Звіт ндр за 2013 рік кафедра філософських І правових дисциплін госпдоговірна тема Завершені дисертаційні дослідження у 2013 рДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.


ЗВІТ НДР ЗА 2013 рік КАФЕДРА ФІЛОСОФСЬКИХ І ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН


Госпдоговірна темаЗавершені дисертаційні дослідження у 2013 р.

 • Завершено дисертаційне дослідження з теми: «Допомоги і виплати по загальнообов’язковому, державному, соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» (Єфремова Г.В.)

 • Мета: полягає в тому, щоб з урахуванням концептуальних розробок юридичної науки, доктрини права соціального забезпечення, вимог чинного законодавства України та узагальнень практики його застосування визначити особливості, сутність та значення допомог і виплат в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та на цій основі виробити практичні пропозиції та рекомендації щодо їх вдосконалення.

 • Етапи: І. Аналіз теоретичних засад загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 • ІІ. Визначення правового статусу суб’єктів в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

 • ІІІ. Вдосконалення надання допомог і виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

 • Актуальність: Актуальність дослідження допомог і виплат в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування полягає, перш за все, в тому, що наша держава взяла курс на розвиток соціальної рівності, соціальної справедливості, принципу соціального забезпечення своїх громадян на рівні держави. Не менш важливим напрямком є приведення положень вітчизняного законодавства в сфері соціального страхування до міжнародно-правових стандартів.

 • Проблеми соціального страхування населення вже стали предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, Проте, незважаючи на доволі значну кількість вагомих наукових праць, враховуючи нещодавні значні зміни до законодавства України у сфері соціального страхування та ті зміни, які вносяться до нього на сучасному етапі соціальної реформи, можемо стверджувати: ще й дотепер у вітчизняній юридичній науці бракує загальновизнаної концепції надання допомог і виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, не визначено їх особливості.ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 • Навчальний посібник

 • (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України лист № 1/11-16523 від 24.10.2012 р.)

 • Навчальний посібник містить

 • методичні рекомендації щодо

 • організації самостійної роботи студентів

 • з підготовки до практичних занять з

 • дисципліни “Правознавство”, а також

 • сприятиме ефективній організації

 • навчального процесу з набуття навичок

 • роз’язання практичних ситуацій.

 • (20,5 др.арк)

 • (2011-12 н.р. 1 навчальний посібник

 • (13др.арк )МОНОГРАФІЇ

 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЇ

 • Автори: Джабраілов Р.А., Пілігрім Г.С.

 • Мета розробки: Дослідження й обґрунтування нових теоретичних

 • положень та надання практичних рекомендацій з удосконалення

 • правового регулювання концесії.

 • ФЕНОМЕН ОТВЕТСТВЕННОСТИ В МИРЕ ТОТАЛЬНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

 • Автори: Дрожжина С.В., Кальной И.И., Горбань А.В. та ін.

 • Мета розробки: Дослідження трансформації громадського суспільства

 • умовах вгасання національної державності та визначення феномену

 • відповідальності, способів її реалізації в нестандартних умовах

 • суспільства.

 • Усього опубліковано 2 монографії (обсяг 8,72 др.арк);

 • (2011-2012 н.р. 2 монографії (обсяг 13,5 др.арк.)СТАТТІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

 • Куріто О.В. Аксиологическая составляющая образования: социально-философский аспект // Техногенная эра в судьбе человека, общества, мира. Сборник научных трудов. РФ, Ульяновск, 2013. - С. 177-184 (обсяг 0,6 др.арк.);

 • Куріто О.В. Социально-философская методология интеллектуального осмысления феномена образования // Журнал «Научный потенциал», Серия: Вопросы философии. - РФ, Чебоксары, № 3 ( 12), 2013– С. 33-37 (обсяг 0,5 др.арк.);

 • Ширкова І.В. Виховна робота в сфері прав людини у вищих навчальних закладах

 • ЦИТ:412-0887 // Сборник научных трудов SWorld.– Вып.4. – Т.39. – Одесса, 2012. – С.38 – 45. (обсяг 0,5 др.арк.);

 • Романюк О.І. Права на лікарські засоби, як об’єкти інтелектуальної власності ЦИТ: 113-0913 // Сборник научных трудов SWorld.– Вып.1. – Т.27. – Одесса, 2012. – С.50 – 52. (обсяг 0,2 др.арк.);

 • Романюк О.І., Регіня О.О.Формування української державності наприкінці 80-х років та часі незалежності ЦИТ: 312-763 // Сборник научных трудов SWorld.– Вып.3. – Т.18. – Одесса, 2012. – С.12 – 14. (обсяг 0,2 др.арк.);

 • Романюк О.І., Клименко О.С. Роль СБ ООН в реализации принципов мирного разрешения международных споров ЦИТ: 412-1215 // Сборник научных трудов SWorld.– Вып.4. – Т.36. – Одесса, 2012. – С.54-57. (обсяг 0,3др.арк.);

 • УСЬОГО: 6 публікацій (обсягом 2,3 др.арк) (2011-2012 н.р. публікації відсутні)СТАТТІ У КРАЇНАХ СНД

 • Романюк О.І.,.Максимович Ю.І

 • Противодействие недобросовестной

 • конкуренции в сфере интеллектуальной

 • собственности по законодательству

 • Украины // Современный научный

 • вестник. Серия: Право.Философия.Политология

 • РФ, Белгород, 2013. – № 11 (150) – С. 32-37.

 • (обсяг 0,45 др.арк) .

 • Усього: 1 публікація (обсяг 0,45 др.арк)

 • (2011-2012 н.р. 2 публ. (обсяг 0,9 др.арк)СТАТТІ В УКРАЇНІ

 • За звітний період викладачами

 • кафедри було опубліковано 13 статей

 • у фахових виданнях України

 • (обсяг 6,3 др.арк.)

 • (2011-2012 н.р. 15 публікації

 • (обсяг 7,4 др.арк)

 • Загальна кількість: 20 статей

 • (обсяг 9,05 др.арк).

 • (2011-2012 н.р. 17 статей

 • (обсяг 8,3 др.арк)ТЕЗИ У ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ (у далекому зарубіжжі)

 • За звітний період викладачами кафедри опубліковано 21 теза у зарубіжних виданнях

 • (обсяг 3,6 др.арк.). Географія публікацій: Чехія, Болгарія, Польща, Німеччина.

 • (2011-2012 н.р. 51 теза (обсяг 10,84 др.арк)ТЕЗИ В УКРАЇНІ

 • Опубліковано 15 тезисів в Україні (обсяг 2,85 др.арк.). З них опубліковано за результатами

 • міжнародних конференцій 6 робіт, всеукраїнських конференцій 3 роботи, ДонНУЕТ 6 робіт. ( 7

 • науково-методичних публікацій).

 • (2011-2012 н.р. 9 тез (обсяг 1,95 др.арк).ВИСТАВКОВА ТА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

 • На конкурс «Книга Донбасу -2013» , який

 • проводився в рамках XVIII регіонального

 • фестивалю «Преса і книга Донеччини –

 • 2013» представлен навчальний посібник ( з

 • грифом МОНУ, лист № 1/ 11 – 4515 від

 • 04.04.2012 р.) «Інтелектуальна власність»

 • (13 др.арк).

 • (В 2011-12 н.р. участь у конкурсі не

 • приймали).Студентська робота кафедри філософських і правових дисциплін за 2012-2013 н.р.

 • У минулому навчальному році студенти кафедри під керівництвом доцента Романюк О.І.

 • та доцента Одінцової О.О. приймали участь у 2 турі Всеукраїнського конкурсу студентських

 • наукових робіт з інтелектуальної власності.

 • Всього на другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з

 • інтелектуальної власності представлено 4 роботи.

 • (2011-2012 конкурсні роботи відсутні)ПУБЛІКАЦІЇ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ ЗА 2012-13 н.р.

 • Студентами кафедри самостійно опубліковано 20 тезисів (за межами ДонНУЕТ 5 публікацій); (2011-12 році – 10 робіт).

 • В співавторстві з викладачами – 19 тезисів (всі в далекому зарубіжжі); (2011-12 році опубліковано 45 тезисів).

 • В конференціях ДонНУЕТ прийняли участь 24 студента. (2011-12 році участь у конференціях ДоНУЕТ брали 26 студентів).

 • УСЬОГО: 39 публікацій

 • (2011-2012 - 50 публікацій).ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 2011-12 н.р. та 2012-2013 р.
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка