1 Поняття «acquis communautaire» з прав людиниДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.1) Поняття «acquis communautaire» з прав людини

 • 1) Поняття «acquis communautaire» з прав людини

 • 2) Угода про сусідство та acquis communautaire з прав людини

 • 3) Угода про асоціацію та acquis communautaire з прав людини

 • 4) Членство в ЄС та дотримання acquis communautaire з прав людиниз як необхідний елемент для вступу в ЄС

 • 5) План дій Україна – Рада Європи (2011-2014)

 • 6) Резолюція ПАРЄ стосовно України

 • 7) Cитуація по справах стосовно України

 • 8) Висновки та перспективиУ юридичному розумінні представляється, що поняття «acquis communautaire» є тотожним поняттю «правова система»

 • У юридичному розумінні представляється, що поняття «acquis communautaire» є тотожним поняттю «правова система»

 • Конвенція з прав людини як частина аcquis communautaire з прав людини

 • Практика Європейського Суду з прав людини як частина аcquis communautaire з прав людини

 • Обов’язок держави застосовувати аcquis communautaire з прав людини як правову спадщину чи спільне надбання держав-членів ЄС“Важливим елементом acquis communautaire у внутрішній політиці ЄС є загальні принципи, закріплені в установчих договорах ЄС. Відповідно до ст. 6 Договору про ЄС Євросоюз засновано на принципах волі, демократії, поваги прав людини та її основних свобод, верховенства права і принципах, загальних для всіх країн-членів; на принципі захисту фундаментальних прав людини, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, у тій мірі, в якій вони є спільними для конституційних традицій країн-членів.”

 • “Важливим елементом acquis communautaire у внутрішній політиці ЄС є загальні принципи, закріплені в установчих договорах ЄС. Відповідно до ст. 6 Договору про ЄС Євросоюз засновано на принципах волі, демократії, поваги прав людини та її основних свобод, верховенства права і принципах, загальних для всіх країн-членів; на принципі захисту фундаментальних прав людини, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, у тій мірі, в якій вони є спільними для конституційних традицій країн-членів.”“При цьому, мабуть, в угодах (які не передбачають вступ у ЄС, наприклад, угода про створення зони вільної торгівлі чи угода про привілейоване сусідство) між ЄС і такими країнами належить чітко обговорювати й узгоджувати з інститутами ЄС обсяг acquis communautaire і пріоритети імплементації його окремих елементів, що мають особливе значення для встановлення особливих форм співробітництва з ЄС”.

 • “При цьому, мабуть, в угодах (які не передбачають вступ у ЄС, наприклад, угода про створення зони вільної торгівлі чи угода про привілейоване сусідство) між ЄС і такими країнами належить чітко обговорювати й узгоджувати з інститутами ЄС обсяг acquis communautaire і пріоритети імплементації його окремих елементів, що мають особливе значення для встановлення особливих форм співробітництва з ЄС”.1) Реформа судової влади

 • 1) Реформа судової влади

 • 2) Реформа органів прокуратури

 • 3) Зміни в діяльності правоохоронних органів

 • 4) Ефективне виконання рішень Європейського суду з прав людини

 • 5) Підготовка суддів, прокурорів та державних службовців правоохоронних органів з прав людини1) Дотримання прав людини (імплементація Конвенцій ООН з прав людини та ЄКПЛ, а також Конвенцій Ради Європи з прав людини)

 • 1) Дотримання прав людини (імплементація Конвенцій ООН з прав людини та ЄКПЛ, а також Конвенцій Ради Європи з прав людини)

 • 2) Запобігання тортурам та зміна національної практики стосовно права на свободу та особисту недоторканість (СРТ)

 • 3) Сприяння міжнародному кримінальному правосуддю2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод

 • 2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод

 • Посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування установ, забезпечуючи впровадження демократії та верховенства права, зокрема:

 • • просування процесу всеохоплюючої конституційної реформи, розробленої для подальшого розвитку ефективної конституційної системи стримувань і противаг між органами державної влади згідно з відповідними рекомендаціями Венеціанської Комісії;

 • • зміцнення функціонування місцевого та регіонального самоврядування, з урахуванням відповідних стандартів, що містяться в Європейській Хартії місцевого самоврядування;

 • • тісна співпраця у реформуванні та посиленні спроможності системи державного управління в Україні;

 • • забезпечення ефективності виборчої системи;1) Забезпечення незалежного судочинства та ефективності судів і прокуратури, а також правоохоронних органів, зокрема:

 • 1) Забезпечення незалежного судочинства та ефективності судів і прокуратури, а також правоохоронних органів, зокрема:

 • • продовження реформування судоустрою та судової системи для подальшого посилення незалежності, неупередженості та професіоналізму судової гілки влади і судів;

 • • ефективна імплементація та запровадження європейських стандартів у цивільному, кримінальному й адміністративному кодексах та їх відповідних процесуальних кодексах.

 • 2) Забезпечення поваги прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини і основних свобод:

 • • продовження виконання рішень Європейського Суду з прав людини та сприяння подальшому розвитку практики Суду, як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС;

 • • покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та в інших правоохоронних органах (зокрема з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів); • Забезпечення поваги прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини і основних свобод, охоплюючи як індивідуальні випадки, так і питання, які стосуються інструментів міжнародного права та прав людини. Це співробітництво включає, між іншим:

 • (а.) Сприяння імплементації міжнародних і регіональних стандартів прав людини

 • • продовження виконання рішень Європейського Суду з прав людини та сприяння подальшому розвитку практики Суду, як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС;

 • • покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та в інших правоохоронних органах шляхом спільних заходів щодо проведення навчань з питань прав людини, а також, зокрема з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів;Копенгагенські критерії :

 • Копенгагенські критерії :

 • - Посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування установ, забезпечуючи впровадження демократії та верховенства права та національних меншин;

 • - Існування дієвої ринкової економіки;

 • - Спроможність виконувати зобовязання що випливають із членства, включаючи дотримання політичних економічних та монетарних цілей союзу та адміністративна можливість ефективно застосовувати acquis ЄС.Глава 19: Соціальна політика та працевлаштування

 • Глава 19: Соціальна політика та працевлаштування

 • Аcquis в соціальній сфері включає існування мінімальних стандартів у галузі трудового права, рівності осіб, охорони здоровя та безпеки на роботі, а також заборони дискримінації.

 • Глава 23: Судочинство та основоположні права

 • Забезпечення незалежності судової влади, боротьба з корупцією, справедливого судочинства, гарантування основоположних прав та забезпечення імплементації прав задекларованих в Хартіїї Основоположних Прав ЄС

 • Глава 24: Справедливість, свобода та безпека (Політика ЄС щодо єдиного простору)1) Приклад Туреччини:

 • 1) Приклад Туреччини:

 • дотримання принципів верховенства права та прав людини, свобода релігії, заборона тортур, застосування стандартів МОП у сфері працевлаштування;

 • 2) Приклад Хорватії:

 • дотримання принципів верховенства права та прав людини, забезпечення незалежності суду, заборона дискримінації, заборона тортур, сприяння міжнародному правосуддю.

 • 3) Можливі наслідки недотримання – припинення переговорів про членство.Заходи в галузі верховенства права

 • Заходи в галузі верховенства права

 • • Забезпечення ефективного і незалежного правосуддя

 • • Сприяння дієвій і прозорій судовій системі

 • Заходи в галузі демократії

 • • Сприяння регіональній та місцевій демократії

 • • Зміцнення демократичного управління

 • • Створення і сприяння розвитку культури демократії та

 • громадянського суспільства.• РЄ і рішеннями Європейського суду з прав людини, та на посилення захисту прав людини і краще виконання судових рішень

 • • РЄ і рішеннями Європейського суду з прав людини, та на посилення захисту прав людини і краще виконання судових рішень

 • • Зміцнення потенціалу судової влади та урядового апарату

 • • Підвищення обізнаності та поширення інформації про Конвенцію і прецедентну судову практику щодо України

 • серед національних органів влади та судових органів

 • • Підготовка суддів, прокурорів та інших посадових осіб, задіяних у сфері судочинства, правоохоронних органів

 • та виправних закладів

 • • Запобігання нелюдському та принижуючому гідність поводженню

 • • Сприяння рівності та єдності

 • • Поліпшення захисту прав уразливих верств населення та соціальних прав.Конвенції ООН з прав людини

 • Конвенції ООН з прав людини

 • Міжнародні Конвенції з питань міжнародного кримінального права

 • Застосування Конвенцій РЄ та права Ради Європи у галузі прав людини

 • Конвенція з прав людини та практика Європейського Суду з прав людини як частина acquis з прав людини ЄС

 • Участь ЄС у Конвенції з прав людиниДата прийняття – 9 січня 2012 року

 • Дата прийняття – 9 січня 2012 року

 • 1) Політичні переслідування

 • 2) Юридичні питання:

 • Відсутність незалежного суду

 • Застосування запобіжних заходів в кримінальних справах (тримання під вартою)

 • Відсутність рівності сторін в кримінальних справах

 • Неналежне обгрунтування обвинувальних висновків та вироків

 • Конституційна реформа“При цьому, мабуть, в угодах (які не передбачають вступ у ЄС, наприклад, угода про створення зони вільної торгівлі чи угода про привілейоване сусідство) між ЄС і такими країнами належить чітко обговорювати й узгоджувати з інститутами ЄС обсяг acquis communautaire і пріоритети імплементації його окремих елементів, що мають особливе значення для встановлення особливих форм співробітництва з ЄС”.

 • “При цьому, мабуть, в угодах (які не передбачають вступ у ЄС, наприклад, угода про створення зони вільної торгівлі чи угода про привілейоване сусідство) між ЄС і такими країнами належить чітко обговорювати й узгоджувати з інститутами ЄС обсяг acquis communautaire і пріоритети імплементації його окремих елементів, що мають особливе значення для встановлення особливих форм співробітництва з ЄС”. • ВИСНОВКИ

 • Обговорення

 • Питання відповіді

 • Дякую за Вашу увагу!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка