1. Дослідження та корегування якості читання учнів школи, самоосвіти вчителів та участі батьків у організації родинного читанняДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.

Становлення інформаційного суспільства та розповсюдження інформаційних технологій сприяло розширенню поняття «грамотності». Грамотність стала засобом здобуття якісної освіти,яка у свою чергу впливає на якість життя особистості. Всесвітня організація охорони здоров’я внесла грамотність у 12 показників ,які характеризують здорову націю. Читання допомагає особистості засвоїти інформацію необхідну в подальшому житті. Тому необхідно досліджувати розвиток читацьких інтересів ,читацької діяльності, показувати учням зв'язок якості читання з якістю навчання,залучати їх до активної читацької позиції як запоруки їх подальшої творчої та професійної самореалізації.

 • Становлення інформаційного суспільства та розповсюдження інформаційних технологій сприяло розширенню поняття «грамотності». Грамотність стала засобом здобуття якісної освіти,яка у свою чергу впливає на якість життя особистості. Всесвітня організація охорони здоров’я внесла грамотність у 12 показників ,які характеризують здорову націю. Читання допомагає особистості засвоїти інформацію необхідну в подальшому житті. Тому необхідно досліджувати розвиток читацьких інтересів ,читацької діяльності, показувати учням зв'язок якості читання з якістю навчання,залучати їх до активної читацької позиції як запоруки їх подальшої творчої та професійної самореалізації. • Підвищення якості читання та формування інформаційної компетентності учнів як запорука підвищення якості освіти у навчально – виховному закладі .1.Дослідження та корегування якості читання учнів школи , самоосвіти вчителів та участі батьків у організації родинного читання .

 • 1.Дослідження та корегування якості читання учнів школи , самоосвіти вчителів та участі батьків у організації родинного читання .

 • 2.Підвищення якості читання учнями школи з метою покращення результативності участі в олімпіадах та МАН.

 • 3. Створення інформаційної бази для вчителів із педагогічної проблеми школи у зв’язку з проблемою підвищення якості читання .

 • 4.Вивчення рівня участі батьків у читанні дитини та розробка рекомендацій із організації родинного читання.Термін дії : Термін дії проекту – лютий 2011 - квітень 2011

 • Термін дії : Термін дії проекту – лютий 2011 - квітень 2011

 •  

 • Категорія: Учні 5-11 класів ,вчителі ЗОШ № 20, батьки учнів.

 • Основні ресурси:

 • Ресурсною базою щодо реалізації проекту є інформаційний потенціал бібліотечного фонду , оновлене обладнання шкільної бібліотеки, добровільна спонсорська допомога .1 етап ( підготовчо-моделюючий) - лютий 2011

 • 1 етап ( підготовчо-моделюючий) - лютий 2011

 • 2 етап ( аналітико - прогностичний ) - березень 2011

 • 3 етап (визначення ефективності )

 • квітень 20111.Актуалізація теми читання у житті учнів школи.

 • 1.Актуалізація теми читання у житті учнів школи.

 • 2.Вивчення інформаційних інтересів та здібностей читачів.

 • 3.З’ясування учнями школи зв’язку «читання – навчання» та підвищення ролі самоосвіти в досягненні значних успіхів у навчанні.

 • 4.Складання системи інформаційного забезпечення роботи педагогів з учнями ,які беруть участь в олімпіадах та МАН.

 • 5.Створення « Інформаційного банку шкільної медіатеки»

 • 6.Підвищення числа читачів, які беруть участь в олімпіадах, конкурсах, захисту наукових робіт у шкільному науковому товаристві «Світ» та МАН.

 • 7. Розробка рекомендацій батькам щодо правильної організації родинного читання , дотримання режиму роботи учнів дома з різноманітними джерелами інформації з метою якісного навчання та читання.Керівник проекту – заступник директора з навчально – виховної роботи, автор проекту – бібліотекар навчального закладу, учасники проекту : педагог – організатор, педагогічний колектив школи, психолог школи, батьківський комітет та батьки школи, учні школи різних вікових категорій.

 • Керівник проекту – заступник директора з навчально – виховної роботи, автор проекту – бібліотекар навчального закладу, учасники проекту : педагог – організатор, педагогічний колектив школи, психолог школи, батьківський комітет та батьки школи, учні школи різних вікових категорій.Читання є важливим чинником безперервної якісної освіти та розвитку людини, тому основним завданням сучасної бібліотеки є виховання компетентного читача, здатного до самоосвіти та самореалізації.

 • Читання є важливим чинником безперервної якісної освіти та розвитку людини, тому основним завданням сучасної бібліотеки є виховання компетентного читача, здатного до самоосвіти та самореалізації.

 • В епоху розвитку глобальних інформаційних телекомунікацій змінюється характер читання, значно змінюється облік юних читачів , їх навички та вміння, способи роботи з текстом та інформацієюДосвід підказує : треба раніше прилучати дитину до книги та читання. Соціологи відмічають , що кількість постійно читаючих за останні десятиріччя зменшилось з 49% до 26%, а тих , хто зовсім не читає збільшилось з 23% до 38%.

 • Досвід підказує : треба раніше прилучати дитину до книги та читання. Соціологи відмічають , що кількість постійно читаючих за останні десятиріччя зменшилось з 49% до 26%, а тих , хто зовсім не читає збільшилось з 23% до 38%.

 • Наведені показники вказують на тенденцію зниження інтересу до читання від молодшого шкільного віку до старшого. Криза дитячого читання проявляється не тільки у невеликої начитаності школярів , у зниженні якості читання та й в зменшенні кількості читаючих дітей. Проблемою являється також те , що в багатьох родинах книга не значиться в пріоритетах духовних цінностей. Батьки , які зацікавлені в якості освіти та якості життя своїх дітей повинні брати активну участь в організації читання дитини .1 етап ( підготовчо-моделюючий )

 • 1 етап ( підготовчо-моделюючий )

 • 1.Забезпечення інформаційними ресурсами

 • 2. Інформаційний супровід проекту

 • 2 етап ( аналітико – прогностичний)

 • 1. Дослідницька діяльність

 • 2.Моніторингова діяльність

 • 3 етап (визначення ефективності )

 •   Виховання компетентного користувача інформацією.

 •  Забезпечення інформаційними ресурсами

 • Забезпечення інформаційними ресурсами

 • 1.Оновлення інформаційної бази для читачів середнього та старшого шкільного віку .

 • 2. Поповнення фонду нетрадиційних носіїв : придбати відеокасети, DVD, CD за темам шкільній програми.

 •  3. Шкільна акція «Подаруй книжку у бібліотеку», спонсорська допомога батьківського комітету школи ,інших громадських установ.

 •  4. Інформаційні зустрічі з організації роботи проект «Читання для розуму та навчання ”

 •  

 •  Дослідницька діяльність

 • Дослідницька діяльністьЯкість читання

 • Якість читанняВиховання компетентного користувача інформацією.

 • Виховання компетентного користувача інформацією.

 • 1. Класні години

 • «Читання для розуму та навчання

 • 2.« Захист

 • читацьких формулярів»(дотаток№2)

 • 3.Інтелектуальні ігри ,конкурси ,вікторини

 •  4. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач України – 2011»(додаток №1)1.Створити електронну презентацію джерел інформації з педагогічної проблеми школи

 • 1.Створити електронну презентацію джерел інформації з педагогічної проблеми школи

 • 2.Вивчити коло тематичних запитів педагогів з теми «Управління якістю освіти ЗНЗ» 

 • 3. Рекомендації для вчителів щодо організації роботи з учнями ,які беруть участь у олімпіадах та МАН .1. «Читацькі щоденники класів» за результатами моніторингу читацької діяльності

 • 1. «Читацькі щоденники класів» за результатами моніторингу читацької діяльності

 • 2.Інформаційна хвилинка «Читання наших дітей »

 • 3.Анкетування батьків з питань родинного читання

 • 4.Рекомендацій для батьків з питань організації дитячого читання

 • 5. Участь батьків у шкільному конкурсу «Кращий учень року – 2011» у номінації «Кращий читач року – 2011»1.В олімпіадах - участь 64 читачів у шкільних та 35 у місцевих олімпіадах;

 • 1.В олімпіадах - участь 64 читачів у шкільних та 35 у місцевих олімпіадах;

 • 2.У захисті дослідницьких робіт у шкільному науковому товаристві «Світ» - 12 читачів;

 • 3.У шкільних конкурсах «Найкращий учень року» - 27 читачів шкільної бібліотеки;

 • 4. У Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач України» - У шкільному - 46 читачів ,у районному -3 (перше місто),у місцевому - 1 .Концепція Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року: Схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України від 30.09.2009р. №1228-р. // Шкільна бібліотека плюс. - 2010.-№1.-С.3-5.

 • Концепція Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року: Схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України від 30.09.2009р. №1228-р. // Шкільна бібліотека плюс. - 2010.-№1.-С.3-5.

 • 1. Антощук Є. Секрети швидкого читання //Завуч.-2007.-№ 32.С.3-7.

 • 2. Бородіна Н.В. Маяк в освітянському океані //Шкільна бібліотека плюс.-2010.-№ 23-24.-С.16-19.

 • 3. Дрешер Ю.Н.,Олейник О.Н. Условия управления знаниями в библиотеках // Шкільна бібліотека плюс.-2010.-№ 20.-С.20-23.

 • 4. Мозгова В.П. Читання старшокласників у контексті якості освіти// Шкільна бібліотека плюс.-2010.-№ 2.-С.10-14.

 • 5. Мурніна Г. Грамотне читання: Сутність та підходи до вимірювання //Управління освітою.-2007.-№11.-С.2-5.

 • 6.Поперечна Л.А. Бібліотечні заняття в системи загальноосвітньої підготовки школярів // Шкільна бібліотека плюс.-2010.-№ 5.-С.15-23.

 • 7. Практические материалы в помощь обучению детей пользованию библиотекой // Управління школою - 2010.- № 32.- С.7 – 31.

 • 8. Прач В.С. Формування інформаційної компетентності особистості в шкільних бібліотеках // Управління школою - 2010.- № 10.- Вкладка «Методичний банк».- С.1-16.

 • 9. Роль шкільної бібліотеки в розвитку дитячого читання // Шкільна бібліотека плюс.-2010.-№ 1.-С.27-30.

Анкета

 • Анкета

 • Ф.И.: Дробязко Марія.

 • Вік 12 років

 • Я навчаюсь у ЗОШ № 20 в 7-А класі.

 • Читаю книги з 5 років.

 • Записана у бібліотеках: ЗОШ № 20,

 • дитяча бібліотеки

 • комбіната Ільіча, імені К.Чуковського.

 • Люблю читати фантастику,

 • Пригоди , фэнтези, довідкові видання.

 • Люблю писателів: Р.Кіплінг,

 • А.Іванов, А.Устінова, А.Экзюпері,

 • А.Пушкін, Л.Костенко, Л.Українка.Мета:

 • Мета:

 • У сучасному світі дуже важливо прилучати дітей до читання та формувати читацьку культуру. Добра книга розвиває уяву та почуття ,вчить мислити та співчувати . З метою формування читацької самостійності ,поширення кола читання та виявлення кращих читачів проводиться пізнавальна гра – конкурс1-4 кл. – «Казковий зорепад» літературна гра

 • 1-4 кл. – «Казковий зорепад» літературна гра

 • 5-6 кл. – «Світ навколо тебе» вікторина

 • 7-8 кл. – «Навчання із захопленням» гра - конкурс

 • 9-11 кл. - «ЧИТАТИ - ЦЕ КРУТО» брей - рингМета:

 • Мета:

 • Узагальнення знання читачами казок.

 • Розвиток інтересу, мислення ,уяви та уваги.

 • 3. Виховання поваги та любови до скарбів народної мудрості.

 • 4. Виявлення кращих знавців казок.Мета : Прищеплення учням любові до книги, створення позитивного іміджу читаючого учня, підвищення інтересу до читання книжок «з рекомендації друзів», розвиток читацьких інтересів.

 • Мета : Прищеплення учням любові до книги, створення позитивного іміджу читаючого учня, підвищення інтересу до читання книжок «з рекомендації друзів», розвиток читацьких інтересів. • Відбірковий тур: (беруть участь всі учні класу,до ігри допускаються ті учні , які правильно відповіли на питання).

 • Питання відбіркового туру:

 • 1.Назвить первісний засіб передачі інформації.

 • А.Письмо малюнками. В. Вузелкове письмо

 • Б.Берестяне письмо . Г.Критське письмо.Учасники ,які набрали найбільшу кількість балів , отримують змогу взяти участь у параді презентацій. Кожен учень, який підготував презентацію своєї читацької діяльності демонструє її з використанням комп’ютерної техніки . За наявність презентації нараховується додатковий бал. За кращу презентацію учень отримує 5 балів.

 • Учасники ,які набрали найбільшу кількість балів , отримують змогу взяти участь у параді презентацій. Кожен учень, який підготував презентацію своєї читацької діяльності демонструє її з використанням комп’ютерної техніки . За наявність презентації нараховується додатковий бал. За кращу презентацію учень отримує 5 балів.На цьому етапі конкурсу учасники працюють з книжковою виставкою «Що ми читаємо». П’ять учасників ,які набрали найбільшу кількість балів , беруть з книжкової виставки свої улюблену книжку, та намагаються так розповісти про неї, щоб заробити більшу кількість балів , таким чином вигідно «продати» книгу.

 • На цьому етапі конкурсу учасники працюють з книжковою виставкою «Що ми читаємо». П’ять учасників ,які набрали найбільшу кількість балів , беруть з книжкової виставки свої улюблену книжку, та намагаються так розповісти про неї, щоб заробити більшу кількість балів , таким чином вигідно «продати» книгу.Учасниками третього етапу залишаються три читача, які представляють свої читацькі щоденники та розповідають про їх створення, кількість записів, термін існування та ролі ,яку вони відіграють у житті кожного з них.

 • Учасниками третього етапу залишаються три читача, які представляють свої читацькі щоденники та розповідають про їх створення, кількість записів, термін існування та ролі ,яку вони відіграють у житті кожного з них.« Тільки в обдарованих дітях -

 • « Тільки в обдарованих дітях -

 • майбутнє країни,

 • її прогресу

 • та потенційних можливостей.»Задача школи – підтримати та розвинути можливості дитини, створити умови для того,щоб ці можливості були реалізовані. Працюючи з учнями вчитель повинен розвивати інформаційну компетентність школярів ,яка допоможе їм досягати високого рівня знань, отримувати перемоги на олімпіадах,конкурсах,брати активну участь у науково – дослідницькій діяльності

 • Задача школи – підтримати та розвинути можливості дитини, створити умови для того,щоб ці можливості були реалізовані. Працюючи з учнями вчитель повинен розвивати інформаційну компетентність школярів ,яка допоможе їм досягати високого рівня знань, отримувати перемоги на олімпіадах,конкурсах,брати активну участь у науково – дослідницькій діяльностіРодинне читання - це одна з кращих традицій , які пройшли через багато поколінь , це найкращий засіб для розвитку високоморальних відносин у кожної родині. Добре , якщо звичка до родинного читання стане традицію проведення сумісного дозвілля в означений час дня або ввечері. Від того , читають наші діти , що та як вони читають залежить їх успіх сьогодні та завтрашня доля , майбутнє.

 • Родинне читання - це одна з кращих традицій , які пройшли через багато поколінь , це найкращий засіб для розвитку високоморальних відносин у кожної родині. Добре , якщо звичка до родинного читання стане традицію проведення сумісного дозвілля в означений час дня або ввечері. Від того , читають наші діти , що та як вони читають залежить їх успіх сьогодні та завтрашня доля , майбутнє.Якщо ви бажаєте , щоб ваша дитина читала,треба ,щоб поруч з нею були читаючі батьки. А ще краще – читаючи разом з дитиною батьки

 • Якщо ви бажаєте , щоб ваша дитина читала,треба ,щоб поруч з нею були читаючі батьки. А ще краще – читаючи разом з дитиною батьки

 •  Якщо ваша дитина тільки починає читати,радійте разом з нею кожному прочитаному слову. Вибирайте книжки з яркими малюнками,великими літера ми та цікавим сюжетомЧитайте, читайте, читайте! Хай не буде у вас жодного дня, щоб ви не прочитали навіть однієї сторінки з нової книги. Людина, яка любить i вміє читати,— щаслива людина. Навколо неї завжди багато розумних, добрих та вірних друзів. Друзі тi — книги.

 • Читайте, читайте, читайте! Хай не буде у вас жодного дня, щоб ви не прочитали навіть однієї сторінки з нової книги. Людина, яка любить i вміє читати,— щаслива людина. Навколо неї завжди багато розумних, добрих та вірних друзів. Друзі тi — книги.Каталог: biblio
biblio -> Метод проектів: сутність та умови застосування. Метод проектів у вихованні та навчанні дітей з особливими освітніми потребами
biblio -> Кафедри кафедри
biblio -> Методичні рекомендації у зміст практичної діяльності студентів входить: Ознайомлення із системою навчально-виховної роботи школи
biblio -> Тема: Загальна характеристика юнацького віку План Особливості фізичного розвитку
biblio -> Основи психології навчання План Предмет і завдання педагогічної психології


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка