Звіт декана радіофізичного факультету про роботу в 2010-2011 навчальному році План доповідіДата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.


Звіт декана радіофізичного факультету про роботу в 2010-2011 навчальному році


План доповіді 1. Робота Вченої ради факультету 2. Навчальна робота 2.1. Набір на факультет 2.2. Робота зі студентами 2.3. Нові напрями, спеціальності та спеціалізації 2.4. Навчальні посібники 2.5. Навчальна документація 2.6. Досягнення студентів 2.7. Особливості наступного навчального року 3. Наукова робота 3.1. Фінансування 3.2. Нові бюджетні теми 3.3. Аспірантура та докторантура 3.4. Публікації 3.5. Організаційна робота 4. Кадри 4.1. Професорсько-викладацький склад 4.2. Наукові співробітники 4.3. ВідзнакиЗа звітний період пішли з життя ветерани факультету: Яків Гаврилович Гай Арнольд Терентійович Янішевський Віктор Іванович Малий1. Робота Вченої ради факультету

 • «Про навчальну роботу в групах з різним рівнем успішності» (8.11.2010 пр. № 4) – комісія у складі: Овечко В.С. (голова), Кривошея С.А., Лушкін О.Є.

 • «Про викладання математики на молодших курсах» (24.01.2011 пр. № 7) – комісія у складі: Мартиш Є.В. (голова), Коваленко В.Ф., Обуховський В.В.

 • «Про підготовку до викладання частини курсів англійською мовою» (14.02.2011 пр. № 8) – комісія у складі: Львов В.А. (голова), Горячко А.М., Юрачківський А.П.

 • «Про позабюджетне фінансування наукової роботи та шляхи його поліпшення» (14.02.2011 пр. № 8) – комісія у складі: Черняк В.Я. (голова), Судаков О.О., Кисіль О.В.

 • «Звіт кафедри фізичної електроніки» (21.03.2011 пр. № 9) – комісія у складі: Висоцький В.І. (голова), Кисленко В.І., Рєзніков М.І., Сохацький В.Ф.

 • «Про стан та перспективи розвитку міжнародних зв’язків факультету» (11.04.2011 пр. № 10) – комісія у складі: Веклич А.М. (голова), Загородній В.В., Горячко А.М.

 • «Про стан справ у базовому гуртожитку» (11.04.2011 пр. № 10) – комісія у складі: Колєнов С.О. (голова), Моторна О.В., Мар’яновський В.А.

 • «Організація роботи кураторів на факультеті» (23.05.2011 пр. № 11) – комісія у складі: Зависляк І.В. (голова), Фелінський Г.С., Сидорівський В.В.2. Навчальна робота 2.1. Набір на факультет

 • Набір 2010 року:

 • конкурс по заявах – близько 3.5 осіб на місце (ПФ) та близько 10 осіб на місце (КІ);

 • результат – 10 вакансій (ПФ) та 1 контрактник (КІ).

 • Проблеми поточного року:

 • різке скорочення числа випускників шкіл;

 • неможливість прийому за підсумками олімпіади факультету.

 • Суттєва активізація роботи факультетської комісії з нового набору (голова – Д.Д.Шека):

 • листи-подяки вчителям;

 • лекції для старшокласників;

 • запрошення випускникам УФМЛ;

 • проведення окремої олімпіади з фізики на факультеті;

 • робота в школах.2. Навчальна робота 2.2. Робота зі студентами

 • Основна проблема – практична неможливість відрахування студентів, що не бажають або не можуть вчитися:

 • кількість ставок професорсько-викладацького складу, що виділяється на факультет, жорстко прив’язується до кількості студентів;

 • зауваження, висловлене КРУ в ході перевірки університету, зводиться до того, що кількість випущених студентів (бюджетна форма навчання) повинно дорівнювати набору, інакше має місце нецільова витрата бюджетних коштів.

2. Навчальна робота 2.3. Нові напрями, спеціальності та спеціалізації

 • 1. Влітку 2011 року на факультеті вперше здійснюється набір на третій напрям підготовки – “радіотехніка” (на базі диплому молодшого спеціаліста). Для цього протягом 2010-2011 навчального року:

 • розроблений навчальний план (3 роки навчання);

 • на факультеті відкрито кафедру радіотехніки та радіоелектронних систем.

 • 2. Розпочато підготовку до ліцензування нових спеціальностей для ОКР “спеціаліст” та “магістр” в рамках напряму підготовки “прикладна фізика”:

 • медична фізика;

 • нанофізика та наноелектроніка.

 • Цю роботу вкрай необхідно завершити до кінця 2011 року.

 • 3. В наступному навчальному році необхідно приступати до ліцензування спеціальності “комп’ютерні системи та мережі” (напрям підготовки “комп’ютерна інженерія”), а в подальшому – спеціальності “радіоелектронні пристрої, системи та комплекси” (напрям підготовки “радіотехніка”).2. Навчальна робота 2.4. Навчальні посібники

 • В 2010-2011 навчальному році вийшли навчальні посібники з грифом МОН України:

 • С.А.Кривошея, Н.В.Майко, О.В.Сугакова. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів. ВПЦ „Київський університет”, 2010. - 263 с.

 • І.І.Бех, С.М.Левитський. Фізичні основи комп’ютерної електроніки. К., ТОВ „Карбон”, 2010. - 233 с.

 • В.І.Григорук, П.А.Коротков, Т.П.Короткова. Основи безпеки життєдіяльності людини. ВПЦ “Київський університет”, К., 2011. -276 с.2. Навчальна робота 2.5. Навчальна документація

 • Кількість необхідних документів весь час зростає, а їхні форми зазнають безперервних змін.

 • З одного боку, це пояснюється не завжди компетентним керівництвом сферою вищої освіти (зокрема, з боку міністерства).

 • Але з іншого боку, вимога входження в світовий освітній простір, у престижні частини рейтингів провідних університетів світу об’єктивно потребує виконання великої кількості формальних вимог і, зокрема, підготовки численної та різноманітної документації за незвичними для нас формами.2. Навчальна робота 2.5. Навчальна документація

 • У зв’язку зі зміною структури педагогічного навантаження, обумовленою, з одного боку, відкриттям нових напрямів підготовки та спеціалізацій, а з іншого – змінами порядку планування навантаження, відбувається перерозподіл годин між кафедрами. Деканат буде слідкувати за тим, щоб навантаження між викладачами різних кафедр розподілялося більш-менш рівномірно.

2. Навчальна робота 2.6. Досягнення студентів

 • Студент І курсу магістратури (АНД) Сирих Костянтин посів І місце на 5-й олімпіаді Cisco для студентів та школярів України, а його колеги по групі Аврамець Володимир, Вишнівський Олександр, Горлатий Василь, Кондауров Олег, Климко Ярослав, Малярчук Тарас, Сенько Богдан стали фіналістами. Готував команду їхній одногрупник Дмітрієв Максим. До фіналу вийшли також студенти 4 курсу Подольський Олександр (АНД) та І курсу магістратури Допа Юрій (КРФ).

 • Студент ІІІ курсу Дадика Дмитро посів ІІ місце на Українській олімпіаді з радіотехніки, а команда загалом (до її складу входили також Гаврилко Максим та Лучко Іван) виграла ІІ загальнокомандне місце.

 • Студент ІV курсу Божко Дмитро нагороджений грамотою за І місце в конкурсі наукових студентських робіт з фізики твердого тіла в рамках Всеукраїнської студентської олімпіади з фізики.

 • Разом з фізичним факультетом проведений IХ Всеукраїнський студентський турнір фізиків. Команда нашого університету, до складу якої входили студенти ІІІ курсу Дадика Дмитро, Кисловець Олександр, Махновець Катерина, Цимбалюк Іван, отримала диплом ІІ ступеню.2. Навчальна робота 2.7. Особливості наступного навчального року

 • Очікується погіршення якості набору внаслідок зменшення кількості випускників шкіл.

 • Починається підготовка бакалаврів за напрямом “радіотехніка” на базі диплома молодшого спеціаліста. Для них розпочнеться читання ряду нових курсів. Необхідне розгортання нових практикумів, для чого потрібно знайти приміщення.

 • Читання ряду нових курсів розпочнеться також для бакалаврів за напрямом “комп’ютерна інженерія” і для магістрів спеціалізації “прикладна оптика і магнетизм”.

 • Набір на напрям підготовки “прикладна фізика” скорочується до 75 осіб (3 академгрупи).3. Наукова робота 3.1.Фінансування3. Наукова робота 3.1.Фінансування3. Наукова робота 3.2. Наукові теми

3. Наукова робота 3.3. Аспірантура та докторантура3. Наукова робота 3.4. Публікації

4. Кадри 4.1. Професорсько-викладацький склад

 • Рекомендовані вимоги до викладачів (за підсумками роботи кадрової комісії):

 • Асистент без ступеня за перший термін роботи повинен, як правило, захищати дисертацію. Надалі асистенти без ступеня будуть зараховуватися лише на 5 років.

 • На посаді доцента можна укладати контракти на 7 років до 65 років, на посаді професора – до 75 років. Після цього рекомендуються строкові трудові угоди (як правило, на 1 рік).

 • Підтримане рішення Вченої ради факультету про те, що на посаду асистента не варто обирати більш ніж на два терміни.

 • Зараз в університеті взято курс на різке скорочення сумісників (за винятком погодинників, у тому числі по лінії ВПЦ).4. Кадри 4.1. Професорсько-викладацький склад4. Кадри 4.2. Наукові співробітникиПремію НАН України ім. Н.Д.Моргуліса отримали професори І.О.Анісімов та В.В.Ільченко

 • Премію НАН України ім. Н.Д.Моргуліса отримали професори І.О.Анісімов та В.В.Ільченко

 • Премію імені Тараса Шевченка нашого університету отримав проф. В.І.Висоцький

 • Відзнаку Петра Могили МОН України за успіхи у навчально-науковій роботі отримав проф. В.І.Григорук

 • Золоту медаль і диплом I ступеня на Х Московському міжнародному салоні інновацій та інвестицій за інноваційний проект "Метод та технологія використання бактеріостатичної та протипухлинної дії активованої води ” отримав завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики проф. В.І.Висоцький

 • Іменну стипендію “Токіо Боекі” фірми “Tokyo Boeki CIS Ltd.” (Японія) за успіхи у науковій діяльності отримав доц. О.В.Прокопенко

 • Грамоту НАН України для молодих науковців отримав м.н.с. М.О.Попов

 • Академіком АН вищої школи України обраний проф. І.О.Анісімов

 • Лауреатами премії ім. Д.О.Городецького за кращу навчально-методичну працю стали проф. В.С.Овечко (навчальний посібник) та проф. М.В.Стріха (науково-популярна стаття)

 • Кращим викладачем факультету 2010-2011 навчального року визнано доц. Л.В.Іщук (кафедра електрофізики)

 • Грамотами Київського університету відзначені доценти М.В.Кононов, О.Є.Лушкін, Л.В.ІщукНа закінчення хочу висловити свою особливу вдячність:

 • На закінчення хочу висловити свою особливу вдячність:

 • Олексію Юрійовичу Нечипоруку;

 • Андрію В’ячеславовичу Нетребі;

 • Олександру Миколайовичу Іванюті;

 • Олександру Володимировичу Прокопенку;

 • Сергію Петровичу Радченку;

 • Сергію Миколайовичу Савенкову;

 • Володимиру Івановичу Висоцькому;

 • Василю Васильовичу Ільченку;

 • Ігорю Пилиповичу Ковалю;

 • Михайлу Володимировичу Кононову;

 • Юрію Володимировичу Бойку;

 • Юрію Олексійовичу Гайдаю;

 • Михайлу Ігоровичу Рєзнікову;

 • Денису Дмитровичу Шеці;

 • Миколі Григоровичу Находкіну;

 • Геннадію Андрійовичу Мелкову;

 • Олегу Васильовичу Третяку;

 • Валерію Івановичу Григоруку.Дякую за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка