0,9% ввп, наука дійсно починає впливати на розвиток економіки, тобто включається її економічна функція. Світовий досвід свідчить, що лише при витратах на науку, які перевищують 0,9% ввпДата конвертації29.12.2016
Розмір446 b.
#15788

Світовий досвід свідчить, що лише при витратах на науку, які перевищують 0,9% ВВП, наука дійсно починає впливати на розвиток економіки, тобто включається її економічна функція.

 • Світовий досвід свідчить, що лише при витратах на науку, які перевищують 0,9% ВВП, наука дійсно починає впливати на розвиток економіки, тобто включається її економічна функція.

 • Відповідно до Лісабонської стратегії, ЄС планує фінансування науки в обсязі не менше 3% від ВВП. (У Швеції цей показник складає 4% ВВП).

 • Китай запланував підвищити витрати на науку з 1,75% ВВП у 2010 році до 2,2% ВВП в 2015 році.

В 2011 - 2013 роках бюджетне фінансування науки в Україні впало нижче за 0,3% ВВП.

 • В 2011 - 2013 роках бюджетне фінансування науки в Україні впало нижче за 0,3% ВВП.

 • При цьому фінансування університетської науки у 2013 році скорочене в абсолютних цифрах на 11%.

 • Україна сумарно витрачає на дослідження у 500 разів менше коштів, ніж США, і в 30 разів менше, ніж Росія.

 • Ускладнюючим чинником є ​​і те, що в даний час лише близько 10% українських компаній здійснюють якісь наукові або технологічні дослідження.

7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

 • 7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

 • 7.1. ВНЗ здійснюють науково-технічне співробітництво з навчальними закладами, організаціями, фірмами та фондами зарубіжних країн, інші види наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства України.

 • 7.2. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ВНЗ спрямовано на:

 • - залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів, укладання та виконання угод про співробітництво із закордонними університетами, фірмами, фондами та іншими організаціями на проведення досліджень і розробок;

 • - залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і грантів для фінансування ННТД у ВНЗ України; Стаття 3. Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки i техніки на період до 2020 року:

 •  Стаття 3. Визначити пріоритетними напрямами розвитку науки i техніки на період до 2020 року:

 • 1) фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соцiально-економiчного, суспiльно-полiтичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у свiтi та сталого розвитку суспільства i держави;

 • 2) iнформацiйнi та комунiкацiйнi технології;

 • 3) енергетика та енергоефективнiсть;

 • 4) раціональне природокористування;

 • 5) науки про життя, нові технології профілактики та лакування найпоширеніших захворювань;

 • 6) нові речовини i матеріали.Політика, спрямована на співпрацю в області науки та технологій з ЄС, базується на наступних стратегічних документах:

 • Політика, спрямована на співпрацю в області науки та технологій з ЄС, базується на наступних стратегічних документах:

  • Договір про співпрацю ЄС та України в області науки та технологій;
  • План дії ЄС та України;
  • Європейська політика добросусідства.
2009 рік увійшов до історії, як рік започаткування Європейської політики добросусідства.

 • 2009 рік увійшов до історії, як рік започаткування Європейської політики добросусідства.

 • Головним очікуваним результатом від даної ініціативи з точки зору як Європейського Союзу, так і їх партнерів, є наближення цих країн до стандартів Європейського Союзу. • Європейський науково-дослідний простір (ERA)

 • Концепцію Європейського науково-дослідного простору можна охарактеризувати як «науково-інноваційний» еквівалент європейського «внутрішнього ринку» товарів, капіталу, послуг та кадрів.

 • Мета: підвищити конкурентоздатність європейських науково-дослідних інститутів шляхом залучення їх до спільної роботи через:

 • інтеграцію наукових ресурсів Європейського союзу;

 • багатонаціональне співробітництво в області науки, досліджень та інновацій;

 • підвищення мобільності працівників розумової праці та поглиблення багатостороннього співробітництва між науково-дослідними закладами держав-членів ЄС;

 • співробітництво з іншими країнами світу.Європейські РП долають перешкоди:

 • Європейські РП долають перешкоди:

 • Між країнами:

  • багатонаціональний склад консорціумів
  • дослідники з будь-якої країни світу можуть взяти участь
  • Координація національних програм фінансування
 • Між різними видами організацій: університети, науково-дослідні центри, малий та середній бізнес, великі компанії, тощо.

 • Між науковими дисциплінами: більше уваги приділяється міждисциплінарним дослідженням

 • Розвивають мобільність: Стипендії Марії Кюрі для дослідників та приймаючих закладівThe general terms and agreements of the Memorandum of Understanding cover such issues as:

 • The general terms and agreements of the Memorandum of Understanding cover such issues as:

  • changes in participation rights on association,
  • status of Ukraine in the various management committees of FP7,
  • the financial conditions.
 • In terms of the amount of the financial contribution, the amount to be paid per year is based on a proportionality factor (PF) calculated on the following basis:

 • PF = GDP at market prices of Ukraine / GDP at market prices for EU27

 • The amount to be paid per year is then calculated by applying the proportionality factor to the budget of the financial year in question.

 • Ukraine is an International Cooperation Partner Country (ICPC) in FP7 and has full access to the Programme with financing offered to Ukrainian research entities on the same terms and conditions as those from EU Member States.

80 мільярдів євро від Європейської Комісії для фінансування наукової та інноваційної програми (2014-2020)

  • 80 мільярдів євро від Європейської Комісії для фінансування наукової та інноваційної програми (2014-2020)
  • Ключова частина стратегії «Європа 2020», Інноваційний союз & Європейський науково-дослідницький простір:
   • Відповідь на економічну кризу для інвестування у майбутні робочі місця та наступний розвиток
   • Увага до занепокоєння людей питаннями засобів існування, безпеки і навколишнього середовища
   • - Зміцнення глобальної позиції ЄС в науково-дослідницькій, інноваційній та технічній сферах
MPAM EU-PC Double Degree Master Program in Automation/Mechatronics (ФІОТ)

 • MPAM EU-PC Double Degree Master Program in Automation/Mechatronics (ФІОТ)

 • EIMAST Establishing Modern Master-level Studies in Industrial Ecology (ФЕА)

 • UNIQTOOL Implementing Tools and Policies for Quality Work at Institutional Level (ІПСА)  

 • CREDO Creation of Third Cycle Studies - Doctoral Programme in Renewable Energy and Environmental Technology (ДНР)

 • CENEAST Reformation of the Curricula on Built Environment in the Eastern Neighboring Area (ІЕЕ)

 • IHSITOP Innovation hybrid strategy of IT-outsourcing partnership with enterprises (ІПСА)

Участники проекта: Политехника Лодзская, Политехника Вроцлавская; Гентский университет; Centre National de la Recherche Sciwntifique (Тулуза); Львовская политехника (Львов) и НТУУ «Киевский политехнический институт» (Киев).

 • Участники проекта: Политехника Лодзская, Политехника Вроцлавская; Гентский университет; Centre National de la Recherche Sciwntifique (Тулуза); Львовская политехника (Львов) и НТУУ «Киевский политехнический институт» (Киев).

 • Финансирование проекта начиналось с апреля 2011 года в Рамках схемы PEOPLE: «Marіe Curіe Actіons, Іnternatіonal Research Staff Exchange Scheme (ІRSES)».

 • Шесть главных целей проекта:

 • развитие новой методологии проектирования микро-электронно-механических систем (МЭМС), которая объединит проектные усилия международной распределенной команды исследователей;

 • методы проектирования структуры, архитектуры и компонентов МЭМС специального назначения;

 • выбор средств проектирования и моделирование МЭМС;

 • разработка математических моделей для механических, электрических, тепловых, оптических и других компонентов МЭМС на системном и физическом уровнях проектирования;

 • моделирование и проверка моделей, которые создаются для устройств МЭМС, с помощью инструментария автоматизированного проектирования (CAD);

 • проектирование технологических масок для производства устройств МЭМС;

 • разработка проектной продукции и документации и их использование для образовательных целей.

 • Продолжительность проекта 36 месяцев, общая стоимость 399000 EUR.

 • Часть НТУУ «КПИ» составляет 68400 EUR, предназначенных на поддержку зарубежных командировок и стажировку участников проекта на протяжении 36 месяцев.

SI Scholarship

 • SI Scholarship

 • Швецький інститут кожного року фінансує близько 400 стипендій для студентів та дослідників, які приїжджають до Швеції щоб реалізувати свої цілі у шведському університеті або університетському коледжі.

 • Bilateral scholarship

 • Двостороння стипендія розроблена програмою обміну, яка базується на формальних та неформальних угодах між Швецією та іншими країнами, завдяки чому іноземні студенти та дослідники отримують сприятливу можливість навчатися у Швеції.

 • Erasmus Munds in Sweden

 • Робить можливість отримання європейської освіти більш доступною для решти світу, надаючи стипендії для студентів не з Європи та беручи участь у програмах відбору. Деякі з цих обраних програм включають шведські інститути.Guest Scholarship program

 • Guest Scholarship program

 • Для аспірантів, кандидатів наук та студентів зі шведської мови та літератури GSP, відкрита для представників з усіх країн, за виключенням скандинавських країн (Швеція, Данія, Фінляндія, Ісландія та Норвегія).

 • Master in Sweden for East Europe

 • Програма відкрита для претендентів з Албанії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Боснії, Грузії, Киргизстану, Косово, колишньої Югославської Республіки Македонії, Молдови, Чорногорії, Сербії, Таджикистану та України.

 • Visby program

 • Для навчальних закладів та окремих осіб з Естонії, Латвії, Литви та Польщі, Білорусії, України, Росії. Гранди присуджуються на проекти і по окремим стипендіям.Мета:

 • Мета:

 • Головна мета програми VISBY полягає у зміцненні співпраці та створенні мереж між Швецією та Білоруссю, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Росією та Україною в галузі освіти та наукових досліджень.

 • Цільові групи

 • Програма надає можливість аспірантам (дослідникам) проводити дослідження в шведських університетах за всіма науковими напрямами.

 • Кандидати наук мають можливість відвідати шведські університети для продовження наукових досліджень.

 • Необхідну інформацію можна знайти на сайті www.si.se.2003-2004 рр. Проект: Інструментарій для проблемно-орієнтованого навчання в навчальних планах інженерних напрямків;

 • 2003-2004 рр. Проект: Інструментарій для проблемно-орієнтованого навчання в навчальних планах інженерних напрямків;

 • 2005-2006 рр. Проект: Virtual Integrated University System (VIUS)

 • 2006-2007 рр. Проект: Virtual Integrated University System (VIUS II)

 • Партнери: Стокгольмський університет, Таллінський Технічний Університет, Санкт-Петербурзький Технічний Університет.

 • 2007 рік. Літня школа за гендерною проблематикою в Швеції: участь студента з НТУУ “КПІ”.

 • 2009-2010 рр. Проект: Тонкі металеві плівки: взаємодія структурної дифузії та границь.

 • Партнер: Університет м-та Уппсала

Fulbright Graduate Student Exchange Program 

 • Fulbright Graduate Student Exchange Program 

 • Fulbright Faculty Development Program

 • International Fulbright Science and Technology Award

 • Fulbright Scholar Program

 • Fulbright-Kennan Program

 • Fulbright New Century Scholars Program

 • Fulbright Scholar-in-Residence Program

 • U.S. Fulbright Scholar Program

 • Fulbright Specialists Programдля студентів старших курсів та випускників ВНЗ

 • для студентів старших курсів та випускників ВНЗ

 • Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра.для молодих викладачів та дослідників

 • для молодих викладачів та дослідників

 • Проведення досліджень в університетах США впродовж одного академічного року.У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом:

 • У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом:

 • викладачі;

 • аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня;

 • кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту);

 • адміністратори вищих навчальних закладів;

 • співробітники науково-дослідних установ;

 • журналісти;

 • фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи;

 • спеціалісти у сфері управління культурою;

 • працівники громадських організацій (НДО).для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту

 • для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту

 • Проведення досліджень в університетах США тривалістю від 3 до 9 місяців.У конкурсі можуть брати участь

 • У конкурсі можуть брати участь

 • кандидати та доктори наук;

 • діячі культури,

 • фахівці з бібліотекарства,

 • журналісти та юристи;

 • дослідники без наукового  ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років;

 • аспіранти напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту.для викладачів та фахівців соціально-гуманітарного профілю

 • для викладачів та фахівців соціально-гуманітарного профілю

 • Відбором кандидатів на участь у Програмі займається американська сторона відповідно до заявки навчального закладуПрограма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової й культурної співпраці у коледжах й університетах США, що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, через запрошення фахівців на викладання, поглиблення навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, започаткування спільних наукових проектів й академічних обмінів.

 • Програма покликана сприяти налагодженню й розвитку наукової й культурної співпраці у коледжах й університетах США, що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, через запрошення фахівців на викладання, поглиблення навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, започаткування спільних наукових проектів й академічних обмінів.для навчальних та наукових установ України

 • для навчальних та наукових установ України

 • Запрошення американських науковців й фахівців різного профілю для викладання й проведення дослідження на термін від одного семестру до двох.для навчальних та наукових установ України

 • для навчальних та наукових установ України

 • Запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнівМета візиту:

 • Мета візиту:

 • читання лекцій;

 • участі у наукових програмах й конференціях;

 • консультування керівників й адміністраторів з питань управління освітою;

 • проведення семінарів, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів;

 • осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних матеріалів;

 • започаткування спільних наукових проектів і програм обмінів.Five-year Plan of Cooperation for “Sustainable Development” (2012 – 2017)

 • Five-year Plan of Cooperation for “Sustainable Development” (2012 – 2017)

Хто може взяти участь?

 • Хто може взяти участь?

 • Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах.

 • Дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або у одній з позауніверситетських науково-дослідних установ.Стипендія надається на строк від одного до трьох місяців в залежності від плану роботи пошукача.

 • Стипендія надається на строк від одного до трьох місяців в залежності від плану роботи пошукача.

 • Щомісячна стипендія становить 2000 євро для наукових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем кандидата наук) та 2150 євро для професорів, у виключних випадках - 2300 євро. • Детальна інформація на сайті DAAD:

 • http://daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.htmХто може взяти участь?

 • Хто може взяти участь?

 • Колишні стипендіати DAAD по магістерських або аспірантських програмах тривалістю понад шість місяців, а також колишні стипендіати НДР, які щонайменше рік навчалися у Німеччині.Тривалість наукового або робочого перебування складає, залежно від плану роботи, 1-3 місяці.

 • Тривалість наукового або робочого перебування складає, залежно від плану роботи, 1-3 місяці.

 • Щомісячна стипендія складає, залежно від наукового ступеня, 2000 євро для наукових співробітників (викладачів, доцентів, як правило, зі ступенем кандидата наук) та 2150 євро для професорів, у виключних випадках - 2300 євро. • Детальна інформація на сайті DAAD:

 • http://daad.org.ua/ukr/stip_wiedereinladungen.htmХто може взяти участь?

 • Хто може взяти участь?

 • Іноземні молоді науковці для проведення дослідження або підвищення кваліфікації в одному з німецьких державних ВНЗ або науково-дослідних інститутів у Німеччині.

 • Головна мета фінансування − підтримка

 • дисертаційних проектів.Період виплати стипендії від одного до десяти місяців; для аспірантів, які планують захист дисертації у Німеччині, він може тривати три, у окремих випадках чотири роки.

 • Період виплати стипендії від одного до десяти місяців; для аспірантів, які планують захист дисертації у Німеччині, він може тривати три, у окремих випадках чотири роки.

 • Для стипендіатів, які планують захист в Україні, стипендії на другий рік не подовжуються.

 • Аспіранти, які планують захист дисертації в своїй країні, обов`язково мають бути зарахованими до аспірантури у себе на Батьківщині.DAAD сплачує щомісячно стипендію, розмір якої залежить від отриманої освіти стипендіатів: 750 євро (для випускників ВНЗ) або 1000 євро (для аспірантів).

 • DAAD сплачує щомісячно стипендію, розмір якої залежить від отриманої освіти стипендіатів: 750 євро (для випускників ВНЗ) або 1000 євро (для аспірантів).

 • Стипендія включає також, як правило, плату

 • за медичне страхування. • Детальна інформація на сайті DAAD:

 • http://daad.org.ua/ukr/stip_forschung.htmХто може взяти участь?

 • Хто може взяти участь?

 • Іноземні випускники ВНЗ для навчання у німецькому державному або державно визнаному ВНЗ на післядипломному курсі або у магістратурі для отримання ступеню “Diplom“ або “Master”.

 • Подавати заяву можуть висококваліфіковані випускники ВНЗ, які найпізніше на момент початку стипендії будуть мати диплом бакалавра або спеціаліста.Період виплати стипендії від 10 до 24 місяців. DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 750 євро. Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування в Німеччині.

 • Період виплати стипендії від 10 до 24 місяців. DAAD сплачує щомісячно стипендію у розмірі 750 євро. Стипендія включає також, як правило, плату за медичне страхування в Німеччині.

 • Також можлива додаткова допомога на

 • навчання та проведення досліджень, на оренду

 • житла та перебування членів сім`ї. • Детальна інформація на сайті DAAD:

 • http://daad.org.ua/ukr/stip_studium.htm

Період дії нової програми:

 • Період дії нової програми:

 • 2014-2020 рр.

 • Запланований бюджет:

 • ≈14-19 мільярдів євроОсновна мета програми Erasmus плюс – налагодження працевлаштування молоді через набуття ними додаткових вмінь, які цінуються роботодавцями, а також покращення їх мовних навичок.

 • Основна мета програми Erasmus плюс – налагодження працевлаштування молоді через набуття ними додаткових вмінь, які цінуються роботодавцями, а також покращення їх мовних навичок.

 • У рамках програми «Erasmus +» заплановано тіснішу співпрацю між освітою, навчанням, молодіжною роботою, а також політичними ініціативами.Ключові напрями

 • Ключові напрями

 • 1. Навчальна мобільність (Key Action 1)

 • 2. Проекти співпраці (Key Action 2)

 • 3. Підтримка політичних реформ

 • (Key Action 3)До 5 млн. осіб отримують фінансування від ЄС для здобуття освіти або досвіду за кордоном у період 2014-2020 років – це вдвічі більше людей, ніж сьогодні.

 • До 5 млн. осіб отримують фінансування від ЄС для здобуття освіти або досвіду за кордоном у період 2014-2020 років – це вдвічі більше людей, ніж сьогодні.

Ключовий Напрям 1

 • Ключовий Напрям 1

 • Навчальна мобільність

 • передбачає надання

 • можливостей для поліпшення

 • навичок, підвищення рівня працевлаштування та набуття культурної компетентності. Цей Напрям буде включати

 • різні проекти, що проводитимуться під

 • керівництвом національних агентств та

 • Виконавчого Агентства Європейської Комісії.Ключовий Напрям 2

 • Ключовий Напрям 2

 • Проекти співпраці дозволять організаціям працювати разом для того, щоб поліпшити власне забезпечення процесу навчання для учнів і поділитись

 • інноваційною практикою.Ключовий Напрям 3

 • Ключовий Напрям 3

 • Підтримка політичних реформ охоплює будь-який

 • вид діяльності, спрямованої на підтримку та сприяння модернізації систем освіти і навчання.Державні або приватні науково-дослідні організації;

 • Державні або приватні науково-дослідні організації;

 • Університети, вищі навчальні заклади

 • Малі підприємства (МСП) та великі компанії

 • Промислові групи (асоціації, торгово-промислові палати і т.д.)

 • Державні заклади (міністерства, агентства, регіональні органи влади, лікарні і т.д.)

 • Неурядові організації (асоціації, фонди і т.д.)

 • Консалтингові компанії

 • Фізичні особиНауково-дослідна діяльність (державні або приватні науково-дослідні організації, університети, малі або середні підприємства, великі компанії);

 • Науково-дослідна діяльність (державні або приватні науково-дослідні організації, університети, малі або середні підприємства, великі компанії);

 • Демонстрація результатів науково-дослідної діяльності і розвитку технологій (життєздатність нових технологій);

 • Кінцевий користувач результатів науково-дослідної діяльності і розвитку технологій (малі та середні підприємства, великі компанії, громадські організації);

 • Менеджер проекту (координатор);

 • Залучення зовнішніх джерел для проведення науково-дослідної діяльності і розвитку технологій (тільки малі та середні підприємства);

 • Розповсюдження результатів та навчання.Два варіанти участі:

 • Два варіанти участі:

 • в якості

 • КООРДИНАТОРА, або ПАРТНЕРАВиконує роль сполучної ланки з Європейською Комісією (ЄК)

 • Виконує роль сполучної ланки з Європейською Комісією (ЄК)

 • Отримує платежі від ЄК

 • Розподіляє платежі між членами консорціуму

 • Відповідає за фінансове управління проектом

 • Повідомляє ЄК про розподіл фінансових коштівВідповідне ведення документації

 • Відповідне ведення документації

 • Підготовка та подання звітності

 • Реалізація роботи в рамках проекту

 • Забезпечення відповідного внутрішнього розпорядку, який відповідає умовам договору про надання гранту (GA), для забезпечення ефективної реалізації проекту

Каталог: documents -> pidvyschennya kvalifikacyi
documents -> Медичне (здравоохоронне) право як комплексна галузь права
documents -> Рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку. 2002 р. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку у Йоганензбурзі
documents -> 1. Педагогічна діагностика як наука, її виникнення та становлення
documents -> 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
documents -> Мета створення Системи реферування української наукової літератури
pidvyschennya kvalifikacyi -> 0,9% ввп, наука дійсно починає впливати на розвиток економіки, тобто включається її економічна функція. Світовий досвід свідчить, що лише при витратах на науку, які перевищують 0,9% ввп


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка