зуба;

 • МОD — медіально-оклюзійно-дистальна порожнина, тобто розміще­на на жувальній, медіальній та дистальній контактних поверхнях коронки зуба;

 • МІ — медіально-інцизивна порожнина, тобто розташована на медіальній поверхні та ріжучому краї коронок фронтальних зубів;

 • FО — вестибулярно-оклюзійна порожнина, тобто розміщена на вестибулярній та жувальній поверхнях коронок бокових зубів (премолярів та молярів);

 • LО — язиково-оклюзійна порожнина, тобто розміщена на язиковій та жувальній поверхнях коронок зубів.Типи бормашин, які сьогодні частіше всього використовують:

 • Типи бормашин, які сьогодні частіше всього використовують:

 • стоячі ножні нерозбірні, розбірні, складні;

 • комбіновані ножні і з мотором;

 • стоячі з електромотором (стаціонарні);

 • висячі настінні з електродвигуном;

 • портативні;

 • турбінні;

 • універсальні стоматологічні установки.Ергономіка - це наука, яка займається вивченням залеж­ності між людиною та її оточенням під час праці. Назва походить від поєднання двох наук: ергології- науки про працю та її впливу на виконавця, та економіки - науки, що вивчає ефекти праці. Основною метою ергономіки в стоматології є впровадження та­ких методик праці, які дозволяють отримати найбільшу її про­дуктивність при найменших зусиллях працівника.

 • Ергономіка - це наука, яка займається вивченням залеж­ності між людиною та її оточенням під час праці. Назва походить від поєднання двох наук: ергології- науки про працю та її впливу на виконавця, та економіки - науки, що вивчає ефекти праці. Основною метою ергономіки в стоматології є впровадження та­ких методик праці, які дозволяють отримати найбільшу її про­дуктивність при найменших зусиллях працівника.

 • Ергономіка займається, між іншим, здоров'ям, безпекою, гігієною та зручністю роботи стоматологічного колективу і навіть раціональним відпочинком.

 • Ергономіка в стоматології охоплює чотири основні проблеми:

 • людина (стоматологічний колектив та пацієнт);

 • апаратура, інструменти і матеріали;

 • організація праці в стоматологічному кабінеті;

 • умови оточення.Стоматологічні бори або бори зубні - це обертовий ріжучий інструмент, що застосовується для препарування емалі, дентину та цементу зуба. За допомогою борів препарують карі­озну порожнину, розкривають порожнину зуба, розширюють віч­ка кореневих каналів, створюють на стінках відпрепарованої каріозної порожнини насічки і ретенційні пункти для пломб, вида­ляють (при показах) пломбувальні матеріали з порожнини.

 • Стоматологічні бори або бори зубні - це обертовий ріжучий інструмент, що застосовується для препарування емалі, дентину та цементу зуба. За допомогою борів препарують карі­озну порожнину, розкривають порожнину зуба, розширюють віч­ка кореневих каналів, створюють на стінках відпрепарованої каріозної порожнини насічки і ретенційні пункти для пломб, вида­ляють (при показах) пломбувальні матеріали з порожнини.

 • Залежно від матеріалу, з якого їх виготовлено, бори бувають: сталеві, твердосплавні (покриті карбідовольфрамом), алмазні. Виготовляють бори для звичайних (прямого і кутового) та турбін­них наконечників.

 • Бор складається зі стержня (хвостовика), шийки і головки.

 • За формою головки бори бувають: кулясті, циліндричні (фісурні), конусоподібні, колесоподібні, фініри (з дрібною насічкою), поліри (без насічок).Клас І - каріозні порожнини, розташовані у фісурах премолярів та молярів, а також природних ямках різців і молярів.

 • Клас І - каріозні порожнини, розташовані у фісурах премолярів та молярів, а також природних ямках різців і молярів.

 • Клас II - каріозні порожнини, розташовані на контактних поверхнях премолярів та молярів.

 • Клас III - каріозні порожнини, розташовані на контактних поверхнях різців та ікол без пошкодження ріжучого краю та кута коронки зуба.

 • Клас IV - каріозні порожнини, розташовані на контактних поверхнях різців та ікол з пошкодженням ріжучого краю та кута коронки зуба.

 • Клас V - каріозні порожнини, розташовані в пришийкових ділянках у всіх групах зубів.

 • У деяких американських виданнях можна зустріти додатковий VI клас для порожнин, розташованих на горбиках і ріжучих поверхнях усіх груп зубів, а, отже, в так званих карієсрезистентних зонах. • знеболення;

 • розкриття (вскриття та розширення) каріозної порожнини;

 • некректомія;

 • формування порожнини для пломбування;

 • згладжування країв емалі, фінірування.перехід дна порожнини (поверхня, обернена до пульпи) в бічну стінку повинен бути під прямим кутом;

 • перехід дна порожнини (поверхня, обернена до пульпи) в бічну стінку повинен бути під прямим кутом;

 • перехід однієї стінки в іншу повинен бути під кутом (за винятком порожнин V класу);

 • краї емалі повинні бути рівними і гладкими.

 • дно каріозної порожнини повинно бути плоским або ж певною мірою повторювати форму жувальної поверхні зуба.


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка