1. Модель Бісмарка. Сформувалася у 1884 році з прийняттям нового соціального законодавства канцлером Німеччини Отто фон БісмаркомДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗакон

1. Модель Бісмарка. Сформувалася у 1884 році з прийняттям нового соціального законодавства канцлером Німеччини Отто фон Бісмарком.

 • 1. Модель Бісмарка. Сформувалася у 1884 році з прийняттям нового соціального законодавства канцлером Німеччини Отто фон Бісмарком.

 • В цій системі страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від імені держави покладено на страхові товариства

 • 2. Модель Беверіджа. Сформувалася за ініціативою лорда Ульяма Генри Беверіджа у 1942 році.

 • В цій системі функції страховика покладено на державні органи. Вони забезпечують виплату матеріальної допомоги. Поряд з цим роботодавці повинні застрахуватися у приватних страхових компаніях і потерпілий, в разі наявності вини роботодавця може звернутися до суду і отримати додаткову компенсацію.

 • 3. Приватно-корпоративна модель. В ній паралельно діють страхові товариства та приватні страхові компанії.

 • 4. Голандська модель. Забезпечує один рівень захисту від нещасного випадку, не залежно від того, виник він на виробництві або в побуті. Він забезпечує страхування на випадок інвалідності в рамках медичного страхування.Німеччині налічується 108 незалежних одне від одного товариств та страхових кас.

 • Німеччині налічується 108 незалежних одне від одного товариств та страхових кас.

 • У 26 з них об’єднано найманих працівників промислових підприємств та торгівлі

 • У 9 – сільськогосподарських працівників.

 • Муніципальні товариства страхування та 53 страхові каси забезпечують відшкодування шкоди державним службовцям, школярам, вчителям тощо.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне cоціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

 • Закон України “Про загальнообов’язкове державне cоціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

 • Введений в дію з 1 квітня 2001 року.

 • Створений Фонд соціального страхування від нещасних випадків України – некомерційна самоврядована організація, що діє на підставі статуту

 • За час дії цього Закону за його кошти погашено заборгованість перед шахтарями, що накопичилась до створення цього Фонду.Стаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку

 • Стаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку

 • Завданнями страхування від нещасного випадку є:

 • проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці;

 • відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

 • відшкодування шкоди, пов’язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов’язків, надання їм соціальних послуг у зв’язку з ушкодженням здоров’я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

Завдання Фонду полягають у:

 • Завдання Фонду полягають у:

 • Обліку, аналізу та оцінці ризиків виникнення нещасних випадків та професійних захворювань на рівні галузі, регіонів та держави та визначенні пріоритетних профілактичних заходів для зниження їх рівня.

 • Наданні консультацій страхувальникам.

 • Допомозі страхувальникам у створенні ними та реалізації системи управління охороною праці.

 • Навчанні і підвищенні кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці.

 • Розробленні, виданні, розповсюдженні нормативних актів, журналів, спеціальної літератури.

 • Фінансуванні наукових досліджень, пов’язаних із вивченням проблем, що виникають у зв’язку з впровадженням новітніх технологій, які впливають на стан здоров’я працюючих.

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

 • Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

 • Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування (далі - працівник).

 • Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи.

 • Страховик - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних.

 • Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність.Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають особи:

 • Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають особи:

 • які працюють на умовах трудового договору (контракту)

 • учні та студенти навчальних закладів залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах

 • особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами. • "Стаття 11. Добровільне страхування від нещасного випадку

 • Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися:

 • 1) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;

 • 2) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності";

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

 • Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

 • Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності

 • Одноразова допомога в разі смерті потерпілого

 • Щомісячна грошова суму в разі часткової чи повної втрати працездатності

 • Пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

 • Пенсія у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання • Організація поховання померлого, відшкодування вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;

 • Організація цілеспрямованого та ефективного лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого; • забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, коригуючи ми виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).

 • забезпечення згідно з медичним висновком домашнього догляду за потерпілим, допомоги у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяння наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла;

 • Усі види соціальних послуг та виплат, передбачені цією статтею, надаються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, перебуває на обліку підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від нещасних випадків чи ні.

Стаття 44. Обов'язки застрахованого

 • Стаття 44. Обов'язки застрахованого

 • Застрахований зобов'язаний:

 • знати та виконувати вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що стосуються застрахованого, а також додержуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором, контрактом) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

 • 2) у разі настання нещасного випадку або професійного захворювання:

 • а) лікуватися в лікувально-профілактичних закладах або у медичних працівників, з якими Фонд соціального страхування від нещасних випадків уклав угоди на медичне обслуговування;

 • б) додержувати правил поведінки та режиму лікування, визначених лікарями, які його лікують;

 • в) не ухилятися від професійної реабілітації та виконання вказівок, спрямованих на якнайшвидше повернення його до трудової діяльності;

 • г) своєчасно повідомляти робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків про обставини, що призводять до зміни розміру матеріального забезпечення, складу соціальних послуг та порядку їх надання (зміни стану непрацездатності, складу сім'ї, звільнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межі держави тощо).Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

 • Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

 • Від імені Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, керівники районних та міських відділень виконавчої дирекції Фонду.Стаття 47. Порядок визначення класу професійного ризику

 • Стаття 47. Порядок визначення класу професійного ризику

 • Визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 • Розмір страхового внеску підприємства залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство за видом економічної діяльності. У разі якщо страхувальник провадить свою діяльність за декількома видами економічної діяльності, віднесення підприємства до класу професійного ризику виробництва здійснюється за основним видом його економічної діяльності.

 • У разі зміни виду економічної діяльності підприємства Фонд соціального страхування від нещасних випадків відповідно змінює належність цього підприємства до класу професійного ризику виробництва. Зміна класу професійного ризику здійснюється один раз на рік за результатами роботи страхувальника за минулий календарний рік. Новий клас професійного ризику встановлюється з початку поточного року.

 • У разі систематичного порушення нормативно-правових актів з охорони праці, внаслідок чого підвищується ризик настання нещасних випадків і професійних захворювань, а також у разі не проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства, підприємство у будь-який час за рішенням відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків може бути віднесено на основі відповідного подання страхового експерта, який обслуговує це підприємство, до іншого, вищого класу професійного ризику виробництва.

 • Такий захід може мати і зворотну дію з початку фінансового року, зокрема, у разі проведення атестації та затвердження заходів щодо покращення умов праці"Стаття 27. Державний нагляд у сфері страхування від

 • Стаття 27. Державний нагляд у сфері страхування від

 • нещасного випадку

 • Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади.

 • Метою нагляду є контроль за додержанням страхувальниками та Фондом соціального страхування від нещасних випадків законодавства про страхування від нещасного випадку.

 • Якщо Фондом соціального страхування від нещасних випадків прийнято рішення з порушенням законодавства про страхування від нещасного випадку або страхувальник не виконує вимог цього законодавства, органи державного нагляду вказують на допущені порушення та встановлюють строк для їх усунення.

 • Якщо у строк, установлений органами державного нагляду, Фонд соціального страхування від нещасних випадків або страхувальник не усуне порушення, органи державного нагляду скасовують незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка