1. Історія розвитку вчення про класифікацію ґрунтівДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.1. Історія розвитку вчення про класифікацію ґрунтів.

 • 1. Історія розвитку вчення про класифікацію ґрунтів.

 • 2. Поняття про класифікацію ґрунтів.

 • 3. Номенклатура і діагностика ґрунтів.

 • 4. Умови формування ґрунтів України.

 • 5. Агроґрунтве районування.

 • 6. Характеристика основних типів ґрунтів України.1) додокучаевський, з геологопетрографічними, хімічними та фізичними принципами класифікації, так як ґрунт розглядалася лише як продукт вивітрювання ґірських порід і враховувалися тільки літологічні особливості;

 • 1) додокучаевський, з геологопетрографічними, хімічними та фізичними принципами класифікації, так як ґрунт розглядалася лише як продукт вивітрювання ґірських порід і враховувалися тільки літологічні особливості;

 • 2) Докучаєвський, з генетичним підходом при класифікації грунтів, коли ґрунт розглядалася як природно-історичне тіло, що розвивається під впливом всіх факторів ґрунтоутворення;

 • 3) сучасний, коли остаточно була встановлена система таксономічних одиниць і діагностичних показників з повним урахуванням режимів грунтоутворення та екологічних умов.

 • Класифікація ґрунтів України, що сьогодні використовується за вимогами ДСТУ, створена на генетичних принципах, а її параметри анонсовані у 1988 році

 • клас — поділ ґрунтів на так звані "зональні" і "азональні";

 • тип — основна таксономічна одиниця. В один тип об’єднуються ґрунти з одноманітними гідротермічними умовами під однотипною рослинністю, на материнських породах подібного мінералогічного складу, з однотипною будовою профілю, близьким рівнем родючості і єдністю заходів щодо поліпшення;

 • підтип — розкриває зміст типу і включає ґрунти, у яких поряд з типовими є властивості, що характерні для інших типів;

 • рід — таксономічна одиниця, що відображає карбонатність, кислотність, оглеєння, прояв солонцюватості і засолення ґрунтів тощо;

 • літологічна серія — таксономічна одиниця, що відображає генетичну природу ґрунтоутворювальних порід;

 • вид — таксономічна одиниця, що відображає ступінь прояву ознак типу, підтипу, роду і літологічних ознак;

 • Варіант — таксономічна одиниця, що відображає трансформацію ґрунту в результаті його використання;

 • Різновидність — таксономічна одиниця, що відображає гранулометричний склад ґрунту.Характерні риси і єдність ґрунтового типу визначаються:

 • Характерні риси і єдність ґрунтового типу визначаються:

 • а) однотипністю надходження органічних речовин і процесів їхнього розкладання і перетворення в гумус;

 • б) однотипним комплексом процесів розкладання мінеральної маси і синтезу органо-мінеральний новоутворень;

 • в) однотипним характером міграції й акумуляції речовин;

 • г) однотипною будовою ґрунтового профілю і характером генетичних горизонтів;

 • д) однотипною спрямованістю заходів щодо підвищення і підтримки родючості ґрунтів і меліоративних заходів.Вид грунту – групи грунтів у межах роду, що розрізняються ступенем розвитку основного грунтотворного процесу.

 • Вид грунту – групи грунтів у межах роду, що розрізняються ступенем розвитку основного грунтотворного процесу.

 • Наприклад, у межах підзолистих грунтів за ступенем розвитку підзолоутворення виділяють види сильно-, середньо- і слабопідзолистих грунтів. У межах чорноземів за ступенем розвитку гумусового горизонту виділяють, з одного боку, види малопотужних, середньо-потужних, потужних і надпотужних чорноземів, а з іншого – види мало-, середньо- і багато- гумусних чорноземів.Номенклатура у ґрунтознавстві – це найменування грунтів згідно з їх властивостями й класифікаційним станом.

 • Номенклатура у ґрунтознавстві – це найменування грунтів згідно з їх властивостями й класифікаційним станом.

 • За існуючими правилами української номенклатури грунтів, у назві грунту повинні бути відображені всі таксономічні рівні.

 • Це здійснюється так. Спочатку дається назва типу грунту, історичне формування назви якого розглянутого вище. Кожний генетичний тип має «центральний» підтип, для якого використовують терміни «типовий», «звичайний».Діагностика – це процес опису грунту відповідно до певних правил із метою віднесення його до того чи іншого класифікаційного підрозділу.

 • Діагностика – це процес опису грунту відповідно до певних правил із метою віднесення його до того чи іншого класифікаційного підрозділу.

 • У вітчизняній генетичній школі ґрунтознавства в основу діагностики грунтів покладено декілька принципів, головні з яких такі: комплексний підхід до діагностики грунтів, порівняльно-географічний аналіз діагностики грунтів та генетичний принцип діагностики грунтів.

Каталог: data -> kafedra -> internal -> med biologia -> presentations
presentations -> 1. Поняття про ґрунт
presentations -> Паразитизм
presentations -> Тип Війчасті (Ciliophora) налічує близько 6 тис видів. Тип Війчасті (Ciliophora) налічує близько 6 тис видів
presentations -> 1. Роль мікроорганізмів у ґрунтоутворенні. Роль вищих рослин у ґрунтоутворенні
presentations -> Паразитизм
presentations -> Гельмінтологія це розділ зоології, який вивчає гельмінти (черви)
presentations -> Автосомно-домінантне захворювання
presentations -> 1 – ніздрі; 1 – ніздрі
presentations -> Серед червів є вільноживучі види та паразити, що є збудниками гельмінтозів. Серед червів є вільноживучі види та паразити, що є збудниками гельмінтозів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка