1 гроші: необхідністьДата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.
#47931.1. ГРОШІ: НЕОБХІДНІСТЬ

 • 1.1. ГРОШІ: НЕОБХІДНІСТЬ

 • ТА КОНЦЕПЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ«товар товарів», бо кожний товар у процесі реалізації «висвічує» свою вартість у грошах;

 • «товар товарів», бо кожний товар у процесі реалізації «висвічує» свою вартість у грошах;

 • гроші — це специфічний товар, що виконує роль загального еквівалента;

 • «головна і діюча особа» в ринковій економіці;

 • «мова ринку».

 • Гроші — складна економічна категорія. Особливість їх — у системному багатофункціональному характері.Об'єктивний характер появи грошей засвідчив тривалий процес розвитку форм грошей від простих товарів (худоба, сіль тощо) до найпростіших сигналів у комп'ютерних системах.

 • Об'єктивний характер появи грошей засвідчив тривалий процес розвитку форм грошей від простих товарів (худоба, сіль тощо) до найпростіших сигналів у комп'ютерних системах.МІНОВА ВАРТІСТЬ – це здатність товару обмінюватися на інші товари в певних пропорціях і кількісних їм порівняннях.

 • МІНОВА ВАРТІСТЬ – це здатність товару обмінюватися на інші товари в певних пропорціях і кількісних їм порівняннях.

 • Товар при обміні повинен володіти вартістю для виробника і споживчою вартістю для покупця.

Грошам, на відміну від інших товарів, притаманна абсолютна ліквідність. Ліквідність визначається як:

 • Грошам, на відміну від інших товарів, притаманна абсолютна ліквідність. Ліквідність визначається як:

 • можливість використання певного активу в ролі засобу платежу;

 • здатність даного активу зберігати свою номінальну вартість незмінною.

  • АБСОЛЮТНА ЛІКВІДНІСТЬ — ЗДАТНІСТЬ АКТИВУ НЕГАЙНО ОБМІНЮВАТИСЯ НА БУДЬ-ЯКІ БЛАГА.


Портфельний підхід до визначення суті грошей є методом аналізу використання грошей. Сенс портфельного підходу при визначенні структури особистого багатства полягає в оцінці його окремих елементів з позицій ступеня їх ліквідності.

 • Портфельний підхід до визначення суті грошей є методом аналізу використання грошей. Сенс портфельного підходу при визначенні структури особистого багатства полягає в оцінці його окремих елементів з позицій ступеня їх ліквідності.Людина в умовах ринкової економіки має можливість зберігати своє багатство в таких формах:

 • Людина в умовах ринкової економіки має можливість зберігати своє багатство в таких формах:

 • гроші;

 • цінні папери;

 • капітал у матеріально-фізичній формі.Гроші — це товар що має власну внутрішню вартість на етапі зародження і становлення ринкових відносин. Завдяки цьому гроші:

 • Гроші — це товар що має власну внутрішню вартість на етапі зародження і становлення ринкових відносин. Завдяки цьому гроші:

 • виконували у світі товарів роль загального вартісного еквівалента;

 • будучи у формі паперових грошей, розмінних на золото, — розглядались як знаки вартості монетарного товару;

 • розмінні паперові гроші, які не мали власної внутрішньої вартості представляли в обігу вартість офіційно визначеної на основі зафіксованого державою масштабу цін вагової частки золота.Сучасні готівкові гроші (банкноти або чекові депозити) мають — відносну вартість. Завдяки цьому:

 • Сучасні готівкові гроші (банкноти або чекові депозити) мають — відносну вартість. Завдяки цьому:

 • гроші функціонують в обігу як законний платіжний засіб тому, що вони є грішми, декларованими державою;

 • їх вартість формується під впливом ринкових сил — стихійно.Сучасна монетарна теорія виходить з того, що відносна вартість грошей пов'язана з характеристикою їх економічної корисності.

 • Сучасна монетарна теорія виходить з того, що відносна вартість грошей пов'язана з характеристикою їх економічної корисності.

на основі індексу роздрібних цін;

 • на основі індексу роздрібних цін;

 • на основі індексу оптових цін;

 • через дефлятор валового національного продукту (тобто порівняння номінальної та реальної величин ВВП).

загальне (суспільне) визнання;

 • загальне (суспільне) визнання;

 • збереження вартості;

 • використання як посередника обміну товарів і послуг.РОЗВИТОК ФОРМ ВАРТОСТІ:

 • РОЗВИТОК ФОРМ ВАРТОСТІ:

 • Проста або випадкова форма вартості.

 • Розгорнена форма вартості.

 • Загальна форма вартості.

 • Грошова форма вартості.Ця форма властива низькому рівню розвитку виробничих сил. Товари, що потрапили на ринок випадково, вимірювали свою вартість за допомогою іншого товару. При цьому мінова вартість різко коливалася. Проте вже тут були закладені основи майбутніх грошей.

 • Ця форма властива низькому рівню розвитку виробничих сил. Товари, що потрапили на ринок випадково, вимірювали свою вартість за допомогою іншого товару. При цьому мінова вартість різко коливалася. Проте вже тут були закладені основи майбутніх грошей.

 • Еквівалентна форма вартості має наступні особливості:

 • споживча вартість товару-еквівалента служить формою прояву своєї протилежності;

 • праця приватна, індивідуальна, витрачена на виробництво товару-еквівалента виражає свою протилежність у суспільній праці;

 • конкретна праця, укладена в товарі-еквіваленті служить формою прояву абстрактної праці.Ця форма вартості з'явилася результатом подальшого розподілу праці і зростання виробництва. Внаслідок цього на ринок стала поступати більша кількість продуктів і товарів. При цьому один товар при обміні став зустрічатися з рядом інших товарів-еквівалентів.

 • Ця форма вартості з'явилася результатом подальшого розподілу праці і зростання виробництва. Внаслідок цього на ринок стала поступати більша кількість продуктів і товарів. При цьому один товар при обміні став зустрічатися з рядом інших товарів-еквівалентів.Товар стає головною метою виробництва. Кожен виробник за свій товар прагнув одержати загальний товар, який потрібен всім. Така об'єктивна необхідність стала причиною виділення зі всієї товарної маси товарів, що виконують роль загального еквівалента (худоба, шкури, зерно). Як така роль ці товари затримувалися не на довгий час. Причина – ці товари не задовольняли вимогам товарного обігу і по своїх якісних властивостях не відповідали умовам еквівалентності.

 • Товар стає головною метою виробництва. Кожен виробник за свій товар прагнув одержати загальний товар, який потрібен всім. Така об'єктивна необхідність стала причиною виділення зі всієї товарної маси товарів, що виконують роль загального еквівалента (худоба, шкури, зерно). Як така роль ці товари затримувалися не на довгий час. Причина – ці товари не задовольняли вимогам товарного обігу і по своїх якісних властивостях не відповідали умовам еквівалентності.В результаті розвитку обміну товарами, протягом тривалого періоду часу загальним еквівалентом стає один товар – переважно метал. Цей процес конструювання товару на роль загального еквівалента і визначив появу грошової форми вартості.

 • В результаті розвитку обміну товарами, протягом тривалого періоду часу загальним еквівалентом стає один товар – переважно метал. Цей процес конструювання товару на роль загального еквівалента і визначив появу грошової форми вартості.Ця форма стоїмо має наступні характерні риси:

 • Ця форма стоїмо має наступні характерні риси:

 • Один товар – метал – монополізує на тривалий час роль загального еквівалента.

 • Натуральна форма грошей товару зростається з її еквівалентною формою. Це означає, що споживацька вартість товару грошей зовні ховається, а залишається тільки загальна суспільна форма цінності.

 • Перетворення товару в гроші вимагає:

  • визнання даного факту продавцями і покупцями;
  • наявність особливих фізичних властивостей у товару грошей, придатних для постійного обміну;
  • тривале виконання товарами грошима ролі загального еквівалента.
По-перше, гроші не є статичною категорією, їх не можна розглядати як застигле економічне явище, оскільки це динамічне утворення. Гроші постійно розвиваються, змінюючи одну свою форму, тобто конкретне втілення, загального еквівалента, іншою.

 • По-перше, гроші не є статичною категорією, їх не можна розглядати як застигле економічне явище, оскільки це динамічне утворення. Гроші постійно розвиваються, змінюючи одну свою форму, тобто конкретне втілення, загального еквівалента, іншою.

 • По-друге, гроші за походженням - це товар, що має властивість обмінюватись на будь-який інший товар, тобто відіграє роль загального еквівалента. "У всіх цивілізованих народів гроші стали загальним знаряддям торгівлі, завдяки якому продаються і купуються усякого роду товари або обмінюються один на одної о" (А. Сміт).По-третє, гроші - специфічний товар, тому що вони не здатні прямо задовольнити будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано - через відчуження їх на купівлю звичайних товарів та послуг. Цю думку свого часу висловив класик політичної економіки П. Самуельсон: "Гроші - як гроші, а не як товар - потрібні не самі собою, а заради тих речей, які на них можна купити. Гроші - це штучна соціальна умовність".

 • По-третє, гроші - специфічний товар, тому що вони не здатні прямо задовольнити будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а тільки опосередковано - через відчуження їх на купівлю звичайних товарів та послуг. Цю думку свого часу висловив класик політичної економіки П. Самуельсон: "Гроші - як гроші, а не як товар - потрібні не самі собою, а заради тих речей, які на них можна купити. Гроші - це штучна соціальна умовність".

 • По-четверте, гроші - це товар, що виділився стихійно із загальної товарної маси. Економічна сутність і закономірність виникнення й розвитку грошей взаємозв'язані і взаємозумовлені.

Електронні гроші - це абстрактна назва грошових коштів, які використовуються їх власниками на основі електронної системи банківських послуг.

 • Електронні гроші - це абстрактна назва грошових коштів, які використовуються їх власниками на основі електронної системи банківських послуг.

 • За формою електронні гроші є різновидом депозитних грошей. Вони органічно поєднують у собі всі переваги депозитної та готівкової форм грошей:

 • немає потреби переносити або перевозити велику кількість готівкових грошей;

 • готівку у вигляді електронних грошей, як правило, не можна витратити, якщо ці гроші викрадені або втрачені;

 • після втрати, викрадення або знищення, одразу попередивши про це кредитну установу, можна отримати нові електронні гроші з відновленням первісного балансу;

 • досягається значна економія витрат на виготовлення, збереження, перерахування і перевезення електронних грошей;

 • кожний платник має можливість умить виконати платіж:, попередньо перевіривши всі його умови і здійснивши відповідні розрахунки.Одним з носіїв електронних грошей є банківські платіжні картки (БПК)- іменний грошовий документ, що видається банком власнику поточного рахунка і дає можливість власникові керувати ним, тобто здійснювати оплату за товари, послуги, отримувати готівкові кошти, а також: дозволяє отримувати у банку короткострокову позику. Найчастіше застосовуються у роздрібному товарному обороті та сфері послуг.

 • Одним з носіїв електронних грошей є банківські платіжні картки (БПК)- іменний грошовий документ, що видається банком власнику поточного рахунка і дає можливість власникові керувати ним, тобто здійснювати оплату за товари, послуги, отримувати готівкові кошти, а також: дозволяє отримувати у банку короткострокову позику. Найчастіше застосовуються у роздрібному товарному обороті та сфері послуг.

МІРА ВАРТОСТІ.

 • МІРА ВАРТОСТІ.

 • ЗАСІБ ОБІГУ.

 • ЗАСІБ НАКОПИЧЕННЯ.

 • ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ.

 • СВІТОВІ ГРОШІ.Найбільш актуальними в сучасних умовах є такі властивості грошей:

 • Найбільш актуальними в сучасних умовах є такі властивості грошей:

 • стабільність вартості,

 • економічність,

 • тривалість використання,

 • однорідність,

 • подільність,

 • портативність.Базовою властивістю грошей є стабільність вартості, підтримання якої є одним з центральних економічних завдань.

 • Базовою властивістю грошей є стабільність вартості, підтримання якої є одним з центральних економічних завдань.

 • Важливою властивістю грошей є їх економічність, яка дає змогу суспільству мінімізувати витрати на виготовлення грошей і забезпечити ними потреби обороту.

 • Важливим способом забезпечення економічної готівки є довгостроковість її використання, яку вважають властивістю грошей.Однорідність грошей є властивістю, яка вимагається від усіх форм грошей. Особливо гостро вирішувалось питання однорідності, коли носієм грошей виступали звичайні товари, оскільки кожний екземпляр таких грошей істотно відрізнявся від інших.

 • Однорідність грошей є властивістю, яка вимагається від усіх форм грошей. Особливо гостро вирішувалось питання однорідності, коли носієм грошей виступали звичайні товари, оскільки кожний екземпляр таких грошей істотно відрізнявся від інших.

 • Гроші повинні мати і таку властивість, як подільність. Для здійснення платежів швидко, без додаткових витрат, гроші повинні легко ділитися на будь – які частини.

 • Останньою властивістю грошей є їх портативність. Гроші повинні бути такими, щоб їх легко було носити, зручно ними користуватися в повсякденному житті.1.6. РОЛЬ ГРОШЕЙ В СУЧАСНІЙ ГРОШОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

 • 1.6. РОЛЬ ГРОШЕЙ В СУЧАСНІЙ ГРОШОВІЙ ЕКОНОМІЦІВ якісному аспекті роль грошей виявляється у тому, що сама їх наявність, саме грошове середовище, в якому діють економічні агенти, позитивно впливає на розвиток суспільного виробництва.

 • В якісному аспекті роль грошей виявляється у тому, що сама їх наявність, саме грошове середовище, в якому діють економічні агенти, позитивно впливає на розвиток суспільного виробництва.

 • По-перше, знімаються фізичні межі виробництва, що визначаються особистими потребами самих виробників.

 • По-друге, реалізація вироблених продуктів за гроші, замість бартеру, значно спрощує, прискорює і здешевлює доведення їх до споживачів.

 • По-третє, завдяки грошам ринок набуває загального характеру, його механізм стає могутнім важелем економічного прогресу, передусім завдяки конкуренції, стимулюванню ефективного виробництва та економного споживання — виробничого, державного, особистого.Через зміну кількості грошей в обороті можна активно впливати на економічні процеси, зокрема на результати діяльності економічних агентів як виробників і як споживачів.

 • Через зміну кількості грошей в обороті можна активно впливати на економічні процеси, зокрема на результати діяльності економічних агентів як виробників і як споживачів.Каталог: images -> department -> banking -> discip -> gik -> fin
discip -> Цінова політика
discip -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 с
discip -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
discip -> "методологія формування фінансової звітності"
fin -> 2 номіналістична теорія грошей
fin -> 7. 1 механізм зміни маси грошей в обороті. Фактори та структура грошово-кредитного мультиплікатора
fin -> 3 грошовий обіг та грошовий оборот. Визначення, значення, структура
fin -> 6. 1 класифікація грошових реформ
fin -> 4 особливості функціонування грошового ринку


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка