Зв’язок ндр з завданнями реформування Національної академії Демократичне врядуванняДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Зв’язок НДР з завданнями реформування Національної академіїЕтап звітного періоду, запланований технічним завданнямНАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ удосконалено механізми і інструменти вирішення суперечностей розвитку соціогуманітарної сфери, зокрема за такими її напрямами:Апробація результатів НДР

 • Взято участь у

 • -Науково-практичній конференції за міжнародною участю „Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики”, яка відбулась 27 травня 2011 р. (м.Київ, Національна академія державного управління при Президентові України)

 • -Другому теоретико-методологічному семінарі з міжнародною участю «Архетипіка і державне управління: об'єктивне і суб'єктивне, свідоме і несвідоме в процесах соціальної інтеграції та диференціації», 23-30 січня 2011р., Єгипет

 • -Всеукраїнській науково-практичній конференції „Ціннісні виміри політичної діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства”, травень 2011 р., м. Херсон

 • - Круглому столі «Дистанційна освіта в підвищенні кваліфікації фахівців державного управління» в рамках першої науково-практичної конференції за міжнародною участю «Технології дистанційної (електронної) освіти в сучасній державній кадровій політиці», 26.05.2011р., м.Київ, НАДУ

 • - Круглому столі “ Про природу та особливості науки державного управління ” / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 23 березня 2011 р.Апробація результатів НДР (продовження)

 • - Міжнародному тренінгу “ Успішні заходи інноваційної політики – надійний шлях до розбудови наукоємної економіки України ” / проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні” EuropeAid/127694/C/SER/UA, Консорціум з виконання проекту у складі Louis Berger INTRASOFT International SA, LOGOTECH S.A., Advansis Oy and ANCE. – Київ, 13-19 квітня 2011 р.

 • -Міжнародна науково-практичній конференції “ Проблемы и перспективы инновационного развития экономики ”, (Национальная академия наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма, Алушта, 12-16 сентября 2011 г.).

 • - І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми державного управління та державної служби», 22.02.2011 р., Харківський національний економічний університет

 • - Науково-практичній конференції за міжнародною участю „Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика”, ЛРІДУ НАДУ, 8.04.2011р.Апробація результатів НДР (продовження)

 • Науково-практичній конференції „Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації” 29-30 квітня 2011р., Кримський інститут бізнесу

 • XVІ Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Волинський національний університет імені Лесі Українки; Головне управління економіки обласної адміністрації; Луцька міська рада, 24-25.05.2011 р.

 • Міжнародній конференції «Україна на шляху до європейської соціальної держави», Федерація профспілок України; Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні; Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 26.05.2011 р.Практичне впровадження результатів НДР

 • Використання результатів НДР в діяльності органів державної влади

 • - робочою групою МОЗ України з реалізації п. 12.1. Плану заходів МОЗ України та АМН України щодо виконання Державної програми «Дитяча онкологія» на 2006-2010 роки

 • - робочою групою МОЗ України з розробки протоколів надання медичної допомоги дорослому населенню

 • -робочою групою МОЗ України з провадження імунопрофілактики ВПЛПрактичне впровадження результатів НДР

 • - робочою групою МОЗ України з розробки державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я

 • робочою групою МОЗ України з розробки індикаторів якості медичної допомоги та індикаторів реформування системи охорони здоров’я України

 • консультативною радою з розробки проекту Національної концепції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в УкраїніПрактичне впровадження результатів НДР

 • Експертний супровід реалізації:

 • Закону України від 05.10.2000 р. №2017-ІІІ “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”,

 • доручення Президента України від 06.03.2003 р. №1-1/252 (абзац другий, стор.1),

 • доручення Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №14494 (п.2а),

 • доручення Кабінету Міністрів України від 18.12.2003 р. №81186,

 • постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. №960 (п.8),

 • Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002-2011 роки”Практичне впровадження результатів НДР

 • Експертний супровід реалізації:

 • доручення Кабінету Міністрів України від 04.10.2004 р. №29952/359/1-04,

 • доручення Кабінету Міністрів України від 26.04.2008 р. №23887/0/1-08 до протоколу зустрічі Прем’єр-міністра України з представниками профспілок бюджетної сфери від 22.04.2008 р. (п. 34),

 • п. 2.3 Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.08.2007 р. №973 щодо забезпечення реалізації Закону України від 05.10.2000 р. №2017-ІІІ “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”Практичне впровадження результатів НДР для органів державної влади та органами місцевого самоврядування

 • розвроблено і прочитано лекцію “Національна еліта як чинник державотворення”, “Формування національної самосвідомості управлінських кадрів”, які були прочитані у Центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Київської обласної та Київської міської державних адміністрацій

 • прочитано лекцію в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ «Соціальний діалог і управлінські рішення»

 • прочитано доповідь „Методологія розробки індикаторів моніторингу діяльності системи охорони здоров’я та результативності реформ щодо безпеки, якості та доступності медичної допомоги” (22 червня 2011 р.) на засіданні робочої групи МОЗ України з розробки індикаторів якості медичної допомоги та індикаторів реформування системи охорони здоров’я України

 • проведено тематичний семінар «Сучасний стан та проблеми реформування системи соціального захисту населення», Центр підвищення кваліфікації державних службовців і осіб органів місцевого самоврядування КОДА, м.Київ, березень 2011р.Практичне впровадження результатів НДР (продовження) при співпраці з іншими установами

 • Лекція (18.01.2011 р.) на засіданні ради Київської обласної ради професійних спілок на тему: «Через соціальний діалог до гідного життя людини праці»

 • Київський міський центр підготовки та перепідготовки державних службовців

 • Київський обласний центр підготовки та перепідготовки державних службовців

 • Всеукраїнські громадські організації інвалідів „Інститут реабілітації та соціальних технологій”, „Конфедерація громадських організацій інвалідів в Україні”, „Союз організацій інвалідів України”Організація проведення комунікативних заходів

 • Кафедрою організовано проведення науково-методологічного семінару за участю експертів ООН «Роль наукових досліджень у розробленні державної політики щодо подолання негативних наслідків старіння населення України», 5 квітня 2011 р., м.Київ, НАДУВикористання результатів НДР в навчальній діяльності Національної академії

 • Виклання нормативних навчальних дисциплін:

 • - “Державна політика в соціогуманітарній сфері”

 • - “Управління соціальним і гуманітарним розвитком”

 • - “Соціальний розвиток”

 • Виклання навчальних дисциплін спеціалізації:

 • - “Державна політика в сфері праці”

 • “Духовні системи і духовне життя суспільства”

 • Викладання навчальних факультативних дисциплін

 • “Культурна політика держави ”Стан виконання запланованих наукових продуктів відповідно до технічних завдань та паспортів бюджетних програм на 2011 рік

 • Видано:

 • Монографій – 1 “Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2010 рік» (у співавт.)

 • статистично-аналітичні матеріали -31 одиниця ( у співавторстві)

 • 14 статей

 • 22 тез

 • Підготовлено:

 • 20 статей у наукових фахових виданнях

 • 6 тез

 • 200 статей до Енциклопедії державного управлінняОчкувана назва теми НДР на 2012 рік

 • Статусні трансформації в соціальній спільноті державних службовців України

 • Термін виконання - 2 рокиДоповідь завершено

 • Дякуємо за увагу!
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка