1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.
#10301. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001.

 • 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001.

 • 2.Історія української педагогіки / За ред. М. Г. Стельмаховича. — К.: ІЗМН, 2000.

 • 3. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти в Україні: історія,

 • теорія: підручник — К., 1998.

 • 4. Історія педагогіки / За ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк. — Житомир, 1999.

 • 5. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та

 • шкільництва. — Тернопіль, 1996.

 • 6. Освітні технології / За ред. О. М. Пехота. — К.: А. С. К., 2001.

 • 7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах,

 • картах, діаграмах: Навч. посіб. — Суми: СумДПУ, 2000.

 • 8. Історія педагогіки: курс лекцій. - К., 2004.- 171 c.

 • 9. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 576 с.

 •  Основні функції держав Стародавнього Сходу:

 • Основні функції держав Стародавнього Сходу:

 • збирання податків;

 • створення постійного війська;

 • організація суспільних робіт (будівництво храмів, ірригаційних споруд, пірамід, каналів);

 • підготовка чиновників і жерцівзакладено основи державності

 • закладено основи державності

 • видано найдревніший у світі збірник законів

 • створено епічну поезію

 • образне чи піктографічне письмо перетворюється в клинопис

 • виникнення ієрогліфічного письма

 • алфавітні системи писемностіШкола називається э-дуб-ба — «будинок табличок»

 • Школа називається э-дуб-ба — «будинок табличок»

 • вчитель — «батько будинку»

 • його помічник — «старший брат»

 • учень — «син будинку табличок»

 • «зошити» — таблички з кусків глиниПерша частина програми:

 • Перша частина програми:

 • Запам'ятовування знаків і вправи в їх написанні.

 • Друга частина програми:

 • Вправи літературного характеру — списування і заучування поетичних і релігійних текстів, міфів і казок, гімнів царям і богам, прислів‘їв і повчань морально-етичного характеру.Виникнення писемності та організація шкіл для навчання хлопчиків-писарів

 • Виникнення писемності та організація шкіл для навчання хлопчиків-писарів

 • Навчання грамоти складалось із заучування букв, усного читання тексту і письмових вправ

 • Велика увага приділялася лічбі

 • У школі вчили гімнастичним вправам і плаванню, велика увага приділялася вихованню хороших манервиховання носило кастовий характер

 • виховання носило кастовий характер

 • на основі студіювання Вєдів та інших святих книг розвинулася граматика

 • з аналізом святих гімнів виросла наука поетики і риторики, стилістики й метрики, логіки

 • навчання дітей вищої касти відбувалося у школі брахманів (жреців)

навчання грамоти з'являється в Китаї в ІІ-му тисячолітті до н.е.

 • навчання грамоти з'являється в Китаї в ІІ-му тисячолітті до н.е.

 • мета виховання полягала у правильному й точному передаванні раз і назавжди прийнятого

 • існувала система ідеалів у галузі культури

 • навчання починалося з 6 років

 • діти в щколі завчали напам'ять «Книгу трьох слів» і «Книгу чотирьох слів» головний збірник китайських церемоній

 • методи навчання: запам'ятовування, наслідування, обмеження свободи та ініціативи

 • вперше було винайдено папір (105 р. до н.е.), а також запроваджені екзамени (200 р. до н.е.)Можна виділити кілька типів виховання у країнах Стародавнього Сходу:

 • Можна виділити кілька типів виховання у країнах Стародавнього Сходу:

 • 1. Теократично-релігійний тип характерний для цивілізацій з перевагою релігії (Індія, Єгипет).

 • 2. Лицарський тип виховання охоплював лиш деякі верстви і то лише в деяких епохах (у Індії — кшатрії).

 • 3. Урядничий (бюрократичний) тип (Китай, ранній Єгипет)

 • 4. Господарський тип не виступає самостійно і не є панівним.Консерватизм завжди треба дивитись на минуле, нове небезпечне і шкідливе.

 • Консерватизм завжди треба дивитись на минуле, нове небезпечне і шкідливе.

 • Духовний уніформізм— гальмував індивідуальні прикмети, не допускав до того, щоб одиниця відрізнялася від маси.І. Спартанська система виховання - підготування з дітей-спартіатів мужніх воїнів, стійких і загартованих майбутніх членів військової общини.

 • І. Спартанська система виховання - підготування з дітей-спартіатів мужніх воїнів, стійких і загартованих майбутніх членів військової общини.

 • навчально-виховні заклади — агели, де діти виховувалися з 7 до 18 років.

 • Завдання виховання:

 • 1) досконалий розвиток тілесних сил;

 • 2) розвиток войовничого мужнього духу;

 • 3) розвиток суворого підкорення цілям і волі державиМетою афінського виховання було досягнення калокагатії— гармонії тіла і духу.

 • Метою афінського виховання було досягнення калокагатії— гармонії тіла і духу.

 • Виховання спрямовувалося на розвиток духовних обдарувань особистості:

 • розвиток розуму, художнього смаку

 • і моральних почуттів.

 • З двох років до хлопчика прикріпляється педагог (пайс+аго—«дітоводій»), раб,

 • що супроводжував його скрізь.Мусична школа:

    • Мусична школа:
 • Була загальноосвітньою і приватною, а отже платною і недоступною для демосу

 • літературна і художньо-музична освіта

 • для навчання письма використовувалися навощені таблички, на яких тонкою паличкою (стилем ) вицарапувався потрібний текст

 • ставилися високі вимоги до заучування напам'ятьВідвідувалась дітьми з 12 років паралельно із мусичною школою.

 • Відвідувалась дітьми з 12 років паралельно із мусичною школою.

 • Учні опановували пентатхлон (п'ятиборство): біг, боротьба, стрибки, метання диску і метання спису, а також плавання.

 • формування красивого тіла

 • педотриб — учитель гімнастики, універсальний спеціаліст з усіх її окремих видівв Афінах було три гімнасії, що утримувалися державним коштом: Лікей, Академія і Кіносарг

 • в Афінах було три гімнасії, що утримувалися державним коштом: Лікей, Академія і Кіносарг

 • жінки в Афінах дівчата здобували домашнє виховання під наглядом матерів або інших жінок на жіночій половині будинку-гінекеї та здобували елементарні навички рукоділля, гри на музичному інструменті, часом і читання та письмаТипи виховних систем та школа в середні віки

 • Типи виховних систем та школа в середні віки

 • церковне (духовне) виховання. Здійснювалося в християнській сім'ї та церковних школах (парафіяльних, монастирських, соборних).

 • рицарське виховання. Здійснювалося матір'ю (до 7 років) в сім'ях; з 7 до 14 років — в сім'ях сюзерена (більш знатного рицаря), де хлопчики виконували обов'язки пажа при його дружині; від 14 до 21 року — були зброєносцями сюзерена. • бюргерське виховання. Здійснювалося в гільдійських і цехових школах, які згодом було перетворено на міські початкові школи, утримувані на кошти міського самоврядування (магістрату). Ставило за мету підготовку дітей до торговельної, ремісницької справи

 • стихійне виховання дітей селян. Здійснювалося батьками у повсякденній праці та носило практичний характер. Його складові: фізичне, трудове, моральне, релігійне виховання.застосування формальної логіки для обґрунтування релігії

   • застосування формальної логіки для обґрунтування релігії
   • Учені, невдоволені ігноруванням церковною школою нових знань стали ініціаторами створення вищих спеціальних шкіл — університетів (universitas — сукупність, об'єднання) — співтовариство тих, хто вчить і хто вчиться, відкритих для всіх бажаючих
   • Перші університети було відкрито в Болоньї (1158), Оксфорді (1168), Кембриджі (1209), Парижі (1253), Празі (1348) та інших містах Європи


створив універсальну філософсько-теологічну систему — томізм.

   • створив універсальну філософсько-теологічну систему — томізм.
 • педагогічна система томізму ґрунтується на психологічному вченні про нематеріальну безсмертну душу (впроваджену Богом в людське тіло, яка є щодо тіла рушійною силою) та етичному вченні, згідно з яким метою життя є досконалість, що досягається поведінкою відповідно до суспільних законів - вся система виховання будується як досягнення цієї мети.

 • Томізм розрізняє виховання:

 • формальне (вдосконалення людини для виконання нею свого життєвого призначення)

 • матеріальне (розвиток особистості відповідно до її індивідуальних особливостей і здібностей).середньовічний філософ, теолог (богослов), університетський викладач

 • середньовічний філософ, теолог (богослов), університетський викладач

 • автор філософського вчення концептуалізму

 • вирішував питання обґрунтування віри (необхідно не сліпо вірити, а розуміти те, в що віриш).Удосконалений компас (1302), кишеньковий годинник (1500), самопрядка (1530), система світу Коперніка (1543), закони падіння тіл Галілея (1590), мікроскоп (1590), телескоп (1600); відкриття Америки (1492) і морського шляху в Індію (1498) тощо

 • Удосконалений компас (1302), кишеньковий годинник (1500), самопрядка (1530), система світу Коперніка (1543), закони падіння тіл Галілея (1590), мікроскоп (1590), телескоп (1600); відкриття Америки (1492) і морського шляху в Індію (1498) тощо

 • Копернік, Галілей, Бруно, Кеплер, Парацельс, Сервет і Гарвей заклали основи природознавства.

 • Наука звільнялась від теології. • Франсуа Рабле (1483-1553) у романі “Гаргантюа і Пантагрюель” здійснив блискучу атаку на

 • середньовічну школу та науку. Книга Рабле – це гімн гуманістичному вихованню і реальній освіті.

у своїх памфлетах “Похвала глупості”, “Розмови запросто” він висміює середньовічні школи і виховання, католицьке духівництво, критикує схоластику, формалізм у навчанні.

 • у своїх памфлетах “Похвала глупості”, “Розмови запросто” він висміює середньовічні школи і виховання, католицьке духівництво, критикує схоластику, формалізм у навчанні.

 • рекомендує вивчати класичні мови, починаючи з граматики

 • Особливу цінність має його книга “Молодим дітям наука”, що містить біля 600 правил, які вважав обов'язковими для юнацтва.В своїй “Золотій книжці про найкращий суспільний лад і про новий острів Утопію” Т.Мор:

 • В своїй “Золотій книжці про найкращий суспільний лад і про новий острів Утопію” Т.Мор:

 • говорить про необхідність надати всім громадянам можливість ”духовної освіти та свободи”

 • критикує сучасне суспільне життя

 • приділяє значну увагу питанням виховання

 • великого значення надає фізичному вихованню.

праці “Трудова школа“, “Курс педагогіки“, підручник для початкового навчання “Красная зорька“ та ін.

 • праці “Трудова школа“, “Курс педагогіки“, підручник для початкового навчання “Красная зорька“ та ін.

 • Розробив ряд методів педагогічного дослідження: опитування, анкетування, тестування, спостереження, статистичний метод.

 • вважав, що спадковість є одним із факторів розвитку людини, але вирішальна роль у формуванні особистості належить вихованню.- людина, у якій поєднувались би глибокі знання про природу, суспільство, здоров’я, уміння пізнавати і перетворювати дійсність, моральна чистота і багатство естетичних почуттів.

 • - людина, у якій поєднувались би глибокі знання про природу, суспільство, здоров’я, уміння пізнавати і перетворювати дійсність, моральна чистота і багатство естетичних почуттів.

 • головне – виробити в учнів уміння і бажання набувати знання на протязі всього життя.

 • Розвиток розуму дитини – копія розвитку розуму людства. Дитина генетично (серцем і думкою) пов’язана з рідною культурою, зі своїм народом.Виступав проти методу одночасного вивчення учнями різних наук і пропонував, щоб дитина в окремі відрізки часу займалась тільки однією наукою.

 • Виступав проти методу одночасного вивчення учнями різних наук і пропонував, щоб дитина в окремі відрізки часу займалась тільки однією наукою.

 • Мета трудового виховання - розвиток в дитини “уміння створювати з речей і явищ природи предмети, корисні для людства“.

 • Вчитель – повинен бути вихованою і освіченою в сучасному розумінні людиною, бути педагогом взагалі, бути знавцем своєї науки і її викладанняє творцем української національної

 • є творцем української національної

 • педагогіки, яка відповідає духовності українського народу, його історичній місії і потребам державного будівництва України.

 • підручник "Загальні методи навчання", до якого були дописані дидактичні роботи: "Система освіти в самостійній Україні", "Система навчання", "Організаційні форми навчання" , "Виховний ідеал", "Виховна роль мистецтва", "Засади естетичного виховання", "Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру"1. Передошкільне і дошкільне виховання: материнський догляд або ясла (до 3-х років), дитячий садок (з 3 до 6-ти років);

 • 1. Передошкільне і дошкільне виховання: материнський догляд або ясла (до 3-х років), дитячий садок (з 3 до 6-ти років);

 • 2. Початкова школа (від 6 до 14-ти років);

 • 3. Середня школа: класична гімназія, реальна школа, середні технічні школи, учительська семінарія, середня агрономічна школа, середня медична школа (від 14 до 18-ти років);

 • 4. Висока школа: університет, високі технічні школи, педагогічний інститут, академія мистецтва, консерваторія, військова академія (від 18 до 23-х років);

 • 5. Позашкільна освіта;

 • 6. Науково-дослідні установи: академія наук, академія педагогічних наук.залишив багату педагогічну спадщину,

 • залишив багату педагогічну спадщину,

 • написав понад 150 творів (романи, повісті, оповідання, п’єси, сценарії, науково-педагогічні статті), роботи "Педагогічна поема", "Прапори на баштах", "Книга для батьків", "Методика організації виховного процесу", "Проблеми шкільного радянського виховання", "Лекції про виховання дітей" і ін.

 • Стрижнем педагогіки Макаренка є вчення про дитячий колектив. • Лекція завершена

 • Дякую за увагуКаталог: data -> kafedra -> internal -> magistr -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Зміст освіти в національній школі України. Основні цілі та завдання програми «Освіта»
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Три основні компоненти: три основні компоненти
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Становлення дидактики як науки. Основні категорії та проблеми дидактики
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> 1. Спеціальна педагогіка, її об’єкт, предмет і завдання. Основні категорії спеціальної педагогіки
%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Закономірності навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка