“ Науково-методичні основи сучасного уроку української мови в початковій школі ” МетаДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
ТипУрок


“ Науково-методичні основи сучасного уроку української мови в початковій школі ”


 • Мета:

 • Розкрити сучасні підходи до типології та структури уроків мови у початковій школі.

 • З’ясувати особливості уроків за характером мовного матеріалу та за дидактичною метою.

 • Прогностичний результат: поглибити та систематизувати знання про типи уроків української мови в початкових класах, їх особливості.План роботи семінару

 • Спостереження й аналіз уроку ”Однорідні члени речення “

 • Біла Л.Й. – учитель ЗОШ № 86

 • Типи уроків вивчення української мови за характером мовного матеріалу.

 • Петрик О.В. – ст. викладач кафедри дошкільної і початкової освіти

 • Особливості уроків різних типів вивчення української мови в початкових класах.

 • Петрик О.В. – ст. викладач кафедри дошкільної і початкової освітиТипи уроків за характером мовного матеріалу

 • навчання грамоти

 • вивчення мовних тем

 • читання

 • розвитку мовленняУроки навчання грамоти

 • Урок читання у добукварний період.

 • Урок письма у добукварний період.

 • Урок вивчення нового звука і букви (читання букварний період).

 • Урок закріплення вивченого звука і букви (читання).

 • Урок вивчення нової букви (письмо).

 • Урок читання у післябукварний період.

 • Урок письма у післябукварний періодТипи уроків вивчення мовних тем

 • Урок засвоєння нових знань.

 • Урок осмислення знань і формування на їх основі вмінь і навичок.

 • Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

 • Урок спеціального повторення.

 • Комбінований.

 • Урок аналізу результатів контролю навчальних досягнень

 • Уроки контролю навчальних досягнень:

  • контролю мовної теми;
  • контролю орфографічних умінь і навичок.


Типи уроків читання

 • класного

 • Урок вивчення нового твору.

 • Урок узагальнення і систематизації.

 • позакласного

 • Урок роботи з дитячою книгою

 • Урок позакласного читання початкового періоду.

 • Урок позакласного читання основного періоду.Уроки розвитку мовлення

 • Урок написання твору.

 • Урок написання переказу.

 • Комбінований.Урок читання у добукварний період

 • 1. Організація класу до роботи.

 • 2. Оголошення теми, завдань уроку.

 • 3. Повторення раніше вивченого. (Бесіда, дидактичні ігри)

 • 4. Формування мовних уявлень.

 • 5. Закріплення уявлень.

 • 6. Підсумок уроку.Структура уроку письма в добукварний період

 • 1.Організація класу до роботи.

 • 2.Оголошення теми, завдань уроку.

 • 3. Повторення раніше вивченого.

 • 3.1. Дидактичні ігри. Розповіді дітей.

 • 3.2. Вправи на закріплення знань про раніше вивчене

 • 4. Підготовчі вправи.

 • 4.1. Пальчикова гімнастика

 • 4.2. Штрихування.

 • 5. Повідомлення теми уроку.

 • 6. Формування нових умінь.

 • 6.1. Показ написання (на дошці) з коментарем.

 • 6.2. Самостійне написання.

 • 7. Фізхвилинка (Виконати 3-4 вправи).

 • 8. Тренувальні вправи.

 • 9. Підсумок уроку.Структура уроку вивчення нового звука і букви

 • Артикуляційно-слухові вправи

 • (у визначеній послідовності).

 • 1.1. Виділення звука.

 • 1.2. Вимовляння і спостереження за його артикуляцією.

 • 1.3. Віднесення виучуваного звука до голосного чи приголосного.

 • 1.4. Впізнавання звука у словах, названих учителем (вихователем).

 • 1.5. Добір дітьми слів з виучуваним звуком.

 • 1.6. Синтетичні, аналітичні, аналітико-синтетичні звукові вправи.2. Ознайомлення з буквою.

 • 2.1. Показ букви.

 • 2.2. Засвоєння образу букви (називання предметів, що схожі на букву; називання букв, на які схожа виучувана; розфарбування букв; маніпуляції тощо).

 • 2.3. Розміщення букви в набірному полотні.

 • 2.4. Друкування великої і малої літер (1 рядок).3. Вправи з читання.

 • 1.1. Читання складів:

 • - зразкове читання;

 • - індивідуальне читання дітьми;

 • - напівголосне, хорове читання;

 • - читання “ланцюжком”.

 • 1.2. Читання слів:

 • - зразкове читання, пояснення і уточнення значень слів;

 • - напівголосне читання дітьми;

 • - індивідуальне голосне читання дітьми;

 • - вибіркове читання;

 • - читання “ланцюжком”. • 1.3. Читання речень:

 • - читання речення вчителем;

 • - перевірка розуміння;

 • - напівголосне читання;

 • - читання “ланцюжком”.

 • 1.4. Читання тексту:

 • - підготовка до сприймання (розгляд малюнка);

 • - читання вчителем (вихователем);

 • - перевірка сприймання; • - голосне індивідуальне читання учнями;

 • - бесіда за змістом прочитаного;

 • - напівголосне читання;

 • - вибіркове читання;

 • - читання “ланцюжком”;

 • - інтонаційне читання (за потреби).

 • 4. Розвиток зв’язного мовлення. (Розповідь за малюнком, розповідь за прочитаним, розповідь за аналогією, словниково-логічні вправи тощо).

 • 5. Підсумок уроку.Структура уроку закріплення звуків і букви

 • 1. Організація класу до роботи.

 • 2. Оголошення теми, мети уроку.

 • 3. Повторення раніше вивченого.

 • 4. Вправи з читання.

 • 5. Вправи з розвитку мовлення.

 • 6. Підсумок уроку.Структура уроку вивчення нової букви (письмо)

 • 1. Організація класу до роботи.

 • 2. Зв’язок уроку письма з уроком читання.

  • 2.1. Повторення раніше вивченого.
  • 2.2. Аналітичні і синтетичні (звукові, буквені) вправи.
 • 3. Оголошення теми, мети уроку.

 • 4. Розгляд зразка писаної літери.

 • 4.1. Порівняння з друкованою. Аналіз будови літери з переліком її елементів.5. Засвоєння рухового образу літери.

  • 5.1. Показ написання букви вчителем на дошці з коментуванням.
  • 5.2. Створення рухового образу (письмо в повітрі, мокрим пензликом, обведення пальцями випуклого зразка букви)
  • 5.3. Обведення зразка літери в зошиті, написання за пунктирними лініями.


6.Вправи з письма.

  • 6.1. Написання літер.
  • 6.1.1. Написання трьох літер самостійно.
  • 6.1.2. Аналіз помилок.
 • Фізхвилинка

 • 6.1.3. Дописування рядка літери.

 • 6.2. Написання з’єднань.

 • 6.2.1. Аналіз з’єднання (верхнє, середнє, нижнє).

 • 6.2.2. Показ написання учителем на дошці з коментуванням.

 • 6.2.3. Самостійне написання учнями.

 • 6.3. Написання слів.

 • 6.3.1. Звуковий аналіз слова (виділеного з тексту, відгадки до загадки, дібраного самостійно тощо).

 • 6.3.2. Показ написання слова вчителем з коментуванням з’єднань.

 • 6.3.3. Самостійне написання учнями.

 • Фізхвилинка  • 6.4.Написання речення.
  • 6.4.1. Аналіз речення.
  • 6.4.2. Написання речення учнями (списування, письмо на слух, самодиктант тощо).
  • 6.4.3. Перевірка написаного.
  • 6.5. Різні види вправ (списування, диктанти (звуків, складів, слів, речень), малюнкові самодиктанти, письмо по пам’яті тощо).
 • 7. Підсумок урокуУрок засвоєння нових знань

 • 1. Організація учнів до роботи.

 • 2. Актуалізація опорних знань.

 • 3. Мотивація навчальної діяльності.

 • 4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 • 5. Сприймання і усвідомлення нових знань.

 • 5.1. Спостереження й аналіз мовних явищ під керівництвом учителя з метою виділення істотних ознак, закономірностей.

 • 5.2.Узагальнення істотних ознак чи закономірностей, введення терміна (формулювання правила; складання узагальнювальних схем, таблиць ).

 • 5.3.Уточнення суті ознак (повторення вивченого правила; коментування узагальнювальних схем, таблиць; аналіз нових прикладів). • Осмислення нових знань у процесі практичної діяльності (формування умінь користуватись новими знаннями у процесі виконання різноманітних вправ – колективних, з коментуванням, конструктивні, міркування на мовну тему ).

 • Домашнє завдання (пояснення домашнього завдання і способу його виконання; запис у щоденники).

 • Підсумок уроку.Урок осмислення знань і формування на їх основі умінь і навичок

 • 1. Організація учнів до роботи.

 • 2. Актуалізація опорних знань.

 • 3. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 • 4. Тренувальні вправи на осмислення знань, формування умінь та навичок (за певною системою з поступовим ускладненням форм роботи, зростанням самостійності і творчої активності учнів).

 • 5. Вправи з розвитку зв’язного мовлення (активізація вивчених граматичних форм, термінів – складання розповідей; описів; міркувань, і на мовну тему зокрема; мовних казок тощо).

 • 6. Домашнє завдання.

 • 7. Підсумок уроку.Структура уроку узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок

 • 1. Організація класу.

 • 2. Мотивація навчальної діяльності на уроці.

 • 3. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 • 4. Узагальнення й систематизація найважливіших теоретичних відомостей з теми (повторювально-узагальнювальна бесіда; відтворення узагальнювальних схем, таблиць).

 • 5. Комплексні вправи (на доведення правильності виконання дій, розумових операцій; мовні розбори).

 • 6. Творчі вправи.

 • 7. Домашнє завдання.

 • 8. Підсумок уроку.Структура уроку спеціального повторення

 • 1. Організація класу.

 • 2. Мотивація навчальної діяльності на уроці.

 • 3. Повторення теоретичних, усний аналіз прикладів, щ ілюструють теоретичні положення.

 • 4. Тренувальні вправи (вправи, що сприяють відтворенню раніше вивченого і повторенню правил).

 • 5. Вправи з розвитку зв’язного мовлення.

 • 6. Домашнє завдання.

 • 7. Підсумок уроку.Уроки контролю навчальних досягнень Контроль мовної теми

 • 1. Організація учнів до роботи.

 • 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 • 3. Ознайомлення із завданнями, визначення вимог до учнів, до способу виконання роботи.

 • 4. Самостійне виконання контрольної роботи.

 • 5. Збір робіт.

 • 6. Відповіді на запитання, які виникли у школярів.

 • 7. Визначення завдань, пов’язаних з наступним аналізом контрольної роботи.Контроль орфографічних умінь і навичок

 • 1. Організація учнів до роботи.

 • 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 • 3. Підготовча робота:

 • 3.1.Читання тексту диктанту.

 • 3.2. Перевірка розуміння змісту тексту.

 • 3.3. Коментування слів, написання яких не вивчали.

 • 4. Контрольний диктант.

 • 4.1. Читання речення учителем.

 • 4.2. Читання речення за синтагмами і запис учнями.

 • 4.3. Перевірка написання речення.(Так до кінця весь текст)

 • 4.4. Читання тексту диктанту в цілому, перевірка учнями.

 • 5. Збір зошитів на перевірку.

 • 6. Відповіді на запитання учнів.

 • 7. Визначення завдань, пов’язаних з наступним аналізом роботи.Урок аналізу результатів контролю навчальних досягнень

 • 1. Організація класу.

 • 2. Мотивація навчальної діяльності на уроці.

 • 3. Перевірка домашнього завдання.

 • 4. Загальна характеристика результатів навчальних досягнень:

  • - загальна кількість робіт, виконаних на 12 б. – … , 11 б. – …, і далі;
  • - аналіз позитивних сторін, зрушень в роботах окремих учнів;
  • - аналіз типових недоліків у роботах.
 • 5. Робота над типовими помилками:

  • - повторення правил, пояснення орфограм;
  • - запис аналогічних прикладів.
  • - складання речень зі словами, в яких допущено помилки, чи
  • речень певних структур, в яких припущено пунктуаційних помилок.
 • 6. Робота над індивідуальними помилками (виконання індивідуальних завдань (за картками, з допомогою учнів-консультантів).

 • 7. Підсумок уроку.Орієнтовні структури уроків написання переказу

 • 1.Організація класу до роботи.

 • 2.Оголошення теми і мети уроку.

 • 3.Підготовча робота.

 • 4.Сприймання тексту.

 • 5.Бесіда за змістом тексту.

 • 6.Складання плану.

 • 7.Словниково-стилістична робота.

 • 8.Усний переказ (за частинами і в цілому).

 • 9.Словниково-орфографічна робота.

 • 10.Самостійний письмовий переказ. • 1. Попередня роззосереджена підготовка до переказу.

 • 2. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, завдань уроку.

 • 3. Сприймання тексту ( зорове, слухове, зорово-слухове).

 • 4. Аналіз тексту в єдності змісту, мови і композиції.Складання плану, добір робочих матеріалів.

 • 5. Написання переказу на чернетках.

 • 6. Редагування (колективне, самостійне, учителем).

 • 7. Створення удосконаленого варіанту переказу. Написання у зошиті.

 • 8. Перевірка і аналіз робіт.Орієнтовні структури уроків написання творів

 • 1. Організація класу до роботи.

 • 2. Оголошення теми, завдань уроку.

 • 3. Підготовча робота.

 • 4. Бесіда за змістом малюнка / за результатами спостережень, за темою/.

 • 5. Складання плану.

 • 6. Словниково-стилістична робота.

 • 7. Усне складання творів.

 • 8. Словниково-орфографічна робота.

 • 9. Самостійне написання творів.

 • 10. Заслуховування і аналіз кількох робіт.

 • 11. Підсумок уроку.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка