1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науціДата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.


1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науці

 • 1. Поняття «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність» у сучасній науці

 • 2. Вікові особливості особистості

 • 3. Вікова динаміка та закономірності психічного розвитку особистості в онтогенезі


1. Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с.

 • 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с.

 • 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. — 576 с.

 • 3. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. - 2-ге вид., виправ., доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с.

 • 4. Мельничук І. М. Вікова і педагогічна психологія : навч.-метод. посіб. для вивчення курсу / І. М. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2006. – 144 с.

 •  - найвищий ступінь живих організмів на Землі;

 • - найвищий ступінь живих організмів на Землі;

 • - жива істота, яка досягла найвищого розвитку на Землі, суб’єкт суспільно-історичної діяльності;

 • - біосоціальна істота, наділена мовою, свідомістю, вищими психічними функціямиІндивід (лат. individuum — неділимий) — людина як представник людської спільноти, соціуму (групи, класу, нації тощо).

 • Індивід (лат. individuum — неділимий) — людина як представник людської спільноти, соціуму (групи, класу, нації тощо).Особистість — соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин

 • Особистість — соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин— розумність

 • — розумність

 • — відповідальність

 • — свобода

 • — особиста гідність

 • — індивідуальністьІндивідуальність — сукупність зовнішніх та внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей

 • Індивідуальність — сукупність зовнішніх та внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей • Соціалізація — процес засвоєння індивідом соціального досвіду, системи соціальних зв'язків та відносин.Критеріями розвитку людини є

 • Критеріями розвитку людини є

 • анатомічні,

 • фізіологічні,

 • психологічні,

 • педагогічні,

 • фізичні

 • показники стану організмуВікова психологія є галуззю психологічної науки про індивідуальний розвиток людської психіки в онтогенезі на різних вікових стадіях

 • Вікова психологія є галуззю психологічної науки про індивідуальний розвиток людської психіки в онтогенезі на різних вікових стадіях

 • Структура вікової психології:

 • психологія пренатального періоду,

 • дитяча психологія,

 • психологія молодшого школяра,

 • психологія підлітка,

 • психологія ранньої юності,

 • психологія дорослості,

 • геронтопсихологіяПедагогічна психологія вивчає психологічні проблеми навчання і виховання, закономірності процесу засвоєння людиною соціального досвіду в умовах навчально-виховного процесу і диференціюється на кілька галузей знань:

 • Педагогічна психологія вивчає психологічні проблеми навчання і виховання, закономірності процесу засвоєння людиною соціального досвіду в умовах навчально-виховного процесу і диференціюється на кілька галузей знань:

 • психологія навчання,

 • психологія виховання,

 • психологія учителяОнтогенез – це індивідуальний розвиток організму від зародження до кінця життя

 • Онтогенез – це індивідуальний розвиток організму від зародження до кінця життя

 • Онтогенез людини – це цілісний безперервний процес кількісних і якісних змін, який охоплює становлення людини в біологічному, психічному і соціальному плані; це становлення людини як організму, як свідомої суспільної істоти і як особистості; це розвиток, формування, дозрівання становлення – необхідні, послідовні, прогресивні зміни живої людської системи.4 стадії когнітивного розвитку:

 • 4 стадії когнітивного розвитку:

 • 1. Сенсомоторна

 • 2. Доопераційна

 • 3. Конкретних операцій

 • 4. Формальних операційСтадія Назва стадії розвитку Вік

 • Стадія Назва стадії розвитку Вік

 • І дитинство До 1 року

 • ІІ ранній вік 1-3 роки

 • ІІІ дошкільний вік 3-6 років

 • ІV шкільний вік 6-11 років

 • V юнацький вік 11-20 років

 • VI молодість 20-25 років

 • VII зрілість до 60 років

 • VIII старість після 60 роківСтановлення людини як індивіда та особистості, за Л.Виготським, передбачає діалектичну взаємодію двох взаємопов’язаних видів розвитку – природного (генотип + природне середовище) і соціального (сім’я, суспільство, виховання, научіння).

    • Становлення людини як індивіда та особистості, за Л.Виготським, передбачає діалектичну взаємодію двох взаємопов’язаних видів розвитку – природного (генотип + природне середовище) і соціального (сім’я, суспільство, виховання, научіння).


Кожному віку притаманна своя специфічна соціальна ситуація розвитку

 • Кожному віку притаманна своя специфічна соціальна ситуація розвитку

 • При переході від однієї вікової ступені до іншої виникають новоутворення

 • При зміні стабільних періодів виникають вікові кризи1. Закон циклічності

 • 1. Закон циклічності

 • 2. Закон нерівномірності розвитку

 • 3. Закон „метаморфози”

 • 4. Закон поєднання процесів еволюції та інволюції в розвитку дитиниВиди провідної діяльності:

 • Види провідної діяльності:

 • - емоційно-безпосереднє спілкування немовляти з дорослими (0-1 рік);

 • - предметно-маніпулятивна діяльність дітей раннього віку (1-3 роки);

 • - сюжетно-рольова гра у дошкільнят (3-6 років);

 • - навчальна діяльність у школярів;

 • - інтимно-особистісне спілкування підлітків;

 • - професійно-навчальна діяльність у старшому шкільному віці. • Критерії визначення психологічного віку

 • (за Д.Б.Ельконіним)

 • 1) соціальна ситуація розвитку

 • 2) провідний тип діяльності;

 • 3) основні новоутворення розвитку;

 • 4) вікові кризи.1) вік немовляти – до 1 року;

 • 1) вік немовляти – до 1 року;

 • 2) раннє дитинство – 1-3 роки;

 • 3) молодший і середній дошкільній вік – 3-5 років;

 • 4) старший дошкільний вік – 5-7 років;

 • 5) молодший шкільний вік – 6-10 років;

 • 6) підлітковий вік 10-14 років;

 • 7) ранній юнацький вік – 13 (14-16) 17 років.криза новонародженого (до 1 міс.);

 • криза новонародженого (до 1 міс.);

 • криза одного року;

 • криза трьох років;

 • криза семи років;

 • підліткова криза (11-12 років);

 • юнацька криза.1. Пренатальний (внутріутробний)

 • 1. Пренатальний (внутріутробний)

 • 2. Дитинство

 • 3. Отроцтво

 • 4. Зрілістьа) гермінальна (передзародкова) стадія, що триває 2 тижні

 • а) гермінальна (передзародкова) стадія, що триває 2 тижні

 • б) зародкова (ембріональна) стадія – до кінця другого місяця розвитку

 • в) стадія плоду – від третього місяця розвитку до народження1) спермогенез – вихід яйцеклітини із фолікули яєчника, запліднення, занурення заплідненого яйця у слизовий шар матки (7-8 доба запліднення);

 • 1) спермогенез – вихід яйцеклітини із фолікули яєчника, запліднення, занурення заплідненого яйця у слизовий шар матки (7-8 доба запліднення);

 • 2) період формування окремих органів плода і плаценти (3-8 тиждень);

 • 3) диференціація функцій органів і систем плода (20-24-й тиждень);

 • 4) момент народження;

 • 5) період адаптації новонародженої дитинивиховання зводиться в основному до фізичного розвитку дитини і піклуванню про її здоров'я;

 • виховання зводиться в основному до фізичного розвитку дитини і піклуванню про її здоров'я;

 • важливим завданням є

 • створення умов для

 • активного функціонування

 • органів чуття, що

 • забезпечує розвиток

 • нервової системи, мозку.виховуючий, освітній, навчаючий вплив здійснюють на дитину дії з предметами, спілкування з дорослими;

 • виховуючий, освітній, навчаючий вплив здійснюють на дитину дії з предметами, спілкування з дорослими;

 • завдання виховання полягає в забезпеченні можливості всіх пізнавальних процесів.завдання - забезпечити різносторонню діяльність, різноманітні форми спілкування, що сприяє розвитку самостійності.

 • завдання - забезпечити різносторонню діяльність, різноманітні форми спілкування, що сприяє розвитку самостійності.фізичний розвиток

 • фізичний розвиток

 • передбачає охорону

 • здоров'я, розвиток рухових

 • вмінь;

 • розумове виховання формує систему уявлень про оточуючий світ, інтелектуальні вміння;

 • в моральному вихованні, спираючись на наслідування, формуються моральні норми, відношення до людей, до себе;

 • естетичне виховання сприяє розвитку творчих сил дитини, формує естетичний смак.цілеспрямоване виховання

 • цілеспрямоване виховання

 • здійснюється в процесі учбової діяльності;

 • важливо формувати властивості особистості.головним є проблема формування життєвої позиції, світогляду, переконань;

 • головним є проблема формування життєвої позиції, світогляду, переконань;прийняття свого життєвого шляху як єдино можливого;

 • прийняття свого життєвого шляху як єдино можливого;

 • переоцінка цінностей минулого;

 • виникнення цілісності особистості. • 1) макросоціальні умови

 • 2) мікросоціальні умови

 • 3) психоматичні умови • 1) особливості мотиваційної сфери;

 • 2) особливості формування свідомості та самосвідомості;

 • 3) активність дитини (поведінка, діяльність, спілкування).

 • Франсуа Рабле (1483-1553) у романі “Гаргантюа і Пантагрюель” здійснив блискучу атаку на

 • середньовічну школу та науку. Книга Рабле – це гімн гуманістичному вихованню і реальній освіті.

Дякую за увагу

 • Дякую за увагуКаталог: data -> kafedra -> internal -> distance -> presentations -> %D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 -> 1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> 1. Левківський М. В. Історія педагогіки. — Житомир, 2001
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Рр. – Антоній Левенгук – першовідкривач мікроорганізмів
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Мембранні потенціали спокою і дії. Електрична ємність і опір плазматичної мембрани
1%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Підготувала Асист. Толокова Т.І
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> План План Психолого-педагогічні аспекти розвитку дитини молодшого шкільного віку
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> 1. Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т.І. Основи психології. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 200 с
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> Технологізація —
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> План План Особливості психічного розвитку немовляти
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8 -> План План Особливості розвитку людини у період ранньої дорослості


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка