• Закон України "Про банки і банківську діяльність"Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.

Безготівкові платежі між суб'єктами підприємницької діяльності здебільшого не можуть бути завершені в межах одного банку, тобто без розрахунків між установами, що їх виконують.

 • Безготівкові платежі між суб'єктами підприємницької діяльності здебільшого не можуть бути завершені в межах одного банку, тобто без розрахунків між установами, що їх виконують.

 • Отже, всі розрахунки за угодами суб'єктів підприємницької діяльності, рахунки яких відкриті в різних банках, є міжбанківськими розрахунками.

 • Міжбанківські розрахунки являють собою систему організації та здійснення платежів за грошовими вимогами та зобов'язаннями, що виникають між банківськими установами.У цілому платіжна система України складається на поточний момент з таких компонентів:

 • У цілому платіжна система України складається на поточний момент з таких компонентів:

 • - система електронних міжбанківських переказів Національного банку України,

 • - системи автоматизації роботи банків «Операційний день банку»,

 • - внутрішні платіжні системи комерційних банків,

 • - системи «клієнт-банк»,

 • - система масових електронних платежів з використанням карток.

 • Основними законодавчими актами України, що стали правовою основою для розробки, впровадження та функціонування СЕП є:

 • •  Закон України "Про банки і банківську діяльність";

 • •  Закон України "Про Національний банк України";

 • •  Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні"

 • •  Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах".Частина міжбанківських розрахунків призначена для здійснення економічних зв'язків між кредитними та фінансовими установами, зокрема для:

 • Частина міжбанківських розрахунків призначена для здійснення економічних зв'язків між кредитними та фінансовими установами, зокрема для:

 • - розміщення грошових коштів у формі депозитів і кредитів;

 • - переобліку векселів;

 • - отримання кредитів центрального банку в порядку рефінансування;

 • - купівлі та продажу цінних паперів, включаючи державні.

 • Міжбанківські розрахунки обслуговують також різноманітні зовнішньоекономічні зв'язки, що виникають у процесі експорту-імпорту товарів та послуг, капіталів і міграції робочої сили.Будь-якому учасникові економічного процесу недоцільно тримати великі суми готівкою або у вигляді банківського депозиту до запитання для виконання своїх зобов'язань за платежами на випадок можливого несвоєчасного надходження коштів. Господарюючим суб'єктам вигідніше користуватися платіжними послугами банків, які можуть надати позики у разі нестачі коштів, що виникає внаслідок їх несвоєчасного надходження. Зі свого боку, банки завжди мають бути спроможними виконати платіжні доручення своїх клієнтів.

 • Будь-якому учасникові економічного процесу недоцільно тримати великі суми готівкою або у вигляді банківського депозиту до запитання для виконання своїх зобов'язань за платежами на випадок можливого несвоєчасного надходження коштів. Господарюючим суб'єктам вигідніше користуватися платіжними послугами банків, які можуть надати позики у разі нестачі коштів, що виникає внаслідок їх несвоєчасного надходження. Зі свого боку, банки завжди мають бути спроможними виконати платіжні доручення своїх клієнтів.Згідно з нормативними актами Національного банку міжбанківські розрахунки на території України можуть здійснюватись:

 • Згідно з нормативними актами Національного банку міжбанківські розрахунки на території України можуть здійснюватись:

 • через систему електронних платежів Національного банку України,

 • внутрішньобанківську платіжну систему,

 • прямі кореспондентські відносини між банками (за наявності дозволу регіонального управління НБУ за місцем відкриття кореспондентського рахунку).Кореспондентський рахунок це рахунок, який відкривається банку (філії) для обліку коштів та проведення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного договору.

 • Кореспондентський рахунок це рахунок, який відкривається банку (філії) для обліку коштів та проведення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного договору.

 • Кореспондентський рахунок ЛОРО - кореспондентський рахунок, який відкриває комерційний банк банку-кореспонденту в себе та за яким комерційний банк здійснює операції списання і зарахування коштів згідно з чинним законодавством України та укладеним договором. Відповідно у банку-кореспондента цей рахунок є кореспондентським рахунком НОСТРО.

 • Консолідований кореспондентський рахунок - об'єднання коштів комерційного банку та його філій (або певної кількості філій) на кореспондентському рахунку, відкритому в територіальному управлінні Національного банку України з метою роботи банку (філії) в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.Система електронних платежів Національного банку України - це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розрахунків в електронній формі між банківськими установами та їх філіями як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків один перед одним на території України.

 • Система електронних платежів Національного банку України - це загальнодержавна платіжна система, яка забезпечує здійснення розрахунків в електронній формі між банківськими установами та їх філіями як за дорученнями клієнтів банків, так і за зобов'язаннями банків один перед одним на території України.

 • Розрахунковий документ в електронному вигляді - документ визначеного формату, що містить установлені реквізити і несе інформацію про рух коштів, має форму електронних записів, обов'язково захищений криптографічними методами захисту інформації, передається засобами телекомунікаційного зв'язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файлу.

 • Електронний міжбанківський переказ - міжбанківський переказ, що виконаний з використанням міжбанківських електронних розра­хункових документів із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації про рух коштів.Основними завданнями системи міжбанківських розрахунків є:

 • Основними завданнями системи міжбанківських розрахунків є:

 • - задоволення потреб економіки, що реформується і розвивається;

 • - удосконалення кредитно-монетарної політики, яку проводить НБУ, завдяки отриманню оперативної та точної інформації про переміщення грошових коштів і стан кореспондентських рахунків,

 • - виконання міжбанківського етапу всіх видів безготівкових розрахунків,

 • - мінімізація часу на виконання міжбанківських розрахунків та на обіг грошових коштів,

 • - високий рівень безпеки міжбанківських розрахунків, надання широкого спектра послуг для користувачів,

 • - високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку та контролю;

 • - мінімізація вартості банківського посередництва шляхом оптимізації платіжних засобів і раціоналізації систем.Основними функціями СЕП НБУ є:

 • Основними функціями СЕП НБУ є:

 • • проведення розрахунків між банками України в національній валюті країни та в інших іноземних валютах,

 • • ефективне використання тимчасово вільних ресурсів банків,

 • • контрольні функції Національного банку щодо стану кореспондентських рахунків комерційних банків,

 • • надання інформаційних послуг учасникам розрахунків,

 • • обмін екстреною інформацією стосовно проведення розрахунків,

 • •  забезпечення надійності розрахунків,

 • • багатоступеневий контроль за достовірністю даних на всіх стадіях розрахунків,

 • • багаторівневий захист інформації від несанкціонованого доступу, використання, викривлення та фальсифікації на всіх стадіях обробки,

 • • надання НБУ механізму впливу на порушників чинного законодавства та норм банківської діяльності методом обмеження їх обслуговування у СЕП.СЕП НБУ побудована як деревоподібна мережева структура рис.1.

 • СЕП НБУ побудована як деревоподібна мережева структура рис.1.

 • На нижньому рівні СЕП розташовані банки - учасники електронних розрахунків. Середній рівень СЕП представлений мережею регіональних розрахункових палат (РРП).

 • Регіональна розрахункова палата - структурний підрозділ територіального управління Національного банку України, який обслуговує в СЕП банки відповідного банківського (віртуального банківського) регіону. На верхньому рівні СЕП міститься Центральна розрахункова палата (ЦРП) НБУ

 • Центральна розрахункова палата НБУ - установа Національного банку України, яка забезпечує функціонування СЕП у цілому, ведення бази даних для інформаційно-пошукової системи (ІПС) щодо електронних міжбанківських розрахунків, виконаних через СЕП, а також: здійснює функції РРП для банківських установ м Києва та Київської області, обслуговує інші віртуальні банківські регіони.

Банківський день у СЕП — позначений календарною датою проміжок часу протягом якого виконуються технологічні операції пов 'язані з проведенням розрахункових документів в електронному вигляді через СЕП, за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відображаються на кореспондентських рахунках банків у територіальному управлінні Національного банку України на ту саму дату.

 • Банківський день у СЕП — позначений календарною датою проміжок часу протягом якого виконуються технологічні операції пов 'язані з проведенням розрахункових документів в електронному вигляді через СЕП, за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відображаються на кореспондентських рахунках банків у територіальному управлінні Національного банку України на ту саму дату.

 • Операційний день - частина робочого дня банківської установи, регламентована внутрішнім режимом и роботи, у межах якої банківська установа має змогу здійснювати передавання, оброблення та приймання розрахункових документів в електронному вигляді.

 • Операційний час - регламентований внутрішнім режимом роботи банківської установи час роботи з клієнтами (у межах операційного дня), особливість якого полягає в тому, що всі розрахункові документи, прийняті банківською установою протягом цього часу мають бути виконані, тобто оброблені, передані в банк одержувача (платника), оформлені бухгалтерськими проведеннями за відповідними рахунками у той самий робочий день.Система електронних платежів складається з:

 • Система електронних платежів складається з:

 • - прикладного програмного забезпечення,

 • - телекомунікаційного середовища,

 • - засобів захисту інформації.

 • У свою чергу, прикладне програмне забезпечення СЕП НБУ складається з:

 • програмно-технічних комплексів автоматизованих робочих місць (АРМ) СЕП призначених вчасне дія виконання розрахунків ;

 • системи резервування роботи СЕП призначеної дія забезпечення поновлення роботи СЕП у разі збоїв відмов обладнання або інших надзвичайних ситуацій;

 • інформаційно-пошукової системи, призначеної для одержання довідкової інформації про проходження платежів.Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів - автоматизованих робочих місць (АРМ), що відповідають трьом рівням структури СЕП:

 • Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів - автоматизованих робочих місць (АРМ), що відповідають трьом рівням структури СЕП:

 • центральна розрахункова палата - АРМ-1, АРМ ІПС,

 • регіональні розрахункові палати - АРМ-2,

 • банківські установи - учасники СЕП - АРМ-НБУ.Рівень ЦРП обслуговується програмно-технічним комплексом АРМ-1, що призначений для управління роботою РРП у масштабах України і функціонально виконує:

 • Рівень ЦРП обслуговується програмно-технічним комплексом АРМ-1, що призначений для управління роботою РРП у масштабах України і функціонально виконує:

 • перевірку правильності та узгодженості функціонування РРП,

 • синхронізацію роботи СЕП, тобто визначає час виконання учасниками основних операцій,

 • контроль та балансування міжрегіональних оборотів,

 • захист системи від несанкціонованого втручання, надання звітної інформації в цілому по системі,

 • виявлення аварійних ситуацій та спроб несанкціонованого доступу.Банківський регіон - сукупність комерційних банків або їх філій - учасників СЕП, які мають кореспондентські рахунки в одному регіональному управлінні Національного банку України або здійснюють розрахунки за консолідованим кореспондентським рахунком, відкритим у цьому управлінні.

 • Банківський регіон - сукупність комерційних банків або їх філій - учасників СЕП, які мають кореспондентські рахунки в одному регіональному управлінні Національного банку України або здійснюють розрахунки за консолідованим кореспондентським рахунком, відкритим у цьому управлінні.

 • Віртуальний банківський регіон - сукупність комерційних банків та філій банків, які обслуговуються одним програмно-технічним комплексом АРМ-2 СЕП НБУ.

 • Внутрішньобанківська платіжна система (ВПС) - програмно-технічний комплекс із власними засобами захисту інформації, який експлуатується комерційним банком та його філіями і використовується для здійснення розрахунків між учасниками цієї системи, а також: забезпечує взаємодію з СЕП, у тому числі з ІПС. Транспортні потреби системи можуть забезпечуватися системою електронної пошти Національного банку України (ЕП НБУ), власними чи загального користування засобами телекомунікації тощо.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка