1. Моделювання різних компонентів освітнього середовищаДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.

1. Моделювання різних компонентів освітнього середовища

 • 1. Моделювання різних компонентів освітнього середовища

 • Загальна мета: формування необхідних умов та механізмів для модернізації освітнього середовища закладу освіти у напрямку забезпечення доступності та поширення якості освіти.

 • Організаційні завдання

 • Розробка принципів стратегії взаємодії з закладами дошкільної освіти з наступним запровадженням у практику роботи ЗНЗ.

 • Розробка принципів стратегії початкової освіти з наступним запровадженням у практику роботи основної школи.

 • Розробка принципів стратегії основної освіти в практику роботи старшої школи.

 • Відпрацювання змістової складової математичної, природничої, гуманітарної освіти допрофільних та профільних класів.

 • Розробка системи психолого-педагогічного визначення нахилів, здібностей та інтересів учнів

 • Комплектування груп і класів з урахуванням рекомендацій психолого-педагогічного консиліуму.

 • Розробка робочого навчального плану, програмно-методичного забезпечення для реалізації оновленого Державного стандарту загальної середньої освіти у відповідності до замовленої концепції розвитку закладу освіти.Науково-методичне завдання: посилення методичної та дидактичної підготовки вчителів щодо реалізації компетентнісного, діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

 • Науково-методичне завдання: посилення методичної та дидактичної підготовки вчителів щодо реалізації компетентнісного, діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу.

 • Завдання щодо кадрового забезпечення

 • Підготовка кадрів для викладання нових предметів.

 • Організація роботи в межах закладу освіти постійно діючого семінару «Новий стандарт – нова якість освіти».

 • Посилення методичної роботи з учителями з відстеженням результатів засвоєння Державного стандарту освіти базового та профільного рівня.

 • Завдання щодо матеріально-технічного забезпечення (за умов фінансування): забезпечення виконання заходів щодо реалізації програми інформатизації навчально-виховного процесу та модернізації навчально-лаборатарного обладнання.

 • Інноваційна складова для закладу освіти

 • Створення наскрізного робочого навчального плану, що охоплює базовий компонент (інваріантний), варіативний компонент та можливості блоку додаткової освіти для єдиного освітнього простору в межах різних освітніх траєкторій, з урахуванням можливостей освітнього округу

 • Створення (або добір) спецкурсів, гурткових програм, що поширюють освітні можливості школи.Загальна мета: приведення структури й організації НВП у відповідність до заявленої діяльності.

 • Загальна мета: приведення структури й організації НВП у відповідність до заявленої діяльності.

 • Організаційні завдання

 • Розробка й постійний аналіз навчальних планів для класів із різними освітніми комплексами.

 • Створення внутрішньошкільної комісії з аналізу діяльності закладу освіти відповідно вимогам до техніки безпеки.

 • Розробка програми розвивальних годин і спецкурсів, поглибленого вивчення окремих предметів, що становлять варіативні компоненти освітнього середовища закладу освіти.

 • Створення умов для реалізації індивідуальної і диференційованої роботи з учнями.

 • Створення умов для реалізації науково-дослідної роботи учнів і вчителів.

 • Підготовка умов для взаємозв’язку навчальної і позаурочної роботи.

 • Освоєння педагогічним колективом Інтернет-технологій навчання.

 • Інтенсифікація використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації НВП (від створення розкладу до учнівських презентаційних робіт на етапах робочих уроків).Науково-методичні завдання

 • Науково-методичні завдання

 • Удосконалення календарно-тематичних та поурочних планів із урахуванням навчальних програм та зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Забезпечення зв’язку з творчими лабораторіями для проведення науково-дослідницької роботи учнів та вчителів.

 • Завдання щодо кадрового забезпечення

 • Підготовка кадрів до ведення розвивальних годин і спецкурсів.

 • Підготовка кадрів до ведення науково-дослідницької роботи учнями.

 • Інноваційна складова для закладу освіти

 • Розробка методики аналізу й виміру перевантаження учнів із метою гнучкої зміни об'єму освітнього графіка для кожної дитини й для конкретного класного колективу.

 • Розробка поурочного планування у режимі розвивального навчання із використанням інформаційного ресурсу закладу освіти.

 • Розробка дидактичного, методичного, інструкційного матеріалу для різних освітніх компонентів.Загальна мета: перегляд і коригування стратегій і планів у зв’язку з запровадженням оновлених стандартів; приведення системи управління школою, навчально-виховними та інноваційними процесами у відповідність до заявленої діяльності.

 • Загальна мета: перегляд і коригування стратегій і планів у зв’язку з запровадженням оновлених стандартів; приведення системи управління школою, навчально-виховними та інноваційними процесами у відповідність до заявленої діяльності.

 • Організаційні завдання

 • Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління закладом освіти: навчально-виховного, інноваційного та забезпечувального процесів.

 • Розвиток культури проектної діяльності.

 • Створення цільової структури управління програмою розвитку закладу освіти.

 • Науково-методичне завдання: вивчення та запровадження у практику роботи школи перспективного досвіду управління закладом освіти на підставі командного менеджменту з використанням сучасних ІКТ.Завдання щодо матеріально-технічного забезпечення (із можливим фінансуванням): забезпечення процесу управління комп’ютерною технікою.

 • Завдання щодо матеріально-технічного забезпечення (із можливим фінансуванням): забезпечення процесу управління комп’ютерною технікою.

 • Інноваційна складова для закладу освіти

 • Стратегія розвитку закладу освіти.

 • Розвиток проектної діяльності.

 • Засвоєння інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінні.Загальна мета: удосконалення системи взаємозв'язку з батьками в умовах зміни функціонування школи, розвитку закладу освіти.

 • Загальна мета: удосконалення системи взаємозв'язку з батьками в умовах зміни функціонування школи, розвитку закладу освіти.

 • Організаційні завдання

 • Створення умов для залучення батьків до діяльності закладу освіти з метою активної, зацікавленої участі в освітньому процесі.

 • Цілеспрямоване формування позиції співпраці.

 • Удосконалення діяльності Ради школи, залучення батьківської громади до співкерівництва.

 • Удосконалення системи педагогічної освіти, консультування.

 • Створення внутрішньошкільного центру взаємодії та соціально-психологічної підтримки з метою допомоги в питаннях виховання дітей для батьків, у яких виникають утруднення у спілкуванні з ними.

 • Науково-методичні завдання

 • Конструювання спільної діяльності педагогічного колективу й батьків.

 • Розробка системи відстежування результативності й ефективності проведення спільних заходів.

 • Інноваційна складова для школи: розробка моделей Концепції виховної роботи класу, закладу освіти та освітньої програми з питань співпраці з сім’єю у процесі переведення школи на інноваційний режим.Загальна мета: модернізація методичної служби закладу освіти з метою приведення її у відповідність із замовленою діяльністю щодо створення (далі визначається модель освітнього середовища /школи успіху, школи здоров’я, школи виховання громадянина України, школи повного дня, тощо).

 • Загальна мета: модернізація методичної служби закладу освіти з метою приведення її у відповідність із замовленою діяльністю щодо створення (далі визначається модель освітнього середовища /школи успіху, школи здоров’я, школи виховання громадянина України, школи повного дня, тощо).

 • Організаційні завдання:

 • Структурування усіх видів методичної діяльності у відповідності із замовленими цілями закладу освіти.

 • Створення системи неперервного підвищення кваліфікації у межах закладу освіти, поза ним, включення педагогів у мережеву систему підвищення кваліфікації.

 • Формування методологічної культури педагогів як засобу підвищення якості освіти.

 • Системне засвоєння педагогами інноваційних педагогічних технологій.

 • Інноваційний, науковий, консультативний супровід педагогічної діяльності.

 • Організація та підтримка розвитку власного освітнього простору педагогів.

 • Створення режиму з мотиваційного середовища потреб учителів щодо презентації власного педагогічного досвіду.Науково-методичні завдання

 • Науково-методичні завдання

 • Планування діяльності всіх методичних структур спільно з науковим керівником (консультантом) закладу освіти.

 • Розробка системи внутрішньошкільного та мережевого підвищення кваліфікації.

 • Моніторинг педагогічної діяльності.

 • Завдання щодо кадрового забезпечення

 • Підбір кваліфікаційних кадрів для роботи за внутрішньошкільною системою підвищення кваліфікації.

 • Створення команди управлінців (керівників кафедр, методичних об’єднань, творчих груп тощо), здатних конструктивно взаємодіяти в режимі запровадження державних стандартів.

 • Інноваційна складова методичної роботи для закладу освіти

 • Розвиток нового типу підвищення кваліфікації педагогів через мережеву взаємодію із закладами освіти округу, міста (району) через мережу Інтернет.

 • Розвиток проектного типу діяльності педагогів.

 • Побудова та забезпечення роботи в межах власного освітнього професійного навчального середовища.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка