1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школиДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи

 • 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи

 • 2. Характеристика основних етапів і компонентів педагогічної діагностики

 • 3. Режим проведення діагностичних процедурГригор'єв А.Й., Завіна В.І. Психолого-педагогічна діагностика. Київ: Преса України, 2005. 448 с.

 • Григор'єв А.Й., Завіна В.І. Психолого-педагогічна діагностика. Київ: Преса України, 2005. 448 с.

 • Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. М., 1991. С. 1218.

 • Мартиненко С.М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія / С.М. Мартиненко. К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. С. 101 128.

 • Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навчально-методичнийй посібник / С.М. Мартиненко\К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 264 с.

 • Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти / О.Я. Савченко. К.: СПД "Цудзинович Т.І.", 2007. С. 181194.

 • Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: навч. посіб. для студ. пед. ф-тів / О.В. Проскура К.: Освіта, 1998. С. 3437; 4870. • Додаткова

 • Пєхота О.М., Старєва A.M. Особистісно орієнтоване навчання: Монографія. 2-е вид. доп. та перероб. Миколаїв. Вид-во "Іліон", 2007. С. 1334.

 • Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. К. : Абрис, 1997. С. 729.

 • Смульсон М.Л. Психологія розвитку інтелекту. Монографія – К. : Нора – Друк, 2003. С. 4445. • Якщо педагогіка хоче виховувати людину в усіх відношеннях, то вона й має знати її у всіх відношеннях...

 • К. Д. УшинськийДіагностика – це спеціальна практична діяльність, що здійснюється вчителем у навчально-виховному процесі

 • Діагностика – це спеціальна практична діяльність, що здійснюється вчителем у навчально-виховному процесі

 • Діагностика – це вид педагогічної діяльності, спрямований на вивчення та розпізнання стану об’єктів (суб’єктів) навчально-виховного процесу з метою взаємодії вчителя й учня та ефективного управління цим процесомПедагогічна діагностика – діяльність, спрямована на вивчення і розпізнання стану об’єктів навчання і виховання з метою управління ними

 • Педагогічна діагностика – діяльність, спрямована на вивчення і розпізнання стану об’єктів навчання і виховання з метою управління ними

 • У процесі педагогічної діагностики аналізується навчальний процес, визначаються результати навчання і виховання, характерні для окремих учнів (індивідів)

 • Педагогічна діагностика – частина дослідницької діяльності вчителя, спрямована на розпізнання стану компонентів педагогічного процесуДіагностична діяльність учителя – це самостійний вид педагогічної діяльності, спрямований на вивчення, дослідження, аналіз індивідуальних особливостей учнів, їх навчання і виховання; комплексна оцінка з метою встановлення педагогічного діагнозу, подолання недоліків і визначення подальших шляхів формування особистості

 • Діагностична діяльність учителя – це самостійний вид педагогічної діяльності, спрямований на вивчення, дослідження, аналіз індивідуальних особливостей учнів, їх навчання і виховання; комплексна оцінка з метою встановлення педагогічного діагнозу, подолання недоліків і визначення подальших шляхів формування особистостіПедагогічний діагноз – визначення характеру та об’єму здібностей учнів, ускладнень, які виникають у процесі навчання, виховання і відхилень у поведінці.

 • Педагогічний діагноз – визначення характеру та об’єму здібностей учнів, ускладнень, які виникають у процесі навчання, виховання і відхилень у поведінці.

 • Встановлюється на основі даних про засвоєння учнями шкільних програм, спостережень за результатами навчання, діяльністюТруднощі, які відчували студенти у процесі педагогічної практики:

 • Труднощі, які відчували студенти у процесі педагогічної практики:

 • труднощі методичного характеру

 • труднощі особистісного характеру

 • труднощі міжособистісного характеру

 • труднощі під час взаємодії «вчитель-учень» • виникнення комунікативних, когнітивних, емоційних бар’єрів

 • взаємодія з батьками учнів

 • впровадження перспективних, освітніх технологій

 • труднощі у проведенні діагностуванняДіагностичний супровід у професійній діяльності – це використання вчителем початкової школи доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діагностики у педагогічній діяльності, щоденній роботі з учнями

 • Діагностичний супровід у професійній діяльності – це використання вчителем початкової школи доцільних форм, методів і прийомів педагогічної діагностики у педагогічній діяльності, щоденній роботі з учнямиМолодший шкільний вік (6 – 10 років)

 • активне анатомо-фізіологічне дозрівання

 • підвищується рухливість нервових процесів

 • зростає роль II нервової системи (аналіз і синтез)

 • відбувається криза семи років (перехід від дошкільного дитинства до молодшого шкільного віку), період зародження соціального “Я” дитини

 • зміна соціальної позиції

 • провідною стає навчальна діяльність

 • новоутворення:

 • - довільність психічних процесів

 • - внутрішній план дій

 • - рефлексія

III етап – другий рік навчання

 • III етап – другий рік навчання

 • IV етап – третій рік навчання

 • V етап – четвертий рік навчанняДидактичний матеріал

 • Дидактичний матеріал

 • Таблиця

 • Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школиКлючові поняття

 • Ключові поняття

 • Діагностична картка – система корекційної діяльності вчителя, учнів та їх батьків

 • Діагностичний висновок – визначення педагогічних завдань, планування подальшої навчально-виховної роботи

 • Діагностичні методики – сукупність діагностичних методів, прийомів і форм, які застосовує вчитель у процесі діагностуванняРежими проведення діагностичних процедур

 • Режими проведення діагностичних процедур

 • загальний фізичний розвиток учнів – з 1 по 4 класи

 • виховні можливості колективу класу – з 1 по 4 класи

 • виховний потенціал сім’ї учня – з 1 по 4 класи

 • рівень розвитку соціальних якостей учня - з 2 по 4 класи

 • особистісні здібності учня – з 2 по 4 класи

1.Розкрийте сутність поняття "діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи"

 • 1.Розкрийте сутність поняття "діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи"

 • 2. Дайте характеристику основних етапів проведення педагогічної діагностики в початковій школі

 • 3. Які діагностичні методики найчастіше застосовуються вчителями початкових класів?4. Охарактеризуйте методи, прийоми і форми діагностичної діяльності вчителя початкової школи

 • 4. Охарактеризуйте методи, прийоми і форми діагностичної діяльності вчителя початкової школи

 • 5. Доберіть діагностичні методики визначення мотиваційної готовності дитини до навчання в школі

 • 6. Визначте сутність діагностичного висновку. На основі яких показників він складається?1. Діагностичні методики визначення мотиваційної та вольової готовності дитини до навчання в школі

 • 1. Діагностичні методики визначення мотиваційної та вольової готовності дитини до навчання в школі

 • 2. Діагностичні методики вивчення розумового розвитку дитини

 • 3. Діагностичні методики вивчення психолого-педагогічної готовності дитини до шкільного навчання

 • 4. Технологія педагогічного спостереження

 • 5. Сутність і зміст технології діагностичного тестуванняЩо Ви розумієте під поняттям «діагностична діяльність учителя»?

 • Що Ви розумієте під поняттям «діагностична діяльність учителя»?

 • Які методи педагогічної діагностики Ви використовували під час педагогічної практики?

 • Чи потрібно майбутньому вчителеві володіти методикою педагогічної діагностики?

 • Чим, на Вашу думку, психологічна діагностика відрізняється від педагогічної?

 • Чи вмієте ви проводити:

 • а) спостереження; б) анкетування;

 • в) тестування; г) опитування.

Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS -> pohatkove
pohatkove -> 1. Педагогічна діагностика як наука, її виникнення та становлення
pohatkove -> 1. Діагностика особистості учня початкової школи
pohatkove -> Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
DOCUMENTS -> Основи діловодства в дошкільному навчальному закладі Лекції – 16 год
DOCUMENTS -> Змістовий модуль І
DOCUMENTS -> Тема поняття дошкільної освіти, завдання, принципи її організації в україні
DOCUMENTS -> План. Поняття про сім’ю. Структура та функції сім’ї
DOCUMENTS -> Організація контролю в дошкільному навчальному закладі Коваленко Олена Володимирівна
DOCUMENTS -> Організація методичної роботи в дошкільному навчальному закладі коваленко Олена Володимирівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка