1. Мобільні технології. (Mobile Computing)Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.1. Мобільні технології. (Mobile Computing).

 • 1. Мобільні технології. (Mobile Computing).

 • 2. Відкритий контент (Open content).

 • 3. Електронні книги (Electronic Books).

 • 4. Доповнена реальність (Augmented reality).

 • 5. Сенсорні інтерфейси (Gesture based computing).

 • 6. Візуалізація даних та їх аналіз (Visual data analysis).Безкоштовна освіта на рівні коледжу

 • Безкоштовна освіта на рівні коледжу

 • Віртуальні освітні ігрові технології

 • Соціальні мережі для навчання

 • Twitter як освітня платформа для спілкування та співпраці

 • “Бум” технологічної грамотності

 • Розвиток творчого та креативного мислення

 • Революція публічних бібліотекАналітичне мислення

 • Аналітичне мислення

 • Комунікативні здібності

 • Бажання експериментувати

 • Здібності працювати в команді

 • Ентузіазм та вміння вести за собоюскорочення обсягу рутинних технологічних знань та вмінь, які засвоюють учні та які пов’язані зі специфікою засобів ІКТ, що використовуються. Учні знайомляться з інтуїтивно зрозумілими засобами стандартного інтерфейсу, специфічні особливості роботи з конкретними програмними середовищами та технічними пристроями вони можуть опановувати самостійно при їх застосуваннях при розв’язуванні життєвих практичних завдань та завдань з інших навчальних предметів;

 • скорочення обсягу рутинних технологічних знань та вмінь, які засвоюють учні та які пов’язані зі специфікою засобів ІКТ, що використовуються. Учні знайомляться з інтуїтивно зрозумілими засобами стандартного інтерфейсу, специфічні особливості роботи з конкретними програмними середовищами та технічними пристроями вони можуть опановувати самостійно при їх застосуваннях при розв’язуванні життєвих практичних завдань та завдань з інших навчальних предметів;

 • розвантажується вивчення інформатики в рамках окремого предмета за рахунок практичного відпрацювання вмінь та навичок при вивченні всіх загальноосвітніх дисциплін, під час позашкільної та позакласної діяльності; основним варіантом вивчення стає повна інтеграція вмісту інформатики в математиці, технології, інших шкільних дисциплінах;

 • відбувається відмова від обов’язкового опанування учнями засобів та мов професійного програмування як складової частини загальноосвітньої підготовки учнів;

 • розширюється вивчення таких питань «соціальної інформатики», як етичні, екологічні та правові питання роботи з даними;

 • початок вивчення інформатики переноситься до молодшої школи, що приводить до підвищення ефективної навчальної діяльності учнів на наступних ступенях навчання та сприяє розвантаженню учнів.Системний характер

 • Системний характер

 • Формування ІКТ-компетентностей (ключових та предметних)

 • Передбачає три рівні ІКТ-комптентностей, моніторинг сформованості яких здійснюється при розв'язуванні компетентнісних завдань трьох рівнів, виконанні індивідуальних та колективних навчальних проектів та методу Потрфоліо (демонстраційного та підсумкового)

 • Підвищення пріоритету метапредметних знань

 • Формування міжпредметних компетенції

 • Вимагає додаткових стандартів (стандарту умов для успішного впровадження, стандарту моніторингу)

 • Незалежність від виробника програмного забезпечення: навчання не повинно бути побудовано на застосуванні програмного забезпечення тільки одного виробника або тільки однієї платформи; школа зобов'язана знайомити і з альтернативами.

 • практичність: приклади, завдання беруться зі знайомого учневі повсякденного життя (школа, сім‘я, хобі, медіа);

 • активне навчання і творчий підхід: передбачаються методи навчання, що активізують учнів і виявляють їх творчі здібності;

 • спільне/колективне навчання: як на уроках інформатики, так і при виконанні домашніх завдань переважні спільні методи навчання;

 • здобуття знань: нові знання осягаються в ході спільної творчості, а не шляхом запам'ятовування;

 • інтегрованість: в навчальних завданнях (рефератах, презентаціях) використовуються теми з інших навчальних предметів;

Нерозуміння компетентнісного підходу – потрібно створювати НОВІ підручники, методики, задачники тощо

 • Нерозуміння компетентнісного підходу – потрібно створювати НОВІ підручники, методики, задачники тощо

 • Введення розділу “програмування” (підготовка до олімпіади з інформатики) – базовий курс за рахунок інваріантної складової – започаткування нової олімпіади з ІКТ

 • Збільшення кількості годин на тему “Алгоритмізація” : алгоритмізація – наскрізна тема всього курсу – важливе правильне розуміння цього поняття

 • Введення допрофільних та профільних курсів – передбачено за рахунок варіативної складової – вибір навчального закладу

 • Перенесення деяких тем із одного класу до іншого

 • Уточнення змістових питань

змістова лінія "Основи алгоритмізації та програмування" є наскрізною

 • змістова лінія "Основи алгоритмізації та програмування" є наскрізною

 • Підходи до вивчення змістової лінії «Основи алгоритмізації та програмування» ґрунтуються на методиці, запропонованої свого часу А.П. Єршовим, М.І. Жалдаком.

 • В якості мов та середовищ програмування рекомендується використовувати навчальні середовища виконання алгоритмів (навчальні мови програмування)Найпоширеніша помилка при вивченні програмування у школі є бездумне перенесення форм, методів і засобів, розроблених для дорослих, у дитячий світ. (Алан Кей) .

 • Найпоширеніша помилка при вивченні програмування у школі є бездумне перенесення форм, методів і засобів, розроблених для дорослих, у дитячий світ. (Алан Кей) .

 • Однією з труднощів вибору мови для запису алгоритмів в школі - протиріччя між різноманітністю мовної практики програмування і єдністю навчального процесу в школі. (А.П. Єршов)

 • Школа готує не програмістів і, більше того, з педагогічної точки зору вивчення будь-якої мови програмування в процесі допрофесійної підготовки в школі можна і потрібно розглядати не як отримання конкретних виробничих навичок, а як пропедевтику вивчення багатьох професійних мов програмування в подальшій кар'єрі. (А.Г. Кушніренко Г. В. Лебедев)

 • Навчальна алгоритмічна мова досить розвинена, щоб використовувати її на уроках, вдома, в побуті. Можливість використання навчальної алгоритмічної мови для опису "побутових" або загальновідомих алгоритмів дозволяє педагогу не тільки формулювати популярні алгоритми, наприклад, алгоритм розв’язування квадратного рівняння з курсу математики, але й використовувати мову для формалізації описів природних процесів, що оточують нас. (А.Г. Кушніренко Г. В. Лебедев)

 • Мови програмування повинні мати низьку підлогу (легко почати роботу ) і високі стелі (можливість реалізовувати з часом більш складні проекти) (Сеймур Пейперт).

 • Мови програмування окрім низької підлоги та високої стелі повинні мати широкі стіни ( підтримка різних типів проектів задля того, щоб люди з різними інтересами і стилями навчання могли долучитися до вивчення програмування). (Мітчел Рєзнік ).Завдання 1. Родина з Києва, у складі 2 дорослих, 1 підліток – учень 11 класу та 1 дитина 7 років, збирається у відпустку до Одеси. Визначте можливі варіанти, як доїхати з Києва до Одеси залізницею, для цього знайдіть в Інтернеті необхідні відомості про розклад руху прямих (* та транзитних) потягів, вартість квитків для дорослих, для дитини та підлітка. Для кожного з варіантів розрахуйте вартість подорожі для родини та її тривалість. Запропонуйте найбільш вдалий, на ваш погляд, варіант подорожі. Результати дослідження подайте у вигляді презентації або текстового документа з використанням таблиць та діаграми для подання знайдених відомостей. Обґрунтуйте ваш вибір, який варіант для родини є найбільш прийнятним. Крім вартості подорожі, врахуйте також інші особливості (тривалість подорожі, зручність для дитини, час відправлення та прибуття тощо).

 • Завдання 1. Родина з Києва, у складі 2 дорослих, 1 підліток – учень 11 класу та 1 дитина 7 років, збирається у відпустку до Одеси. Визначте можливі варіанти, як доїхати з Києва до Одеси залізницею, для цього знайдіть в Інтернеті необхідні відомості про розклад руху прямих (* та транзитних) потягів, вартість квитків для дорослих, для дитини та підлітка. Для кожного з варіантів розрахуйте вартість подорожі для родини та її тривалість. Запропонуйте найбільш вдалий, на ваш погляд, варіант подорожі. Результати дослідження подайте у вигляді презентації або текстового документа з використанням таблиць та діаграми для подання знайдених відомостей. Обґрунтуйте ваш вибір, який варіант для родини є найбільш прийнятним. Крім вартості подорожі, врахуйте також інші особливості (тривалість подорожі, зручність для дитини, час відправлення та прибуття тощо).

 • Завдання 2. Фермер, вивчивши попит на ягідні культури в своєму регіоні, планує 70 % своєї земельної ділянки площею 2 га відвести на вирощування полуниці. Для цього він збирається звернутися до керівництва банку «Приват» з листом про надання йому відповідного кредиту. Розрахуйте кількість кущів певного сорту полуниці та потрібну суму на закупку розсади за умови, що за першу сотню кущів покупець платить повну вартість, за кожну наступну сотню вартість зменшується на 1% від попередньої вартості. Розсаду фермер планує закупити в Інтернет-магазині України «Дім і сад» з розрахунку 40-60 тис. кущів на 1 га. Створіть електронну таблицю для розрахунків.

 • Завдання 3. Влітку ви з родиною збираєтесь переїхати жити до Києва, оскільки батьки там працюють. Ви вже обрали вищий навчальний заклад для подальшого навчання, лишається обрати школу для молодшого брата, який навчається у 8 класі і має хист та досвід складання комп’ютерних програм. Ви разом з братом вирішили знайти в Києві школу, учні якої мають найкращі результати з олімпіади з інформатики за останній рік. Для переконання батьків у правильному виборі школи ви вирішили побудувати діаграму кількості призерів у п’яти навчальних закладах, що мають найвищі результати. Числову діаграму слід побудувати на основі знайденої електронної таблиці. Ви маєте написати батькам агрументованого листа щодо вашого вибору навчального закладу.Лише 50% учнів справились із запропонованим завданням. Перевірку та оцінювання робіт учнів здійснювали вчителі шкіл за чіткими критеріями. Повторну перевірку здійснювали експерти. Розбіжність на 25% - вчителі завищили оцінки.

 • Лише 50% учнів справились із запропонованим завданням. Перевірку та оцінювання робіт учнів здійснювали вчителі шкіл за чіткими критеріями. Повторну перевірку здійснювали експерти. Розбіжність на 25% - вчителі завищили оцінки.

 • 0,1% учнів (8 учнів) виконали завдання повністю

Вчитель не може бути Гуглом, він має стати фасилітатором та навчитися скафалдингу

 • Вчитель не може бути Гуглом, він має стати фасилітатором та навчитися скафалдингу

 • Не можна сьогодні навчати так, як 10,20, 30 років тому

 • Потрібно зродити так, щоб всім дітям було цікаво вчитися в школі та за її межами

 • Люди не люблять змінюватися. Щоб щось змінилось, потрібно щоб хтось почав робити по-іншому

 • Махатма Ганди “Ви самі маєте показати зміни, які маєте бажання бачити в світі”. Слід почати з себе – показати, як це робиться

Каталог: kievoit


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка