1. Медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)Дата конвертації08.06.2016
Розмір445 b.1. Медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)

 • 1. Медична статистика як наука (визначення поняття, основні розділи та їх зміст)

 • 2. Відносні та середні величини.

 • 3. Оцінка достовірності результатів статистичного дослідження.

 • 4. Динамічний аналіз.

 • 5. Стандартизація. Кореляційний аналіз.

 • 6. Графічні зображення в статистиці.

Медична статистика – наука, яка вивчає здоров’я населення в залежності від соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, культурних та медико-біологічних чинників і показники діяльності медичних закладів

 • Медична статистика – наука, яка вивчає здоров’я населення в залежності від соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, культурних та медико-біологічних чинників і показники діяльності медичних закладів1)загальна теорія статистики – розглядає загальні поняття, категорії, принципи і методи кількісного виміру соціальних явищ і процесів;

 • 1)загальна теорія статистики – розглядає загальні поняття, категорії, принципи і методи кількісного виміру соціальних явищ і процесів;

 • 2)економічна статистика – вивчає процеси суспільного виробництва, розподілу і споживання;

 • 3)соціально-економічна статистика – вивчає добробут, культуру народу, загальну відмінність груп народу;

 • 4)галузева статистика – вивчає відповідні галузі: фінансова статистика, статистика будівництва, статистика матеріального виробництва тощо.однорідності сукупності, що вивчається;

 • однорідності сукупності, що вивчається;

 • достатньої кількості спостережень.

при непарній кількості спостережень

 • при непарній кількості спостережень

 • Ме =

 • при парній кількості спостережень

 • Ме =Проста - М =

 • Проста - М =

 • Зважена - М =

 • За способом моментів - М = А+ і1. Середня займає серединне положення у варіаційному ряду

 • 1. Середня займає серединне положення у варіаційному ряду

 • М = М0 = Ме /строго симетричний ряд/

 • 2. Середня є узагальнюючою величиною і за нею не видні випадкові коливання, відмінності в індивідуальних даних

 • 3. Сума відхилень всіх варіант від середньої дорівнює нулю

 • ∑ /V - M/ = 0

Коефіцієнт варіації – є відносною мірою різноманітності; це процентне співвідношення середнього квадратичного відхилення і середньої арифметичної величини.

 • Коефіцієнт варіації – є відносною мірою різноманітності; це процентне співвідношення середнього квадратичного відхилення і середньої арифметичної величини.

 • С = %

 • С = 10 % низька різноманітність

 • С = 10-20 % середня різноманітність

 • С = 20 % висока різноманітність

Похибка середньої величини:

 • Похибка середньої величини:

 • mM = , якщо n > 30;

 • mM= , якщо n ≤ 30.

 • Похибка відносної величини:

 • m% /або mp/= , якщо n>30;

 • m% /або mp/ = , якщо n≤30t = - для середніх величин;

 • t = - для середніх величин;

 • t = - для відносних величин

 • Різниця достовірна при t = 2 і більше, що відповідає ймовірності безпомилкового прогнозу Р = 95,5 % і більше.Р ( -t < çXi-Mç < +t ) = 0.6827

 • Р ( -t < çXi-Mç < +t ) = 0.6827

 • Р (-2t < çXi-Mç < +2t) = 0.9545

 • Р (-3t < çXi-Mç < +3t) = 0.9973

Динамічний ряд – це ряд однорідних статистичних величин, які показують зміну якогось явища у часі

 • Динамічний ряд – це ряд однорідних статистичних величин, які показують зміну якогось явища у часі

 • Простий динамічний ряд – виражений абсолютними величинами.

 • Складний динамічний ряд – виражений відносними і середніми величинамиАбсолютний приріст – різниця між наступним і попереднім рівнями ряду

 • Абсолютний приріст – різниця між наступним і попереднім рівнями ряду

 • Темп росту – відношення наступного рівня до попереднього рівня, %

 • Темп приросту – відношення абсолютного приросту до попереднього рівня, %

 • Показник наочності

 • Абсолютне значення 1 % приростуПрямий

 • Прямий

 • Непрямий

 • Зворотній

 • Використовуються у випадках, коли потрібно порівняти явище, яке вивчається у неоднорідних сукупностях

застосовується для визначення взаємозв’язку між явищами

 • застосовується для визначення взаємозв’язку між явищами

 • Кореляційний зв’язок буває:

 • за характером – прямий і зворотній;

 • за силою: сильний, середній, слабкийМетод рангів (Спірмена)

 • Метод рангів (Спірмена)

 • Метод квадратів (Пірсона)Лінійні

 • Лінійні

 • Радіальні

 • Стовпчикові

 • Внутрішньостовпчикові

 • Секторні

 • Фігурні

 • Об’ємнікожне графічне зображення повинно мати назву, де вказується його зміст, час і місце;

 • кожне графічне зображення повинно мати назву, де вказується його зміст, час і місце;

 • повинно будуватися у певному масштабі;

 • для кожного графічного зображення повинно даватись пояснення про застосування забарвлення (у вигляді умовних позначень або штрихування).Густота населення (чол. / км.кв.)

 • Густота населення (чол. / км.кв.)

результати дослідження можуть бути покладені в основу лекції або доповіді;

 • результати дослідження можуть бути покладені в основу лекції або доповіді;

 • за матеріалами дослідження можна підготувати наказ, методичну інструкцію, положення і т.д.;на основі результатів дослідження може бути проведена реорганізація діяльності медичного закладу;

 • на основі результатів дослідження може бути проведена реорганізація діяльності медичного закладу;

 • результати дослідження можуть бути оформленні як раціоналізаторські пропозиції, відкриття і т.п.;

 • матеріали дослідження можуть бути опубліковані (статті, книги і т.п.).

Каталог: data -> kafedra -> internal -> u nurse -> presentations -> 2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> %D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%97%20(4)
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Термін «соціальна перцепція» був введений Дж. Брунером в 1947 р. Термін «соціальна перцепція» був введений Дж. Брунером в 1947 р
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> З їжею в організм надходять: з їжею в організм надходять
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Гігієнічне значення клімату
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Це збірне поняття, що включає в себе показники, які характеризують
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Профілактика туберкульозу. Туберкуліно-діагностика Лектор доц. Шульгай Л. М
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> — це ймовірна подія або сукупність подій, на випадок яких здійснюється страхування
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Еластичність попиту
2%20%D0%BA%20%D0%BC%D1%81%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F -> Страхування — це двосторонні економічні відносини, які полягають у тому, що страхувальник, сплачуючи грошовий внесок, забезпечує собі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка